Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 220 від 12.04.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 квітня 1995 р.
 vd950412 vn220            за N 118/654
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                       внутрішніх справ
    N 1373 ( z1122-03 ) від 17.11.2003 )
 
        Про затвердження Типового положення
          про службу пожежної безпеки
 
 
   На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
і постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року
N 238 ( 238-95-п )  "Про  затвердження  Державної  програми
забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про службу пожежної безпеки
(додається).
   2. Управлінню Державної пожежної охорони МВС України надати
практичну допомогу у створенні таких служб в апаратах міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади.
   3. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м.Севастополі встановити
контроль за створенням і організацією роботи цих служб в апаратах
асоціацій, корпорацій, концернів та інших виробничих об'єднань
незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
 
 Перший заступник Міністра
 генерал-майор               Л.В.Бородич
 
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   внутрішніх справ України від
                   12 квітня 1995 р. N 220
 
      Типове положення про службу пожежної безпеки
 
   1. Загальні положення
   1.1. Згідно із Законом України 3745-12 "Про пожежну безпеку"
(статті 4.5 служба пожежної безпеки (далі - СПБ) створюється в
апаратах  міністерств,  інших  центральних  органів державної
виконавчої влади (далі - міністерств), а також апаратах асоціацій,
корпорацій,  концернів та інших виробничих об'єднань (далі -
об'єднань) незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
   1.2. СПБ  створюється  в  апараті  міністерства з метою
координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням
пожежної безпеки та контролем за її проведенням, а в об'єднанні -
для виконання делегованих йому функцій з питань пожежної безпеки.
Повноваження об'єднань у галузі пожежної безпеки визначаються їх
статутами або договорами  між  підприємствами,  що  утворили
об'єднання.
   1.3. СПБ  в  міністерстві  (об'єднанні) підпорядковується
безпосередньо керівнику або за рішенням керівника - його першому
заступникові, входить до структури апарату як одна з основних
служб.
   Контроль за діяльністю СПБ здійснюють керівники відповідних
міністерств  (об'єднань),  а також органи Державної пожежної
охорони.
   1.4. СПБ  міністерств,  на  об'єктах яких відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року
N 508 ( 508-94-п ) створюються підрозділи відомчої пожежної
(пожежно-сторожової) охорони, відносяться до цієї охорони та
очолюють її. Працівники служби забезпечуються форменим одягом за
нормами,  встановленими  відповідними  міністерствами  для
начальницького  складу  відомчої пожежної (пожежно-сторожової)
охорони.
   Працівники СПБ інших  міністерств можуть  забезпечуватися
таким одягом за рішенням керівника відповідного міністерства.
   1.5. СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:
   - вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;
   - вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших
службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки не менше
3 років.
   - середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи
за фахом не менше 3 років.
   У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою
освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній
охороні) якщо вони мають досвід роботи за профілем міністерства
(виробництва не менше 5 років).
   1.6. На підставі цього Типового положення з урахуванням
специфіки галузі (виробництва) розробляється Положення про СПБ
відповідного міністерства (об'єднання), яке затверджується його
керівником.
   Положення про  СПБ  міністерств  повинно погоджуватися з
Управлінням Державної пожежної охорони МВС України, а об'єднань -
територіальним органом Державного пожежного нагляду (за місцем
розташування апарату об'єднання).
   1.7. У  своїй  діяльності  СПБ міністерства (об'єднання)
взаємодіють з Державною  пожежною  охороною,  добровільними
протипожежними  об'єднаннями  громадян,  іншими організаціями,
діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки,
службами  охорони праці міністерств  (об'єднань) і керується
законами України, постановами Верховної Ради України. Указами та
розпорядженнями Президента України. Декретами, постановами та
розпорядженнями Кабінету  Міністрів  України,  міжгалузевими,
галузевими та іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки
і цим Типовим положенням.
 
   2. Основні завдання та напрями роботи служби пожежної безпеки
 
   2.1. Основними завданнями СПБ є:
   2.1.1. Вдосконалення та координація пожежно-профілактичної
роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення
пожежної безпеки на об'єктах Міністерства (об'єднання), контроль
за їх виконанням.
   2.1.2. Координація поведення науково-технічної політики  з
питань пожежної безпеки.
   2.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю  за
діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки та
підрозділів відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони.
   2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах.
   2.2. Відповідно до основних завдань СПБ міністерства здійснює
роботу в таких напрямах:
   2.2.1. Перевіряє діяльність  підпорядкованих  підприємств,
установ та організацій (далі - підприємств) щодо забезпечення
пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому
напрямі.
   2.2.2. Організує розробку за участю підприємств і структурних
підрозділів апарату міністерства комплексних заходів (галузевих
програм) по забезпеченню та поліпшенню  пожежної  безпеки  і
контролює їх виконання.
   2.2.3. Координує науково-дослідні та конструкторські роботи,
що здійснюються з питань пожежної безпеки, подає підприємствам
пропозиції щодо проведення таких робіт.
   2.2.4. Готує проекти загальних для галузі наказів, директив,
розпоряджень, положень тощо з питань пожежної безпеки.
   2.2.5. Погоджує проекти відомчих (галузевих) документів з
питань пожежної безпеки, які розробляються іншими структурними
підрозділами міністерства.
   2.2.6. Здійснює контроль за виконанням в апараті міністерства
та на підпорядкованих підприємствах вимог пожежної  безпеки,
встановлених актами законодавства та іншими нормативними актами.
   2.2.7. Організує проведення нарад, семінарів, конференцій та
конкурсів щодо  вдосконалення роботи по забезпеченню пожежної
безпеки діяльності  пожежно-технічних  комісій,  добровільних
пожежних дружин, готує матеріали для розгляду найважливіших питань
пожежної безпеки на засіданнях колегії, службових нарадах тощо.
   2.2.8. Надає методичну допомогу підвідомчим підприємствам в
організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та
перевірки знань з питань пожежної безпеки проводить вступний
протипожежний інструктаж з працівниками апарату міністерства, веде
облік цих інструктажів.
   2.2.9. Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної
документації щодо  об'єктів  міністерства,  які  будуються,
реконструюються, технічно переоснащуються або розширюються.
   2.2.10. Бере участь у вирішенні питань організації пожежної
охорони на підвідомчих об'єктах, а також  штатного  розкладу
керівного складу відомчої пожежної охорони.
   2.2.11. Контролює  діяльність  підрозділів  відомчої  та
добровільної пожежної охорони, сприяє їх зміцненню, організує
навчання керівного складу.
   2.2.12. За дорученням керівника міністерства бере участь у
службовому розслідуванні причин та обставин виникнення великих,
особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей.
   2.2.13. Веде облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих
об'єктах, аналізує причини їх виникнення, готує звітні матеріали
та відповідні інформації, подає пропозиції щодо  запобігання
пожежам.
   2.2.14. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.
 
   2.3. З урахуванням особливостей міністерства його керівник
може доручати СПБ здійснення інших функцій з питань пожежної
безпеки в межах відомства. Ці функції повинні бути відображені в
Положенні про службу.
   2.4. Підприємства, що утворили об'єднання, делегують СПБ
функції, передбачені пунктами 2.2.1., 2.2.3., 2.2.7., 2.2.10.,
2.2.11., 2.2.13., 2.2.14. цього Типового положення, а також:
   2.4.1. Надання   практичної  та  методичної  допомоги
підприємствам що входять до складу об'єднання:
   а) в організації та проведенні з працівниками спеціального
навчання (пожежно-технічного мінімуму), протипожежних інструктажів
та перевірки знань з питань пожежної безпеки.
   б) у впровадженні у виробництво досягнень науки і техніки, у
тому числі прогресивних пожежобезпечних  технологій,  сучасних
автоматичних засобів  виявлення  та гасіння пожеж, виробничої
автоматики, пожежобезпечних миючих речовин тощо;
   в) у придбанні галузевих та міжгалузевих нормативних актів з
питань пожежної безпеки.
   2.4.2. Розробка  комплексних  заходів  щодо  забезпечення
пожежної безпеки підприємств, які входять до об'єднання, контроль
за їх реалізацією.
   2.4.3. Підготовка  та  внесення  у  колективні  договори
пропозицій, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту
підприємств.
   2.4.4. Підготовка  та  доведення  до відома  підприємств
об'єднання положень, інструкцій, наказів, розпоряджень, вказівок,
інформаційних матеріалів з питань пожежної безпеки (загальних для
підприємств об'єднання).
   2.4.5. Здійснення контролю за додержанням на підприємствах
законодавчих та інших нормативних актів (стандартів, норм, правил
тощо) з питань пожежної безпеки, а також за виконанням наказів,
розпоряджень, вказівок об'єднання з цих питань, вимог приписів і
постанов органів державного пожежного нагляду.
   2.4.6. Контроль за  своєчасним  виконанням  протипожежних
заходів при  будівництві,  реконтрукції, капітальному ремонті,
технічному переоснащенні об'єктів об'єднання.
   2.4.7. Розроблення  заходів,  пов'язаних  із  вивченням
керівниками, посадовими особами підприємств законодавчих та інших
нормативних актів з питань пожежної безпеки та перевіркою їх
знань.
   2.4.8. Організація контролю за розподілом і використанням
коштів, спрямованих на здійснення  протипожежних  заходів  на
підприємствах об'єднання.
   2.4.9. Участь у службовому розслідуванні випадків пожеж, що
сталися на підприємствах об'єднання.
 
   2.5. Делеговані  СПБ  об'єднання  функції  повинні  бути
відображені в статуті об'єднання (договорі між підприємствами, що
утворили об'єднання) та в Положенні про службу.
 
   3. Права та відповідальність працівників служби пожежної
    безпеки
 
   3.1. Права та відповідальність працівників СПБ, створеної в
апараті міністерства,  визначаються  керівником  відповідного
міністерства СПБ, створеної в апараті об'єднання, - статутом
об'єднання чи іншим документом про його створення.
   3.2. Фахівцям СПБ можуть бути надані такі права:
   3.2.1. Представляти міністерство (об'єднання) в державних та
громадських установах при розгляді питань пожежної безпеки.
   3.2.2. Перевіряти стан пожежної безпеки на підпорядкованих
підприємствах і у разі потреби видавати їх керівникам обов'язкові
для виконання прописи (додаток N 1).
   3.2.3. Одержувати  від  посадових  осіб  підпорядкованих
підприємств необхідні відомості, документи і пояснення з питань
пожежної безпеки.
   3.2.4. Залучати фахівців структурних підрозділів міністерства
(об'єднання) та  підпорядкованих  підприємств  з  дозволу  їх
керівників до перевірок протипожежного стану, участі у службових
розслідуваннях причин пожеж.
   3.2.5. Перевіряти  боєздатність  підрозділів  відомчої та
добровільної пожежної охорони, що створені на підпорядкованих
об'єктах.
   3.2.6. Вимагати від посадових осіб усунення від  роботи
працівників, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів та
перевірки знань з питань пожежної безпеки, не мають допуску до
виконання пожежонебезпечних робіт або  порушують вимоги правил
пожежної безпеки.
   3.2.7. Припиняти  чи  забороняти  експлуатацію  окремих
приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок у разі
порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення
пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей.
   3.2.8. Готувати  і  вносити  керівництву  міністерства
(об'єднання) пропозиції  про  заохочення  посадових  осіб  та
працівників, котрі беруть  активну   участь  у  поліпшенні
протипожежного захисту,  а  також  щодо  притягнення  до
відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та
невиконання законодавчих та інших нормативних актів з питань
пожежної безпеки.
 
   3.3. Порядок припинення на підвідомчих  об'єктах  роботи
окремих приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок у
разі порушення правил пожежної безпеки, що  створює  загрозу
виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а
також порядок виконання приписів СПБ щодо усунення порушень і
недоліків з питань пожежної безпеки встановлюються відомчими
нормативними актами.
   3.4. Працівники СПБ міністерств (об'єднань) повинні нести
персональну відповідальність за:
   3.4.1. Невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого
законодавства з питань пожежної безпеки.
   3.4.2. Невиконання   своїх   функціональних  обов'язків,
передбачених положенням про СПБ та інструкціями.
   3.4.3. Недостовірність   та  несвоєчасність  підготовки
статистичних звітів з питань пожежної безпеки та щодо пожеж.
 
   4. Структура і чисельний склад служби пожежної безпеки
 
   4.1. Структура та чисельний склад СПБ в апараті міністерства
визначаються його керівником з урахуванням покладених на службу
завдань і напрямків роботи та погодженням з Управлінням Державної
пожежної охорони МВС України.
   При визначенні  чисельності  СПБ   слід   враховувати
середньооблікову чисельність працюючих на підвідомчих об'єктах,
наявність та кількість підрозділів відомчої  та  добровільної
пожежної охорони,  вибухопожежнонебезпечних і пожежонебезпечних
приміщень, будівель, а також інші специфічні особливості галузі.
   4.2. Чисельність та структура СПБ об'єднань визначаються їх
статутами (договорами між підприємствами, що утворили об'єднання)
відповідно до делегованих функцій та з урахуванням специфіки
підприємств, що входять до об'єднань.
   В місцевих органах державної виконавчої влади фахівці СПБ
можуть входити до складу служби охорони праці.
 
                        Додаток
                   до Типового положення про
                   службу  пожежної безпеки,
                   затвердженого    наказом
                   Міністерства   внутрішніх
                   справ   України   від
                   12.04.95 р. N 220
 
           Служба пожежної безпеки
 _________________________________________________________________
 (найменування міністерства, іншого центрального органу державної
виконавчої влади або відомства, об'єднання, до якого належить СПБ)
 
               Припис
    N _________ від "____"____________________199___р.
 
   Кому ________________________________________________________
 _________________________________________________________________
    (п.і.п., посада особи, якій видається пропозиція)
   Відповідно до Типового Положення про службу пожежної безпеки,
з метою усунення порушень вимог правил пожежної безпеки та загрози
пожежі пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:
 -----------------------------------------------------------------
 |NN |Виявлені порушення та|Запропонований термін|Відмітка про |
 |п/п|недоліки       |усунення порушень та |виконання   |
 |  |           |недоліків      |       |
 |---+----------------------+---------------------+--------------|
 | 1 |      2     |      3     |    4   |
 |---+----------------------+---------------------+--------------|
 |  |           |           |       |
 |  |           |           |       |
 |  |           |           |       |
 |  |           |           |       |
 -----------------------------------------------------------------
   Припис видав
   ____________________          _________________
   (прізвище та посада)            (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка