Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми Декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, Порядку її складання та внесення Доповнень до Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків под...

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           21.11.2003 N 551/786
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1108/8429
 
 
        Про затвердження форми Декларації
      про встановлені виробником або імпортером
     максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари,
      Порядку її складання та внесення Доповнень
       до Порядку здійснення митними органами
       контролю за сплатою платниками податків
     податку на додану вартість та акцизного збору,
    які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів
     та інших предметів на митну територію України
 
 
   Керуючись пунктом 4 розділу XV Закону України від 22 травня
2003 року N 849-IV ( 849-15 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших
законодавчих актів", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму Декларації про встановлені виробником або
імпортером максимальні роздрібні ціни  на  підакцизні  товари
(далі -  Декларація)  та  Порядок  складання  декларації про
встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни
на підакцизні товари, що додаються.
 
   2. Затвердити  Доповнення  до Порядку здійснення митними
органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану
вартість  та акцизного збору, які справляються при ввезенні
(пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію
України,  затвердженого спільним наказом Державної податкової
адміністрації України та Державної митної служби України від 16
березня 2001 року N 109/188 ( z0261-01 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22 березня 2001 року за N 261/5452,
що додаються ( z1109-03 ).
 
   3. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за  виробництвом  та  обігом  підакцизних  товарів
(Радченко А.П.):
   3.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
   3.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
   3.3. Скласти технічне завдання з обробки Декларації.
 
   4. Департаменту  автоматизації  процесів  оподаткування
(Семирга М.І.) у терміни, визначені в  технічному  завданні,
розробленому Департаментом з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів,
забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення з
ведення автоматизованої бази даних Декларацій.
 
   5. Департаменту    громадських    зв'язків     та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у 10-денний термін
від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
через засоби масової інформації довести цей наказ до відома
платників податків.
 
   6. Начальнику управління справами ДПА України Ніку В.О. та
начальнику управління справами Держмитслужби України у триденний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі й митним органам.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Державної податкової  адміністрації  України
Шитрю О.І. та заступника Голови Державної митної служби України
Іванюка М.М.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                Ю.Ф.Кравченко
 
 Голова Державної митної
 служби України                   М.М.Каленський
 
 УЗГОДЖЕНО:
 
 Голова Комітету Верховної
 Ради України з питань фінансів
 і банківської діяльності                С.В.Буряк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації
                   України та Державної митної
                   служби України
                   21.11.2003 N 551/786
 
                   УЗГОДЖЕНО
                   Рішення Комітету Верховної
                   Ради України з питань
                   фінансів і банківської
                   діяльності
                   18.11.2003 N 53
 
 Одержано
 "___"___________ 200__ р.
 
 Реєстраційний N _______________
 
 М.П.      ДПА України або
      Держмитслужби України
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | ДЕКЛАРАЦІЯ про встановлені виробником          |                      |
|  | або імпортером максимальні роздрібні ціни на       | з 1 __________ 200__ року         |
|  | підакцизні товари                    |                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | Повна назва виробника (імпортера)____          |      | Юридична особа         |
| 2 | _____________________________________          |-----------+--------------------------------|
|  |                             |      | Інша категорія         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Ідентифікаційний код(номер) | | | | | | | | | | | Код виду економічної | | | | | | | |
|  | за ЄДРПОУ, ДРФО       | | | | | | | | | | | діяльності (КВЕД)  | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Місцезнаходження (місце проживання) виробника      | Поштовий     |  |  |  |  |  |
|  | (імпортера)_____________________________________________ | індекс      |  |  |  |  |  |
|  | ________________________________________________________ |--------------------------------------------|
|  |                             | Телефон                  |
|  |----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|
|  | Електронна адреса                    | Факс       |            |
|  | E-mail                          |          |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                               грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код товару |   Опис товару   |   Власна назва   |  Одиниця товару |  Максимальна   |
| з/п | за УКТ ЗЕД |  згідно з УКТ ЗЕД  |   підакцизного   |          | роздрібна ціна  |
|   |       |           | товару з додатковою |          | одиниці товару  |
|   |       |           |  інформацією щодо  |          |          |
|   |       |           |  характеристик   |          |          |
|   |       |           | (у разі наявності)  |          |          |
|-----+--------------+----------------------+-----------------------+-------------------+-------------------|
| 1 |    2   |      3     |      4     |     5    |     6     |
|-----+--------------+----------------------+-----------------------+-------------------+-------------------|
|   |       |           |            |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства __________(прізвище, ініціали)    підпис
 
      Заповнюється службовими особами ДПА України:
------------------------------------------------------------------
| Відмітка про внесення даних до електронної бази максимальних  |
| роздрібних цін та дату їх запровадження            |
| Дата "____"______________200__ року              |
|----------------------------------------------------------------|
|    Службова особа органу державної податкової служби    |
|         (підпис, прізвище, ініціали)         |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом та
 обігом підакцизних товарів
 Державної податкової
 адміністрації України                А.П.Радченко
 
 Т. в. о. начальника Управління
 податків та зборів Державної
 митної служби України                Т.Д.Ліпіхіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО:
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України та
                   Державної митної служби
                   України
                   21.11.2003 N 551/786
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2003 р.
                   за N 1108/8429
 
 
               ПОРЯДОК
     складання декларації про встановлені виробником
      або імпортером максимальні роздрібні ціни
            на підакцизні товари
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання норм Закону України
від 22 травня 2003 року N 849-IV ( 849-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та
деяких інших законодавчих актів", відповідно до статті 2 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )  та
інших нормативно-правових актів України з питань оподаткування.
 
   1.2. Декларація про встановлені виробником або імпортером
максимальні роздрібні ціни на  підакцизні  товари  (далі  -
декларація)  складається  виробниками  або  імпортерами таких
підакцизних товарів, на які  чинним  законодавством  України
встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з
продажу (реалізації) товару.
 
   1.3. У декларації повинні міститися відомості про встановлені
виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі
підакцизні товари, що виробляються ним в Україні, або на всі
підакцизні товари, що імпортуються ним в Україну, а також про
дату, з якої запроваджуються встановлені в декларації максимальні
роздрібні ціни.
 
           2. Подання декларації
 
   2.1. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером
підакцизних  товарів  відповідно  до  Державної  податкової
адміністрації України або до Державної митної служби України не
пізніше, ніж за п'ять календарних днів до моменту запровадження
встановлених у декларації максимальних роздрібних цін, у формі,
затвердженій спільним наказом ДПА України та Держмитслужби України
від 21 листопада 2003 року N 551/786.
 
   2.2. Декларація подається у двох примірниках посадовою особою
виробника або імпортера, при цьому один з примірників декларації в
день її подання повертається виробнику або імпортеру з відміткою
про дату прийняття та реєстраційний номер прийнятої декларації,
засвідчені печаткою Державної податкової адміністрації України або
Державної митної служби України. Подається декларація на паперових
та магнітних носіях.
 
   2.3 Установлені  виробником  або  імпортером  максимальні
роздрібні ціни на перелічені у декларації товари запроваджуються з
першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідну
декларацію було подано відповідно  до  Державної  податкової
адміністрації України або Державної митної служби України, і діють
до їх зміни у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари можуть наноситись
на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.
 
   2.4 У разі необхідності зміни будь-яких відомостей,  що
містяться у декларації, поданій їх виробником або імпортером до
Державної податкової адміністрації України або Державної митної
служби України, виробник або імпортер повинен подати до Державної
податкової адміністрації України або Державної митної служби
України нову декларацію.
 
   2.5. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації,
поданій їх виробником або імпортером до Державної податкової
адміністрації України або Державної митної служби України, може
здійснюватися не частіше одного разу протягом календарного місяця.
 
   2.6. У прийнятті декларації відмовляється виключно, якщо:
   декларація подається пізніше, ніж за п'ять календарних днів
до моменту запровадження  встановлених  у  ній  максимальних
роздрібних цін;
   декларація подається у формі іншій, ніж та, що спільно
визначена Державною податковою адміністрацією України та Державною
митною службою України.
 
   2.7. Виробники  або  імпортери  інформують  суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю підакцизними
товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до
обороту, про встановлені ними максимальні роздрібні ціни на
підакцизні товари.
 
       3. Порядок заповнення форми декларації
 
   3.1. У  графі  2  "Код  товару   за   УКТ   ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )"  указується   код
підакцизних товарів, на які чинним законодавством встановлено
ставки  акцизного  збору  у процентах до обороту з продажу
(реалізації) товару.
 
   3.2. У  графі  3  "Опис  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )"  вказується   назва
зазначених підакцизних товарів відповідно до встановленого у графі
2 коду товару.
 
   3.3. У графі 4 "Власна назва підакцизного товару з додатковою
інформацією щодо характеристик (за наявністю)" вказується перелік
підакцизних товарів, що виробляються виробником в Україні або
імпортуються імпортером в Україну за їх власною назвою.
   У разі, якщо на підакцизний товар з однією власною назвою і
різною додатковою інформацією щодо характеристик  встановлено
однакову максимальну роздрібну ціну, власна назва такого товару та
додаткова інформація щодо його характеристик вказується в одному
рядку.
   Якщо на підакцизний товар з однією власною назвою і різною
додатковою  інформацією  щодо характеристик встановлено різні
максимальні роздрібні ціни, власна назва такого товару та кожна
додаткова інформація щодо його характеристик вказується в окремому
рядку.
 
   3.4. У графі 5 "Одиниця товару" вказується одиниця товару, на
яку встановлено максимальну роздрібну ціну, та кількість продукції
в одиниці товару (штук, грам, кг тощо).
 
   3.5. У графі 6 "Максимальна роздрібна ціна одиниці товару"
вказуються максимальні роздрібні ціни, установлені виробником або
імпортером цих товарів, на всі види підакцизних товарів за їх
власною назвою.
 
 Директор Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом та
 обігом підакцизних товарів
 Державної податкової
 адміністрації України                А.П.Радченко
 
 Т. в. о. начальника
 Управління податків та зборів
 Державної митної служби України           Т.Д.Ліпіхіна

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка