Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо пропажі або знищення первинних документів підприємства

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
        28.10.2003 N 31-04200-30-29/4479
 
 
          Щодо пропажі або знищення
        первинних документів підприємства
 
 
   Міністерство фінансів України <...> щодо пропажі або знищення
первинних документів повідомляє.
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування
фактів здійснення всіх господарських  операцій  у  первинних
документах,  збереження  оброблених  документів,  регістрів і
звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох
років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова
особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до
законодавства та установчих документів.
   Відповідно до пункту 6.10  Положення  про  документальне
забезпечення  записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88
( z0168-95 ) за погодженням з Мінстатом та МВС України, у разі
пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і
звітів  керівник  підприємства  письмово  повідомляє  про це
правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення
переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі
або знищення. Для  участі  в  роботі  комісії  запрошуються
представники  слідчих органів, охорони і державною пожежного
нагляду. Результати роботи комісії оформляються актом,  який
затверджує керівник підприємства. Копія акта в 10-денний строк
надсилається до органу, в сфері управління якого  перебуває
підприємство, та органу державної податкової служби.
   Відповідно до підпункту 5.3.9 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) не належать до
складу валових  витрат  будь-які  витрати,  не  підтверджені
відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами,
обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами
ведення податкового обліку. Формування об'єктів оподаткування
здійснюється на основі записів у первинних облікових документах з
проведенням наступних коригувань відповідно до правил податкового
обліку, встановлених законами з питань оподаткування. У разі
втрати,  знищення або зіпсуття зазначених документів платник
податку має право письмово заявити про це податковому органу та
здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів.
Письмова заява має бути надіслана до/або разом з  поданням
розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду. Якщо платник
податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить
зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає
за звітним, непідтверджені відповідними документами витрати не
визнаються валовими витратами і на суму недосплаченого податку
нараховується пеня у встановленому порядку. Якщо платник податку
поновить зазначені документи у наступних періодах, підтверджені
витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до валових
витрат податкового періоду, на який припадає таке поновлення.
   Згідно із підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) роз'яснення окремих
положень  податкового  законодавства  надаються  контролюючими
органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним)
органом  контролюючого  органу.  Таким  чином,  повноваження
роз'яснювати застосування підпункту 5.3.9 статті 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) належать
Державній податковій адміністрації України.
 
 Заступник Міністра                    С.Цокол

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка