Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держмитслужби України

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2003 N 865
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 грудня 2003 р.
                   за N 1232/8553
 
 
       Про внесення змін та доповнень до деяких
         наказів Держмитслужби України
 
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022/2000
( 1022/2000 ), і з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:
 
   1. Абзац третій пункту 4.3 Положення про порядок здійснення
контролю  за  доставкою  вантажів  у  митниці  призначення,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.99 за N 42/3335, викласти в такій редакції:
   "Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться
на  митну територію  України (напрямок  переміщення -  ІМ),
переміщуються цією територією з будь-якою метою, крім транзиту, і
на які не складається ПД, використовуються попереднє повідомлення
(далі - ПП) або внутрішній транзитний документ (далі - ВТД) та їх
електронні копії. Порядок заповнення та використання ПП і ВТД
установлюється Держмитслужбою України. У цьому випадку гарантії не
потрібні".
 
   2. У преамбулі наказу Держмитслужби України від 12.04.2000
N 206  (  z0261-00  )  "Про затвердження Порядку заповнення
внутрішнього транзитного документа для його використання при
здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між
митницями в межах митної території України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 261/4482, слова й
цифри "Керуючись статтями 9 і 25  Митного  кодексу України
( 1970-12 )" вилучити.
 
   3. Унести такі зміни й доповнення до Порядку заповнення
внутрішнього транзитного документа для його використання при
здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між
митницями в межах митної території України, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 12.04.2000 N 206 ( z0261-00 ) (далі -
Порядок):
   в абзаці першому пункту 1.3 слова "попередньої вантажної
митної декларації на підакцизні товари (далі - АД)" вилучити;
   в абзаці  другому  пункту 1.3 абревіатуру "АД" замінити
абревіатурою "ВТД";
   доповнити Порядок розділом 4 такого змісту:
   "4. Особливості заповнення граф ВТД при ввезенні товарів
залізничним транспортом
   На товар, прийнятий до перевезення від одного відправника на
одній станції відправлення на адресу одного одержувача на одну
станцію призначення, складається один ВТД. У разі переміщення
товару в контейнері на кожен контейнер складається окремий ВТД.
   ВТД заповнюється декларантом у трьох примірниках, один з яких
подається прикордонній залізничній станції відправлення, другий
залишається в справах митниці відправлення для здійснення контролю
за переміщенням товарів, третій долучається до перевізних і
товаросупровідних документів та прямує разом із товаром у митницю
призначення.
   4.1. Декларантом заповнюються такі графи ВТД:
   1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 31, 33, 35, 44, 50,
53, 54.
   4.2. Графи 7 і D заповнюються інспектором митниці.
   Інші графи не заповнюються.
   4.3. Строк  доставки  товару  в  митницю  призначення
встановлюється  на підставі календарного штемпеля залізничної
станції відправлення, проставленого в перевізних документах і в
графі 50 ВТД, з 24-ї години дати прийняття залізничною станцією
товару до перевезення.
   4.4. У разі виявлення митницею призначення невідповідності
зазначених в електронній копії ВТД даних про номери вагонів
(контейнерів) і номери залізничних накладних даним, зазначеним у
товаросупровідних документах, вона повинна звернутися до митниці
відправлення із заявою про внесення змін до електронної копії
цього ВТД. Заява оформлюється в довільній формі й підписується
начальником відділу контролю за доставкою вантажів.
   4.5. Особливості заповнення окремих граф ВТД при ввезенні
товарів залізничним транспортом
   Графа 1 "Тип декларації"
   У першому підрозділі проставляється літерний код напрямку
переміщення товарів "ТР", у другому - двозначний цифровий код
"80", у третьому - двозначний літерний код "ЗТ".
   Графа 8 "Одержувач/Імпортер"
   У  графі наводяться відомості  про одержувача  товарів:
найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи, її місце проживання й
відомості про документ, що посвідчує особу.
   Графа 18 "Транспортний засіб при відправленні"
   Наводяться  дані  про номери  залізничних  вагонів  або
контейнера, якими здійснюється перевезення товарів у митницю
призначення.
   За браком місця на лицьовому боці ВТД відомості наводяться на
зворотному боці з посиланням на відповідну графу ВТД. Такий запис
засвідчується декларантом і посадовою особою митниці відправлення,
а в графі 18 робиться відмітка "Див. на звороті". Ці відомості
обов'язково вносяться до відповідної графи електронної копії ВТД.
   Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартість"
   У лівому підрозділі наводиться згідно із загальнодержавним
Класифікатором  валют  цифровий  код  валюти,  зазначеної  в
товаросупровідних документах на товар.
   У правому підрозділі графи наводиться загальна  вартість
товару, зазначена в товаросупровідних документах.
   Графа 31 "Опис товару"
   Наводиться  опис товару на  рівні групи з  урахуванням
зазначених у цьому Порядку особливостей заповнення графи 33 "Код
товару".
   Графа 33 "Код товару"
   У першому підрозділі зазначається чотиризначний код товару
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Структурно код записується без пропусків та інших розподілювальних
знаків.
   Графа 44 "Додаткова інформація/подані документи"
   Зазначаються тільки номери залізничних накладних, поданих при
митному оформленні.
   Графа 50 "Довіритель"
   До графи 50 усіх примірників ВТД декларантом уносяться повні
відомості про залізничну станцію, що приймає заявлені товари до
перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у
митницю призначення в строк відповідно до Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ).
   Зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення
завіряється відбитком штемпеля  вантажного касира залізничної
станції відправлення, що є підтвердженням узятого зобов'язання, та
відбитком  особистої  номерної  печатки  інспектора  митниці
відправлення.
   4.6. Печатки  й штампи державних органів, що здійснюють
фітосанітарний, ветеринарний, екологічний, радіологічний та інші
види контролю, проставляються в разі потреби на залізничних
накладних".
 
   4. Управлінню технологій митного контролю (Сьомка С.М.) і
Управлінню правової роботи (Будаков А.Ю.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   5. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В.П.)
допрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням змін,
унесених цим наказом.
 
   6. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Коновченка Ю.М.
 
 В.о. Голови Служби                   В.Я.Лозко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка