Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про організацію виконання покарання у виді арешту в установах кримінально-виконавчої системи

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
 N 158 від 31.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2001 р.
                   за N 838/6029
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
      департаменту України з питань виконання покарань
    N 275 ( z1277-03 ) від 25.12.2003 )
 
      Про затвердження Інструкції про організацію
     виконання покарання у виді арешту в установах
         кримінально-виконавчої системи
 
 
   Відповідно до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), яким
встановлено покарання у виді арешту, та з метою приведення
нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань
виконання покарань (далі - Департамент) у відповідність до чинного
законодавства України, створення належних умов тримання осіб,
засуджених до арешту, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання покарання
у  виді  арешту  в  установах кримінально-виконавчої системи
(далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Начальникам управлінь (відділів) Департаменту в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області,
начальникам слідчих ізоляторів (тюрем)  кримінально-виконавчої
системи  організувати  вивчення  Інструкції  з  відповідними
категоріями  посадових  осіб  управлінь  (відділів),  слідчих
ізоляторів (тюрем) та у двотижневий термін прийняти від них заліки
і забезпечити повне і неухильне її виконання.
 
   3. Подати цей наказ у встановленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Департаменту Пташинського О.Б.
 
 Голова
 генерал-лейтенант внутрішньої служби      В.А.Льовочкін
 
 Погоджено:
 Заступник Генерального прокурора України
 державний радник юстиції 2 класу        В.В.Кудрявцев
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   31.08.2001 N 158
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 вересня 2001 р.
                   за N 838/6029
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    про організацію виконання покарання у виді арешту
      в установах кримінально-виконавчої системи
 
           1. Загальні положення
 
   Інструкція, розроблена  відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) та
Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 ), регламентує і
конкретизує порядок тримання в установах кримінально-виконавчої
системи  (далі  - установи) засуджених осіб, які відбувають
покарання у виді арешту.
   Особи, засуджені до арешту (далі - засуджені), тимчасово, до
створення  арештних  домів,  відбувають  покарання в слідчих
ізоляторах (тюрмах) за місцем засудження. На них поширюється дія
Виправно-трудового  кодексу  України  ( 3325-07 ) та Правил
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ, затверджених
наказом Державного департаменту України від 5 червня 2000 року
N 110 ( z0395-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 6 липня 2000 року за N 395/4616, які визначають режим та
умови тримання засуджених в установах.
   Засуджені відбувають увесь строк покарання в одному слідчому
ізоляторі (тюрмі) в окремих постах або секціях.
   Переведення засудженого з одного слідчого ізолятора (тюрми)
до іншого допускається у разі його хвороби або для забезпечення
його особистої безпеки, а також за інших виключних обставин, що
перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному слідчому
ізоляторі (тюрмі).
   Підставою для тримання осіб, засуджених до арешту, є тільки
вирок суду, який набрав законної сили.
 
         2. Правове становище засуджених
 
   2.1. Засуджені несуть обов'язки і користуються правами, які
встановлені чинним законодавством України, з обмеженнями, що
передбачені законодавством для цієї категорії засуджених, а також
випливають з вироку суду та встановлені Виправно-трудовим кодексом
України ( 3325-07 ) для відбування покарання даного виду.
   Правове становище іноземців і осіб без громадянства, які
відбувають покарання у вигляді арешту, визначається законодавством
України, що встановлює права та обов'язки цих осіб під час їх
перебування на території України, з обмеженнями, які передбачені
законодавством для цієї категорії засуджених, а також випливають з
вироку суду та встановлені Виправно-трудовим кодексом України
( 3325-07 ) для відбування даного виду покарання.
 
   2.2. Засуджені мають право:
   на щоденну прогулянку тривалістю одна година, а неповнолітні
- до двох годин;
   на восьмигодинний сон у нічний час;
   мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі,
перелік яких установлено  Правилами  внутрішнього  розпорядку
виправно-трудових установ ( z0395-00 );
   одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;
   в індивідуальному  порядку  відправляти релігійні обряди,
користуватися релігійною літературою;
   звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних
органів, громадських організацій і до службових осіб. Пропозиції,
заяви і скарги засуджених надсилаються відповідно до Правил
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ ( z0395-00 ) за
належністю  і  вирішуються  у встановленому законом порядку.
Пропозиції, заяви і скарги, адресовані прокуророві, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, переглядові не підлягають і
не пізніше як у добовий строк надсилаються за належністю. Про
результати  розгляду  пропозицій,  заяв і скарг оголошується
засудженим під розпис;
   користуватися настільними іграми;
   мати побачення з захисником для одержання юридичної допомоги
в установленому виправно-трудовим законодавством порядку;
   користуватися книгами, журналами і газетами з бібліотеки
установи;
   За виняткових обставин, при наявності технічних можливостей,
засудженим може бути надано право телефонної розмови з близькими
родичами.
 
   2.3. Засуджені зобов'язані:
   бути ввічливими   між   собою   та   до   персоналу
кримінальновиконавчої системи;
   додержуватись розпорядку,  встановленого  в  установі,  і
виконувати законні вимоги адміністрації;
   дотримуватися санітарно-гігієнічних правил,  мати  охайний
вигляд, постійно підтримувати чистоту в камерах, за графіком
чергувати в них;
   дбайливо ставитися  до  інвентарю,  обладнання та іншого
державного майна;
   виходячи на прогулянку, дотримуватися встановлених на час
прогулянки правил поведінки;
   при відвідуванні  приміщень,  де  тримаються  засуджені,
працівниками кримінально-виконавчої системи та іншими посадовими
особами вставати і вітатися.
 
   2.4. Засудженим забороняється:
   установлювати зв'язки з особами, які тримаються в інших
камерах;
   придбавати, виготовляти, вживати і зберігати предмети, вироби
і речовини, зберігання яких засудженим заборонено;
   продавати, дарувати чи відчужувати іншим шляхом на користь
інших  осіб предмети, вироби і речовини, які перебувають в
особистому користуванні;
   грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної
або іншої користі;
   наносити собі або іншим особам татуювання;
   завішувати чи міняти без дозволу адміністрації спальні місця,
затуляти оглядове вічко;
   створювати конфліктні ситуації з іншими  засудженими  та
персоналом установи;
   придбавати продукти харчування і предмети першої потреби;
   мати побачення з родичами та іншими особами, за винятком
захисників;
   одержувати грошові перекази, а також посилки (передачі) і
бандеролі, за винятком посилок (передач), що містять предмети
одягу за сезоном, туалету, письмове приладдя та необхідні для
лікування медпрепарати.
 
        3. Особливості тримання засуджених
 
   Засуджені забезпечуються  житловою  площею  за  нормами,
установленими  виправно-трудовим  законодавством  України,  та
тримаються в окремих постах або секціях слідчих ізоляторів (тюрем)
по 3-10 осіб в одній камері.
   У разі необхідності та з метою захисту засудженого від
можливих посягань на його життя з боку іншого засудженого чи
запобігання вчиненню ним нового злочину або за наявності медичного
висновку за вмотивованою постановою начальника установи їх можуть
тримати в одиночних камерах.
   Засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов:
   чоловіків - окремо від жінок;
   неповнолітніх - окремо від усіх інших категорій засуджених;
   засуджених, яких  вперше  притягнуто  до  кримінальної
відповідальності, окремо від засуджених, які раніше притягувались
до кримінальної відповідальності;
   засуджених, які  раніше  відбували  покарання  в  місцях
позбавлення волі, - окремо від засуджених, які раніше не відбували
покарання в місцях позбавлення волі;
   засуджених, які раніше працювали в правоохоронних органах,
юстиції та суді, - окремо від інших засуджених;
   іноземців і осіб без громадянства, як правило, - окремо від
інших засуджених.
   При розміщенні засуджених у камерах обов'язково враховуються
рекомендації соціально-психологічної служби установи.
 
  4. Особливості соціально-психологічної роботи із засудженими
 
   4.1. Соціально-психологічна робота із засудженими спрямована
на  формування  та  збереження  соціально-корисних  навичок,
нейтралізацію негативного впливу умов ізоляції на особистість
засуджених, профілактику та попередження їх агресивної поведінки
щодо персоналу, інших засуджених та щодо себе, усвідомлення
провини за вчинені злочини та розвиток прагнення до відшкодування
заподіяної шкоди.
 
   4.2. Основними  формами соціально-психологічної роботи із
засудженими є:
   індивідуальна робота;
   просвітницька та культурно-масова робота;
   правове виховання;
 
   4.3. Самодіяльні організації серед засуджених не створюються.
 
   4.4. Організація   соціально-психологічної   роботи  із
засудженими  безпосередньо  покладається  на  інспектора  із
соціальнопсихологічної роботи.
 
      5. Особливості організації праці засуджених
 
   Адміністрація установи має право залучати засуджених до робіт
з господарського обслуговування установи без оплати їхньої праці,
але не більш як на дві години на день.
   Засуджені виводяться на роботу, де встановлюються додаткові
засоби нагляду та забезпечується надійна ізоляція, щоб зазначені
особи в період роботи не могли вступати в контакти з іншими
засудженими.
 
       6. Матеріально-побутове забезпечення і
        медичне обслуговування засуджених
 
   6.1. Засудженим надається індивідуальне спальне місце  і
видаються постільні речі. Заміна постільних речей здійснюється в
дні санітарної обробки - один раз на тиждень.
 
   6.2. Засуджені спеціальним одягом  не  забезпечуються  і
відбувають увесь строк покарання у своєму одязі.
 
   6.3. Засуджені забезпечуються триразовим гарячим харчуванням
за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 16.06.92 N 336 ( 336-92-п ) "Про затвердження норм добового
забезпечення продуктами харчування засуджених до позбавлення волі,
а  також  осіб,  що  перебувають  у  слідчих  ізоляторах,
лікувально-трудових профілакторіях та  ізоляторах  тимчасового
утримання Міністерства внутрішніх справ України, норм заміни одних
продуктів іншими та порядку застосування вказаних норм".
 
   6.4. Приміщення, де тримаються засуджені, радіофікуються. Час
радіотрансляції визначається розпорядком дня установи.
 
   6.5. Медичне  обслуговування  здійснюється  у  порядку,
встановленому для осіб, які  відбувають  покарання  у  виді
позбавлення волі.
 
   7. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених
 
   За сумлінну поведінку до засуджених можуть застосовуватися
такі заходи заохочення:
   подяка;
   дострокове зняття раніше накладеного стягнення.
 
    8. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених
 
   За порушення порядку відбування покарання до  засуджених
можуть застосовуватися такі заходи стягнення:
   догана;
   поміщення в карцер на строк до десяти діб, а неповнолітніх -
до п'яти діб.
 
      9. Матеріальна відповідальність засуджених
 
   Засуджені несуть матеріальну відповідальність за завдані ними
збитки відповідно до чинного законодавства України.
 
     10. Застосування заходів безпеки до засуджених
 
   До засуджених, якщо вони чинять фізичний опір працівникам
установи, проявляють буйство або здійснюють інші насильницькі дії,
з метою запобігання заподіянню ними шкоди оточуючим або самим собі
допускається застосування спеціальних засобів відповідно до вимог
чинного законодавства України.
 
 Начальник відділу                  М.В.Іванунік

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка