Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку підтвердження належності обладнання та/або матеріалів до таких, що ввозяться в Україну за проектами енергозбереження, які реалізуються на підприємствах, в установах і організаціях та фінансуються за рахунок кредиту, отриманог...

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           08.12.2003 N 667/840
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 грудня 2003 р.
                   за N 1205/8526
 
 
           Про затвердження Порядку
   підтвердження належності обладнання та/або матеріалів
     до таких, що ввозяться в Україну за проектами
    енергозбереження, які реалізуються на підприємствах,
   в установах і організаціях та фінансуються за рахунок
    кредиту, отриманого відповідно до Кредитної угоди
     (Фінансування Української ЕСКО) між Україною та
           ЄБРР від 09.05.98 N 616
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.04.2001 N 160-р ( 160-2001-р ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок підтвердження належності обладнання
та/або матеріалів до таких, що ввозяться в Україну за проектами
енергозбереження, які реалізуються на підприємствах, в установах і
організаціях та фінансуються за рахунок кредиту,  отриманого
відповідно до Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО) між
Україною та ЄБРР від 09.05.98 N 616 ( 996_019 ) (далі - Порядок),
що додається.
 
   2. Міністерству  фінансів України проводити підтвердження
належності обладнання та/або матеріалів до таких, що ввозяться в
Україну  за  проектами енергозбереження, які реалізуються на
підприємствах, в установах і організаціях та фінансуються за
рахунок  кредиту,  отриманого  відповідно до Кредитної угоди
(Фінансування Української ЕСКО) між Україною та ЄБРР від 09.05.98
N 616 ( 996_019 ), відповідно до Порядку.
 
   3. Управлінню  співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями  Департаменту  управління  державним  боргом
Міністерства  фінансів України подати в установленому чинним
законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Державній митній службі України встановити контроль за
ввезенням зазначеного обладнання та/або матеріалів.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 Голова Державної митної
 служби України                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України,
                   Державної митної служби
                   України
                   08.12.2003 N 667/840
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 грудня 2003 р.
                   за N 1205/8526
 
 
               ПОРЯДОК
   підтвердження належності обладнання та/або матеріалів
     до таких, що ввозяться в Україну за проектами
    енергозбереження, які реалізуються на підприємствах,
      в установах і організаціях та фінансуються
      за рахунок кредиту, отриманого відповідно до
    Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО) між
        Україною та ЄБРР від 09.05.98 N 616
 
 
   Цей Порядок установлює процедуру підтвердження належності
обладнання та/або матеріалів до таких, що ввозяться в Україну за
проектами енергозбереження, які реалізуються на підприємствах, в
установах і організаціях та фінансуються за рахунок кредиту,
отриманого відповідно до Кредитної угоди (Фінансування Української
ЕСКО) між Україною та ЄБРР від 09.05.98 N 616 ( 996_019 ).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   Кредитна угода - це Кредитна угода (Фінансування Української
ЕСКО) між Україною та Європейським банком реконструкції  та
розвитку (далі - ЄБРР) від 9 травня 1998 року N 616 ( 996_019 );
   кредит ЄБРР - кредит, наданий Україні ЄБРР згідно з Кредитною
угодою ( 996_019 );
   ЗАТ "УкрЕСКО" - Закрите акціонерне товариство "Українська
енергозберігаюча сервісна компанія";
   бенефіціар - це  кінцевий  отримувач  обладнання  та/або
матеріалів,  переданих  йому  ЗАТ  "УкрЕСКО"  відповідно  до
енергозберігаючого контракту, укладеного в рамках Кредитної угоди
( 996_019 );
   проект енергозбереження - проект, що виконується в рамках
Кредитної угоди ( 996_019 ) та реалізація якого надає змогу
бенефіціарові  знизити  рівень  споживання  енергії  та/чи
енергоносіїв;
   енергозберігаючий контракт - договір чи пакет договорів,
укладений між ЗАТ "УкрЕСКО" та бенефіціаром, що регулює питання
виконання проекту(ів) енергозбереження, у тому числі визначає
обсяг робіт, умови виконання, порядок фінансування проекту(ів)
енергозбереження,  порядок  передачі  реалізованого  проекту
бенефіціарові,  оплату  послуг  ЗАТ  "УкрЕСКО",  забезпечення
фінансових зобов'язань бенефіціара тощо;
   довідка -  довідка  Міністерства  фінансів  України  про
підтвердження факту належності обладнання та/або матеріалів до
таких, що ввозяться в Україну за проектами енергозбереження, які
реалізуються на підприємствах, в установах і організаціях та
фінансуються  за  рахунок  кредиту, отриманого відповідно до
Кредитної угоди ( 996_019 );
   постачальник - юридична або фізична особа - нерезидент, за
зовнішньоекономічним контрактом із якою ЗАТ "УкрЕСКО" ввозить
(пересилає) на митну територію України обладнання та/або матеріали
в рамках  проектів  енергозбереження,  які  реалізуються  на
підприємствах, в установах і організаціях та фінансуються за
рахунок   кредиту, отриманого відповідно до Кредитної угоди
( 996_019 ).
 
      2. Особливості митного оформлення обладнання
            та/або матеріалів
 
   2.1. Міністерство фінансів України (далі - Мінфін) видає ЗАТ
"УкрЕСКО" довідки про належність обладнання та/або матеріалів до
таких,  що ввозяться в Україну відповідно до Кредитної угоди
( 996_019 ), у разі оплати обладнання та/або матеріалів, які
ввозяться (пересилаються) ЗАТ "УкрЕСКО" на  митну  територію
України, виключно за рахунок коштів кредиту ЄБРР (додаток).
 
   2.2. Митне оформлення обладнання та/або  матеріалів,  що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до
Кредитної угоди, здійснюється ЗАТ "УкрЕСКО" з наданням простого
векселя на суму податку на додану вартість без підтвердження його
банком шляхом авалю з терміном погашення 90 днів.
 
   2.3. Для здійснення митного оформлення обладнання та/або
матеріалів,  що ввозяться (пересилаються) на митну територію
України відповідно до Кредитної угоди ( 996_019 ), із сплатою
податку на додану вартість в порядку, передбаченому пунктом 2.2
цього Порядку, ЗАТ "УкрЕСКО" подає до митного органу, який
здійснюватиме митне оформлення відповідного обладнання та/або
матеріалів,   довідку   і   завірену   Мінфіном   копію
зовнішньоекономічного контракту про закупівлю обладнання та/або
матеріалів.
 
   2.4. Після митного оформлення обладнання та/або матеріалів,
які були ввезені на митну територію України ЗАТ "УкрЕСКО" в рамках
Кредитної угоди ( 996_019 ),  вони  можуть  бути  передані
(реалізовані) лише бенефіціару.
 
   2.5. Мінфін  щомісяця,  не  пізніше 20-го числа місяця,
наступного за звітним, інформує Державну митну службу України
(далі - Держмитслужба) про видані ним протягом місяця довідки із
зазначенням їх номерів та назв митних органів, у яких має
здійснюватись митне оформлення обладнання та/або матеріалів.
 
      3. Порядок отримання довідки-підтвердження
    про поставку в Україну обладнання та/або матеріалів,
   що ввозяться в Україну за проектами енергозбереження,
     які реалізуються на підприємствах, в установах і
     організаціях та фінансуються за рахунок кредиту,
       отриманого відповідно до Кредитної угоди
 
   3.1. Для отримання довідки ЗАТ "УкрЕСКО" подає Мінфіну такі
документи:
   3.1.1. Лист-звернення на ім'я Міністра фінансів України із
зазначенням такої інформації:
   мета звернення; назва Кредитної угоди з ЄБРР ( 996_019 ), її
номер і дата; назва проекту; назва зовнішньоекономічного контракту
про закупівлю обладнання та/або матеріалів, його номер і дата;
загальна фактурна вартість обладнання та/або матеріалів; розмір
кредитних коштів ЄБРР у загальній вартості обладнання та/або
матеріалів; назви митного органу, у якому ЗАТ "УкрЕСКО" перебуває
на обліку, та митного органу, який здійснюватиме митне оформлення
зазначеного обладнання та/або матеріалів.
   3.1.2. Копії  енергозберігаючого  контракту  та протоколу
засідання Спостережної ради ЗАТ "УкрЕСКО" про затвердження проекту
енергозбереження, засвідчені підписом уповноваженої на це особи та
завірені круглою печаткою ЗАТ "УкрЕСКО".
   3.1.3. Дві копії зовнішньоекономічного контракту, згідно з
яким на виконання енергозберігаючого контракту ввозяться зазначене
обладнання та/або матеріали, засвідчені підписом уповноваженої на
це особи та завірені круглою печаткою ЗАТ "УкрЕСКО". Мінфін
завіряє другу копію зазначеного контракту та повертає її ЗАТ
"УкрЕСКО" для пред'явлення у митному органі, який здійснюватиме
митне оформлення обладнання та/або матеріалів.
   3.1.4. Копію листа ЄБРР про результати проведеного  ЗАТ
"УкрЕСКО" міжнародного тендера на закупівлю обладнання та/або
матеріалів із зазначенням його переможця, засвідчену підписом
уповноваженої на це особи та завірену круглою печаткою ЗАТ
"УкрЕСКО".
   3.1.5. Перелік обладнання та/або матеріалів, що ввозяться за
зовнішньоекономічними  контрактами   в   рамках   проектів
енергозбереження, із зазначенням повної фактурної вартості та
суми, сплаченої з коштів кредиту ЄБРР (подається державною мовою з
підписом уповноваженої особи та круглою печаткою ЗАТ "УкрЕСКО" на
кожній сторінці).
 
   3.2. Термін розгляду документів та видачі довідки не може
перевищувати 14 календарних днів з дня реєстрації у встановленому
порядку листа-звернення ЗАТ "УкрЕСКО".
 
   3.3. Для підтвердження інформації, зазначеної у документах,
поданих відповідно до пункту 3.1 цього Порядку, ЗАТ "УкрЕСКО"
подає до Мінфіну копії рахунків та вантажосупровідних документів з
позначкою  митниці  на кордоні протягом двох днів після їх
отримання.
 
   3.4. Довідки видаються за формою, що додається, на номерних
бланках Мінфіну за підписом заступника Міністра фінансів України
відповідно до розподілу функціональних повноважень та скріплюються
гербовою  печаткою  Мінфіну. Зразки підписів і печатки, які
проставлятимуться на довідках, надсилаються Мінфіном Держмитслужбі
для інформування митних органів.
 
   3.5. Інформація, наведена в поданих для отримання довідки
документах, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.
 
   3.6. Підставами для відмови у видачі довідки є:
   установлення факту неналежності обладнання та/або матеріалів
до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України
відповідно до Кредитної угоди ( 996_019 );
   здійснення оплати обладнання та/або матеріалів повністю або
частково не за рахунок коштів кредиту ЄБРР;
   подання неповного комплекту документів, зазначених у пункті
3.1.
 
   3.7. ЗАТ  "УкрЕСКО"  є  відповідальним  за  повноту  та
достовірність інформації, що міститься у документах, поданих до
Мінфіну згідно з пунктами 3.1 та 3.3 цього Порядку.
 
   3.8. У разі виявлення недостовірності інформації, наведеної у
поданих Мінфіну відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 цього Порядку
документах, або в разі неподання документів відповідно до пункту
3.3 цього Порядку Мінфін має право анулювати відповідну довідку,
про  що  повідомляє  Держмитслужбу із зазначенням причин її
анулювання.
 
 Начальник Управління
 співробітництва з міжнародними
 фінансовими організаціями
 Департаменту управління
 державним боргом
 Міністерства фінансів України            В.П.Колосова
 
 Т.в.о. начальника Управління
 податків та зборів
 Державної митної служби України            Т.Ліпіхіна
 
 
                   Додаток
                   до Порядку підтвердження
                   належності обладнання та/або
                   матеріалів до таких, що
                   ввозяться в Україну за
                   проектами енергозбереження,
                   які реалізуються на
                   підприємствах, в установах і
                   організаціях та фінансуються
                   за рахунок кредиту,
                   отриманого відповідно до
                   Кредитної угоди
                   (Фінансування Української
                   ЕСКО) між Україною та ЄБРР
                   09.05.98 N 616
 
 
         ДОВІДКА N ____ від _________ р.
 
 ПРОЕКТ     Фінансування Української ЕСКО
 
 ІМПОРТЕР    Закрите акціонерне товариство "Українська
         енергозберігаюча сервісна компанія"
 
 КОНТРАКТ    N _______ від _________ між ЗАТ "УкрЕСКО"
         та _________
           (фірма)
 МИТНИЦЯ
 
 Додаток: перелік товарів на __ арк. у ___ прим.
 
 Підпис ________________
 
 М.П. (гербової)
 
 
               ПЕРЕЛІК
        товарів, що ввозяться за контрактом
       N __ від ____ р. між ЗАТ "УкрЕСКО" та
     ________________________________________________
        Довідка N __ від ______________ р.
 
------------------------------------------------------------------
| Код товару згідно|Назва товару|Кількість|Ціна за од.|Вартість |
| з УКТ ЗЕД    |      |     |      |     |
|------------------+------------+---------+-----------+----------|
|         |      |     |      |     |
|------------------+------------+---------+-----------+----------|
| Усього:     |      |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис ________________
 
 М.П.
 
 Начальник Управління
 співробітництва з міжнародними
 фінансовими організаціями
 Департаменту управління
 державним боргом
 Міністерства фінансів України            В.П.Колосова
 
 Т.в.о. начальника Управління
 податків та зборів Державної
 митної служби України                 Т.Ліпіхіна

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка