Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.11.2003 N 493
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1090/8411
 
 
        Про затвердження Змін до Положення
        про оформлення та подання клієнтами
       платіжних доручень в іноземній валюті,
      заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
      до уповноважених банків і інших фінансових
         установ та порядок їх виконання
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України"  ( 679-14 )  та з метою  поширення діючого порядку
оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків і інших
фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти на операції з банківськими
металами Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про оформлення та подання
клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю
або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших
фінансових  установ  та  порядок їх виконання, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003
N 82 ( z0224-03 ) та зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції
України 20.03.2003 за N 224/7545 (додаються).
 
   2. Департаменту  платіжних  систем  (В.М.Кравець)  після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для керівництва і використання в
роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім абзацу п'ятого
пункту 11 Змін, який набирає чинності з 1 лютого 2004 року.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   12.11.2003 N 493
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1090/8411
 
 
 
               ЗМІНИ
       до Положення про оформлення та подання
     клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті,
      заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
      до уповноважених банків і інших фінансових
         установ та порядок їх виконання
              ( z0224-03 )
 
 
   1. Назву викласти в такій редакції:
   "Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних
доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до
уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх
виконання".
 
   2. Пункт 1.1 після слів "транскордонних переказів" доповнити
словами "(крім банківських металів)".
 
   3. Пункт 1.1, абзац сьомий пункту 1.2, пункти 1.4, 1.6, 1.7,
2.2, 2.3, абзаци перший, другий, четвертий, п'ятий, дев'ятнадцятий
пункту 2.4, пункти 2.6, 2.8, 4.1-4.3, 4.5, 4.7-4.9, 4.11-4.13,
перше речення пункту 4.14, пункти 4.16, 6.6, перше та друге
речення абзацу першого та перше речення абзацу другого пункту 7.1,
пункт 7.2 після слів "доручень в іноземній валюті" та "доручення в
іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах".
 
   4. Пункт 1.1, перше речення пункту 1.5, пункти 1.6, 1.7, 3.1,
3.2, абзаци перший, третій, п'ятий, тринадцятий - сімнадцятий,
дев'ятнадцятий  - двадцять другий, двадцять шостий, двадцять
восьмий пункту 3.3, абзаци перший, третій, п'ятий,  сьомий,
одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий - сімнадцятий, двадцять
перший пункту 3.4, пункти 4.1-4.3, абзаци перший, третій, перше
речення абзацу четвертого пункту 4.5, пункти 4.7-4.9, 4.11, 4.15,
4.16, 7.1, 7.2 після слів "іноземної валюти" доповнити словами
"або банківських металів".
 
   5. У пункті 1.2:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "бенефіціар - кінцевий отримувач коштів або  банківських
металів, на рахунок якого зараховуються кошти в іноземній валюті
або банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою
платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах";
   абзац п'ятий після слів "юридична особа" доповнити словами
"(крім банків)".
 
   6. Абзаци шостий, сьомий пункту 1.2, пункти 1.4, 1.9, абзац
другий пункту 2.6, перше речення абзацу п'ятого пункту 4.5, пункти
4,6, 4.15, 6.6 після слів "коштів в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металів".
 
   7. Пункт 1.4 доповнити другим реченням такого змісту: "Для
проведення переказу коштів в іноземній валюті клієнти можуть
застосовувати форму платіжного доручення, аналогічну тій, що
наведена у додатку 1 до цього Положення, але без урахування
реквізитів, які стосуються банківських металів".
 
   8. У пункті 1.5:
   слова "купівлі іноземної валюти за іншу іноземну валюту"
замінити словами "операції конвертації однієї іноземної валюти в
іншу іноземну валюту або одного виду банківського металу в інший
вид банківського металу", а після слів "купівлю іноземної валюти"
доповнити словами "або банківських металів";
   пункт доповнити  третім  реченням  такого  змісту:  "Для
здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на МВРУ
клієнти уповноважених банків можуть використовувати форми заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти, аналогічні тим, що наведені у
додатках 2-5 до цього Положення, але без урахування реквізитів,
які стосуються банківських металів".
 
   9. Назву глави 2 викласти в такій редакції:
   "2. Порядок оформлення платіжних доручень в іноземній валюті
або банківських металах".
 
   10. Перше  речення  пункту  2.1 після слів "латинськими
літерами" доповнити словами "а платіжне доручення в банківських
металах - українською мовою (кирилицею) або латинськими літерами".
 
   11. У пункті 2.4:
   абзац третій доповнити словами "або "Платіжне доручення в
іноземній валюті або банківських металах";
   в абзаці восьмому:
   після слів  "в іноземній валюті" доповнити словами "або
банківських металах", а після слів "переказ коштів" доповнити
словами "або банківських металів":
   слова "(для фізичної особи, яка не займається підприємницькою
діяльністю і не має рахунку в уповноваженому банку, цей реквізит
може не заповнюватися)" вилучити;
   абзац дев'ятий після слів "код іноземної валюти" доповнити
словами "або банківського металу", а після слів "іноземних валют"
доповнити словами "та банківських металів";
   абзац десятий після слів "суму переказу" доповнити словами
"або масу банківських металів в тройських унціях";
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "суму переказу або масу банківських металів в тройських
унціях та назву іноземної валюти або виду банківського металу
словами";
   в абзаці дванадцятому:
   після слів, "перераховуються кошти" доповнити словами "або
банківські метали";
   пункт після  абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту: "ідентифікаційний код клієнта - для юридичних осіб
зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України ( 118-96-п ), для фізичних осіб зазначається
ідентифікаційний номер платника податків".
   У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять п'ятий
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим.
 
   12. Пункт 2.6 після слів "про платіж" доповнити словами "в
іноземній валюті або перерахування банківських металів", а після
слів "перерахування коштів" доповнити словами "або банківських
металів".
 
   13. Пункт 2.7 після слів "дорученнях в іноземній валюті"
доповнити словами "або банківських металах".
 
   14. Главу 2 доповнити пунктом 2.9 такого змісту:
   "2.9. Операції з переказу банківських металів здійснюються
уповноваженими  банками  відповідно  до  вимог Положення про
здійснення уповноваженими  банками  операцій  з  банківськими
металами, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 06.08.2003 N 325 ( z0749-03 )  та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070".
 
   15. Назву глави 3 викласти в такій редакції:
   "3. Порядок оформлення заяв про купівлю іноземної валюти або
банківських металів та про продаж іноземної валюти або банківських
металів".
 
   16. Пункт 3.2 після слів "валюти (вільний продаж)" доповнити
словами "або банківських металів".
 
   17. У пункті 3.3:
   абзац четвертий доповнити словами "або "Заява про купівлю
іноземної валюти або банківських металів";
   абзац восьмий після слів "назву іноземної валюти" доповнити
словами  "або виду банківського металу", а після слів "код
іноземної валюти" доповнити словами "або банківського металу";
   абзац дев'ятий після слів та знаків "суму в гривнях")"
доповнити словами "у разі купівлі банківських металів зазначається
маса банківських металів у тройських унціях цифрами";
   в абзаці одинадцятому слова "придбану  іноземну  валюту"
замінити словами "придбані іноземну валюту або банківські метали",
а після слів "в іноземній валюті" доповнити  словами  "або
банківських металах";
   абзац вісімнадцятий після слів "іноземної валюти" доповнити
словами "або маса банківських металів";
   абзац двадцять перший після слів "іноземну валюту" доповнити
словами "або банківські метали";
   абзац двадцять восьмий після слів "пенсійне страхування"
доповнити словами "(тільки у разі здійснення операцій з купівлі
іноземної валюти)".
 
   18. У пункті 3.4:
   абзац четвертий доповнити словами "або "Заява про продаж
іноземної валюти або банківських металів";
   абзац сьомий  після  слів  "рахунку в іноземній валюті"
доповнити словами "або банківських металах";
   абзац восьмий після слів "назву іноземної валюти" доповнити
словами "або виду банківського металу", а після слів  "код
іноземної валюти" доповнити словами "або банківського металу";
   абзац дев'ятий після слів "валюти цифрами" доповнити словами
"у разі продажу банківських металів зазначається маса банківських
металів у тройських унціях цифрами";
   абзац вісімнадцятий після слів "іноземну валюту" доповнити
словами "або банківські метали";
   абзац дев'ятнадцятий після слів "іноземної валюти" доповнити
словами "або маса банківських металів".
 
   19. Назву глави 4 викласти в такій редакції:
   "4. Порядок  подання  клієнтами  до уповноважених банків
платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах,
заяв на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських
металів на МВРУ та їх виконання".
 
   20. В абзаці другому пункту 4.4 слова "власної іноземної
валюти" замінити словами "іноземної валюти, яка попередньо не
купувалася на МВРУ".
 
   21. Абзац другий пункту 4.5 після слів "перерахування коштів"
доповнити словами "або банківських металів".
 
   22. Пункт 4.6 після слів "дорученнями в іноземній валюті"
доповнити словами "або банківських металах", після слів "залишків
коштів" доповнити словами "або банківських металів", а після слів
"банкам-кореспондентам" доповнити словами "у разі перерахування
іноземної валюти".
 
   23. Пункт 4.7 після слів "переказу в іноземній валюті"
доповнити словами "або банківських металів".
 
   24. Пункти 4.8 та 4.16 після слів "(крім обов'язкового
продажу)" доповнити словами "або банківських металів".
 
   25. Пункт 4.13 після слів "платіжного доручення клієнта в
іноземній валюті" доповнити словами "або банківських металах".
 
   26. Пункт 4.15 після слів "сума переказу в іноземній валюті"
доповнити словами "або маса банківських металів в тройських
унціях", після слів "проданої іноземної валюти" доповнити словами
"або маса куплених або проданих банківських металів в тройських
унціях", а після слів "видом валют" доповнити словами "або
банківських металів".
 
   27. Пункт 5.5 доповнити другим реченням такого змісту: "У
разі переказу банківських металів платіжне доручення в іноземній
валюті або банківських металах виконується уповноваженим банком не
пізніше ніж на третій робочий день після його отримання цим
банком".
 
   28. Назву глави 6 викласти в такій редакції:
   "6. Виконання  уповноваженими  банками,  що  обслуговують
клієнтів, платіжних доручень в іноземній валюті або банківських
металах".
 
   29. У пункті 6.2:
   абзац перший  після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металах", а після  слів  "вихідних
платежів" доповнити словами "та переказів банківських металів";
   абзац другий після слів "в журналі платежів"  доповнити
словами "в іноземній валюті та переказів банківських металів";
   пункт доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Реєстрація в  журналі  переказів  банківських металів є
обов'язковою".
 
   30. В абзаці п'ятому пункту 6.4 слова "(для фізичної особи,
яка не має поточного рахунку, цей реквізит не заповнюється)"
вилучити.
 
   31. У пункті 6.6 слова "до іноземного банку" замінити словами
"до іноземного банку/уповноваженого банку".
 
   32. Назву глави 7 викласти в такій редакції:
   "7. Порядок виконання уповноваженими банками, що обслуговують
клієнтів, листів про відкликання платіжних доручень в іноземній
валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів та їх зберігання".
 
   33. Абзац другий пункту 7.1 після слів "списав кошти в
іноземній валюті" доповнити словами "або банківські метали", слова
"з іноземного банку" замінити словами "або банківських металів з
банку бенефіціара".
 
   34. У додатку 1:
   назву зразка викласти в такій редакції:
   "Платіжне доручення в іноземній валюті  або  банківських
металах";
   у рядку "32" таблиці:
   після слів "код іноземної валюти" доповнити словами "або
банківського металу";
   слова "сума  цифрами"  замінити  словами "сума або маса
цифрами", а слова "сума та назва іноземної валюти словами"
замінити словами "сума або маса банківських металів та назва
іноземної валюти або виду банківського металу словами";
   після рядка  "код  країни  бенефіціара" доповнити рядком
"ідентифікаційний код/номер клієнта";
   рядок "Надаємо  право  утримати  комісійну винагороду за
здійснення переказу коштів в іноземній валюті" доповнити словами
"або банківських металів".
 
   35. У додатку 2:
   назву зразка, абзаци сьомий та десятий після слів "іноземної
валюти" доповнити словами "або банківських металів";
   абзаци дев'ятий та тринадцятий після слів "іноземну валюту"
доповнити словами "або банківські метали";
   абзац тринадцятий після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металах";
   назву першої колонки таблиці викласти в такій редакції:
   "Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що
купується, її/його код";
   назву другої колонки таблиці доповнити словами "або маса
банківських металів".
 
   36. У додатку 3;
   назву зразка,  абзаци  сьомий та одинадцятий після слів
"іноземної валюти" доповнити словами "або банківських металів";
   абзац восьмий після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металах";
   абзаци дев'ятий та тринадцятий після слів "іноземну валюту"
доповнити словами "або банківські метали";
   абзац десятий після слів "іноземної валюти" доповнити словами
"або масу банківських металів";
   таблицю викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------
|  Назва іноземної  |  Сума продажу  | Мінімальний  |  Гривневий   |
|  валюти або виду  | іноземної валюти | курс продажу |  еквівалент  |
| банківського металу, |   або маса   |  в грн.   | іноземної валюти |
|  що продається,   |  банківських  |        | або банківських |
|  її/його код    |   металів   |        |   металів   |
|           |          |        | відповідно до  |
|           |          |        |  курсу, що   |
|           |          |        |  визначений у  |
|           |          |        |   заяві    |
|----------------------+-------------------+----------------+------------------|
|      1     |     2    |    3    |    4     |
|----------------------+-------------------+----------------+------------------|
|           |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
 
   37. У додатку 4:
   назву зразка та абзац десятий після слів "іноземної валюти"
доповнити словами "або банківських металів";
   абзац дев'ятий та тринадцятий після слів "іноземну валюту"
доповнити словами "або банківські метали";
   назву першої колонки таблиці викласти в такій редакції:
   "Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що
купується, її/його код";
   назву другої колонки таблиці доповнити словами "або маса
банківських металів";
   абзац тринадцятий після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металах".
 
   38. У додатку 5:
   назву зразка, абзац одинадцятий після слів "іноземної валюти"
доповнити словами "або банківських металів";
   абзац восьмий після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "або банківських металах";
   абзаци дев'ятий та тринадцятий після слів "іноземну валюту"
доповнити словами "або банківські метали";
   абзац десятий після слів "іноземної валюти" доповнити словами
"або масу банківських металів";
   таблицю викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------
|  Назва іноземної  |  Сума продажу  | Мінімальний  |  Гривневий   |
|  валюти або виду  | іноземної валюти | курс продажу |  еквівалент  |
| банківського металу, |   або маса   |  в грн.   | іноземної валюти |
|  що продається,   |  банківських  |        | або банківських |
|  її/його код    |   металів   |        |   металів   |
|           |          |        | відповідно до  |
|           |          |        |  курсу, що   |
|           |          |        |  визначений у  |
|           |          |        |   заяві    |
|----------------------+-------------------+----------------+------------------|
|      1     |     2    |    3    |    4     |
|----------------------+-------------------+----------------+------------------|
|           |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
 
   39. У додатку 6:
   колонку "Сума" після слів "код валюти" доповнити словами "або
банківського металу;
   слова "сума  словами"  замінити  словами  "сума  коштів
словами/маса банківських металів", а слова "у валюті" замінити
словами "у валюті/тройських унціях."
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка