Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Комісію з питань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
 N 157 від 30.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 вересня 2001 р.
                   за N 830/6020
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   30.08.2001 N 157
                   ( z0829-01 )
 
  ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Державного
       департаменту України з питань виконання покарань
   N 261 ( z1270-03 ) від 16.12.2003 )
 
              Положення
    про Комісію з питань розподілу і направлення осіб,
    засуджених  до  позбавлення  волі, зі слідчих
     ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ
 
 
   Це Положення розроблене відповідно до норм Кримінального
( 2341-14 ) та Виправно-трудового кодексів України ( 3325-07 ),
Інструкції про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до
позбавлення  волі,  зі  слідчих  ізоляторів  (тюрем)  до
виправно-трудових установ ( z0829-01 ) (далі-Інструкція), визначає
порядок утворення та діяльності Комісії з питань розподілу і
направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих
ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ (далі-Комісія), а
також функції, завдання та права цієї комісії.
 
   1. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Державного
департаменту   України   з   питань   виконань  покарань
(далі-Департамент), а також положеннями Інструкції ( z0829-01 ).
 
   2. Для  визначення  виду  виправно-трудових  установ  з
відповідним режимом, в яких засуджені відбувають покарання, та з
метою їх подальшого розподілу Комісія у своїй діяльності керується
вироком суду.
   Рішення Комісії про розподіл та  направлення  засуджених
приймаються з урахуванням висновків її членів і оформлюються
протоколом, який затверджується головою Комісії.
 
   3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   здійснює у межах своєї компетенції визначення виду режиму та
розподіл засуджених до позбавлення волі осіб для подальшого їх
направлення до виправно-трудових установ у межах свого регіону або
відповідно до вимог Інструкції ( z0829-01 ) запитує у Департаменті
наряди  на  направлення засуджених осіб до виправно-трудових
установ;
   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
входять до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення
законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд
Департаменту;
   забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій
у  практику  своєї  діяльності та здійснює їх інтеграцію в
інформаційну систему Департаменту;
   організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажування
членів Комісії;
   уносить пропозиції  до  Департаменту  щодо  вдосконалення
діяльності Комісії;
   здійснює іншу  діяльність  у межах своїх повноважень та
покладених на неї завдань.
 
   4. Комісія має право:
   залучати спеціалістів    установ    та    органів
кримінально-виконавчої системи та інших відомств за погодженням з
їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її
компетенції;   проводити   в   установах   та   органах
кримінально-виконавчої системи соціальні дослідження.
 
   5. Управління Комісією:
   Комісію очолює  голова  (начальник  управління  (відділу)
Департаменту в Автономній Республіці Крим, області, м. Києві та
Київській області за посадою).
   Заступники голови  Комісії та її члени призначаються та
звільняються наказом голови Департаменту за поданням  голови
Комісії. До складу Комісії входять: перші заступники начальників,
начальники відділень (груп) спеціального  обліку,  начальники
медичних служб регіональних управлінь (відділів), начальники СІЗО,
працівники соціально-психологічної служби, лікарі,  начальники
відділів спеціального обліку СІЗО. До складу комісії можуть
включатись інші фахівці за обгрунтованими пропозиціями начальників
регіональних управлінь (відділів) Департаменту.
 
   6. Голова Комісії:
   здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань щодо
законності прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності
членів Комісії;
   затверджує структуру Комісії в межах чисельності її членів;
   затверджує положення про Комісію та функціональні обов'язки
членів Комісії за погодженням з Департаментом;
   видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
   діє від імені Комісії і представляє її у державних та
громадських організаціях і установах.
 
 Заступник начальника відділу
 спеціального обліку Державного
 департаменту України з питань
 виконання покарань                 Д.Г.Мироненко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка