Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ та Положення про комісію з питань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення...

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
 N 157 від 30.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 вересня 2001 р.
                   за N 829/6020
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
      департаменту України з питань виконання покарань
    N 261 ( z1270-03 ) від 16.12.2003 )
 
    Про затвердження Інструкції про порядок розподілу і
    направлення осіб, засуджених до позбавлення волі,
    зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових
    установ та Положення про комісію з питань розподілу
    і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі,
    зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових
               установ
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
               України з питань виконання покарань
  N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
 
 
   Відповідно до норм Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
та з метою своєчасного направлення осіб, засуджених до позбавлення
волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ,
удосконалення порядку їх розподілу, упорядкування їх направлення
до установ відповідного виду режиму, згідно  з  положеннями
Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   Інструкцію про порядок  розподілу  і  направлення  осіб,
засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до
виправно-трудових установ (далі-Інструкція), що додається;
 
   Положення про комісію з питань розподілу і направлення осіб,
засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до
виправно-трудових  установ  (далі-Положення),  що  додається
( z0830-01 ).
 
   2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту
України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим,
областях, м. Києві та Київській області:
 
   2.1. У тижневий термін подати до Державного департаменту
України  з  питань  виконання покарань (далі-Департамент) для
затвердження персональний склад регіональних комісій з питань
розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих  ізоляторів  (тюрем)  до  виправно-трудових  установ
(далі-комісії).
 
   2.2. У двотижневий термін на підставі зазначеного Положення
( z0830-01 ) розробити та затвердити відповідні положення про
регіональні комісії.
 
   2.3. Організувати  вивчення  Інструкції  з  відповідними
категоріями  посадових  осіб  управлінь  (відділів),  слідчих
ізоляторів і виправно-трудових установ та у двотижневий термін
прийняти від них заліки.
 
   2.4. Забезпечити контроль за неухильним виконанням вимог
Інструкції.
 
   3. Фінансовому  управлінню  (Комаров  П.О.),  управлінню
матеріально-технічного забезпечення (Романенко В.М.), управлінню
кадрів (Кузьмін В.П.) та інформаційно-технічному центру (Каплун
В.М.)  Департаменту  здійснити  організаційні  заходи  щодо
фінансового, матеріально-технічного  і кадрового  забезпечення
роботи регіональних комісій.
 
   4. Наказ Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 19 травня 1999 р. N 37 ( z0360-99 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до
позбавлення  волі,  зі  слідчих  ізоляторів  (тюрем)  до
виправно-трудових установ та переведення засуджених з однієї
установи до іншої", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
8 червня 1999 року за N 360/3653, визнати таким, що втратив
чинність.
 
   5. Відділу спеціального обліку Департаменту (Двойнос О.Г.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Департаменту Войцехівського М.І.
 
 Голова генерал-лейтенант
 внутрішньої служби                 В.А.Льовочкін
 
 Погоджено:
 
 Заступник Генерального
 прокурора України
 державний радник
 юстиції 2 класу                   О.Г.Атаманюк
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   30.08.2001 N 157
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 вересня 2001 р.
                   за N 829/6020
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до
    позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до
          виправно-трудових установ
 
   1. Ця Інструкція розроблена відповідно до норм Кримінального
( 2341-14 ) та Виправно-трудового кодексів України ( 3325-07 ). Її
положення встановлюють і регламентують питання, що стосуються
розподілу та направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі
слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ.
 
   2. Розподіл  осіб,  засуджених  до  позбавлення  волі,
здійснюється  безпосередньо  у  слідчих  ізоляторах  (тюрмах)
(далі-СІЗО) комісіями з питань розподілу і направлення осіб,
засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до
виправно-трудових  установ  (далі-комісії),  що утворюються в
управліннях (відділах) Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі-Департамент) в Автономній Республіці
Крим, областях, м. Києві та Київській області та підзвітні й
підконтрольні голові Департаменту.
 
   3. Розподіл та направлення засуджених до позбавлення волі
осіб здійснюються на підставі статті 12 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) та статті 19 Виправно-трудового кодексу
України  (  3325-07  )  за відповідними індивідуальними або
персональними нарядами до виправно-трудових установ:
 
   3.1. Тюрми.
   У тюрмах відбувають покарання:
   1) чоловіки та жінки, які засуджені до покарання у виді
довічного позбавлення волі;
   2) чоловіки, які вчинили в повнолітньому віці такі злочини:
проти основ національної безпеки України; умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах; захоплення заручників; створення злочинної
організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з
охорони  громадського  порядку  і  державного  кордону  або
військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя
чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням
правосуддя; посягання на життя захисника чи представника особи у
зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги;
геноцид; посягання на життя представника іноземної  держави;
захоплення  представника влади або працівника правоохоронного
органу як заручника;
   3) особи, які раніше були засуджені до позбавлення волі за
перелічені в підпункті 2 пункту 3.1 цієї Інструкції злочини і
знову вчинили будь-який із цих злочинів або такі злочини: умисне
вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене на замовлення,
або спричинило смерть потерпілого; згвалтування, що спричинило
особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування малолітньої чи
малолітнього;  розбій,  вчинений  при  обтяжуючих обставинах;
вимагання при обтяжуючих обставинах;
   4) особи,  переведені  із  виправно-трудових  установ за
підставами, передбаченими статтею 47 Виправно-трудового кодексу
України ( 3325-07 );
   5) особи, які на підставі рішень суду відбувають позбавлення
волі  у  вигляді тюремного ув'язнення, продовжують відбувати
позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення в порядку та на
підставі цих рішень до закінчення визначених у них строків, або до
винесення нового судового рішення.
 
   3.2. Виправно-трудові колонії особливого режиму.
   У виправно-трудових колоніях особливого режиму відбувають
покарання чоловіки:
   1) яким покарання у виді смертної кари замінено позбавленням
волі на певний строк в порядку помилування або амністії;
   2) перелічені у підпункті 3 пункту 3.1 Інструкції, якщо вони
відбули  позбавлення  волі  у  вигляді тюремного ув'язнення,
призначене рішенням суду, відбули строк позбавлення волі у вигляді
тюремного ув'язнення, визначений Департаментом, або переведені для
дальшого відбування покарання з тюрми у виправно-трудову установу
в  порядку  та  на  підставах,  передбачених  статтею  46
Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 );
   3) засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості,
тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання
у виді позбавлення волі на певний строк; ( Підпункт 3 пункту 3.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань N 275 ( z0101-03 ) від
30.12.2002 )
   4) які раніше двічі в будь-якій послідовності були засуджені
до позбавлення волі за такі злочини: проти основ національної
безпеки України; умисне вбивство при обтяжуючих  обставинах;
захоплення заручників; створення злочинної організації; бандитизм;
терористичний акт; посягання на життя працівника правоохоронного
органу, члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на
життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; посягання на
життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю,
пов'язаною з наданням правової допомоги; геноцид; посягання на
життя представника іноземної держави; захоплення представника
влади або працівника правоохоронного органу як заручника; умисне
вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження; згвалтування; розбій,
вчинений при обтяжуючих обставинах; вимагання при обтяжуючих
обставинах; грабіж при обтяжуючих обставинах; шахрайство при
обтяжуючих  обставинах;  створення  непередбачених  законом
воєнізованих або збройних формувань; хуліганство при обтяжуючих
обставинах; викрадення, привласнення,  вимагання  вогнепальної
зброї,  бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних
матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим  становищем;  виготовлення,  зберігання,  придбання,
перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або
збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів
державної лотереї; незаконне заволодіння транспортним засобом;
контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; організація
або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів;  незаконне  виробництво,  виготовлення,  придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів; злісна непокора вимогам
адміністрації виправної установи і знову вчинили будь-який з
перелічених злочинів, за який вони засуджуються до позбавлення
волі на певний строк;
   5) засуджені за умисні особливо тяжкі злочини, які мають
судимість  за умисний тяжкий злочин. ( Пункт 3.2 доповнено
підпунктом 5 згідно з Наказом Державного департаменту України з
питань виконання покарань N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   3.3. Виправно-трудові колонії суворого режиму.
   У виправно-трудових  колоніях  суворого режиму відбувають
покарання чоловіки, які раніше відбували покарання  у  виді
позбавлення волі або засуджені до позбавлення волі за злочини
проти основ національної безпеки України.
( Пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   3.4. Виправно-трудові колонії посиленого режиму.
   У виправно-трудових колоніях посиленого режиму відбувають
покарання чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі на певний
строк за тяжкі та особливо тяжкі злочини.
 
   3.5. Виправно-трудові колонії загального режиму.
   У виправно-трудових колоніях загального режиму відбувають
покарання:
   чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі на певний
строк за злочини середньої тяжкості;
   жінки, засуджені до відбування покарання у виді позбавлення
волі на певний строк, які вчинили особливо тяжкі, тяжкі або
середньої тяжкості злочини.
 
   3.6. Виправно-трудові колонії-поселення.
   У виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, що вчинили
злочини з необережності, відбувають покарання особи,  вперше
засуджені  до  позбавлення  волі  за злочини, що вчинені з
необережності.
   У виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, що вчинили
умисні  злочини,  відбувають  покарання  вперше засуджені до
позбавлення волі особи, що вчинили злочини невеликої тяжкості, а
також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому
статтею 46 Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 ), з
колоній загального, посиленого і суворого режиму.
   За мотивованим рішенням комісії повнолітнім особам, уперше
засудженим до позбавлення волі за умисні злочини  середньої
тяжкості,  може  бути  призначено  відбування  покарання  у
виправно-трудових колоніях-поселеннях для осіб, які вчинили умисні
злочини. ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   Не підлягають розподілу до виправно-трудових колоній-поселень
для осіб, які вчинили умисні злочини, уперше засуджені  до
позбавлення волі за злочини середньої тяжкості: ( Пункт 3.6
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   1) особи, які злісно порушували вимоги режиму в місцях
попереднього ув'язнення; ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Державного  департаменту України з питань виконання
покарань N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   2) інваліди першої і другої груп та особи, які досягли
пенсійного віку; ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   3) вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до
трьох років; ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   4) особи, які не пройшли повного курсу лікування венеричного
захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу,
алкоголізму та наркоманії; ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Державного  департаменту України з питань виконання
покарань N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   5) особи, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
(  Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   6) особи, яким виправні роботи замінено на позбавлення волі,
а також щодо яких судом було скасовано умовне  засудження,
відстрочку виконання вироку чи звільнення від відбування покарання
з випробуванням і які були направлені для відбування покарання,
призначеного вироком; ( Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з
Наказом  Державного  департаменту України з питань виконання
покарань N 275 ( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   7) особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в
період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі.
(  Пункт 3.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   3.7. Виховно-трудові колонії.
   У виховно-трудових колоніях відбувають покарання засуджені до
позбавлення волі неповнолітні.
 
   4. Із засудженими, яким за формальними ознаками може бути
призначено відбування певного строку позбавлення волі у вигляді
тюремного ув'язнення  або  яких  може  бути  розподілено  до
виправно-трудових колоній-поселень для осіб, які вчинили умисні
злочини, членами комісії обов'язково проводиться співбесіда, і за
наслідками всебічного вивчення їх особистості та з урахуванням
суспільної небезпеки вчиненого злочину приймається мотивоване
рішення із зазначенням у протоколі засідання обґрунтованої думки
комісії  щодо  визначення  виду  виправно-трудової  установи
засудженому.
( Інструкцію доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   5. Про  прийняття комісією рішення щодо визначення виду
виправно-трудової установи засудженому оголошується під розпис на
витязі з протоколу її засідання, що долучається до матеріалів його
особової справи.
( Інструкцію доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   6. Запити на індивідуальні наряди (додаток 1 до Інструкції)
щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, із СІЗО до
виправно-трудових установ за межі регіону підписуються головою
комісії або його  заступником  і  в  установленому  порядку
надсилаються  безпосередньо  до  відділу  спеціального обліку
Департаменту.
 
   7. Індивідуальні наряди  на  запити  готуються  відділом
спеціального обліку Департаменту протягом трьох робочих днів та в
установленому порядку надсилаються ініціатору запиту.
 
   8. За індивідуальними нарядами Департаменту направляються:
   засуджені особи,  розмістити  яких  немає  змоги  через
відсутність у регіоні установ визначеного виду режиму або через
відсутність в регіоні достатньої кількості установ для окремого
розміщення осіб, які проходять за одним вироком суду як учасники
процесу;
   особи, які до засудження постійно проживали  за  межами
регіону, де вони вчинили злочин, або мають постійні соціальні
зв'язки з близькими родичами (матір'ю,  батьком,  чоловіком,
дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, онуками, дідом і
бабою, усиновителями, усиновленими) за межами цього регіону.
 
   9. Запити на персональні наряди (додаток 2 до Інструкції)
щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, із СІЗО до
виправно-трудових установ за межі регіону підписуються головою
комісії  або  його  заступником  і  в установленому порядку
надсилаються безпосередньо  до  відділу  спеціального  обліку
Департаменту.
 
   10.  Персональні  наряди  на  запити готуються відділом
спеціального обліку Департаменту протягом п'яти робочих днів та в
установленому порядку надсилаються ініціатору запиту.
   На особу, якій комісією визначено відбування позбавлення волі
у  вигляді  тюремного  ув'язнення,  в індивідуальному наряді
зазначається строк відбування позбавлення волі у вигляді тюремного
ув'язнення та вказується, де засуджений повинен відбувати строк
позбавлення волі, що залишився.
   При визначенні засудженому відбування позбавлення волі у
вигляді тюремного ув'язнення цей вид виправно-трудової установи
призначається на строк до 10 років.
 
   11. За персональними нарядами Департаменту розподіляються:
   засуджені іноземці,  громадянство  яких   документально
підтверджено (національний паспорт, паспортний документ, довідка з
дипломатичного представництва,  запис  у  судовому  рішенні),
незалежно від наявності в Автономній Республіці Крим, областях, м.
Києві та Київській області установ відповідного виду режиму;
   особи, засуджені до довічного позбавлення волі;
   особи, засуджені за такі злочини: проти основ національної
безпеки України; умисне вбивство: двох або більше осіб; заручника;
особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою
службового або громадського обов'язку; вчинене на замовлення;
вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком
вбивства, передбаченого статтями 116-118 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ); захоплення заручників; створення злочинної
організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з
охорони  громадського  порядку  і  державного  кордону  або
військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя
чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням
правосуддя; посягання на життя захисника чи представника особи у
зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги;
геноцид;  посягання на життя представника іноземної держави;
захоплення  представника влади або працівника правоохоронного
органу як заручника, які за висновком комісії повинні відбувати
покарання в установах суворого або посиленого виду режиму; ( Абзац
четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного департаменту України з питань виконання покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
   особи, які за висновком комісії повинні відбувати покарання в
тюрмі;
   особи, засуджені за вчинення злочину в період відбування
покарання у виді позбавлення волі.
 
   12. Категорично забороняється переміщення засуджених, які
прибули до виправно-трудових установ за персональними нарядами, до
інших установ без погодження з Департаментом.
 
   13. За  наявності виняткових обставин, які перешкоджають
подальшому триманню  засудженого  у  даній  виправно-трудовій
установі, його переведення з виправно-трудової установи одного
регіону до установи іншого регіону здійснюється за персональними
нарядами на підставі рішення відповідної комісії Департаменту з
питань переведення засуджених з однієї установи до іншої.
 
   14. Засуджені до позбавлення волі особи, які за висновком
начальника  медичної  частини  СІЗО  потребують стаціонарного
лікування у спеціалізованих установах-лікарнях або в лікарнях при
установах, направляються до зазначених установ.
 
   15. Особи, засуджені до покарання у виді позбавлення волі на
певний строк за злочини проти основ національної безпеки України;
умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення заручників;
створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт;
посягання  на життя працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з  охорони  громадського  порядку  і
державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя
судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку  з  їх
діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; посягання на
життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю,
пов'язаною з наданням правової допомоги; геноцид; посягання на
життя представника іноземної держави; захоплення представника
влади  або  працівника  правоохоронного  органу як заручника
відбувають  покарання  у  виправно-трудових  установах,  які
розташовані за межами тієї області, де було вчинено злочин
( Інструкцію доповнено пунктом 15 згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 275
( z0101-03 ) від 30.12.2002 )
 
   16. Без  нарядів  із  СІЗО до виправно-трудових установ
направляються:
   неповнолітні особи  жіночої  статі  - до Мелітопольської
виховної колонії Запорізької області;
   жінки, які  вчинили  злочини  з  необережності,  -  до
Орджонікідзевської виправної колонії Дніпропетровської області;
   інваліди I та II груп жіночої статі, засуджені до позбавлення
волі на певний строк, - до Дніпродзержинської виправної колонії
Дніпропетровської області; засуджені до позбавлення волі на певний
строк, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі,
- до Чернігівської виправної колонії Чернігівської області;
   уперше засуджені до позбавлення волі на певний строк жінки з
вагітністю понад чотири місяці або такі, які мають при собі дітей
до трьох років, - до Чорноморської виправної колонії Одеської
області; засуджені до позбавлення волі на певний строк, які раніше
відбували покарання у вигляді позбавлення волі, - до Чернігівської
виправної колонії Чернігівської області;
   засуджені чоловіки, колишні працівники правоохоронних органів
(Закон України "Про державний захист  працівників  суду  та
правоохоронних органів" ( 3781-12 ), яким комісією визначено
відбування покарання у виправно-трудовій  колонії  посиленого
режиму, - до Ленської виправної колонії Чернігівської області.
 
   17. Звернення засуджених осіб та інших громадян з питань
розподілу та направлення засуджених із СІЗО до виправно-трудової
установи подаються на розгляд голові регіональної комісії не
пізніше однієї доби з дня їх отримання і розглядаються у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
   Про результати  розгляду  заяв і скарг іншим громадянам
надається письмова відповідь, а засудженому оголошується під
розпис.
 
   18. Для розгляду заяв і скарг засуджених осіб, громадян,
звернень державних або громадських установ  та  організацій,
апеляційних подань органів прокуратури з питань розподілу та
направлення засуджених осіб у Департаменті наказом Департаменту
створюється відповідна апеляційна Комісія, яку очолює голова
Департаменту.
 
   19. Організаційно-технічне забезпечення роботи регіональних
комісій здійснює Департамент.
 
   20. Контроль за діяльністю регіональних комісій покладається
на першого заступника голови Департаменту.
 
 Заступник начальника відділу
 спеціального обліку Державного
 департаменту України з питань
 виконання покарань                 Д.Г.Мироненко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Додаток 1
                    до пункту 4 Інструкції про
                    порядок   розподілу  і
                    направлення     осіб,
                    засуджених до позбавлення
                    волі,   зі   слідчих
                    ізоляторів  (тюрем)  до
                    виправно-трудових установ
 
     Запит на індивідуальний наряд щодо направлення
    зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових
    установ засуджених до позбавлення волі, щодо яких
        вироки судів набрали законної сили
 
------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Прізвище, |Кількість |Визначе-| Місце |Соціальні|Номери уста-|Направлений|
|з/п| ім'я та по |попередніх|ний вид |прожива- | зв'язки |нов, куди  |до установи|
|  |батькові, рік|судимостей|режиму |  ння  |(область)|направлені |      |
|  | народження |     |    |(область)|     |співучасники|      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
| 1 |       |     |    |     |     |      |      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
| 2 |       |     |    |     |     |      |      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
|...|       |     |    |     |     |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     Запит на індивідуальний наряд щодо направлення
    зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових
    установ засуджених до позбавлення волі, щодо яких
       вироки судів не набрали законної сили
 
------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Прізвище, |Кількість |Визначе-| Місце |Соціальні|Номери уста-|Направлений|
|з/п| ім'я та по |попередніх|ний вид |прожива- | зв'язки |нов, куди  |до установи|
|  |батькові, рік|судимостей|режиму |  ння  |(область)|направлені |      |
|  | народження |     |    |(область)|     |співучасники|      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
| 1 |       |     |    |     |     |      |      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
| 2 |       |     |    |     |     |      |      |
|---+-------------+----------+--------+---------+---------+------------+-----------|
|...|       |     |    |     |     |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------
 
   Пояснення до заповнення запиту:
 
   1. У графі 3 цифрою зазначається  кількість  попередніх
судимостей, які не знято або не погашено у встановленому законом
порядку.
 
   2. У графі 4 цифрами вказуються виправно-трудові установи:
   1 - колонія-поселення для осіб, які вчинили умисні злочини
невеликої тяжкості;
   1.1 - колонія-поселення для осіб, які вчинили злочини з
необережності;
   2 - виправно-трудова колонія загального режиму;
   3 - виправно-трудова колонія посиленого режиму;
   4 - виправно-трудова колонія суворого режиму;
   5 - виправно-трудова колонія особливого режиму;
   6 - виховно-трудова  колонія для осіб, які раніше відбували
покарання в місцях позбавлення волі;
   6.1 - виховно-трудова колонія для осіб, вперше засуджених до
відбування покарання у виді позбавлення волі за злочини середньої
тяжкості та злочини невеликої тяжкості;
   6.2 - виховно-трудова колонія для осіб, вперше засуджених до
відбування покарання у виді позбавлення волі за тяжкі та особливо
тяжкі злочини.
 
 Начальник відділу спеціального обліку
 Державного департаменту України з
 питань виконання покарань               О.Г.Двойнос
 
                    Додаток 2
                    до пункту 4 Інструкції про
                    порядок   розподілу  і
                    направлення     осіб,
                    засуджених до позбавлення
                    волі,   зі   слідчих
                    ізоляторів  (тюрем)  до
                    виправно-трудових установ
 
   Запит на персональний наряд щодо направлення засуджених
    до позбавлення волі зі слідчих ізоляторів (тюрем) до
          виправно-трудових установ
 
 1. Прізвище _____________________________________________________
 2. Ім'я _________________________________________________________
 3. По батькові __________________________________________________
 4. Дата народження ______________________________________________
 5. Місце народження _____________________________________________
__________________________________________________________________
 6. Місце проживання (до засудження) _____________________________
__________________________________________________________________
 7. Громадянство _________________________________________________
 8. Засуджений (-на) _____________________________________________
"____" __________ _____ року за ст. КК України __________________
__________________________, ______________________________________
 Строк ___________________________________________________________
 Додаткова міра покарання ________________________________________
__________________________________________________________________
 9. Відмітка про зміну строку покарання, всі вироки, постанови,
ухвали судів у хронологічному порядку ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 10. Початок строку ________________________
 Кінець строку _____________________________
 11. Кількість судимостей ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 12. Переміщення засудженого _____________________________________
__________________________________________________________________
 13. Стан здоров'я засудженого ___________________________________
__________________________________________________________________
 14. Співучасники злочину та визначений їм вид режиму ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 15. Підстава для запиту наряду __________________________________
__________________________________________________________________
 16. Витяг з вироку, з обов'язковим викладенням резолютивної
частини, з детальною фабулою злочину із зазначенням  місця,
способу,  мети вчиненого злочину (для нарядів на відбування
позбавлення волі у вигляді тюремного ув'язнення).
 
 Начальник відділу спеціального обліку
 Державного департаменту України
 з питань виконання покарань              О.Г.Двойнос

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка