Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснень

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          09.12.2003 N 05-31-11/4792
        На N 9527/5/23-6216 від 31.10.2003
 
                   Державна податкова
                   адміністрація України
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Національна Комісія регулювання електроенергетики розглянула
Ваш лист від 31.10.03 N 9527/5/23-6216 та виходячи зі своїх
основних завдань повноважень надає наступні роз'яснення відповідно
до поставлених запитань.
   1. В основі розрахунку нормативних значень технологічних
витрат електроенергії (НЗТВЕ) в мережах лежать технічні параметри
ліній електропередач та трансформаторів, що характеризують мережі
та параметри режимів потоків електроенергії (аналітичні залежності
технічних розрахункових витрат  електроенергії  від  режимних
факторів  або  у вигляді значень еквівалентних опорів ліній
електропередачі та трансформаторів кожного ступеня напруги, або
розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та
технічних даних елементів цих мереж).
   Тобто НЗТВЕ обумовлені фізичними процесами, що об'єктивно
відбуваються в мережах.
   Методика нормування технологічних витрат електроенергії на
передачу  в  електричних  мережах  та  відповідне  програмне
забезпечення  належать до компетенції структурного підрозділу
Мінпаливенерго ВАТ "ЛьвівОРГРЕС".
 
   2. Відповідно до пункту 1.3 постанови НКРЕ від 30.11.2001
N 1179 ( v1179227-01 ), нормативне значення технологічних витрат
електроенергії на передачу електричними мережами 154-0,38 кВ
(НЗТВЕ) - сума значень технічних розрахункових втрат в елементах
електричних мереж та нормативних витрат електроенергії на власні
потреби підстанцій.
   Звітні технологічні витрати  електроенергії  на  передачу
електричними  мережами  (ЗТВЕ)  -  обсяги електроенергії, що
визначаються як різниця між надходженням електроенергії в мережі і
віддачею електричної енергії із мереж (споживачам).
   Невідповідність звітних технологічних витрат електроенергії
на  передачу  електричними  мережами  нормативним  значенням
технологічних  витрат  електроенергії  пояснюється  наявністю
додаткової складової витрат електроенергії - понаднормативними
витратами, які основним чином  включають  в  себе  крадіжки
електроенергії, неточність розрахунків та, в невеликій частині,
метрологічну похибку приладів обліку електроенергії.
 
   3. Врахування нормативних  значень  технологічних  витрат
електроенергії в роздрібному тарифі на електроенергію відбувається
шляхом коригування середньої закупівельної ціни з врахуванням
економічного  коефіцієнта  нормативних  технологічних  витрат
електроенергії (ЕКНТВЕ) (розраховується на підставі нормативних
документів  НКРЕ)  згідно з Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96
N 15/1 ( z0433-96 ) (зі змінами та доповненнями, внесеними
постановою НКРЕ від 04.09.02 N 980 ( z0792-02 ).
   Врахування частки понаднормативних втрат електроенергії в
роздрібному  тарифі  на електроенергію відбувається згідно з
Положенням про порядок врахування частки понаднормативних витрат
електроенергії  при  формуванні  роздрібних  тарифів  на
електроенергію, затвердженим постановою НКРЕ від 19.04.02 N 398
( v0398227-02 ).
   Дане положення було розроблене Комісією з метою забезпечення
повноти розрахунків енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок"
за закуплену в ОРЕ електроенергію, зменшення їх заборгованості і
стимулювання до зменшення понаднормативних витрат електроенергії.
Положення ( v0398227-02 ) поширюється на всіх ліцензіатів з
постачання  електричної енергії за регульованим тарифом, які
розраховують роздрібні тарифи на електричну енергію відповідно до
постанови НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ).
 
   4. Відносини у сфері енергозбереження на території України
регулюються законом України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) та
іншими актами законодавства України. Законом визначено правові,
економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для
всіх підприємств, об'єднань та організацій, а також для громадян,
крім того встановлено відповідальність за порушення законодавства
про  енергозбереження  в  порядку  та  розмірах встановлених
законодавством України.
   Відповідно до  пункту 1 Положення про державний комітет
України з енергозбереження (далі - Держенергозбереження України),
затвердженого Указом  Президента  України від 06.10.95 N 918
( 918/95 ), реалізацію державної політики у сфері енергозбереження
та  здійснення  управління  у  цій  сфері  покладено  на
Держенергозбереження України.
 
   5. Питання сформульоване незрозуміло для надання змістовної
відповіді.
 
   6. Ефективним    заходом    покращання   розрахунків
енергопостачальників за електричну енергію, куповану на Оптовому
ринку, та зменшення понаднормативних втрат електричної енергії в
мережах постачальників є застосування коригуючих коефіцієнтів до
нормативів   перерахування  коштів  на  поточні  рахунки
енергопостачальних компаній. На цей час, відповідно до Порядку
визначення   відрахувань   коштів   на  поточні  рахунки
енергопостачальників електричної енергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою   НКРЕ  від  18.08.2000  N  861
( v0861227-00 ), до енергопостачальників застосовуються  такі
понижуючі коригуючі коефіцієнти:
   за неповну оплату електричної енергії, купованої на Оптовому
ринку електричної енергії України;
   за понаднормативні    втрати    в    електромережах
енергопостачальників;
   за перевищення граничного  рівня  споживання  електричної
енергії.
   Таким чином, у разі неповної оплати енергопостачальником
електричної енергії, купованої на оптовому ринку електричної
енергії, та при  наявності  значних  понаднормативних  втрат
відрахування коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній
зменшуються, а вивільнені кошти спрямовуються на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок" з метою
забезпечення більших розрахунків за вироблену електричну енергію в
умовах неповної сплати за спожиту електроенергію.
 
   7. Відповідно до п. 3.1 Положення про врахування частки
понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних
тарифів  на електроенергію (далі - Положення), затвердженого
постановою НКРЕ від 19.04.02 N 398 ( v0398227-02 ), для контролю з
боку НКРЕ за виконанням ліцензіатами поточних зобов'язань з повної
оплати електроенергії, купованої на Оптовому ринку електричної
енергії,  та  зниження понаднормативних витрат електроенергії
ліцензіати мають надавати до НКРЕ щоквартально та за підсумками
року звіти про виконання умов та зобов'язань відповідно до
Положення.
   За результатами  розгляду  відповідними управліннями НКРЕ
готується висновок щодо поточного виконання ліцензіатом умов та
взятих на  себе  зобов'язань,  передбачених п. 2.1 Положення
( v0398227-02 ), та у разі виявлення порушень на розгляд Комісії
виноситься  питання  стосовно  припинення  дії постанови про
врахування частки  понаднормативних  витрат  для  ліцензіата.
Відповідальність ліцензіата за невиконання умов та зобов'язань
передбачена пунктами 4.1 і 4.2 Положення.
 
   8. Запровадження заходів, спрямованих на зниження нормативних
та понаднормативних витрат електроенергії в рамках виконання
інвестиційних  планів  розвитку  енергопостачальних  компаній,
дозволяє надіятись на суттєве зниження загального рівня витрат
електроенергії по кожній енергокомпанії та по Україні в цілому.
   НКРЕ також передбачено внесення змін до постанови НКРЕ від
19.04.02 N 398 ( v0398227-02 ) (далі - Постанова), серед яких
плануються  для  контролю  виконання ліцензіатами зобов'язань
використовувати  показник  звітних  технологічних   витрат
електроенергії.
   Вжиті заходи призведуть до:
   а) зниження витрат електроенергії в мережах;
   б) збільшення кількості товарної продукції;
   в) зменшення собівартості електроенергії;
   г) загального  покращення  фінансово-економічного  стану
енергопостачальних компаній і їх вихід на відповідний рівень
витрат електроенергії та розрахунків з ОРЕ.
 
   9. Контроль  за  дотриманням  алгоритму  розрахунків  за
електричну енергію на Оптовому ринку здійснює НКРЕ відповідно до
Тимчасового порядку внесення змін до алгоритму Оптового ринку
електричної енергії та здійснення контролю за його дотриманням,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2002
N 200 ( 200-2002-п ).
   За іншими роз'ясненнями слід звертатися до  Міністерства
юстиції України, оскільки надання тлумачення чинного законодавства
належить до його компетенції.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка