Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження тимчасової Технологічної схеми освідчення транспортних засобів та оформлення свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
         ЧОРНОМОРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2002 N 823
 
 
     Про затвердження тимчасової Технологічної схеми
     освідчення транспортних засобів та оформлення
      свідоцтв про допущення дорожніх транспортних
         засобів до перевезення вантажів
         під митними печатками і пломбами
 
 
   З метою впорядкування дій та організації взаємодії посадових
осіб ТВВ N 1 та ВКДВ Чорноморської регіональної митниці з питань
освідчення  транспортних  засобів та оформлення свідоцтв про
допущення дорожніх транспортних засобів до перевезення вантажів
під митними печатками і пломбами, на виконання наказу Державного
митного комітету України від 06.03.95 року N 82 ( z0080-95 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Технологічну схему освідчення транспортних
засобів та оформлення свідоцтв про допущення дорожньо-транспортних
засобів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами
(додається).
 
   2. Начальнику ТВВ N 1 Ковальчуку  М.М.  та  заступнику
начальника відділу КДВ Жиленкову О.В. довести вимоги Технологічної
схеми до особового складу та забезпечити неухильне виконання її
вимог.
 
   3. Персональну  відповідальність  за  виконання  вимог
Технологічної схеми покласти на начальників відділу ТВВ N 1 та
відділу КДВ Чорноморської регіональної митниці.
 
   4. Контроль за виконання вимог наказу покласти на заступника
Чорноморської регіональної митниці Соколова Ю.І.
 
 Начальник Чорноморської
 регіональної митниці                 О.Й.Токарчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Чорноморської
                   регіональної митниці
                   03.11.2002 N 823
 
 
            Технологічна схема
         освідчення транспортних засобів
     та оформлення свідоцтв про допущення дорожніх
      транспортних засобів до перевезення вантажів
      під митними печатками і пломбами вантажними
          відділами та відділом КДВ
        Чорноморської регіональної митниці
 
 
           1. Загальні положення
 
   Дана схема розроблена на основі Митного кодексу України
( 1970-12 ), Конвенції про міжнародні перевезення вантажів з
використанням книжки МДП 1975 р. ( 995_012 ), Закону України від
15.07.94 р. N 117/94-ВР ( 117/94-ВР ), наказу ДМСУ  N  82
( z0080-95 )  від 06.03.95 р. та листів ДМСУ N 11/3-9706 від
20.10.97 р., N 15/1-301-ЕП ( v-301342-99 ) від 03.02.99 р.,
N 09/1-468 ( v-468342-98 ) від 12.03.98 р. та N 09/1-1425
( v1425342-98 ) від 02.07.98 р.
 
   Дана Технологічна  схема розроблена з метою встановлення
надійного контролю за освідченням транспортних засобів та видачею
Свідоцтва  про  допущення дорожнього транспортного засобу до
перевезення вантажів під митними печатками і пломбами.
 
   Терміни, що використовуються у цій Технологічній схемі:
   1.2.1. "Свідоцтво МДП" - Свідоцтво про допущення дорожнього
транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками
і пломбами.
   1.2.2. "Перевізник" - особа,  зареєстрована  як  суб'єкт
підприємницької діяльності, яка у встановленому законом порядку з
використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів
переміщує  товари  через митний кордон України або здійснює
перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між
митними органами на території України.
   1.2.3. "Уповноважена особа" - особа, яка на підставі договору
або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і
транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з
пред'явленням цих товарів та транспортних засобів митним органам
для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх
через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися
зазначеними товарами і транспортними засобами.
 
        2. Освідчення транспортних засобів
        на відповідність їх для перевезень
      вантажів під митними печатками та пломбами
 
   Інспектор ТВВ N 1 для  проведення  процедури  допущення
транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками
та пломбами приймає наступний перелік документів:
 
   2.1. Свідоцтво про  допущення  транспортних  засобів  до
перевезень вантажів під митними печатками та пломбами (надалі -
Свідоцтво), заповнене з урахуванням вимог п. 1.5 наказу ДМСУ N 82
( z0080-95 ) від 06.03.95 р.
   - Заяву від власника або володільця транспортних засобів,
зареєстровану у ТВВ N 1.
   - Картку акредитації заявника у ЧРМ (завірену копію).
   - Фотокартки транспортного засобу з необхідною інформацією на
зворотному боці кожної з них про транспортний засіб,  який
проходить процедуру освідчення, з посилкою на N свідоцтва та
завірені печаткою власника.
   - Копії документів (у випадку укладення договору оренди між
фізичною та юридичної особою - нотаріально засвідчений), які
підтверджують право володіння транспортним засобом.
   - Перепустка, яка свідчить про наявність транспортного засобу
у зоні митного контролю ТВВ N 1 (як виняток, проведення огляду
транспортного засобу  можна  здійснити  у  іншому  місці  з
обгрунтованих причин).
   Після перевірки   вищевказаних   документів   інспектор
транспортно-вантажного відділу N 1 оглядає транспортний засіб на
відповідність його наказу ДМСУ N 82 ( z0080-95 ) від 06.03.95 р.,
фотокарткам, іншім пред'явленим документам та вимогам, визначеним
п. 1.3 вищезазначеного наказу.
   У разі відповідності транспортного засобу вимогам наведених
нормативних документів або  у  випадку  виявлення  незначних
розбіжностей, усунення яких є можливим в процесі огляду, інспектор
митниці проставляє на перепустці ОНП для виїзду транспортного
засобу із зони митного контролю ТВВ N 1. Якщо під час огляду були
виявлені значні порушення вимог нормативних документів, інспектор
митниці вказує на помічені недоліки та дає час на їх виправлення,
та також проставляє на перепустці ОНП для виїзду транспортного
засобу за межі зони митного контролю ТВВ N 1. Документи разом із
Свідоцтвом повертаються заявнику.
   У випадку,  коли  пред'явлені  документи  відповідають
вищевикладеним нормам та положенням, інспектор ТВВ N 1:
   - реєструє надане Свідоцтво у "Журналі обліку свідоцтв";
   - проставляє поточний номер, який вноситься до Свідоцтва,
після номера, надрукованого на Свідоцтві, та складає "Доповідну
записку" на ім'я заступника начальника ЧРМ окремо по кожному
заявнику;
   - проставляє відбитки своєї ОНП з вказівкою посади та свого
прізвища  на  зворотному  боці фотокарток, які додаються до
Свідоцтва;
   - складає доповідну записку про відповідність транспортного
засобу вимогам наказу ДМСУ N 82 ( z0080-95 ) від 06.03.95 р. та
Конвенції МДП ( 995_012 ) від 14.11.75 р.
   Для ведення єдиного обліку свідоцтв, оформлених у ЧРМ, журнал
проведених оглядів знаходиться у ТВВ N 1.
   Після здійснення процедури освідчення пакет документів разом
зі  Свідоцтвом передається до відділу контролю за доставкою
вантажів ЧРМ, для перевірки цим підрозділом інформації  про
порушення  митних  правил власником (орендарем) транспортного
засобу.
 
      3. Опрацювання свідоцтв МДП при оформленні
        їх у зоні діяльності Чорноморської
            регіональної митниці
 
   3.1. Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу
до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами, видані
митними органами України, та пакет документів (доповідна записка
інспектора вантажного відділу, фотокартки та інше) безпосередньо
передаються перевізником або уповноваженою особою  начальнику
відділу КДВ або заступнику начальника відділу КДВ ЧРМ.
 
   3.2. Начальник відділу КДВ або заступник начальника відділу
КДВ на доповідній записці інспектора вантажного відділу накладає
резолюцію для подальшого опрацювання на інспектора сектору розшуку
та оперативного реагування ВКДВ, відповідальному за проведення
відповідної перевірки.
 
   3.3. Інспектор,  відповідальний  за  проведення перевірки
оформлення свідоцтв  МДП,  проводить  перевірку  правильності
заповнення свідоцтв МДП.
 
   3.4. Перевірка проводиться по наявній інформації в секторі
розшуку про порушення чинного  митного  законодавства  даним
перевізником вантажу, по базі ПІК "Контрабанда" - "Картотека
перевізників-порушників" та "Скасовані свідоцтва".
 
   3.5. Після перевірки по базі ПІК "Контрабанда" інспектор
відділу КДВ заносить всю необхідну інформацію до загального
журналу "Обліку свідоцтв про допущення дорожніх транспортних
засобів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами".
 
   3.6. В разі допущення до перевезення перевізника вантажу
інспектор, який проводив відповідну перевірку, на доповідній
записці інспектора вантажного відділу робить запис наступного
змісту - "По даних відділу КДВ ЧРМ фактів порушення чинного
митного  законодавства України даним перевізником вантажу не
зафіксовано".
 
   3.7. В разі виявлення порушення перевізником вантажу чинного
митного законодавства України інспектор, який проводив відповідну
перевірку, робить запис на доповідній записці наступного змісту -
"По даних відділу КДВ ЧРМ виявлено факт порушення чинного митного
законодавства України (вказуються обставини)", також інформація
заноситься до загального електронного журналу за встановленою
формою, п. 20.12 Технологічної схеми відділу, при цьому в журналі
робиться відповідна відмітка.
 
   3.8. Після проведення перевірки свідоцтва МДП з комплектом
документів, надісланих з вантажного відділу, надаються на підпис
заступнику начальника ЧРМ.
 
   3.9. Після підпису заступника начальника ЧРМ в загальному
відділі на свідоцтві проставляється гербова печатка.
 
   3.10. Свідоцтва  МДП  повертаються  перевізнику   або
уповноваженій  особі.  Перевізник  або уповноважена особа на
доповідній записці інспектора вантажного відділу робить запис:
"Свідоцтво одержано", дата ________ Розпис _________ Прізвище.
 
   3.11. Доповідна  записка  залишається  у відділі КДВ та
зберігається у окремій теці.
 
 Начальник ТВВ N 1 ЧРМ                М.М.Ковальчук
 
 Заст. начальника відділу КДВ             О.В.Жиленков
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка