Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про зв'язок"

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
      ( Закон втратив чинність на підставі Закону
       N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003 )
 
 
         Про внесення змін до статті 12
          Закону України "Про зв'язок"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 15, ст.106 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до статті 12 Закону  України  "Про  зв'язок"
( 160/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20,
ст. 143) такі зміни:
 
   1. Частину  другу  доповнити  реченням  такого  змісту:
"Підприємствам  і  об'єднанням  зв'язку  всіх форм власності
забороняється встановлювати плату за вхідні телефонні сигнали для
усіх видів телефонного зв'язку".
 
   2. Після частини третьої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
 
   "У разі використання абонентами лічильників обліку тривалості
послуг електрозв'язку (далі - лічильник), що встановлюються на
абонентських пристроях для перевірки правильності нарахування
підприємствами  електрозв'язку  плати  за  надані  послуги
електрозв'язку, абоненти зобов'язані:
 
   використовувати   лічильники,  які  мають  сертифікат
відповідності згідно із законодавством України;
 
   періодично здійснювати метрологічну повірку лічильників як
засобів  вимірювальної  техніки  в  порядку,  визначеному
законодавством України.
 
   Порядок встановлення лічильників, їх реєстрації, контролю за
точністю показів лічильників, а також порядок здійснення технічної
експертизи у  разі  розбіжностей у показах тривалості послуг
електрозв'язку лічильників абонентів та  підприємств  зв'язку
встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 
   У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно
частинами шостою і сьомою.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   видати нормативно-правові акти на виконання цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 листопада 2002 року
     N 230-IV

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка