Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 542 від 20.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 793/5984
 
 
         Про внесення змін та доповнень
          до нормативно-правових актів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                         транспорту
    N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002 )
 
 
   Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту
України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000
N 678/2000 ( 678/2000 ), та статті 5 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ), Н А К А З У Ю :
 
   1. Доповнити пункт 1 наказу від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 )
"Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 861/5082, розділами, що додаються:
   Правила пломбування вагонів і контейнерів;
   Правила переадресування вантажів ( z0794-01 );
   Правила перевезення вантажів навалом і насипом ( z0795-01 );
   Правила перевезення  вантажів  у вагонах відкритого типу
( z0796-01 );
   Правила перевезення   вантажів   дрібними   відправками
( z0797-01 );
   Правила перевезення  вантажів в універсальних контейнерах
( z0798-01 ).
 
   2. Внести такі зміни до Правил користування вагонами і
контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту від
25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458:
   2.1. Абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції: "Час
до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується
як повна година".
 
   3. Внести такі зміни до  Правил  оформлення  перевізних
документів,  затверджених наказом Міністерства транспорту від
21.11.2000 N 644 ( z0863-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 863/5084:
   3.1. Виключити з пункту 2.1 п'ятнадцятий і шістнадцятий
абзаци та з першого абзацу пункту 3.4 слова "Об'єм кузова вагона"
і "Довжина рами платформи".
   3.2. У чотирнадцятому абзаці ("Вид негабаритності") пункту
3.1 виключити цифру "0".
 
   4. У другому абзаці пункту 2.6 Правил обчислення термінів
доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту
від 21.11.2000 N 644 ( z0865-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 865/5086, виключити слово "нульового".
 
   5. У пункті 13 Правил перевезення вантажів у супроводі
провідників відправників (одержувачів),  затверджених  наказом
Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 ( z0868-00 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 868/5089,
слова "У разі" замінити словами "На випадок".
 
   6. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа
Г.М.):
   6.1. Подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   6.2. Довести затверджені розділи Правил та зміни, зазначені в
пунктах 2-5 цього наказу, до відома працівників  залізниць,
підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які
користуються залізничним транспортом.
   6.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць
цих розділів Правил, прийняти їх до керівництва та забезпечити
виконання.
 
   7. З моменту набрання чинності цим наказом вважати такими, що
не застосовуються на території України, розділи: 5, 17-20, 23, 25
"Правил  перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів
сполучення СРСР 27.02.81, 09.08.65, 24.08.65, 15.09.65, 14.07.75,
20.08.65, 27.09.65.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту А.Ф.Демиденка.
 
 Міністр                      В.Пустовойтенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   20.08.2001 N 542
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 вересня 2001 р.
                   за N 793/5984
 
               ПРАВИЛА
        ПЛОМБУВАННЯ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ
         (ст. 38 Статуту ) ( 457-98-п )
 
   1. Вагони і контейнери пломбуються запірно-пломбувальними
пристроями (пломба в єдиній  конструкції  з  пристроєм  для
блокування), призначеними для одночасного запирання і пломбування
вагонів і контейнерів або свинцевими пломбами. Технічні вимоги
щодо конструкції та виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв,
пломб і закруток погоджуються Укрзалізницею.
   Запірно-пломбувальні пристрої (далі - ЗПП) належать до групи
охоронних технічних засобів одноразового використання. Повторне
використання їх можливе лише у разі, коли це передбачено їх
конструкцією.
   ЗПП, пристрої для їх зняття, пломби, лещата для пломбування
та дріт надаються залізницею відправникам (експедиторам) за плату.
 
   2. Накладені на вагони і контейнери ЗПП і пломби за своєю
конструкцією  мають  унеможливлювати  зняття  їх  із  вагона
(контейнера) без порушення цілості.
   Запірні пристрої вагонів і контейнерів для накладення ЗПП і
пломб повинні бути справними.
 
   3. Завантажені криті вагони, ізотермічні, хопери-зерновози,
цистерни і контейнери пломбуються:
   ЗПП (пломбами) залізниці, коли вантаж завантажено залізницею;
   ЗПП (пломбами)  відправника,  коли  вантаж  завантажено
відправником.
 
   4. Без ЗПП (пломб), але з обов'язковим накладанням дротяних
закруток, допускається перевезення вантажів, зазначених у додатку.
 
   5. Порядок пломбування вантажів, що перевозяться на експорт,
визначено  відповідними  міжнародними  угодами про залізничні
перевезення.
 
   6. Вантажі громадян при перевезенні в контейнерах пломбуються
ЗПП (пломбами) залізниці або експедитора.
 
   7. У портах перевалки пломбування вагонів (контейнерів) з
вантажами, що перевозяться не в прямому міжнародному сполученні,
та зняття ЗПП (пломб) з них здійснюються експедитором або портом.
 
   8. Якщо  вагон  (контейнер)  пломбується  ЗПП  (пломбою)
залізниці, у Книзі пломбування вагонів і контейнерів (форма ГУ-37)
у всіх випадках працівником станції записуються номер вагона
(контейнера), номер ЗПП, контрольний знак на пломбі, номер лещат,
дата і час пломбування.
 
   9. У  разі  контрольної  перевірки  вантажу  на станції
відправлення згідно із статтею 24 Статуту залізниць ( 457-98-п )
повторне пломбування вагона (контейнера) здійснює представник
відправника, присутній при перевірці.
   За результатами перевірки складається акт загальної форми за
участю представника відправника.
 
   10. Повторне накладення ЗПП (пломб) на вагони, контейнери,
автомобілі,  трактори  та  іншу  автотракторну техніку після
проведення митного, санітарного  або  іншого  виду  контролю
здійснюється залізницею.
   Одночасно з пломбуванням залізницею митні або інші контрольні
органи можуть накладати свої ЗПП (пломби).
   Зняття ЗПП (пломб) провадиться у присутності тих контрольних
органів, які накладали ці ЗПП (пломби).
   Відомості про зняті і накладені нові ЗПП (пломби) заносяться
до акта  розкриття (додаток 4 до "Правил составления актов"
( n0001400-65 ), затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР
21.09.65).
 
   11. У  перевізних  документах  під найменуванням вантажу
зазначається належність ЗПП (відправнику чи залізниці), а також їх
номери (контрольні знаки).
 
   12. У разі перевезення вантажів за свинцевими пломбами в
перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється
відмітка про належність пломб та їх кількість. Усі пломби на
вагоні (контейнері) повинні мати однакові контрольні знаки. Зміна
контрольних знаків здійснюється відповідно до пункту 17 цих
Правил.
 
   13. У разі оформлення комерційних актів  на  несхоронні
перевезення ЗПП (пломби), до яких кріпиться бирка із зазначенням
номера вагона  (контейнера),  зберігаються  разом  з  першим
примірником комерційного акта.
 
   14. ЗПП і пломби накладаються:
   на критому вагоні (універсальному) - на накладках дверей з
кожного боку по одному ЗПП або одній пломбі;
   на критому вагоні для перевезення легкових автомобілів - по
одному (одній) з двох боків вагона на запірних пристроях торцевих
дверей;
   на рефрижераторному вагоні заводу "Дессау" і автономному
рефрижераторному вагоні - по одному (одній) з кожного боку вагона
на  дверях, обладнаних натискною плитою і важелем запірного
пристрою;
   на рефрижераторному вагоні Брянського машинобудівного заводу
- по одному (одній) з кожного боку вагона на дверях, обладнаних
нижніми вушками для пломбування;
   на цистерні - по одному (одній)  на  кришці  верхнього
завантажувального люка, за винятком випадків, коли особливий
порядок пломбування передбачено правилами перевезення окремих
видів вантажів;
   на вагоні-хопері для зерна - сім: три - на штурвали і по
одному (одній) - на кришці кожного завантажувального люка;
   на контейнери всіх типів - по одному (одній) на рукоятку,
розташовану зліва на правій половині дверей.
   Якщо вагон у верхній частині дверей обладнано додатковими
пристроями для пломбування, ЗПП накладаються лише на основні
пристрої для пломбування, а на додаткові встановлюється закрутка;
якщо  такий  вагон пломбується свинцевими пломбами, то вони
накладаються і на додаткові пристрої.
 
   15. ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі
знаки:
   скорочене найменування залізниці відправлення (не більше 4
знаків);
   товарний знак Укрзалізниці;
   товарний знак підприємства - виробника ЗПП;
   найменування ЗПП;
   остання цифра року виготовлення ЗПП;
   контрольний знак, семизначний.
   Виготовлення і застосування ЗПП з однаковими контрольними
знаками забороняється.
   На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування
станції відправлення та відправника. ( Пункт 15 доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінтрансу N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002 )
 
   16. Пломби, накладені на вагон (контейнер), повинні мати такі
знаки:
   у разі пломбування пломбами відправника:
   повне або скорочене найменування відправника (не більше 13
знаків);
   повне або  скорочене найменування станції (не більше 13
знаків);
   скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків).
   Відправник може передбачати нанесення на пломбах контрольних
знаків, тоді скорочене найменування відправника повинно складатися
не більше ніж із 8 знаків;
   у разі пломбування пломбами станції:
   повне або скорочене найменування станції (не більше  13
знаків);
   скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків);
   номер лещат;
   контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох
цифр.
 
   17. Зміна контрольних знаків пломб проводиться у послідовному
порядку: літер - А, В, Е, И, К, Н, О, Р, С, Т і цифр - від 001 до
999.
   Контрольні знаки змінюються після пломбування кожного вагона
(контейнера).
 
   18. Забороняється  застосування ЗПП і пломб з нечіткими
відбитками знаків на них, з неповними знаками і неправильно
накладених.
 
   19. Порядок зберігання і використання ЗПП, пристроїв для їх
зняття, пломб і лещат для пломбування встановлюється: на станціях
- начальником станції, у відправника або експедитора - керівником
підприємства (організації).
 
 Начальник Департаменту
 транспортної політики                Г.М.Легенький
 
                  Додаток
                  до пункту 4 Правил пломбування
                  вагонів і контейнерів
 
            Перелік
    вантажів, які дозволяється перевозити у внутрішньому
    сполученні без ЗПП (пломб), за дротяними закрутками
 
------------------------------------------------------------------
|1 |Азбест (в упаковці)     |32|Гар різний         |
|2 |Азбозурит (в упаковці)    |33|Земля, крім фарбувальної (в |
|3 |Алебастр (в упаковці)    | |упаковці)          |
|4 |Асфальт (в упаковці)     |34|Зола різна (в упаковці)   |
|5 |Базальт (в упаковці)     |35|Камінь різний        |
|6 |Баки із чорних металів    |36|Кесони сталеві       |
|7 |Барабани дерев'яні для    |37|Кістка проста сира (в   |
| |намотування кабелю і дротяних| |упаковці)          |
| |канатів нерозібрані і    |38|Концентрати рудні (крім   |
| |розібрані.          | |вольфрамових, олов'яних,  |
|8 |Бій гіпсу, глиняний,     | |свинцевих, цинкових,    |
| |гончарний, графітний, скляний| |рідкісних металів).     |
| |(в т.ч. залишки скляного   |39|Крейда різна (в упаковці)  |
| |виробництва),        |40|Мазут            |
| |фарфоровий,         |41|Макулатура (в упаковці)   |
| |фаянсовий, цегляний, шамот (в|42|Напівгудрон         |
| |упаковці)          |43|Нафтобітум         |
| 9|Бітум            |44|Обрізки гумові, рогові (в  |
|10|Бітумен (камінь бітумінозний)| |упаковці)          |
| |в упаковці          |45|Пегматит          |
|11|Боксити           |46|Пек різний (в упаковці)   |
|12|Брикети для дорожнього    |47|Плити комишеві, гіпсові,  |
| |покриття, кам'яновугільні,  | |пресовані   з відходів  |
| |рудні, торфові        | |деревини, торфоізоляційні  |
|13|Буряк цукровий        |48|Порошок азбошиферний,    |
|14|Вагонетки (розібрані або   | |асфальтовий, вапняковий,  |
| |нерозібрані)         | |торфовий, шамотовий (в   |
|15|Вапно різне (в упаковці)   | |упаковці)          |
|16|Вар (смола суха деревинна) в|49|Порошок магнезитовий    |
| |упаковці           | |металургійний ( в упаковці) |
|17|Вироби       азбестові,|50|Пил колосниковий рудний   |
| |азбоцементні,   асфальтові,| |(в упаковці)        |
| |(крім   толю),   бетонні,|51|Плити і плитки асфальтові  |
| |цементобетонні,       |52|Руда різна (крім      |
| |залізобетонні, будівельні з| |арсеновмісної)       |
| |природного і штучного каменю,|53|Сіль кам'яна нерозфасована |
| |цементні           |54|Слюда в кусках       |
|18|Відходи азбесту, азбошиферу,|55|Смола кам'яновугільна,   |
| |шиферу, лісової та хімічної| |нафтова, сланцева      |
| |промисловості        |56|Солома           |
|19|Вугілля  кам'яне,  костяне,|57|Тиглі графітові (бій)   |
| |деревне (в упаковці)     |58|Торф і торфова продукція (в |
|20|Гажа (мергель гіпсовий)  в | |упаковці)          |
| |упаковці           |59|Тюбинги           |
|21|Ганчір'я           |60|Утильсировина        |
|22|Глина різна ( в упаковці)  |61|Флюси            |
|23|Глинозем сірчанокислий у   |62|Цемент без упаковки     |
| |кусках (в упаковці)     |63|Черепашник, черепашка    |
|24|Графіт у кусках (в упаковці) | |морська і річкова      |
|25|Грязь мінеральна для ванн  | |(будівельні)        |
|26|Гудрон            |64|Шлам різний (в упаковці)  |
|27|Гума і гумові вироби старі  |65|Шпульки паперові старі   |
| |(утиль)           |66|Штиб            |
|28|Діатоміт (земля       |67|Щити дерев'яні (крім    |
| |інфузорна) в упаковці    | |хлібних, овочевих, грат для |
|29|Добрива мінеральні без    | |перевезення тварин), з   |
| |упаковки           | |очерету, соломи, будівельні |
|30|Доломіт випалений і сирий  |68|Інші  вантажі, перевезення|
| |металургійний        | |яких дозволяється у     |
|31|Етерніт (плити і плитки   | |відкритих вагонах, крім   |
| |азбоцементні)        | |лісоматеріалів і дров    |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 334
( z0565-02 ) від 28.05.2002 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка