Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про взаємні поїздки громадян

               Угода
    між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки
          про взаємні поїздки громадян
 
 
   Уряд України  і Уряд Латвійської Республіки, які надалі
іменуються Сторонами,
   керуючись бажанням  розвивати  дружні стосунки між двома
державами на основі принципів і положень підписаного в Гельсінкі
Заключного акта Наради по безпеці і співробітництву в Європі
( 994_055  ),  Підсумкового  документа  Віденської  зустрічі
представників держав-учасників  НБСЄ  ( 994_113 ), документів
Конференції з людського виміру НБСЄ ( 994_082, 994_084 ),
   усвідомлюючи, що розвиток контактів між людьми в гуманітарній
галузі і співробітництво народів обох держав в економіці, науці,
техніці та культурі сприятиме досягненню цієї мети,
   прагнучи спростити порядок взаємних поїздок громадян обох
держав,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   1. Громадяни держави однієї Сторони в'їжджають, виїжджають,
прямують транзитом і тимчасово перебувають на території держави
іншої Сторони за наявністю документів, зазначених в пунктах 1 і 2
Додатка до цієї Угоди і які обидві Сторони визначають дійсними для
поїздок за кордон на умовах, передбачених положеннями цієї Угоди.
   2. Якщо положення інших міжнародних угод, дійсних для обох
Сторін, передбачають інші умови, застосовуються положення цих
міжнародних угод.
 
               Стаття 2
 
   Громадяни держави однієї Сторони, на яких поширюється дія
цієї Угоди, в'їжджають на територію держави іншої Сторони і
виїжджають звідти через прикордонні пункти пропуску, відкриті для
міжнародного сполучення.
 
               Стаття 3
 
   Громадяни держави однієї Сторони під час перебування на
території держави іншої Сторони зобов'язані дотримуватись законів
і правил цієї держави, в тому числі встановлених для іноземних
громадян правил реєстрації, перебування і транзитного проїзду.
 
               Стаття 4
 
   1. Громадяни держави однієї Сторони у випадку втрати на
території держави іншої Сторони документів. Зазначених у Додатку
до цієї Угоди, і що визнаються обома Сторонами дійсними для
поїздок за кордон, зобов'язані заявити про це в компетентні органи
держави Сторони перебування.
   2. У  випадку,  передбаченому  у пункті 1 цієї Статті,
компетентні органи держави  Сторони  перебування  безкоштовно
видадуть документ що підтверджує факт заяви особи про втрату
документів, дійсних для поїздок за кордон.
 
               Стаття 5
 
   Громадяни держав Сторін, які користуються  дипломатичними
паспортами,  в'їжджають,  виїжджають,  прямують  транзитом  і
перебувають на території держави іншої Сторони без віз.
 
               Стаття 6
 
   1. Громадяни держав Сторін, зазначені в Статті 5 цієї Угоди,
можуть перебувати без віз на території держави іншої Сторони
строком не більше  дев'яносто  (90)  днів  протягом  одного
календарного року.
   2. Строк перебування, зазначений в пункті 1 цієї Статті може
бути продовжений у відповідності із законами і правилами кожної із
Сторін.
 
               Стаття 7
 
   1. Громадяни України, які користуються дипломатичними  і
службовими  паспортами  і громадяни Латвії, які користуються
дипломатичними  паспортами  і  паспортом  громадянина  і  є
співробітниками  дипломатичного  представництва,  працівниками
консульської  установи   або   співробітниками   торгового
представництва, яке розташоване на території держави іншої Сторони
можуть в'їжджати, виїжджати і перебувати на території держави
іншої Сторони без віз протягом всього строку їх акредитації за
наявністю документа, що підтверджує акредитацію.
   2. Положення пунктів 1 цієї Статті поширюються також на
членів сім'ї вказаних громадян (дружину/чоловіка, дітей, батьків,
а також інших осіб, які знаходяться на їх утриманні), які
проживають разом з ними під час їх офіційного перебування і
користуються паспортами, згаданими в пункті 1 цієї Статті.
 
               Стаття 8
 
   Сторони відповідно   до   національного   законодавства
застосовують безвізовий порядок в'їзду за наявністю документів,
вказаних в підпунктах "f "і "g" пункту 1 і підпунктів "c" пункту 2
Додатка до цієї Угоди, для громадян держав Сторін, які є членами
екіпажів морських суден за наявністю запису в судновій ролі або
виписки з неї.
 
               Стаття 9
 
   Громадяни держави однієї Сторони для отримання візи іншої
Сторони зобов'язані пред'явити в її дипломатичне представництво
або консульську установу належним чином оформлене запрошення,
отримане від юридичної або фізичної особи Сторони, яка приймає, за
виключенням випадків, зазначених в Статті 10 цієї Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Запрошення для отримання візи не потребується у випадках:
   а) наявності  путівки  в  пансіонат, будинок відпочинку,
санаторій або іншу лікувально-оздоровчу установу, розміщену на
території держави відповідної Сторони, оформленої у встановленому
порядку і виданої уповноваженим на це органом Сторони, яка
приймає;
   б) наявності туристичної путівки (ваучера), оформленої у
встановленому порядку і виданої уповноваженим на те органом
Сторони, яка приймає;
   в) володіння нерухомістю, яка належить особі на підставі
права власності на території держави іншої Сторони, -  при
пред'явленні  відповідним  чином  оформленого  документа,  що
підтверджує вказане право;
   г) необхідності  оформлення  прав  спадкування,  -  при
пред'явленні документів, що підтверджують факт відкриття спадщини
на території держави іншої Сторони і права претендувати на неї;
   д) необхідності  реалізації  права  спадкування,  при
пред'явленні документа, який підтверджує отримання спадщини на
території держави іншої Сторони.
 
              Стаття 11
 
   Компетентні органи Сторін видаватимуть безкоштовно візи за
наявності офіційного звернення Міністерства закордонних справ або
дипломатичного представництва, або консульської установи іншої
Сторони наступним категоріям осіб:
   а) членам офіційних делегацій, які прямують відповідно до
домовленостей між міністерствами і відомствами обох Сторін для
участі  у  двосторонніх  або  багатосторонніх  переговорах,
консультаціях чи нарадах;
   б) особам, які мають запрошення  міністерств,  відомств,
державних  департаментів,  дипломатичних  представництв  або
консульських установ.
 
              Стаття 12
 
   Компетентні органи Сторін видаватимуть  безкоштовно  візи
наступним категоріям осіб.
   а) особам, які виїжджають відповідно до державних програм
співробітництва між Україною і Латвійською Республікою, - при
пред'явленні запрошення приймаючої державної організації;
   б) громадянам  молодше  шістнадцяти  (16)  років,  при
пред'явленні запрошення або іншого передбаченого цією Угодою
документа, що дає право в'їзду на територію відповідної держави;
   в) особам, які навчаються і направляються на навчання в
учбові заклади Сторін, - при пред'явленні належним чином оформлено
запрошення і документів, що підтверджують факт  навчання  в
акредитованому учбовому закладі відповідної Сторони;
   г) особам, які відвідують могили чоловіка/дружини, батьків,
дітей,  рідних,  батьків/сестер,  діда/бабусі, онуків, - при
пред'явленні документів, що підтверджують ступінь споріднення/факт
шлюбу і документів, виданих уповноваженими на це органами, що
підтверджують факт наявності і збереження могили або поховання на
території держави іншої Сторони (кожне відвідування до семи (7)
діб, але не більше двох разів на рік).
 
              Стаття 13
 
   Компетентні органи Сторін видаватимуть  безкоштовно  візи
особам, які прямують у складі делегацій відповідно до програм
партнерських зв'язків між місцевими органами влади,  -  при
пред'явленні належним чином оформленого запрошення приймаючого
органу влади, який містить персональний склад делегації.
 
              Стаття 14
 
   Компетентні органи однієї Сторони видаватимуть багаторазові
візи строком на один рік з загальним строком перебування не більше
дев'яноста (90) днів громадянам іншої Сторони, - при пред'явленні
належним чином оформлених запрошень для відвідання чоловіка,
дружини, батьків, неповнолітніх дітей, які постійно проживають на
території держави першої Сторони, відповідно дружиною, чоловіком,
неповнолітніми дітьми і батьками.
 
              Стаття 15
 
   Компетентні органи Сторін видаватимуть безкоштовно візи при
пред'явленні  належним  чином  оформлених запрошень учасникам
некомерційних видовищних заходів: спортивних змагань, фестивалів і
концертів, музичних, фольклорних і танцювальних груп, а також
спортивним арбітрам і членам жюрі конкурсів.
 
              Стаття 16
 
   1. Компетентні органи Сторін будуть, як правило, надавати
відповідь на запити щодо видачі віз протягом десяти (10) робочих
днів з моменту їх отримання.
   2. В разі ускладнення під час розгляду запиту на отримання
візи через брак інформації строк розгляду запиту продовжується до
тридцяти (30) днів.
 
              Стаття 17
 
   Компетентні органи Сторін видаватимуть багаторазові візи,
дійсні на весь період офіційного перебування, наступним категоріям
осіб:
   а) керівникам і  співробітникам  постійних  представництв
національних/державних авіакомпаній і морських пароплавів;
   б) кореспондентам і журналістам, які постійно акредитовані
відповідно  при  Міністерствах  закордонних  справ України і
Латвійської Республіки;
   в) членам екіпажів морських суден, які здійснюють регулярні
рейси з заходом в порт держав Сторін, за виключенням осіб,
зазначених в Статті 8 цієї Угоди;
   г) подружжю осіб, вказаних в пунктах "а" і "б" цієї Статті;
   д) неповнолітнім дітям, які знаходяться на утриманні осіб,
перелічених в пунктах "а" і "г" і "б" цієї Статті.
 
              Стаття 18
 
   Компетентні органи Сторін на умовах взаємності видаватимуть
безкоштовно, строком до шести (6) місяців, багаторазові візи
наступним категоріям осіб:
   а) членам екіпажів спеціальних рейсів між аеропортами держав
обох Сторін;
   б) членам поїзних, рефрижираторних і локомотивних бригад і
співробітникам поштово-телеграфної служби міжнародних поїздів, які
курсують по маршрутах, які проходять по територіях держав Сторін;
   в) особам, які здійснюють на підставі двосторонніх угод
відповідних Міністерств або відомств Сторін регулярні поїздки по
перевезенню і супроводженню залізничних і автомобільних вантажів.
 
              Стаття 19
 
   У невідкладних випадках гуманітарного характеру компетентні
органи обох держав видаватимуть безкоштовно візи протягом двадцяти
чотирьох (24) годин. Такі випадки включають:
   а) поїздки з метою відвідування тяжкохворого члена сім'ї або
близького   родича,   -   при   пред'явленні  офіційного
документа-підтвердження;
   б) поїздки осіб, які потребують, як це  підтверджується
відповідними документами, термінової медичної допомоги або осіб з
тяжкими захворюваннями, - за наявністю  документів,  виданих
уповноваженими  на  це органами і підтверджують необхідність
термінового в'їзду на територію держави іншої Сторони, якщо це не
суперечить національному законодавству Сторін;
   в) поїздки з метою супроводження осіб, зазначених в пункті
"б" цієї Статті, - при пред'явленні документа, що підтверджує
необхідність супроводження хворого;
   г) поїздки для участі в похованні члена сім'ї або близького
родича, - при пред'явленні завіреної телеграми;
   д) поїздки для надання допомоги при ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій та техногенних катастроф.
 
              Стаття 20
 
   1. Компетентні органи Сторін видаватимуть транзитні візи
громадянам  іншої Сторони за наявністю у них віз, коли це
вимагається, що дають право  в'їзду  на  територію  держави
слідування.
   2. Наступним категоріям осіб транзитні візи видаватимуться за
умови, що у них є також і проїзні квитки з підтвердженою в них
датою виїзду з пункту пересадки:
   а) авіапасажирам транзитних рейсів;
   б) пасажирам, що прямують залізничним або  автомобільним
транспортом;
   в) пасажирам морських суден.
 
              Стаття 21
 
   Компетентні органи  Сторін  розглядатимуть  запити  про
продовження віз у можливо стислі строки.
 
              Стаття 22
 
   Громадяни держави однієї Сторони. Які постійно проживають на
території держави іншої Сторони, виїжджають і повертаються на
територію  держави  свого постійного проживання без віз, за
наявністю документа, що підтверджує право постійного проживання на
території держави відповідної Сторони.
 
              Стаття 23
 
   Ця Угода не обмежує право кожної із Сторін відповідно до її
законодавства відмовити у в'їзді або скоротити строк перебування
громадянам держави іншої Сторони.
 
              Стаття 24
 
   Особи, які  постійно проживають на території Латвійської
Республіки користуються документами, вказаними в пункті 3 Додатка
до  цієї  Угоди (негромадяни Латвії) в'їжджають, виїжджають,
прямують транзитом і перебувають на території України в порядку,
передбаченому цією Угодою для громадян Латвії.
 
              Стаття 25
 
   Сторони до  набуття чинності цієї Угодою обміняються по
дипломатичних каналах зразками документів, дійсних для поїздок за
кордон, вказаних в Додатку до цієї Угоди. У разі введення нових
документів, дійсних для поїздок за кордон, або внесення змін в
існуючі документи Сторони не пізніше, ніж за тридцять (30) днів,
інформуватимуть одно одну і передаватимуть зразки нових або
змінених документів.
 
              Стаття 26
 
   Сторони обмінюватимуться інформацією, що стосується зміни
порядку в'їзду та перебування. Сторони проводитимуть по мірі
необхідності консультації для аналізу ходу виконання цієї Угоди і
обговорення інших питань, пов'язаних з цим.
 
              Стаття 27
 
   Кожна із Сторін з метою державної безпеки або забезпечення
громадського  порядку,  або  охорони здоров'я населення може
призупинити дії окремих положень цієї Угоди. Про прийняття і
скасування таких заходів повинно бути негайно повідомлено інших
Сторін по дипломатичних каналах.
 
              Стаття 28
 
   1. Ця Угода укладається на невизначених строк і набуде
чинності на тридцятий (30) день після того, як Сторони шляхом
обміну  нотами  повідомлять  одна  одну  про  виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цієї
Угодою.
   2. Обмін нотами про виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності цією Угодою, буде здійснений
одночасно  з  обміном  нотами  про  виконання  Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності
Угодою про  передачу  і  приймання осіб від 24 липня 1997 р.
( 428_006 ).
   3. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши
про це іншу Сторону в письмовий формі по дипломатичних каналах. В
такому разі ця Угода втрачає чинність через дев'яносто (90) днів з
дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.
 
   Здійснено в м. Ризі 24 липня 1997 року в двох примірниках
українською, латвійською мовами, при  цьому  всі  тексти  є
автентичними. В разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди
перевагу буде мати текст російською мовою.
 
               Додаток
  до Угоди між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки
          про взаємні поїздки громадян
 
   Згідно цієї угоди документами, дійсними для поїздок  за
кордон, є:
 
   1. Для громадян України:
   а) дипломатичний паспорт;
   б) службовий паспорт;
   в) службовий паспорт колишнього СРСР з відміткою - "Паспорт є
власністю України";
   г) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
   д) загальногромадянський закордонний паспорт колишнього СРСР
з відміткою - "Паспорт є власністю України";
   е) посвідчення особи моряка;
   є) паспорт моряка колишнього СРСР - "Паспорт є власністю
України";
   ж) проїзний документ дитини;
   з) посвідчення особи члена екіпажу літака (за наявністю
запису в польотному завданні);
   і) свідоцтво на повернення в Україну ( тільки для в'їзду в
Україну).
 
   2. Для громадян Латвії:
   а) дипломатичний паспорт;
   б) паспорт громадянина;
   в) книжка моряка;
   г) документ на повернення (тільки для в'їзду в Латвійську
Республіку);
 
   3. Для негромадян Латвії:
   а) паспорт негромадянина;
   б) посвідчення особи;
   в) книжка моряка;
   г) документ на повернення (тільки для в'їзду в Латвійську
Республіку).

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка