Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо організації виховної роботи в таборах та оздоровлення студентської молоді

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          31.05.2001 N 14/18.2-748
 
                   Ректорам (директорам) вищих
                   навчальних закладів I - IV
                   рівнів акредитації
 
 
 
 
   З метою реалізації наказу Міністерства освіти і науки України
"Про затвердження заходів щодо реалізації в 2001 році основних
напрямів  соціальної  політики на період до 2004 року" від
25.09.2000 р. N 467 Науково-методичний центр вищої освіти надсилає
для використання в роботі ВНЗ інструктивно-методичний лист щодо
організації виховної роботи в таборах та оздоровлення студентської
молоді.
 
 Директор науково-методичного
 центру вищої освіти                 К.Левківський
 
 
                   Додаток
 
 
          Інструктивно-методичний лист
      щодо організації виховної роботи в таборах
        та оздоровлення студентської молоді
 
 
   Чільне місце в організації змістовного дозвілля, відпочинку
та оздоровлення студентської молоді займають літні оздоровчі
табори різного профілю.
 
   Оздоровчий профільний  табір  системи  освіти  України є
позашкільним  навчально-виховним  закладом,  призначеним  для
оздоровлення  студентської  молоді  в  канікулярний  період,
організації їх змістовного відпочинку, фізичного загартування і
задоволення духовних потреб.
 
   Табір забезпечує оптимальні умови для набуття досвіду в
самовизначенні, самореалізації молодої людини, реалізації  її
творчого потенціалу, розширення і поглиблення знань, умінь у
науковій, технічній творчості, спорті, туризмі, краєзнавстві,
народознавстві та інших видах пізнавальної діяльності, практичному
використанні набутих навиків у виробничій та суспільно корисній
праці.
 
   Оздоровчий профільний табір комплектується з числа студентів
одного або декількох навчально-виховних закладів.
 
   Термін перебування студентів у таборі, час проведення і
кількість змін визначаються засновниками табору з урахуванням
рекомендацій органів освіти та охорони здоров'я, але не менше двох
тижнів.
 
   У таборі створюються групи, загони, наповнюваність  яких
становить 35 - 40 чоловік. Групи, загони, бригади, профільні
об'єднання з меншою наповнюваністю створюються  за  рішенням
засновника при і наявності фінансових та кадрових можливостей, із
врахуванням вікових особливостей і інтересів студентів.
 
   Під час організації оздоровлення студентів рекомендується ВНЗ
забезпечити  виконання  міжгалузевої  програми  "Оздоровлення
студентів" (подано нижче).
 
   До традиційних типів оздоровчо-виховних закладів для роботи з
молоддю в літній період належать табори:
   - заміські оздоровчі;
   - наметові;
   - туристсько-спортивні;
   - соціально-реабілітаційні;
   - праці та відпочинку;
   - охоронно-спортивні оздоровчі для молоді;
   - оздоровчо-спортивні юнацьких спортивних шкіл;
   - санаторного типу (літній і річний);
   - всеукраїнські;
   - профільні;
   - сімейні будинки відпочинку;
   - туристичні поїздки, походи і  екскурсії,  групові  та
індивідуальні поїздки молоді за кордон, обмін делегаціями тощо.
 
   Керівництво табором здійснює начальник, який забезпечує умови
і якість навчально-виховної  роботи,  організовує  діяльність
педагогічної ради, контроль за виконанням планів і програм,
відповідає разом із засновниками за дотримання в закладі правил
санітарно-гігієнічного  режиму,  охорони праці, протипожежного
захисту й техніки безпеки.
 
   Начальник табору і працівники несуть відповідальність за
повну безпеку життя й здоров'я студентів. Перевезення студентів
здійснюється на транспорті табору. Забороняється  перевезення
студентів на технічно непідготовленому транспорті.
 
   Вищим органом громадського самоврядування табору є загальні
збори колективу.  За  рішенням  загальних  зборів  колективу
вибирається рада табору, яка вирішує головні питання виховної та
фінансово-господарської діяльності табору.
 
   Зміст, форми й методи роботи табору визначаються педагогічним
колективом і будуються на принципі студентського самоврядування з
урахуванням  національних  та  культурно-історичних  традицій,
особливостей соціально-економічного розвитку регіону.
 
   У кожному таборі складаються: перспективний план на літо,
календарні плани роботи табору і загону на зміну, план-сітка
загонових справ, плани роботи гуртків, клубів за інтересами,
робочі плани  загонових  вихователів,  методиста,  заступника
начальника табору з питань виховної роботи, конкретні плани
підготовки та проведення різноманітних справ у таборі.
 
   Перспективний план  роботи  складається  на  всі  зміни
начальником табору разом з методистом, заступником та іншими
членами педагогічного колективу.  Перспективний  план  роботи
обговорюється  і затверджується педагогічною радою до заїзду
студентів у табір. У перспективний план рекомендується включати
такі розділи:
   характеристика регіону,  де  знаходиться  табір,  його
матеріальної бази, виховні завдання, зміст виховної діяльності
табору і його основні напрями: національно-патріотичне виховання,
організація суспільно корисної праці і трудове навчання, естетичне
виховання і розвиток культури спілкування, фізичне виховання,
формування здорового способу життя, туристична й  екологічна
робота, організаційно-методична робота тощо.
 
   Календарний план роботи табору складається на одну зміну з
урахуванням завдань, що зазначені в перспективному плані роботи
табору, і пропозицій загонів. Перш ніж розпочинати планування,
старший вихователь на організаційних зборах повинен ознайомити
його учасників з перспективами роботи на літо, завданнями на
оздоровчу зміну, традиціями табору. Рада табору може запропонувати
студентам конкурс на кращу пропозицію до плану і здійснює розвідку
корисних справ. Після обговорення пропозицій рада табору складає
календарний план і визначає, який загін і хто з членів ради табору
відповідає за підготовку та проведення тієї чи іншої справи. На
зміну  доцільно  планувати  не  більше  чотирьох  -  п'яти
загальнотабірних справ для всіх загонів, оскільки кожна з них
вимагає тривалої і ретельної підготовки.
 
   Календарний план  табору рекомендується складати з трьох
розділів: загальнотабірні справи, робота з проведення заходів у
загонах, оздоровлення. У додатках до плану подається розклад
фізкультурних занять, робочих гуртків, клубів, секцій. На основі
цього плану складається план-сітка роботи табору на кожну зміну,
що вивішують для загального огляду.
 
   Календарний план роботи загону складається студентами разом з
вихователем загону на одну зміну. При складанні календарного плану
насамперед необхідно врахувати пропозиції студентів, порадитись з
ними та з'ясувати їхні інтереси і побажання. Допоможуть такі форми
залучення студентів до планування роботи загону: анкетування,
конкурс ланок, усні опитування тощо.
 
   Календарний план роботи табору і загону може коригуватися.
Інколи виникає необхідність провести захід, що не планувався, або
навпаки, відмовитися від тієї справи, що була запланована. Тому в
таборі широко використовується планування роботи на наступний
день, що вносить відповідні корективи в "путівку дня" кожного
загону.
 
   На основі   щоденних   загонових   планів   старший
педагог-організатор разом з черговим по табору складають зведений
план роботи табору на наступний день, розміщають його на щиті
"Сьогодні в таборі".
 
   Складаючи план роботи загону, в якому перебувають студенти,
вихователь повинен передбачити всі можливості для самоствердження
та  саморозвитку  студентів,  розвитку їхньої самодіяльності,
ініціативи і творчості. Це досягається за допомогою  добору
доцільних  справ і їх розумного чергування. Необхідно також
координувати справи загонового колективу з календарним планом
табору на зміну, що є основним документом у визначенні основних
форм роботи для кожного загону.
 
   Фізкультурний і музичний керівники, лікар, керівники гуртків
мають особисті плани роботи. Окремий план складає вихователь
загону.
 
   Планування виховної  роботи  в  таборі  вимагає  певної
послідовності, системності та спадкоємності. Велике значення має
відзначення державних та народних свят, що припадають на літній
період  (святкування Дня Конституції Української держави (28
червня), Дня незалежності України (24 серпня), зелених свят
(липень), свята Івана Купала тощо), подій, що відбуваються в
країні і за кордоном, календаря літніх пам'ятних дат, традицій
табору, місцевих умов і можливостей.
 
   Так, до  святкування Дня Конституції Української держави
територія табору спеціально оформляється: квіткові гірлянди, в
яких переважають жовтий і блакитний кольори, стенди-плакати,
державні прапори, спеціальні випуски стіннівок. Готуються стенди
про життя сучасної України, про життя студентської молоді під
загальною рубрикою "Конституція України - молоді", в яких слід
відобразити право людини на збереження її здоров'я, життя, честі
та гідності, недоторканність особи, безпеки (ст. 3, 30,  49
( 254к/96-ВР ), право на освіту (ст. 53), свободу творчості (ст.
54).
 
   Рекомендуються такі виховні заходи на вибір:
 
   1. Проведення в загонах бесід, присвячених Дню Конституції:
"Символи Української держави", "Права та обов'язки громадянина
Української держави", "Українська мова - мова калинова", "Бути
громадянином - це значить поважати Конституцію ( 254к/96-ВР ),
закони Української держави", "Наша воля розквіта в Кобзаревім
слові", "Народні українські традиції та обряди".
 
   2. Усні журнали: "Видатні борці за незалежність України" (П.
Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Мазепа, П. Полуботок, П. Орлик та
ін.);  "Українські  жінки - гордість народу України" (Настя
Лісовська, Маруся Богуславка, Маруся Чурай, Леся Українка, Софія
Русова).
 
   До Дня незалежності України - 24 серпня:
 
   1. Провести бесіди "Символіка України" про прапор і тризуб,
про Національний гімн України "Ще не вмерла Україна", "Звичаї,
традиції українського народу", "Видатні борці за незалежність
України".
 
   2. Підготувати капітал-шоу "Поле чудес" на тему імен і
символів, пов'язаних з козацтвом, Запорізькою Січчю (Хортиця,
булава, пернач, бунчук, гетьман, Мамай, Сірко, Байда), або з
використанням слів, пов'язаних з побутом українського народу
(жердка, ослін, мисник, коцюба, рогач, юпка, гребінь, ступа,
жлукто, рубель).
 
   3. Провести  концерт  "Пісня  - душа народу" (фестиваль
"Фольклор України", конкурс пісні, диспути, вечори відпочинку та
ін.).
 
   Широкі можливості для молоді надає наметовий табір: тут
студентська молодь має можливість не тільки оздоровитись  і
змістовно провести своє дозвілля, але й випробувати себе в ролі
вожатого, вихователя, старшого помічника, волонтера в соціальній
роботі з молодшими дітьми.
 
   У наметовому таборі протягом кожної зміни рекомендується
проводити  фізкультурно-спортивну,  туристичну,   екологічну
діяльність: спортивні змагання з волейболу та футболу, спортивні
естафети для молоді, спортивні змагання на байдарках, змагання на
тримарані та дошці під парусом. Під керівництвом досвідчених
інструкторів студенти вивчають ази туристичного життя: вчаться
ставити намети, розводити вогнище, долати перешкоди, орієнтуватися
на місцевості,  куховарити.  Більше  уваги  треба  приділити
валеологічній освіті студентської молоді. З цією метою серед
молоді можна провести заняття на тему: "Тютюн та його наслідки",
"Наркоманія - це небезпечно", "Поговоримо про СНІД", "Алкоголь та
молодь". У таборі можна провести акції "Молодь вибирає здоровий
спосіб життя" та ін. Основною метою роботи таких акцій є розвиток
особистісних якостей молоді, формування свідомого підходу до
захисту свого здоров'я від впливу негативних явищ, відпрацювання
навичок спілкування, необхідних для пропагування серед однолітків
здорового способу життя. Студентська молодь може брати активну
участь у бліц-опитуванні учасників табору "Молодь за здоровий
спосіб життя" з метою виявлення ставлення до тютюнопаління,
алкоголю та наркоманії. На всіх змінах можна провести конкурс
плакатів "Молодь України за здоровий спосіб життя", переможців
нагородити призами.
 
   Цінність змісту і форм щодо організації змістовного дозвілля,
відпочинку та оздоровлення студентської молоді в тому, що вони
можуть   варіювати   залежно   від   досвіду   роботи
педагогічно-виховательського складу, місцевих умов та творчої
ініціативи студентської молоді.
 
 Укладач, методист
 вищої категорії НМЦ вищої освіти
 Міністерства освіти і науки України           Е.Безугла

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка