Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення системи дистанційного моніторингу суден рибопромислового флоту

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2003 N 466
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1258/8579
 
 
     Про утворення системи дистанційного моніторингу
          суден рибопромислового флоту
 
 
   На виконання Закону України "Про ратифікацію Угоди  про
виконання  положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з
морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження
транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і
управління ними" ( 319-15 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 вересня 2002 р. N 1353 ( 1353-2002-п ) "Про
затвердження Комплексної  програми  діяльності  з  припинення
незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі
та виключній (морській) економічній зоні України на 2002-2006
роки" для створення державної системи дистанційного моніторингу
суден рибопромислового флоту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про систему дистанційного моніторингу
суден рибопромислового флоту, що додається.
 
   2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С.І.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   25.12.2003 N 466
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1258/8579
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про систему дистанційного моніторингу суден
           рибопромислового флоту
 
 
            I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
   1. Дистанційний моніторинг суден рибопромислового флоту - це
система,  яка  забезпечує  збирання,  оброблення,  збереження
інформації  про  ідентифікацію  та  місцезнаходження  суден
рибопромислового флоту, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, плавають під прапором України і здійснюють промисел у
виключній (морській) економічній зоні,  територіальних  водах
України, водах за межами юрисдикції України та суден, що плавають
під прапорами інших держав і здійснюють промисел у виключній
(морській)  економічній  зоні України. Це Положення визначає
взаємодію суб'єктів системи та порядок здійснення дистанційного
моніторингу суден рибопромислового флоту.
 
   2. В цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   суб'єкти системи - Держрибфлотінспекція, судновласники суден
рибопромислового флоту, берегова наземна супутникова станція;
   промисел водних  живих  ресурсів  (далі  -  промисел) -
рибогосподарська  діяльність,  пов'язана  з  використанням
(вилученням, прийманням, переробкою, зберіганням, транспортуванням
тощо, в тому числі постачанням палива, води, тари, продуктів для
функціонування суден рибопромислового флоту та їх екіпажів),
відновлюваних водних живих ресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах (їх частинах);
   судна рибопромислового флоту (далі - судна) - риболовні,
науково-дослідні, навчальні чи інші спеціалізовані судна, що
безпосередньо використовуються для рибогосподарської діяльності, у
тому числі для промислу та охорони водних живих ресурсів;
   технічний засіб  контролю  (ТЗК)  -  засіб  міжнародної
супутникової системи зв'язку INMARSAT, який встановлюється на
судно  та  через  космічний  сегмент  забезпечує  визначення
географічних  координат,  курсу,  швидкості  судна,  здійснює
автоматичну передачу цієї інформації до берегової супутникової
станції;
   Центр моніторингу - підрозділ Держрибфлотінспекції,  який
здійснює тестування ТЗК та постановку суден на облік у системі
дистанційного моніторингу суден, що  здійснюють  промисел  в
територіальному  морі,  виключній (морській) економічній зоні
України та у водах за межами юрисдикції України, контроль за їх
місцезнаходженням та збереження отриманих даних від технічних
засобів контролю;
   космічний сегмент - чотири робочих супутники, які розташовані
на геостаціонарних орбітах та використовуються в системі зв'язку
INMARSAT для забезпечення приймання та передавання інформації в
океанічних районах:
   - AOR-W - Західноатлантичний район;
   - AOR-E - Східноатлантичний район;
   - IOR - Індійський район;
   - POR - Тихоокеанський район;
   берегова супутникова станція - наземна станція міжнародної
супутникової системи зв'язку INMARSAT, яка забезпечує вихід до
різних міжнародних мереж, суднових ТЗК, станцій супутникового
зв'язку та супутників системи INMARSAT.
 
   3. Безпосередня організація взаємодії  суб'єктів  системи
здійснюється  Держрибфлотінспекцією.  Отримана  інформація про
місцезнаходження судна  Держрибфлотінспекцією  передається  до
Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної
політики України для прийняття управлінських рішень.
 
   4. Фінансування робіт, пов'язаних із створенням  системи
дистанційного моніторингу, та її функціонування здійснюється за
рахунок судновласників  та  інших  джерел  фінансування,  не
заборонених законодавством.
 
   5. Витрати,  пов'язані  із  обладнанням суден технічними
засобами контролю, передачею необхідної інформації з використанням
системи  дистанційного  моніторингу,  здійснюються за рахунок
судновласників.
 
   6. Плата за роботи і послуги, пов'язані з дистанційним
моніторингом суден, здійснюється власниками, судновласниками або
фрахтувальниками суден  на  рахунок  Держрибфлотінспекції  за
договорами.
 
             II. ОСНОВНА МЕТА
        СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
 
   7. Основною  метою  запровадження  системи  дистанційного
моніторингу є:
   запобігання порушенням законодавства у сфері використання
живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;
   виконання вимог  міжнародних  договорів  України  щодо
відповідальності  держави  прапора  за  дії  національних
судновласників у водах за межами юрисдикції держави прапора.
 
              III. ПОРЯДОК
        ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
          СУДЕН РИБОПРОМИСЛОВОГО ФЛОТУ
 
   8. ТЗК повинні бути сертифіковані класифікаційним товариством
і здатні передавати таку інформацію:
   - ідентифікаційні дані про ТЗК;
   - дані  про  географічне місцезнаходження судна (широта,
довгота) припустимим відхиленням не більше 100 метрів ймовірністю
не менше 99%;
   - курс судна припустимим відхиленням не більше 0,1 градуса;
   - швидкість судна припустимим відхиленням не більше 0,1 вузла
ймовірністю не менше 99%;
   - дату та час визначення вищевказаної інформації за UTC з
відхиленням не більш як 30 секунд.
 
   9. Для тестування ТЗК та постановки судна на облік в системі
дистанційного   моніторингу   судновласник   (фрахтувальник)
зобов'язаний:
   - в термін не пізніше ніж за 10 днів до виходу судна із порту
подати до Центру моніторингу заяву (додаток 1), анкету судна
(додаток 2);
   - заява та анкета судна завіряється печаткою судновласника
(фрахтувальника).  Судновласник  (фрахтувальник) відповідає за
достовірність даних, що вносяться до заяви та анкети;
   - з  моменту  подачі  заявки ТЗК повинен знаходитися у
ввімкнутому стані.
 
   10. Після тестування ТЗК, яке  підтвердило  забезпечення
передачі повідомлень Центр моніторингу бере судно на облік,
заповнює картку обліку судна (додаток 3) та протягом 10 днів надає
судновласнику  (фрахтувальнику)  письмове  повідомлення  про
відповідність ТЗК встановленим вимогам та взяття судна на облік у
системі дистанційного моніторингу (додаток 4).
 
   11. Судновласник (фрахтувальник) передає копію повідомлення
Центру моніторингу капітану судна, яке повинно зберігатися на
борту судна протягом рейсу.
 
   12. Зняття судна, що плаває під іноземним прапором, з обліку
в  системі  дистанційного  моніторингу  здійснюється  Центром
моніторингу не раніше ніж за 6 годин після його виходу з виключної
(морської) економічної зони України.
 
   13. Зняття судна, що плаває під прапором України, з обліку в
системі дистанційного моніторингу здійснюється Центром моніторингу
при постановці судна в ремонт або у відстій.
 
   14. Для зняття судна, що плаває під іноземним прапором, з
обліку  в  системі  дистанційного  моніторингу  судновласник
(фрахтувальник) у термін не пізніше ніж за 10 днів до виходу судна
з економічної (морської) зони повинен подати до Центру моніторингу
заяву (додаток 1а).
 
   15. Для зняття судна, що плаває під прапором України, з
обліку  в  системі  дистанційного  моніторингу  судновласник
(фрахтувальник) у термін не пізніше ніж за 10 днів до постановки
судна в ремонт або відстій повинен подати до центру моніторингу
заяву (додаток 1а).
 
   16. Після зняття судна з обліку в системі дистанційного
моніторингу  Центр моніторингу робить в картці обліку судна
(додаток 3) відмітку про зняття судна з обліку та протягом 10 днів
повідомляє про це судновласника (фрахтувальника).
 
   17. У випадку зміни судновласника (фрахтувальника), заміни
або модернізації як самого суднового ТЗК, так і його програмного
забезпечення, судно повинно пройти тестування ТЗК та стати на
облік в системі дистанційного моніторингу згідно з пунктом 9 цього
Положення.
 
   18. У разі виявлення недостовірної інформації про судно або
судновласника  (фрахтувальника)  відповідальна  особа  Центру
моніторингу протягом п'яти днів повідомляє про це судновласника
(фрахтувальника). У цьому разі тестування ТЗК не здійснюється і
судно на облік не береться.
 
   19. У  випадку  негативного  результату тестування Центр
моніторингу направляє судновласнику (фрахтувальнику) повідомлення
із зазначенням причин відмови (додаток 4а).
 
       IV. КОНТРОЛЬ ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ СУДНА
 
   20. Судновласник  (фрахтувальник)  судна,  що плаває під
іноземним  прапором,  за  допомогою  телефакса  або  E-mail
fishfleetinspect@fm.com.ua не пізніше ніж за 72 години до входу чи
виходу судна у (з) виключну (ої) (морську (ої)) економічну (ої)
зону (и) України зобов'язаний направити до Центру моніторингу
повідомлення про вхід або вихід судна за формою 1а (додаток 5).
 
   21. Судновласник (фрахтувальник) судна,  що  плаває  під
прапором  України та здійснює промисел за межами юрисдикції
України, при зміні судном океанічного району не пізніше ніж за 48
години до вступу в дію зміни зобов'язаний за допомогою телефаксу
або E-mail  fishfleetinspect@fm.com.ua  направити  до  Центру
моніторингу повідомлення про відповідні зміни.
 
   22. Капітан судна забезпечує постійне перебування ТЗК у
ввімкнутому стані.
 
   23. У випадку  припинення  роботи  ТЗК  через  технічну
несправність або з інших причин капітан судна зобов'язаний:
   - на судні, що плаває під іноземним прапором та здійснює
промисел в виключній (морській) економічній зоні України, -
припинити промисел та негайно доповісти до Центру моніторингу
телефаксом  або E-mail fishfleetinspect@fm.com.ua та зайти в
український  порт  для  усунення  несправності  або  заміни
устаткування;
   - на судні, що плаває під прапором України і веде промисел за
межами юрисдикції України, - негайно повідомити судновласника,
Центр  моніторингу  і  керуватися  правилами,  встановленими
прибережною державою, у водах якої здійснюється промисел, або
Міжнародними конвенціями;
   - на судні, що плаває під прапором України і веде промисел в
територіальних водах або у виключній (морській) економічній зоні
України, - припинити промисел, негайно повідомити судновласника та
Центр моніторингу і йти до найближчого порту для  усунення
несправностей ТЗК.
 
   24. З моменту виявлення і до моменту усунення несправності
судновласник, або за його дорученням капітан судна, зобов'язаний
не рідше ніж один раз на добу передавати до Центру моніторингу
інформацію про ідентифікацію судна, його місцезнаходження, час та
дату за формою 1Р (додаток 6).
 
   25. Після  усунення  несправностей  ТЗК  повинно  пройти
тестування згідно з пунктом 9 цього Положення.
 
   26. Капітан судна, що плаває під прапором іноземних держав,
під час виходу судна з виключної (морської) економічної зони
України за допомогою телефаксу або E-mail передає до Центру
моніторингу повідомлення про вихід (додаток 7).
 
   27. Виконання вимог даного Положення не звільняє капітана
судна, що плаває під будь-яким прапором, від виконання інших
обов'язків, установлених законодавством України.
 
 Начальник Держрибфлотінспекції            А.Туровський
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
                   Начальнику
                   Держрибфлотінспекції
 
 
               ЗАЯВА
 
   Прошу здійснити  тестування  ТЗК,  яке  встановлено  на
судні (суднах) __________________________________________________,
              (назва судна, суден)
та поставити його (їх) на  облік  в  системі  дистанційного
моніторингу.
   Придатність ТЗК для забезпечення  постійної  автоматичної
передачі інформації про місцезнаходження судна та оплату витрат
центру моніторингу, пов'язану з тестуванням ТЗК та постановкою
судна на облік в системі дистанційного моніторингу, гарантую.
Відомості про ТЗК та судно додаються.
 
------------------------------------------------------------------
| Назва    |(українською)___________________________________|
|судновласника |(англійською)___________________________________|
|---------------+------------------------------------------------|
|Адреса     |(українською)___________________________________|
|судновласника |(англійською)___________________________________|
|---------------+------------------------------------------------|
|  Платіжні  |                        |
|  реквізити  |                        |
| судновласника |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон (з кодом  |                      |
|міста) факс:    |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|E-mail       |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Телефон для     |                      |
|екстреного зв'язку |-------------------------------------------|
|(диспетчер,     |                      |
|черговий)      |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Телекс       |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 Дата __________________ 200__ р.        (підпис)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 1а
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
                   Начальнику
                   Держрибфлотінспекції
 
 
               ЗАЯВА
 
   Прошу зняти судно ___________________________________________
                  (назва судна)
з обліку  в  системі  дистанційного  моніторингу   суден
рибопромислового флоту.
   Відомості про ТЗК та судно додаються.
 
------------------------------------------------------------------
| Назва    |(українською)___________________________________|
|судновласника |(англійською)___________________________________|
|---------------+------------------------------------------------|
|Бортовий номер |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Тип ТЗК    |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Номер     |                        |
|Инмарсат-С   |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Телефон (з кодом  |                      |
|міста) факс:    |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|E-mail       |                      |
|          |-------------------------------------------|
|          |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Телефон для     |                      |
|екстренного зв'язку |-------------------------------------------|
|(диспетчер,     |                      |
|черговий)      |                      |
------------------------------------------------------------------
 
 Дата __________________ 200__ р.        (підпис)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
              АНКЕТА СУДНА
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва  |(українською)_______________________________________|
| судна  |(англійською)_______________________________________|
|-----------+----------------------------------------------------|
|Бортовой  |                          |
|номер   |                          |
|-----------+----------------------------------------------------|
|Тип судна |                          |
|-----------+----------------------------------------------------|
|Порт    |                          |
|приписки  |                          |
|-----------+----------------------------------------------------|
|Прізвище  |                          |
|капітана  |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|           Характеристика судна           |
|----------------------------------------------------------------|
|Довжина  |    |Кількість екіпажу         |     |
|-----------+-------+----------------------------------+---------|
|Ширина   |    |Кількість вантажних трюмів    |     |
|-----------+-------+----------------------------------+---------|
|Тоннаж   |    |Обсяг вантажних трюмів, куб. м  |     |
|-----------+-------+----------------------------------+---------|
|Потужність |    |Кількість морозильних апаратів  |     |
|двигуна,  |    |                 |     |
|кВт    |    |                 |     |
|-----------+-------+----------------------------------+---------|
|Максимальна|    |Сумарна добова потужність     |     |
|швидкість |    |морозильних апаратів       |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Код MMSI    |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|       Умови радіо- та супутникового зв'язку       |
|----------------------------------------------------------------|
|Радіопозивний  |                        |
|сигнал     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Контрольні   |                        |
|частоти     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Номер      |                        |
|INMARSAT-C/GPS |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Робочі частоти |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Частоти радіотелефону                      |
|                                |
|      Характеристика технічного засобу контролю      |
|----------------------------------------------------------------|
|Тип супутникової|                        |
|антени     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Виробник    |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Модель апаратури|                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Серійний номер |                        |
|апаратури    |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Ідентифікаційний|                        |
|номер (ID)   |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Версія програмного забезпечення                 |
|----------------------------------------------------------------|
|     Океанічний регіон тестування ТЗК/роботи судна     |
|----------------------------------------------------------------|
|(AOR-E),   |                         |
|(AOR-W),   |                         |
|(IOR), (POR).|                         |
|Вказати   |                         |
|потрібне   |                         |
------------------------------------------------------------------
 
 Дата __________________ 200__ р.   ____________________________
                       П.І.Б. (підпис)
   М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
               КАРТКА
         ОБЛІКУ РИБОПРОМИСЛОВОГО СУДНА
 
 
------------------------------------------------------------------
|Назва судновласника      |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Юридична адреса        |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Інші реквізити:        |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Телефон            |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Факс             |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Телекс            |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|E-mail            |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Назва судна          |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Бортовий номер судна     |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Тип судна           |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Порт приписки         |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Прізвище капітана       |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Характеристика судна:     |Умови радіо- і супутникового   |
|               |зв'язку:             |
|------------------------------+---------------------------------|
|Довжина (метри)  |     |Радіопозивний     |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Ширина (метри)   |     |Контрольні частоти  |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Тоннаж (тонни)   |     |Робочі частоти    |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Потужність двигуна |     |Частоти        |     |
|(кВт)       |     |радіотелефону     |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Максимальна    |     |Номер INMARSAT-C/GPS |     |
|швидкість (вузли) |     |           |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Чисельність екіпажу|     |Код MMSI       |     |
|(кількість чоловік)|     |           |     |
|----------------------------------------------------------------|
|     Дані про морозильні камери та вантажні трюми     |
|----------------------------------------------------------------|
|Морозильні камери |     |Місткість (тонни)   |     |
|(кількість)    |     |           |     |
|-------------------+----------+----------------------+----------|
|Вантажні трюми   |     |Місткість (тонни)   |     |
|(кількість)    |     |           |     |
------------------------------------------------------------------
 
 ____________________ 200 р.
 
 Керівник __________________________________/
         (П.І.Б., підпис)
   М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
            ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
 
   _______________________________________________________
            (назва підприємства)
 
   Держрибфлотінспекція повідомляє, що ТЗК ____________________,
                       (номер INMARSAT-С)
який встановлено на судні _______________________________________,
                   (назва судна)
код MMSI ________________________________________________________,
 
"___" ___________ 200__ року успішно пройшов тестування та взятий
Центром моніторингу на облік дистанційного моніторингу для роботи
в ________________________ Океанічному районі.
   (назва району)
 
 Начальник Держрибфлотінспекції        ___________________
                          (П.І.Б.)
   М.П.
 
 
                   Додаток 4а
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
            ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
 
   _______________________________________________________
            (назва підприємства)
 
   Держрибфлотінспекція повідомляє, що ТЗК ____________________,
                       (номер INMARSAT-С)
який встановлено на судні _______________________________________,
                   (назва судна)
код MMSI ________________________________________________________,
 
"___"_______________ 200__  року  не  пройшов  тестування  з
причин: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Судновласнику (фрахтувальнику) необхідно  усунути  згадані
причини та подати документи до Центру моніторингу для повторного
тестування ТЗК.
 
 Начальник Держрибфлотінспекції        ___________________
                           (П.І.Б.)
   М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
               ФОРМА-1а
 
------------------------------------------------------------------
|Судновласник          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Назва судна          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Номер INMARSAT-C        |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Код MMSI            |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Радіопозивний судна      |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Дата входу (виходу) судна з  |                |
|економічної морської зони   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Час входу (виходу) судна з   |                |
|економічної морської зони   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Прізвище капітана       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Дата, підпис посадової особи  |                |
|судновласника         |                |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
               ФОРМА-1Р
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |        Дані        |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Назва судновласника     |                 |
|(фрахтувальника)       |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Адреса судновласника     |                 |
|(фрахтувальника)       |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Назва судна         |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Бортовий номер судна     |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Радіопозивний сигнал     |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Код MMSI           |                 |
|----------------------------------------------------------------|
|           Місцезнаходження судна           |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата             |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Широта            |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Довгота           |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Курс             |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Швидкість          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Час за UTC          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Широта            |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Довгота           |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Курс             |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Швидкість          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Час за UTC          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Широта            |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Довгота           |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Курс             |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Швидкість          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Час за UTC          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Широта            |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Довгота           |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Курс             |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Швидкість          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Час за UTC          |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Номер повідомлення      |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Прізвище капітана      |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення про систему
                   дистанційного моніторингу
                   суден рибопромислового флоту
 
 
               ФОРМА-1В
 
 
------------------------------------------------------------------
|Назва судна          |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Номер INMARSAT-C        |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Код MMSI            |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Дата, час виходу судна з    |                |
|економічної (морської) зони  |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Координати точки виходу судна з|                |
|економічної морської зони   |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Пункт призначення       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Прізвище капітана       |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Підпис капітана        |                |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка