Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування організації направлення дітей на лікування до Республіки Куба

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 306 від 25.07.2001
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства охорони здоров'я
       N 158 ( v0158282-04 ) від 25.03.2004 )
 
     Про впорядкування організації направлення дітей
         на лікування до Республіки Куба
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 453 ( v0453282-01 ) від 06.11.2001
    N 100 ( v0100282-02 ) від 18.03.2002
    N 89 ( v0089282-03 ) від 27.02.2003 
    N 135 ( v0135282-03 ) від 25.03.2003 )
 
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2001 р. N 554 ( 554-2001-п ) "Про Програму сприяння
організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок
Чорнобильської та інших екологічних катастроф, що  надається
Республікою Куба, на 2001 рік", з метою впорядкування направлення
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
лікування, у т.ч. санаторно-курортне, до Республіки Куба згідно з
Договором про співробітництво між міністерствами охорони здоров'я
України та Республіки Куба від 13.02.98, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 р. N 991 ( 991-95-п )
"Про затвердження Положення про порядок направлення громадян на
лікування за кордон" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Орієнтовний  перелік  показань та протипоказань для
направлення дитини на консультацію до кубинського спеціаліста
(додається).
   1.2. Тимчасове положення про лікаря-координатора Лікувального
центру "Тарара" Республіки Куба (додається).
 
   ( Підпункт 1.3 пункту 1 виключено на підставі Наказу МОЗ N 89
( v0089282-03 ) від 27.02.2003 )
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити:
   2.1. Відбір регіональною комісією та обстеження хворих дітей,
що  постраждали  від  Чорнобильської  катастрофи,  оформлення
документації (згідно з переліком документів, необхідних  для
розгляду комісією МОЗ з питань направлення громадян на лікування
за кордон та орієнтовним переліком показань та протипоказань для
направлення дитини на консультацію до кубинського спеціаліста) для
направлення дітей на консультацію до кубинських лікарів  та
розгляду документів комісією МОЗ з питань направлення громадян на
лікування за кордон.
   Кількість дітей, які направляються на лікування згідно з
переліком показань, не повинна перевищувати 15% від загальної
кількості дітей.
   У разі направлення на санаторно-курортне лікування, замість
висновку про необхідність направлення дитини на лікування за
кордон лікувально-профілактичним закладом за місцем проживання
дитини  заповнюється  санаторно-курортна  карта для дітей та
підлітків (ф. N 076/0).
   2.2. Направлення 1 вихователя для супроводження кожних 10
дітей.
   2.3. Відбір та направлення вчителів з числа педагогів, в т.ч.
санаторно-курортних закладів органів охорони здоров'я за окремим
дорученням МОЗ.
 
   3. Головному лікарю Українського спеціалізованого диспансеру
радіаційного захисту  населення  Куріленку  М.А.  за  участю
Українського молодіжного Чорнобильського фонду забезпечити:
   3.1. Укладення контрактів на закупівлю лікарських засобів
виробництва Республіки Куба з переможцями тендера, що визначені
Тендерним комітетом МОЗ.
   3.2. Закупівлю  додаткових продуктів харчування; літнього
одягу та взуття для дітей-сиріт та позбавлених батьківського
піклування, необхідного медичного обладнання, інвентарю, витратних
матеріалів,  будівельних  матеріалів  для  ремонту  приміщень
української школи в Лікувальному центрі "Тарара" Республіки Куба,
навчальних посібників, лікарських засобів виробництва Республіки
Куба згідно з укладеними контрактами.
   3.3. Виплату стипендій директору,  заступнику  директора,
старшому вихователю, лікарям-координаторам, вчителям, вихователям,
що працюють в Лікувальному центрі "Тарара" згідно з укладеними
угодами, за рахунок коштів, передбачених МОЗ на ці цілі.
   3.4. Звітувати перед МОЗ щокварталу до 15 числа наступного за
звітним місяця щодо використання вказаних коштів з наданням
детальної пояснювальної записки про використання  коштів  до
квартального звіту.
   3.5. Створення та передачу МОЗ  до  жовтня  2001  року
комп'ютерної бази даних про дітей, які пройшли лікування, у т.ч.
санаторно-курортне, у Республіці Куба.
   3.6. Підготовку  лікаря-координатора Лікувально-оздоровчого
центру "Тарара" Республіки Куба  відповідно  до  Тимчасового
положення, про лікаря-координатора.
   3.7. Інструктаж осіб, що супроводжують дітей до Центру, з
профілактики травматизму, санітарно-гігієнічних правил, навичок
надання невідкладної допомоги.
 
   4. Визначити міжнародний дитячий медичний центр "Євпаторія"
дитячого санаторно-оздоровчого  центру  "Дружба"  державного
підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
ім. А.М.Макарова"  одержувачем  бюджетних коштів по виконанню
бюджетної програми за кодом КПКВ 2301400 "Забезпечення медичних
заходів окремих  державних  програм  та  комплексних  заходів
програмного характеру" по заходах Програми організації медичної
допомоги дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших
екологічних катастроф,  що  надається  Республікою  Куба,  на
2003-2005 роки ( 201-2003-п ) (далі Програми).
 
   4.1. Керівнику  міжнародного  дитячого  медичного  центру
"Євпаторія" Лямкіну Є.В.:
   4.1.1. Забезпечити  підготовки документів, необхідних для
виконання бюджетної програми, згідно з нормативними документами.
   4.1.2. Звітувати перед Управлінням бухгалтерського обліку та
звітності МОЗ України щокварталу до 15 числа наступного за звітнім
місяця про використання коштів на виконання заходів Програми
( 201-2003-п ) (додаток N 1) з поданням пояснювальної записки про
використання коштів квартального звіту.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 100
( v0100282-02 ) від 18.03.2002, N 89 ( v0089282-03 ) від
27.02.2003, в редакції Наказу МОЗ N 135 ( v0135282-03 ) від
25.03.2003 )
 
   5. Головному лікарю Української  дитячої  спеціалізованої
лікарні  "Охматдит"  Каріній Н.Г. при показаннях забезпечити
консультування дітей у консультативній поліклініці.
 
   6. Тендерному комітету МОЗ провести тендер із закупівлі
лікарських засобів кубинського виробництва, що не мають аналогів в
Україні, та  за  результатами  проведення  тендера  доручити
Українському  спеціалізованому диспансеру радіаційного захисту
населення укласти договори з переможцями тендера на поставку
препаратів.
 
   7. Начальнику управління радіаційного захисту населення та
медичних  проблем  аварій на ЧАЕС Піщикову В.А., начальнику
Головного управління економіки Вовк М.Г. забезпечити підготовку та
укладення угоди між МОЗ та:
   - дитячим медичним центром "Євпаторія" (Лямкін Г.В. - за
погодженням)  щодо  здійснення  витрат на виплату стипендій,
закупівлю зимового одягу, телефонні  переговори,  відрядження
лікарів з Республіки Куба, які працюють на базі Центру за рахунок
коштів, виділених МОЗ на ці цілі;
   - директором, заступником директора, старшим вихователем,
лікарями-координаторами, вчителями та вихователями, що працюють на
Кубі в Лікувальному центрі "Тарара", щодо виплати стипендій за
рахунок коштів, виділених МОЗ на ці цілі;
   -  лікарем-координатором  Програми  "Діти  Чорнобиля"  з
Республіки  Куба щодо виплати стипендії, надання одноразової
медичної допомоги на придбання зимового одягу, оплати телефонного
і факсового зв'язку, затрат на відрядження за рахунок коштів,
виділених МОЗ на ці цілі. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Наказом МОЗ N 100 ( v0100282-02 ) від 18.03.2002 )
 
   8. Начальнику Головного управління економіки Вовк М.Г.:
   8.1. здійснювати фінансування витрат за рахунок коштів,
передбачених МОЗ у Державному бюджеті України на 2003-2005 роки
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 року  N 201 ( 201-2003-п ) "Про затвердження Програми
організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  та інших екологічних катастроф, що надається
Республікою Куба, на 2003-2005 роки" за КФК 2301400 та КЕКВ 1343
"Інші поточні трасферти населенню". ( Підпункт 8.1 пункту 8 в
редакції Наказу МОЗ N 89 ( v0089282-03 ) від 27.02.2003 )
   8.2. Підготувати кошторис та здійснити видатки на виконання
відповідних заходів Програми  сприяння  організації  медичної
допомоги дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших
екологічних катастроф, що надається Республікою Куба, на 2002 рік
( 554-2001-п )  Українському   спеціалізованому  диспансеру
радіаційного захисту населення (Куріленко М.А.).
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 100
( v0100282-02 ) від 18.03.2002 )
 
   9. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності
Лузан В.І.:
   9.1. Проводити оплату перевезення дітей до Республіки Куби та
в зворотному напрямку на протязі 2003-2005 років згідно з угодами
Міністерства охорони здоров'я, укладеними відповідно до чинного
законодавства. ( Підпункт 9.1 пункту 9 в редакції Наказу МОЗ N 89
( v0089282-03 ) від 27.02.2003 )
   9.2. Перерахувати кошти дитячому медичному центру "Євпаторія"
згідно з укладеною угодою.
 
 
   10. Президенту Українського молодіжного Чорнобильського фонду
Божку О.Ф. (за погодженням) забезпечити:
   10.1. Організацію перебування та створення умов для роботи в
Україні лікаря-координатора та лікарів з Республіки Куба.
   10.2. Своєчасне  подання до Українського спеціалізованого
диспансеру радіаційного захисту  населення  (Куріленко  М.А.)
переліку необхідних для закупівлі продуктів харчування, літнього
одягу та взуття для дітей, будівельних матеріалів, медичного
обладнання та інвентарю; лікарських засобів виробництва Республіки
Куба.
 
   ( Підпункт 10.3 пункту 10 вилучено на підставі Наказу МОЗ
N 453 ( v0453282-01 ) від 06.11.2001 )
 
   10.4. Формування  аптечки лікаря-координатора для надання
невідкладної медичної допомоги (для кожної від'їжджаючої групи
дітей).
 
   11. Координацію направлення постраждалих дітей, в тому числі
підготовку  своєчасного  відправлення  дітей на лікування до
Республіки  Куба  за  маршрутом Київ-Гавана-Київ покласти на
начальника управління радіаційного захисту населення та медичних
проблем аварії на ЧАЕС Піщикова В.А. та начальника управління
організації медичної допомоги дітям і матерям Моісеєнко Р.О.
( Пункт 11 в редакції Наказу МОЗ N 453 ( v0453282-01 ) від
06.11.2001 ) 
 
   12. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я від 04.02.94 N 18 "Про впорядкування відбору
хворих дітей для лікування в Республіці Куба".
 
   13.  Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Бобильову О.О.
( Пункт 13 в редакції Наказу МОЗ N 89 ( v0089282-03 ) від
27.02.2003 )
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко
 
 Погоджено:
 
 Президент Українського
 молодіжного
 Чорнобильського фонду                  О.Ф.Божко
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я України
                    від 25.07.2001 за N 306
 
 
          Орієнтовний перелік показань
      та протипоказань для направлення дитини на
       консультацію до кубинського спеціаліста
 
              Показання
         для лікування у Республіці Куба
 
 
   На лікування до Республіки Куба направляються діти віком від
8 до виповнення 14 років, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, згідно з переліком захворювань:
   1. Стани, які потребують пересадки нирки.
   2. Вроджені вади серця, які потребують оперативного лікування
(переважно діти раннього віку).
   3. Ортопедична патологія, що потребує оперативного лікування.
   4. Поширене вітиліго.
   5. Псоріаз.
   6. Поширена або тотальна алопеція.
   На санаторне лікування направляють дітей також з іншими
хронічними захворюваннями в стадії ремісії.
 
             Протипоказання
         для лікування у Республіці Куба
 
   1. Гострі інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекція, туберкульоз.
   2. Алергічні захворювання.
   3. Важкі ураження  нервової  системи,  судоми,  розумова
відсталість, психічні розлади.
   4. Колагенози.
   5. Нетранспортабельні хворі.
   6. Злоякісні пухлини, в тому числі кровотворної системи.
   Питання про  відправлення  на  лікування  дітей  із
захворюваннями, які не увійшли до переліку показань, в окремих
випадках вирішуються комісією МОЗ.
   На повторне лікування до Куби дітей не направляють, за
винятком випадків, коли необхідно провести етапне хірургічне
лікування.
 
 Начальник Головного
 управління організації
 медичної допомоги населенню               Н.Г.Гойда
 
 Представник МОЗ Республіки Куба
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я України
                    від 25.07.2001 за N 306
 
 
            Тимчасове положення
        про лікаря-координатора Лікувального
         центру "Тарара" Республіки Куба
 
 
   1. Лікарем-координатором Лікувального центру "Тарара" (далі
Центру) призначається лікар-педіатр, який має першу або вищу
кваліфікаційну категорію, досвід роботи в оздоровчому таборі,
бажано - володіє іспанською мовою.
 
   2. Лікар-координатор Центру призначається наказом Міністра
охорони здоров'я України на термін від 6 місяців.
 
   3. Підготовка  до  роботи  лікаря-координатора  Центру
покладається  відповідно  на  МОЗ  України  та  Український
спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.
 
   4. Лікар-координатор зобов'язаний:
   4.1. Зустрічати дітей, які прибули на лікування та відпочинок
до Центру, в аеропорту та супроводжувати їх до табору.
   4.2. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, які цього
потребують.
   4.3. Проводити гігієнічне навчання дітей та супроводжуючих.
   4.4. Спільно з кубинськими лікарями брати участь в огляді
дітей; складанні та реалізації плану обстеження та лікування
дітей; перевірці санітарного стану табору, лікуванні гострих
інфекційних захворювань та інших гострих станів у дітей, контролі
за виконанням режиму дня; складанні меню.
   4.3. У разі необхідності інформувати МОЗ України про ситуацію
у Центрі.
 
   5. Лікар-координатор має право :
   5.1. Бути присутнім при:
   5.1.1. Проведенні маніпуляцій, операцій.
   5.1.2. Приготуванні їжі.
   5.2. Вносити пропозиції до програми обстеження і лікування
дітей, терміну лікування дитини у Центрі.
 
 Начальник Головного
 управління організації
 медичної допомоги населенню               Н.Г.Гойда
 
 
  ( Орієнтовний розподіл місць для направлення на лікування,
   в т. ч. санаторно-курортне, до Республіки Куба на 2001 рік
   втратив  чинність   на  підставі   Наказу   МОЗ
   N 89 ( v0089282-03 ) від 27.02.2003 )
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка