Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол намірів між Міністерством зв'язку України і Міністерством пошт та електрозв'язку Франції

               Протокол
      намірів між Міністерством зв'язку України
     і Міністерством пошт та електрозв'язку Франції
 
 
   Міністерство зв'язку  України  і  Міністерство  пошт  та
електрозв'язку Франції, які надалі іменуються "Сторони",
   керуючись бажанням поглиблювати взаємні відносини у галузі
поштового та електричного зв'язку і маючи на увазі, що посилення
двосторонньої кооперації у цих галузях є важливим внеском у
зміцнення дружніх зв'язків і співробітництва між Україною і
Францією,
   враховуючи рішення Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) і
Всесвітнього поштового союзу (ВПС), членами яких є Україна і
Франція,
   прагнучи до створення на принципах рівноправності умов для
співробітництва у галузі поштового та електричного зв'язку,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони зобов'язуються    розвивати   економічні   і
науково-технічні відносини у галузі поштового та електричного
зв'язку і особливо сприяти співробітництву між операторами України
і Франції у цих галузях.
 
               Стаття 2
 
   Сторони вважають доцільним визначити такі основні напрямки
співробітництва:
   1. Впровадження і розвиток  поштових  послуг  і  послуг
електрозв'язку між Україною і Францією на взаємовигідній основі.
   2. Впровадження нових технологій з метою вдосконалення послуг
в галузі поштового та електричного зв'язку.
   3. Визначення найбільш оптимальних взаємовигідних  шляхів
організації міжнародних каналів зв'язку між Україною та Францією
на основі наявних технічних засобів і створення нових каналів з
використанням супутникових систем і волокнисто-оптичних ліній
зв'язку, підземних або підводних.
   4. Обмін  досвідом відносно участі в роботі міжнародних
організацій з питань зв'язку,  у  тому  числі  Європейської
конференції  адміністрацій  пошт та телекомунікацій (СЕРТ) і
Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).
   5. Взаємні консультації з питань регулювання розвитку пошти
та електрозв'язку в умовах впровадження ринкових відносин у
наданні послуг у цих галузях на Україні.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво у галузі зв'язку буде здійснюватись шляхом:
   - обміну представниками і спеціалістами,
   - проведення регулярних зустрічей і консультацій,
   - проведення   спільних   науково-дослідницьких   та
дослідно-конструкторських робіт,
   - інших форм, що становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 4
 
   Цей Протокол не торкається прав та зобов'язань Сторін, що
випливають з інших укладених ними міжнародних договорів, угод,
протоколів.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть  постійно  здійснювати  взаємний  обмін
інформацією щодо правового регулювання у галузі зв'язку в країнах
кожної Сторони.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погоджуються сприяти промисловій  кооперації  між
підприємствами України і Франції у галузі виробництва обладнання
пошти та електрозв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Сторони будуть використовувати всі наявні можливості для
обміну думками з актуальних проблем щодо роботи міжнародних
організацій поштового та електричного зв'язку, членами яких вони
є. В разі потреби вони будуть домовлятись про окремі консультації
з метою найбільш ефективного забезпечення виконання положень,
визначених в рамках цих міжнародних організацій.
 
               Стаття 8
 
   Сторони сприятимуть     розвитку     двостороннього
науково-технічного  співробітництва  у  галузі  поштового  та
електричного  зв'язку.  Теми  і  умови  реалізації  такого
співробітництва будуть погоджуватись в кожному окремому випадку.
 
               Стаття 9
 
   При реалізації цього Протоколу Сторони будуть використовувати
українську і французьку мови. В разі потреби в кожному окремому
випадку може бути використана якась інша мова згідно домовленості
обох Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання і є
безстроковим.
   Протокол втрачає чинність по закінченню шести місяців з
моменту одержання іншою Стороною письмового повідомлення про його
денонсування.
 
   Здійснено в м. Парижі 5 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською і французькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство зв'язку          За Міністерство пошт
 України                  та електрозв'язку
                      Французької Республіки
 
 О. Проживальський             Е. Зукареллі

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка