Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1989 р. N 608 "Про заходи щодо забезпечення виконання спільних рішень, прийнятих урядовими комісіями з участю ВЦРПС і страйковими комітетами трудящих вугільних регіонів країни"

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 серпня 1989 р. N 225
                Київ
 
        Про організацію виконання постанови
     Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1989 р. N 608
     "Про заходи щодо забезпечення виконання спільних
     рішень, прийнятих урядовими комісіями з участю
       ВЦРПС і страйковими комітетами трудящих
          вугільних регіонів країни"
 
 
   З метою забезпечення безумовної реалізації в установлені
строки рішень, прийнятих урядовою комісією з участю ВЦРПС і
страйковими комітетами трудящих вугільних регіонів республіки, на
виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1989 р. N 608
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам
і  відомствам  УРСР  розглядати  забезпечення прискореного і
ефективного розвитку економіки та соціальної сфери вугільних
регіонів  республіки  як  соціально-економічне й господарське
завдання першорядної ваги.
 
   Вважати пріоритетними напрямами здійснення цього завдання:
 
   надання господарської самостійності вугільним підприємствам,
докорінну зміну  організації  управління  ними  для повнішого
задоволення потреби народного господарства в продукції галузі;
 
   випереджаючий розвиток соціальної сфери, насамперед житлового
і культурно-побутового будівництва;
 
   удосконалення системи економічного стимулювання та поліпшення
умов праці й життя шахтарів;
 
   істотне зміцнення матеріально-технічної  бази  підприємств
вугільної промисловості та будівельних організацій регіонів;
 
   рішуче оздоровлення економічної обстановки в містах і селищах
регіонів.
 
   2. Волинському,  Ворошиловградському,  Дніпропетровському,
Донецькому, Житомирському,  Кіровоградському,  Львівському  і
Черкаському облвиконкомам разом з Міністерством будівництва УРСР,
Держагропромом УРСР та з участю Держплану СРСР, Міністерства
вугільної промисловості СРСР, інших міністерств і відомств СРСР
розробити пропозиції про соціально-економічний розвиток вугільних
регіонів республіки в 1990-1995  роках  і  нарощування  бази
домобудування та подати їх Держплану УРСР до 1 жовтня 1989 року.
 
   Держплану УРСР узагальнити ці пропозиції та до 25 жовтня
ц. р. внести до Ради Міністрів УРСР.
 
   3. Міністерству охорони здоров'я УРСР разом з облвиконкомами,
Держпланом УРСР, Укрпрофрадою розробити і до 1 жовтня 1989 р.
подати Раді Міністрів  УРСР  погоджену  з  Держпланом  СРСР,
Міністерством охорони  здоров'я  СРСР, Міністерством вугільної
промисловості СРСР програму розвитку охорони здоров'я, підвищення
якості медичної допомоги та диспансеризації населення вугільних
регіонів Української РСР на 1990-1995  роки  і  на  період
до 2000 року.
 
   4. Міністерству внутрішніх справ УРСР, Міністерству охорони
здоров'я УРСР на основі пропозицій облвиконкомів (міськвиконкомів)
вугільних регіонів розробити і у вересні 1989 р. подати до Ради
Міністрів УРСР погоджену з Міністерством внутрішніх справ СРСР,
Міністерством охорони  здоров'я  СРСР, Міністерством вугільної
промисловості СРСР програму по посиленню боротьби із злочинністю в
цих регіонах, прискоренню оснащення необхідною технікою органів
внутрішніх справ,  закладів  швидкої  допомоги,  воєнізованих
гірничорятувальних частин, включаючи їх реанімаційні служби, та
інших спеціальних підрозділів.
 
   Рекомендувати відповідним  радам  профспілок  разом  з
регіональними страйковими комітетами створити робочі групи контрою
за  підприємствами  й  організаціями  торгівлі,  громадського
харчування,  іншими  організаціями,  зайнятими обслуговуванням
населення.
 
   5. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів:
 
   забезпечувати передачу  житлової  площі   підприємствам
(об'єднанням) Міністерства вугільної промисловості СРСР повністю
відповідно до обсягів капітальних вкладень, які передаються ними в
порядку пайової участі на житлове будівництво;
 
   компенсувати до  1992  року  підприємствам  (об'єднанням)
Міністерства вугільної промисловості СРСР житлову площу, недодану
в 1986-1988 роках;
 
   залучати підприємства міністерств і відомств, працівники яких
проживають у ветхих будинках, що належать Міністерству вугільної
промисловості СРСР  і  підлягають  знесенню,  до надання цим
працівникам житлової площі за рахунок вказаних міністерств і
відомств;
 
   вирішити питання  про  постачання починаючи з 1990 року
підприємств вугільної  промисловості  місцевими  будівельними
матеріалами для індивідуальних забудовників і ремонту житлового
фонду;
 
   вишукати разом з Міністерством торгівлі УРСР, Держпланом УРСР
і Держпостачем УРСР можливість збільшення в 1989 і 1990 роках
обсягів поставки будівельних матеріалів (ліс, пісок,  цемент,
шифер, санітарно-технічні,  лакофарбові  та  інші  вироби  і
опоряджувальні матеріали) для роздрібного продажу шахтарям на
індивідуальне житлове будівництво.
 
   6. Держпостачу  УРСР  разом  з  Міністерством  вугільної
промисловості СРСР вжити невідкладних заходів до  виправлення
незадовільного становища, що склалося з забезпеченням підприємств
вугільної промисловості матеріально-технічними ресурсами, особливо
кріпильними лісоматеріалами,  дерев'яними  шпалами,  трубами,
кабельною продукцією, підйомно-транспортним, будівельно-шляховим,
електротехнічним та іншими найважливішими видами устаткування й
матеріалів.
 
   Держпостачу УРСР, облвиконкомам  забезпечити  в  розмірах
обґрунтованої потреби підприємств і організацій вугільних регіонів
республіки та виділених для них на 1989 рік фондів поставку
будівельних матеріалів для безумовного виконання спільних рішень
урядової комісії і страйкових комітетів щодо істотного збільшення
обсягів будівництва  та ремонту житлових будинків і об'єктів
соціально-культурного призначення.
 
   Про вжиті заходи Держпостачу УРСР разом з облвиконкомами
вугільних  регіонів республіки доповісти Раді Міністрів УРСР
у вересні 1989 року.
 
   7. Міністерству торгівлі УРСР разом з Держпланом УРСР та
облвиконкомами вжити  заходів  щодо  збільшення   починаючи
з IV кварталу 1989 р. фондів на основні продукти харчування для
управлінь робітничого постачання системи Міністерства вугільної
промисловості СРСР, маючи на увазі довести забезпеченість ними
підприємств громадського харчування та дитячих дошкільних закладів
до рівня діючих норм.
 
   Про вжиті заходи в місячних строк доповісти Раді Міністрів
УРСР.
 
   8. Донецькому  облвиконкому  вирішити  в  1989  році  в
установленому порядку питання про віднесення м. Димитрова до міст
обласного підпорядкування,  а  також  разом  з  відповідними
міністерствами і відомствами  -  питання   про  створення
в мм. Дзержинську, Добропіллі, інших містах і селищах області
виробництв для того, щоб зайняти  непрацююче  населення  та
працівників, які звільняються в ході скорочення управлінського
апарату.
 
   9. Державному  комітетові  УРСР  по  охороні  природи,
Волинському, Ворошиловградському, Дніпропетровському, Донецькому,
Житомирському, Кіровоградському,  Львівському  і  Черкаському
облвиконкомам посилити державний контроль за будівництвом нових та
експлуатацією діючих природоохоронних об'єктів на підприємствах
вугільних регіонів.   Добиватися  здійснення  підприємствами
невідкладних заходів для досягнення  встановлених  нормативів
викидів  в  атмосферне повітря та водні об'єкти, проведення
своєчасної та якісної рекультивації порушених земель, ліквідації
інших негативних явищ, пов'язаних з виробничою діяльністю.
 
   10. Облвиконкомам:
 
   вжити заходів  до  забезпечення будівництва кооперативних
житлових будинків для працівників підприємств  і  організацій
вугільної промисловості, розташованих на території Сахалінської
області, які пропрацювали в цій галузі не менш як 10 років.
Розглянути це питання разом з проектом плану на 1991-1995 роки;
 
   розробити до  1 жовтня ц. р. та здійснити заходи щодо
безумовного виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня
1982 р. N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію".
 
   11. Міністерству  житлово-комунального  господарства УРСР,
Міністерству юстиції УРСР, Держагропрому УРСР, Держбуду УРСР разом
з облвиконкомами розглянути питання про збільшення до 0,1 гектара
розмірів земельних ділянок, які виділяються в шахтарських містах
для індивідуального житлового будівництва, і  до  1 листопада
1989 р. внести відповідні пропозиції Раді Міністрів УРСР.
 
   12. Міністерству транспорту УРСР разом з облвиконкомами та
вугільними об'єднаннями здійснити в поточному і наступних роках
заходи щодо  задоволення  потреб   підприємств   вугільної
промисловості, шахтарських міст і селищ в автобусних та вантажних
перевезеннях. Забезпечити поновлення застарілих автобусного парку
та  парку  вантажних  автомобілів в обсягах, необхідних для
розв'язання цього питання.
 
   З питань, що потребують рішення Уряду (поставка рухомого
складу, забезпечення паливом, шинами, оплата праці водіїв за
роботу у вечірні та нічні зміни,), у двотижневий строк подати
пропозиції до Ради Міністрів УРСР.
 
   13. Держпостачу УРСР терміново прикріпити виділені фонди на
матеріально-технічні ресурси до  реальних  постачальників  для
забезпечення в 1989 році у повному обсязі комплектування пускових
об'єктів житла   та   соціальної   сфери,   а   також
ремонтно-експлуатаційних потреб вугільних підприємств республіки.
 
   14. Міністерству торгівлі УРСР, Держпостачу УРСР забезпечити
постачання мила працівникам шахт, розрізів, збагачувальних та
брикетних фабрик,   шахтобудівельних  організацій  вугільної
промисловості відповідно до затверджених місячних норм видачі мила
(800 грамів на одного працівника).
 
   15. Затвердити погоджені з Укрпрофрадою додаткові заходи щодо
забезпечення виконання  спільних  рішень,  прийнятих  урядовою
комісією і страйковими комітетами трудящих вугільних підприємств
республіки згідно з додатком.
 
   16. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів забезпечити безумовне виконання всіх заходів,
передбачених цією постановою, а їх керівникам установити за цим
персональний контроль.
 
   Про хід  виконання  постанови  щомісяця  доповідати Раді
Міністрів УРСР.
 
   Покласти контроль та координацію виконання цієї постанови на
Заступника Голови Міністрів УРСР т. Гладуша В.Д.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 21
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 29 серпня 1989 р. N 225
 
              ДОДАТКОВІ
      заходи щодо забезпечення виконання рішень,
      прийнятих урядовою комісією з участю ВЦРПС
        та страйковими комітетами трудящих
         вугільних підприємств республіки
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування заходів    |  Відповідальні  | Строки
                  |   виконавці   |виконання
------------------------------------------------------------------
1. Забезпечити належний та гласний Міністерство    постійно
  медичний контроль за станом   охорони здоров'я
  здоров'я шахтарів, видачу,    УРСР
  продовження та закриття     Укрпрофрада
  лікарняних листків проводити
  також у медичних закладах
  за місцем проживання
 
  Забезпечити регулярну           -"-    1990 рік
  диспансеризацію шахтарів і
  завершити першу диспансеризацію
  в 1990 році
 
2. Вжити заходів до поліпшення   Міністерство    січень
  забезпечення лікувальних     охорони здоров'я  1990 р.
  закладів, особливо міст     УРСР
  Центрального Донбасу,
  медикаментами та медичним
  обладнанням, маючи на увазі
  довести їх поставку до
  встановлених норм
 
3. Побудувати в м. Ворошиловграді  Ворошиловградський з
  спеціалізовану обласну лікарню  облвиконком разом  проектом
  для працівників вугільної    з Мінвуглепромом  плану на
  промисловості з діагностичним  СРСР        1991-1995
  центром                       роки
 
  Прискорити будівництво санаторію Донецький       -"-
  для спинальних хворих у     облвиконком
  м. Слов'янську Донецької області Мінвуглепром СРСР
 
4. Подати допомогу об'єднанню    Міністерство    1989 рік
  "Лисичанськвугілля" в обладнанні охорони
  медико-відновлювального центру  здоров'я УРСР
  в м. Лисичанську         Мінвуглепром СРСР
 
5. Проаналізувати умови праці та  Держкомстат УРСР  1990 рік
  побуту шахтарів по вугільних   Міністерство
  регіонах республіки і      охорони
  опублікувати ці дані, включаючи здоров'я УРСР
  відомості про тривалість їх   Укрпрофрада
  життя, розраховані
  Держкомстатом СРСР
 
6. Забезпечити інформування     Укрпрофрада     січень
  трудових колективів про розподіл теркоми профспілок 1990 р.
  путівок у санаторії, будинки   робітників
  відпочинку та профілакторії   вугільної
  з тим, щоб здійснювати контроль промисловості
  за соціальною справедливістю
  в їх розподілі
 
7. Розробити та здійснити програму облвиконкоми    з
  будівництва житлових будинків у вугільних регіонів проектом
  розмірах, які передбачають    Держплан УРСР    плану на
  надання працівникам вугільної  Мінбуд УРСР     1991-1995
  промисловості республіки     виробничі      роки
  упорядкованих квартир не пізніше об'єднання
  ніж через 6 років з моменту   Мінвуглепрому СРСР
  взяття їх на квартирний облік
 
8. Підготувати пропозиції щодо   Мінжитлокомунгосп  1 жовтня
  встановлення порядку, при якому УРСР        1989 р.
  відрахування частини загальної  Мін'юст УРСР
  площі житлових будинків, які   облвиконкоми
  побудовані господарським     вугільних
  способом, у фонд виконкомів   районів з участю
  місцевих Рад народних депутатів Мінвуглепрому СРСР
  проводиться за згодою ради    і ВЦРПС
  трудового колективу та
  профспілкового комітету
 
9. Розробити та здійснити програму облвиконкоми    з
  газифікації, водопостачання й  вугільних районів  проектом
  електропостачання шахтарських  Держплан УРСР    плану на
  міст і селищ республіки.     Мінжитлокомунгосп  1991-1995
  Передбачити в проекті плану на  УРСР        роки
  тринадцяту п'ятирічку виділення Міненерго УРСР
  необхідних матеріально-технічних Держпостач УРСР
  ресурсів на вказані цілі     виробничі
                   об'єднання
  З питань, що потребують рішення Мінвуглепрому СРСР
  Уряду, подати пропозиції до Ради
  Міністрів УРСР
 
10. Розробити програму поліпшення  Ворошиловградський 1989 рік
  екологічної обстановки в районах облвиконком
  Ворошилоградської області    Держплан УРСР
  на 1991-1995 роки,        Держкомприрода УРСР
  Міністерствам, підприємства яких з участю
  знаходяться на території     заінтересованих
  області, опрацювати питання про міністерств і
  джерела фінансування та     відомств
  забезпечення матеріальними
  ресурсами цих програм головним
  чином за рахунок обмеження
  промислового будівництва
 
11. Розглянути комплекс трудових,  Донецький      вересень
  соціальних та екологічних    облвиконком     1989 р.
  проблем, висунутих трудовими   відповідні
  колективами вугільних      міськвиконкоми
  підприємств міст Горлівки,    з участю
  Єнакієва та Дзержинська     Мінвуглепрому СРСР
  Донецької області, в тому числі і Мінметалургії
  Микитівського ртутного комбінату СРСР
  (відповідно до протоколу
  урядової комісії). З питань, що
  потребують рішення Уряду, подати
  необхідні пропозиції до Ради
  Міністрів УРСР
 
12. Підготувати пропозиції про    Мінфін УРСР     1 листо-
  встановлення граничних розмірів Міносвіта УРСР   пада
  оплати вартості утримання дітей Укрпрофрада     1989 р.
  у дошкільних закладах і подати  Мінфін СРСР
  їх до Ради Міністрів УРСР    ВЦРПС
 
13. Розглянути і вирішити питання  Держплан УРСР    1989 рік
  про збільшення виділення     Держкомнафтопро-
  необхідної кількості бітуму   дукт УРСР
  для ремонту автошляхів
  у м. Брянці
 
14. Побудувати плавальний басейн   Ворошиловградський ввести
  у м. Брянці           облвиконком     в дію
                   виробниче      у 1993
                   об'єднання     році
                   "Стахановвугілля"
 
15. Взяти участь у розробці програми Держплан УРСР    1990 рік
  перспективного розвитку
  Придніпровського буровугільного
  басейну як сировинної бази для
  виробництва буровугільних
  брикетів на період до 2005 року
 
16. Поліпшити забезпечення      Мінсоцзабез УРСР  з 1990
  шахтарів - інвалідів праці    Мінторг УРСР    року
  автомобілями "ЗАЗ" і "Ока".   разом з
  Рекомендувати радам трудових   облвиконкомами
  колективів використовувати
  надані їм права для компенсації
  інвалідам частини вартості цих
  автомобілів
 
17. Розглянути та вирішити питання  Держплан УРСР    до
  про консервацію будівництва   Мінкультури УРСР  1 жовтня
  музею стахановського руху    Ворошиловградський 1989 р.
  в м. Стаханові          облвиконком
  Ворошиловградської області
 
18. Розглянути питання про передачу Донецький      до
  в систему соціального      облвиконком     1 січня
  забезпечення будинку       Мінсоцзабез УРСР  1990 р.
  ліквідованого Головного     разом з
  територіального управління    Мінвуглепромом СРСР
  "Головдонецьквугілля"
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка