Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 333 від 13.08.2001
 
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                     охорони здоров'я
     N 605 ( v0605282-03 ) від 24.12.2003 )
 
  Про надання висновку державної санітарно-епідеміологічної
  служби про відповідність наявних  приміщень  вимогам
  санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів
           господарської діяльності
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Форму висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
служби  (за місцем провадження діяльності) про відповідність
наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних
норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
(додаток 1).
   1.2. Форму висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
служби  (за місцем провадження діяльності) про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (додаток 2).
   1.3. Форму висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
служби (за місцем провадження діяльності), про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (додаток 3).
   1.4. Форму  висновку  державної санітарно-епідеміологічної
служби (за місцем провадження діяльності) про  відповідність
наявних  приміщень  вимогам  санітарних  норм і правил щодо
виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної  торгівлі
лікарськими засобами (додаток 4).
   1.5. Форму висновку  державної  санітарно-епідеміологічної
служби  (за місцем провадження діяльності) про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних  норм  і  правил  щодо
розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,
придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (додаток
5).
 
   2. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст, районів, районів у містах,
водного, повітряного, залізничного транспорту:
   2.1. Забезпечити на підставі заяв суб'єктів господарювання
обстеження    та    видачу    висновків    державної
санітарно-епідеміологічної  служби  про  відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил відповідно  форм
висновків, затверджених у п.1 цього наказу.
   2.2. Здійснювати обстеження суб'єктів  господарювання  за
місцем  провадження  діяльності, які подали заяву на видачу
висновків,   результати   якого    оформляти    "Актом
санітарно-епідеміологічного  обстеження об'єкта" (облікова форма
N 315/о, затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 р. N 160
( v0160282-00 ).
 
   3. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному,
повітряному,  залізничному,  транспорті,  Головному  лікарю
Центральної  санепідстанції  надавати  організаційно-методичну
допомогу закладам і установам державної санітарно-епідеміологічної
служби  щодо  проведення  обстеження  та  видачі  висновків,
затверджених у п.1 цього наказу.
 
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного санепідуправління МОЗ України Бережнова С.П.
 
 В.о. Міністра
 Головний державний
 санітарний лікар України              О.О.Бобильова
 
                       Додаток 1
                       до Наказу МОЗ України
                       від 13.08.01 N 333
 
       Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
       (Найменування закладу держсанепідслужби)
 
               ВИСНОВОК
   державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем
    провадження діяльності) про відповідність наявних
     приміщень, матеріально-технічної бази вимогам
    санітарних норм і правил у частині організації та
      проведення дезінфекційних, дезінсекційних і
     дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
 
 ___________________            N_________________
 
 Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Код ЄДРПОУ_______________________________________________________
 Відомча підпорядкованість, форма власності ______________________
__________________________________________________________________
 
 Юридична адреса, телефон/факс ___________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце провадження діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Існують (не  існують)  умови  для  дотримання  діючих
санітарно-гігієнічних  та  протиепідемічних  норм,  правил  і
нормативів та для провадження господарської  діяльності  для
організації  та  проведення  дезінфекційних, дезінсекційних і
дератизаційних робіт _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (причини відмови у видачі висновку)
 
 Особливі умови і термін дії висновку ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Наявність відповідної освіти та кваліфікаційної категорії _______
__________________________________________________________________
 
 Головний державний санітарний лікар
 ___________________________________     _____________________
 ___________________________________        (підпис)
                       _____________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
     М.П.
 
                       Додаток 2
                       до Наказу МОЗ України
                       від 13.08.01 N 333
 
       Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
       (Найменування закладу держсанепідслужби)
 
                ВИСНОВОК
    державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем
     провадження діяльності) про відповідність наявних
       приміщень вимогам санітарних норм і правил
         щодо здійснення медичної практики
 
 ___________________            N_________________
 
 Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Код ЄДРПОУ_______________________________________________________
 Відомча підпорядкованість, форма власності ______________________
__________________________________________________________________
 
 Юридична адреса, телефон/факс ___________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце провадження діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Існують (не  існують)  умови  для  дотримання  діючих
санітарно-гігієнічних  та  протиепідемічних  норм,  правил та
нормативів, правил асептики та антисептики та для провадження
господарської діяльності на ______________________________________
__________________________________ вид медичної практики за такими
медичними спеціальностями ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (причини відмови у видачі висновку)
 
 Особливі умови і термін дії висновку ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Наявність відповідної освіти та кваліфікаційної категорії _______
__________________________________________________________________
 
 Головний державний санітарний лікар
 ___________________________________     _____________________
 ___________________________________        (підпис)
                       _____________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
     М.П.
 
                       Додаток 3
                       до Наказу МОЗ України
                       від 13.08.01 N 333
 
       Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
       (Найменування закладу держсанепідслужби)
 
               ВИСНОВОК
     державної санітарно-епідеміолопчної служби (за
     місцем провадження діяльності) про відповідність
    наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
     щодо здійснення переробки донорської крові та її
      компонентів, виготовлення з них препаратів
 
 ___________________            N_________________
 
 Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Код ЄДРПОУ_______________________________________________________
 Відомча підпорядкованість, форма власності ______________________
__________________________________________________________________
 
 Юридична адреса, телефон/факс ___________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце провадження діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Існують (не  існують)  санітарно-гігієнічні  умови  для
провадження господарської діяльності щодо здійснення переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (причини відмови у видачі висновку)
 
 Особливі умови і термін дії виставку ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Головний державний санітарний лікар
 ___________________________________     _____________________
 ___________________________________        (підпис)
                       _____________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
     М.П.
 
                       Додаток 4
                       до Наказу МОЗ України
                       від 13.08.01 N 333
 
       Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
       (Найменування закладу держсанепідслужби)
 
               ВИСНОВОК
     державної санітарно-епідеміологічної служби (за
     місцем провадження діяльності) про відповідність
    наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
     щодо виробництва лікарських засобів, оптової,
       роздрібної торгівлі лікарськими засобами
 
 ___________________            N_________________
 
 Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Код ЄДРПОУ_______________________________________________________
 Відомча підпорядкованість, форма власності ______________________
__________________________________________________________________
 
 Юридична адреса, телефон/факс ___________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце провадження діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Існують (не  існують)  санітарно-гігієнічні  умови  для
провадження господарської діяльності для виробництва лікарських
засобів,   оптової,   роздрібної   торгівлі   лікарськими
засобами _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (причини відмови у видачі висновку)
 
 Особливі умови і термін дії висновку ____________________________
__________________________________________________________________
 
 
 Головний державний санітарний лікар
 ___________________________________     _____________________
 ___________________________________        (підпис)
                       _____________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
     М.П.
 
                       Додаток 5
                       до Наказу МОЗ України
                       від 13.08.01 N 333
 
       Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
       (Найменування закладу держсанепідслужби)
 
               ВИСНОВОК
     державної санітарно-епідеміологічної служби (за
     місцем провадження діяльності) про відповідність
    наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
      щодо розроблення, виробництва, виготовлення,
     зберігання, перевезення, придбання, пересилання,
    ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних
      засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 
 ___________________            N_________________
 
 Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Код ЄДРПОУ_______________________________________________________
 Відомча підпорядкованість, форма власності ______________________
__________________________________________________________________
 
 Юридична адреса, телефон/факс ___________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце провадження діяльності ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Існують (не  існують)  санітарно-гігієнічні  умови  для
провадження  господарської  діяльності  щодо  розроблення,
виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (причини відмови у видачі висновку)
 
 Особливі умови і термін дії виставку ____________________________
__________________________________________________________________
 
 Головний державний санітарний лікар
 ___________________________________     _____________________
 ___________________________________        (підпис)
                       _____________________
                        (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
     М.П.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка