Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
      Про заходи щодо впорядкування діяльності з
      міжнародних повітряних перевезень товарів
       військового призначення та подвійного
              використання
 
 
   З метою  забезпечення захисту інтересів України під час
здійснення міжнародних повітряних перевезень товарів військового
призначення та подвійного використання, вдосконалення опрацювання
інформації про надання українськими повітряними перевізниками
таких послуг, поліпшення взаємодії органів виконавчої влади, що
здійснюють державний контроль у цій сфері, п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок опрацювання інформації
про  міжнародні  повітряні  перевезення  товарів  військового
призначення та подвійного використання (додається).
 
   2. Покласти на Комітет з  політики  військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
здійснення моніторингу міжнародних повітряних перевезень:
 
   - товарів військового призначення та подвійного використання,
що  виконуються  українськими  та  іноземними  повітряними
перевізниками при експорті, тимчасовому  ввезенні  зазначених
товарів в Україну, їх імпорті, реекспорті, тимчасовому вивезенні з
України або транзиті через територію України;
 
   - товарів  військового  призначення,  що  виконуються
українськими повітряними перевізниками в третіх державах.
 
   3. Голові  Комітету  з  політики  військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України:
 
   забезпечувати узагальнення   результатів    моніторингу
міжнародних повітряних перевезень, підготовку пропозицій щодо
вдосконалення контролю за наданням послуг з повітряних перевезень
товарів військового призначення та подвійного використання, щодо
запобігання порушенням у цій сфері та подавати їх щоквартально на
розгляд Президентові України;
 
   невідкладно інформувати Президента України про надзвичайні
ситуації і події, що сталися під час здійснення українськими
повітряними  перевізниками  міжнародних  повітряних перевезень
товарів військового призначення та подвійного використання, їх
причини і наслідки.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2003 року
     N 1488/2003
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 25 грудня 2003 року N 1488/2003
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок опрацювання інформації про міжнародні
      повітряні перевезення товарів військового
       призначення та подвійного використання
 
 
   1. Це Положення визначає порядок опрацювання інформації про
міжнародні  перевезення  повітряними  перевізниками  товарів
військового  призначення  та  подвійного  використання,  які
виконуються під час здійснення міжнародних передач товарів, що
відповідно до Закону України  "Про  державний  контроль  за
міжнародними  передачами  товарів  військового призначення та
подвійного використання" (  549-15  )  підлягають  державному
експортному контролю.
 
   2. У цьому Положенні наведені нижче терміни мають таке
значення:
 
   міжнародне повітряне перевезення - здійснюване повітряним
перевізником транспортування товарів на повітряному судні, за
умови що пункт відправлення і пункт призначення розміщені в різних
державах або в одній державі, якщо під час такого транспортування
передбачено зупинку на території іншої держави;
 
   міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт
товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове
ввезення на її територію, транзит товарів через територію України,
а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами
України,  за  умови  участі  в  них  українських  суб'єктів
підприємницької діяльності;
 
   повітряний перевізник - будь-яка юридична або фізична особа,
яка виконує повітряні перевезення і має права  експлуатанта
авіаційної техніки.
 
   3. Збір та узагальнення інформації про міжнародні повітряні
перевезення товарів повітряними перевізниками здійснюється:
 
   Державною службою експортного контролю  України  -  щодо
фактичного використання дозволів на здійснення експорту, імпорту
послуг з повітряних перевезень товарів військового призначення
уповноваженими   в   установленому   порядку   суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності - повітряними перевізниками;
 
   Державною митною  службою  України  -  щодо  фактичного
переміщення  через митний кордон України товарів військового
призначення та подвійного використання, здійсненого авіаційним
транспортом;
 
   Адміністрацією Державної прикордонної служби України - щодо
фактів пропуску через державний кордон України повітряних суден з
товарами військового призначення та подвійного використання.
 
   Центральні органи  виконавчої влади, зазначені в абзацах
другому - четвертому цього пункту, надають у письмовій формі
щомісячно, до 5 числа наступного за звітним місяця, відповідну
узагальнену  інформацію  Державному  департаменту  авіаційного
транспорту.
 
   4. Державний департамент авіаційного транспорту:
 
   аналізує одержану від центральних органів виконавчої влади
відповідно до пункту 3 цього Положення узагальнену інформацію,
зокрема здійснює її порівняльний аналіз з інформацією про видані
дозволи на виліт повітряних суден для здійснення міжнародних
перевезень  товарів  військового  призначення  та  подвійного
використання, з даними звітності, наданої українськими повітряними
перевізниками  про  перевезення  ними  товарів  військового
призначення, у тому числі в третіх державах;
 
   визначає за результатами проведеного аналізу відповідність
здійснених  повітряними  перевізниками  міжнародних повітряних
перевезень товарів військового призначення наданим  Державною
службою  експортного контролю України дозволам на здійснення
експорту, імпорту послуг  з  повітряних  перевезень  товарів
військового призначення;
 
   виявляє порушення, вживає в установленому порядку заходів
щодо усунення та запобігання таким порушенням.
 
   5. Державний департамент авіаційного транспорту надає  у
письмовій формі щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, Комітету з  політики  військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України
(далі - Комітет) для здійснення моніторингу міжнародних повітряних
перевезень:
 
   1) інформацію про міжнародні повітряні перевезення товарів
військового призначення та подвійного використання, зокрема щодо:
 
   кількості виконаних уповноваженими в установленому порядку
суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  -  повітряними
перевізниками рейсів із міжнародних повітряних перевезень товарів
військового призначення з України, в Україну або між третіми
державами, в тому числі кількості виконаних рейсів із супутнього
перевезення,  перевезень  товарів  чартерними  (нерегулярними)
рейсами;
 
   фактів здійснення уповноваженими в установленому  порядку
суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  -  повітряними
перевізниками  міжнародних  повітряних  перевезень  товарів
військового призначення та подвійного використання за відсутності
дозволів на виліт повітряних суден для здійснення міжнародних
перевезень таких товарів;
 
   випадків здійснення  повітряними перевізниками міжнародних
повітряних  перевезень  товарів  військового  призначення  за
відсутності дозволу Державної служби експортного контролю України
на надання послуг з міжнародних повітряних перевезень таких
товарів;
 
   2) інформацію про заходи, вжиті в установленому порядку
Державним департаментом авіаційного транспорту з метою усунення,
запобігання  порушенням  вимог  законодавства  та міжнародних
зобов'язань України під час здійснення міжнародних повітряних
перевезень  товарів  військового  призначення  та  подвійного
використання.
 
   6. Служба безпеки України надає Комітету щомісячно,  до
5 числа наступного за звітним місяця, у письмовій формі інформацію
про виявлені нею порушення повітряними  перевізниками  вимог
законодавства під час здійснення міжнародних повітряних перевезень
товарів військового призначення та подвійного використання.
 
   7. Міністерство закордонних справ України надає Комітету
щомісячно, до 5 числа наступного за звітним місяця, у письмовій
формі  інформацію  про  порушення  українськими  повітряними
перевізниками  міжнародних  зобов'язань  України  з  питань
військово-технічного співробітництва та експортного контролю, які
мали місце в іноземних державах під час здійснення міжнародних
перевезень  товарів  військового  призначення  та  подвійного
використання, а також про затримання повітряних суден українських
повітряних перевізників, їх екіпажів та відповідних вантажів за
рішенням компетентних органів іноземних держав.
 
   8. У разі одержання Державною службою експортного контролю
України, Державною  митною  службою  України,  Адміністрацією
Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України,
Міністерством закордонних справ України інформації про надзвичайні
ситуації,  події,  що сталися під час виконання міжнародних
повітряних  перевезень  товарів  військового  призначення  та
подвійного використання, така інформація керівниками зазначених
органів виконавчої влади в усній формі терміново, протягом доби,
надається Голові Комітету для доповіді Президентові України з
наступним викладенням відповідної інформації в письмовій формі.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка