Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження орієнтовного плану проведення засідань президії науково-технічної ради на IV квартал 2003 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            01.10.2003 N 160
 
 
     Про затвердження орієнтовного плану проведення
       засідань президії науково-технічної ради
           на IV квартал 2003 року
 
 
   З метою організації роботи науково-технічної ради Комітету
Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити орієнтовний   план   засідань    президії
науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України на IV квартал
2003 року згідно з додатком.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Держжитлокомунгоспу України
                   01.10.2003 N 160
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
      Держжитлокомунгоспу України на IV квартал
              2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |Питання, що виносяться на розгляд |Відповідальні  |Термін    |
|з/п |                 |за підготовку  |подання   |
|  |                 |        |матеріалів  |
|----------------------------------------------------------------------|
|            Засідання 30 жовтня              |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. |Про доцільність застосування на  |Управління   |23 жовтня  |
|  |підприємствах           |водопровідно-  |       |
|  |водопровідно-каналізаційного   |каналізаційного |       |
|  |господарства антрацитового    |господарства  |       |
|  |фільтранту з вугілля Донецької  |(В.Є.Хомко)   |       |
|  |марки А              |        |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|2. |Про нормативно-правові акти,   |Управління   |23 жовтня  |
|  |спрямовані на реалізацію положень |благоустрою та |       |
|  |Закону України "Про поховання та |комунального  |       |
|  |похоронну справу" ( 1102-15 )   |обслуговування |       |
|  |                 |(Я.А.Стеценко) |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|3. |Про другу редакцію "Правил    |Управління   |23 жовтня  |
|  |постачання та користування    |комунальної   |       |
|  |тепловою енергією"        |теплоенергетики |       |
|  |                 |(М.О.Тимченко) |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|4. |Про проект Порядку розгляду    |Управління   |23 жовтня  |
|  |тематики науково-дослідних,    |науково-    |       |
|  |дослідно-конструкторських і    |технічної    |       |
|  |нормативних робіт та робіт із   |політики    |       |
|  |стандартизації, їхнього      |(Л.О.Кравченко) |       |
|  |виконання та використання     |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|
|             Засідання 27 листопада           |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. |Про Програму розвитку та     |Управління   |20 листопада |
|  |інтеграції сільської комунальної |стратегії    |       |
|  |служби Бахчисарайського району в |реформування  |       |
|  |єдину систему житлово-комунального|ЖКГ       |       |
|  |господарства АР Крим       |(О.О.Мільнер)  |       |
|  |                 |        |       |
|  |                 |Державний    |       |
|  |                 |науково-    |       |
|  |                 |дослідний та  |       |
|  |                 |проектно-    |       |
|  |                 |вишукувальний  |       |
|  |                 |інститут    |       |
|  |                 |"НДІпроект-   |       |
|  |                 |реконструкція" |       |
|  |                 |(Г.І.Онищук)  |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|2. |Про проект Методичних рекомендацій|Управління   |20 листопада |
|  |по формуванню та встановленню   |водопровідно-  |       |
|  |тарифів на послуги        |каналізаційного |       |
|  |централізованого водопостачання та|господарства  |       |
|  |водовідведення          |(В.Є.Хомко)   |       |
|  |                 |        |       |
|  |                 |Фірма "ПАДКО"  |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|3. |Про перспективи впровадження   |Управління   |20 листопада |
|  |сміттєсортувальних комплексів в  |благоустрою та |       |
|  |Україні              |комунального  |       |
|  |                 |обслуговування |       |
|  |                 |(Я.А.Стеценко) |       |
|  |                 |Українська   |       |
|  |                 |асоціація    |       |
|  |                 |автопідприємств |       |
|  |                 |санітарної   |       |
|  |                 |очистки     |       |
|  |                 |(І.С.Петухов)  |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|4. |Про розгляд пропозицій ТОВ    |Управління   |20 листопада |
|  |"Інвестиційно-консалтингова    |експлуатації  |       |
|  |компанія "Регіональний альянс",  |житлового    |       |
|  |м.Київ та НВП           |фонду      |       |
|  |"АНТЕКС-автоматика",       |(В.М.Кірюшин)  |       |
|  |м.Сєвєродонецьк, Луганської обл. |        |       |
|  |щодо запровадження        |        |       |
|  |енергозберігаючих технологій для |        |       |
|  |освітлення місць загального    |        |       |
|  |користування в житлових будинках |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|
|              25 грудня                 |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. |Про Проект Положення про     |Відділ     |18 грудня  |
|  |регіональне (міське) Управління  |протизсувних  |       |
|  |інженерного захисту територій   |робіт та    |       |
|  |населених пунктів України від   |захисту     |       |
|  |небезпечних та шкідливих природних|територій    |       |
|  |і техногенних процесів та явищ  |населених    |       |
|  |                 |пунктів від   |       |
|  |                 |шкідливої    |       |
|  |                 |дії вод     |       |
|  |                 |(Є.І.      |       |
|  |                 |Голуб'ятніков) |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|2. |Про Збірник ресурсних елементних |Управління   |18 грудня  |
|  |кошторисних норм "Ремонт     |комунальної   |       |
|  |електричних машин змінного та   |теплоенергетики |       |
|  |постійного струму"        |(М.О.Тимченко) |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|3. |Про проект плану         |Управління   |18 грудня  |
|  |науково-дослідних,        |науково-    |       |
|  |дослідно-конструкторських,    |технічної    |       |
|  |нормативних робіт та робіт із   |політики    |       |
|  |стандартизації на 2004 рік    |(Л.О.Кравченко) |       |
|  |                 |        |       |
|  |                 |Управління та  |       |
|  |                 |відділи     |       |
|  |                 |Комітету    |       |
|----+----------------------------------+----------------+-------------|
|4. |Про проект Методики визначення  |Управління   |18 грудня  |
|  |питомих норм матеріальних і    |водопровідно-  |       |
|  |енергетичних витрат на      |каналізаційного |       |
|  |підприємствах ВКГ         |господарства  |       |
|  |                 |(В.Є.Хомко)   |       |
|  |                 |        |       |
|  |                 |ЗАТ "Укркомун- |       |
|  |                 |НДІпрогрес"   |       |
|  |                 |(І.О.Абрамович) |       |
------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка