Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Дипломатичною академією України при Міністерстві закордонних справ України і Дипломатичною академією Міністерства закордонних справ Російської Федерації

               Угода
     про співробітництво між Дипломатичною академією
    України при Міністерстві закордонних справ України
    і Дипломатичною академією Міністерства закордонних
          справ Російської Федерації
 
            6 грудня 1996 року
 
 
   Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних
справ України і Дипломатична академія Міністерства закордонних
справ Російської Федерації, далі "Сторони",
   виходячи з прагнення встановити і розвивати співробітництво в
підготовці і підвищенні кваліфікації дипломатичних кадрів в цілях
сприяння зміцненню відносин між дипломатичними службами України та
Російської Федерації,
   керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про співробітництво в галузі культури, науки та освіти
від 26 липня 1995 року ( 643_063 ), Протоколом про консультації і
співробітництво між Міністерством закордонних справ України і
Міністерством закордонних справ Російської Федерації від 26 липня
1995 року ( 643_064 ), установчими документами Академій,
   уклали цю Угоду про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Метою цієї Угоди є створення умов для встановлення регулярних
контактів і співробітництва в навчальній та науковій галузі між
Дипломатичними академіями  обох  країн.  Співробітництво  між
Сторонами не має комерційного характеру.
 
               Стаття 2
 
   Сторони встановили,  що  пріоритетною  галуззю  такого
співробітництва є розробка і впровадження  сучасних  методів
підготовки спеціалістів в галузі міжнародних відносин для України
та Росії, взаємне інформування з питань учбово-методичної і
наукової діяльності Академій.
 
               Стаття 3
 
   Сторони здійснюватимуть  обмін  програмами  основних  і
спеціальних курсів, навчальними матеріалами, проводитимуть взаємні
консультації з питань методики викладання іноземних мов.
 
               Стаття 4
 
   Сторони на основі взаємності організують обмін викладачами і
слухачами з метою підвищення їхньої професійної кваліфікації,
сприяють в організації роботи в бібліотеках, наукових та учбових
центрах, архівах Міністерств закордонних  справ  України  та
Російської Федерації. Форми, терміни та фінансові умови обміну і
стажувань є предметом конкретної домовленості між Сторонами.
 
               Стаття 5
 
   Сторони сприятимуть розвитку спільних наукових досліджень по
темах, що становлять взаємний інтерес. Сторони здійснюватимуть
обмін публікаціями з питань міжнародних відносин, міжнародного
права, зовнішньої політики, міжнародних економічних відносин,
політології та інших навчальних дисциплін. Сторони направлятимуть
для участі у конференціях, симпозіумах, круглих столах своїх
спеціалістів, заздалегідь повідомляючи одна одну про проведення
таких заходів.
 
               Стаття 6
 
   Сторони сприятимуть  організації  виступів  співробітників
міністерств закордонних справ і дипломатичних представництв обох
країн перед слухачами і професорсько-викладацьким складом своїх
навчальних закладів з питань, що становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 7
 
   Дипломатична академія МЗС Росії в рамках цієї Угоди сприятиме
на етапі формування структури та навчального процесу Дипломатичної
академії України при МЗС України  організації  наукових  та
навчально-методичних  консультацій  у  питаннях  підготовки і
підвищення кваліфікації дипломатичних кадрів МЗС України.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту підписання, укладається
терміном на три роки і продовжується на наступні періоди терміном
на один рік, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу
Сторону про своє бажання припинити дію цієї Угоди не менше ніж за
три місяці до закінчення відповідного періоду.
   За взаємною згодою Сторін в Угоду можуть вноситися зміни.
 
   Вчинено в м. Києві 6 грудня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичні.
 
 За Дипломатичну академію        За Дипломатичну академію
 України при Міністерстві        Міністерства закордонних
 закордонних справ України       справ Російської Федерації
 
 Ректор                 Посол Російської Федерації
                    в Україні
 
 Б.І. Гуменюк              Ю.В. Дубінін
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка