Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 46/5/571 від 17.08.2001      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 720/5911
 
 
      Про затвердження Порядку передачі митними
      органами майна, конфіскованого за рішеннями
      судів, органам державної виконавчої служби
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                Міністерства юстиції
      N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
 
 
   Відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ), Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) та з метою
вдосконалення механізму  передачі  майна,  конфіскованого  за
рішеннями судів, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок передачі органами митної служби майна,
конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої
служби (додається).
   2. Установити, що відшкодування митним  органам  витрат,
пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою
майна, конфіскованого за  рішеннями  судів,  здійснюється  у
встановленому законодавством порядку.
   3. Департаменту державної виконавчої служби  Міністерства
юстиції України (Павлова Л.М.), Управлінню справами Державної
митної служби України (Карпенко В.П.) довести наказ до відома
начальника  Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, начальників  обласних,
Київського  та Севастопольського міських управлінь юстиції і
начальників митних органів.
   4. Департаменту державної виконавчої служби (Павлова Л.М.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493/92 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами та доповненнями, унесеними Указом
Президента України від 21.05.98 N 493/98 ( 493/98 ).
   5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого
заступника Міністра юстиції  України  Стичинського  Б.С.  та
заступника Голови Державної митної служби Копача В.С.
 
 В.о.Міністра юстиції України     В.о.Голови Державної митної
                    служби України
 
 Л.М.Горбунова                     О.Б.Єгоров
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   Державної митної служби
                   України
                   17.08.2001 N 46/5/571
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 720/5911
 
 
 
               Порядок
         передачі митними органами майна,
        конфіскованого за рішеннями судів,
        органам державної виконавчої служби
 
 
   1. Порядок передачі митними органами майна, конфіскованого за
рішеннями  судів,  органам державної виконавчої служби (далі
- Порядок)  розроблено відповідно до Митного кодексу України
( 1970-12 ), Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
з метою врегулювання механізму  передачі  вилученого  митними
органами та конфіскованого згідно із судовими рішеннями майна
органам державної виконавчої служби.
   2. Дія Порядку поширюється на майно, конфісковане на підставі
судових рішень,  у випадках, обсязі та порядку, установлених
законодавством.
   3. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за
зберігання конфіскованого за рішеннями судів майна до передачі
його органам державної виконавчої служби покладаються на митні
органи та здійснюються відповідно до Порядку обліку, зберігання,
оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної
виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724 ( 1724-2001-п )
(зі змінами і доповненнями). ( Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від
28.11.2003 )
   4. Конфісковане за рішеннями судів майно, яке відповідно до
законодавства підлягає реалізації, передається митними органами
державним виконавцям на підставі акта опису й арешту майна
безпосередньо в місцях зберігання конфіскованого майна.
   5. Розпорядження  конфіскованим  майном, яке не підлягає
реалізації (валютні цінності, дорогоцінні метали (крім монетарних)
і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення
та  напівдорогоцінне  каміння,  культурні  цінності  тощо),
здійснюється відповідно до вимог Порядку обліку, зберігання,
оцінки конфіскованого майна, що переходить у власність держави, і
розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ) (із   змінами    та
доповненнями).
   6. Державний  виконавець при виконанні рішення суду про
конфіскацію майна, вилученого митними органами зобов'язаний не
пізніше 10 днів з дня відкриття виконавчого провадження провести
опис та арешт майна, що підлягає конфіскації, та не пізніше 15
днів  з  дня відкриття виконавчого провадження призначити у
відповідності до вимог Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) узгоджену із митним органом кандидатуру експерта
(спеціаліста) або оцінювача. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 146/5/804
( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   При цьому в термін не пізніше ніж за 3 дні до проведення
зазначених виконавчих дій державний виконавець має попередити
митний орган про час проведення таких дій з метою підготовки
митним органом майна для передачі, а при конфіскації автомобіля -
також  довідки  стосовно  нарахування податків і зборів, що
справляються при імпорті автомобілів відповідно до Закону України
від 07.12.2000 N 2134-III ( 2134-14 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в
Україні". ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від
28.11.2003 )
   В акті опису й арешту майна вказуються оцінка кожного
внесеного в акт предмета і загальна вартість усього майна,
визначена експертом (спеціалістом) або оцінювачем в установленому
порядку. ( Пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   Акт опису й арешту майна підписується державним виконавцем,
представником митного органу, понятими, зберігачем майна, іншими
особами, які були присутні при описі майна. Акт опису й арешту
майна  складається у двох примірниках. Перший залишається у
провадженні  державного  виконавця,  а  другий  -  видається
представнику митного органу під розписку на першому примірнику, що
залишився у державного виконавця. ( Пункт 6 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 146/5/804
( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   До кожного акта опису й арешту майна, який залишається у
провадженні державного виконавця і який видається представнику
митного органу, додається висновок експерта (спеціаліста), а у
разі проведення оцінки майна оцінювачем - звіт про оцінку майна
(акт оцінки майна). ( Пункт 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Наказом  Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від
28.11.2003 )
   У разі незгоди державного виконавця чи представника митного
органу з висновком експерта (спеціаліста) або звітом про оцінку
майна (актом оцінки майна), з ініціативи особи, що заперечує,
приймається  рішення про проведення повторної експертизи або
рецензування в порядку, установленому законодавством. ( Пункт 6
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції N
146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   При здійсненні  реалізації автомобілів державна виконавча
служба перераховує відповідні митні та інші платежі і збори, що
справляються під час перетину митного кордону, на рахунок митного
органу в 3-х денний термін з дня їх надходження на депозитний
рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби.
   7. Конфісковане за рішенням суду майно має бути передане
митним  органом  та  прийняте  державним  виконавцем  у
п'ятнадцятиденний термін, визначений пунктом 6 цього Порядку.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   8. Подальші дії державного виконавця щодо розпорядження
майном, конфіскованим за рішеннями судів, здійснюються відповідно
до Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) Порядку
обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо
якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам
державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 N 1724
( 1724-2001-п ) (зі змінами і доповненнями), Порядку розпорядження
майном,  конфіскованим за рішенням суду і переданим органам
державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.07.2002 N 985 ( 985-2002-п ) (із змінами
і доповненнями), виходячи з оцінки такого майна, визначеної
експертом (спеціалістом) або оцінювачем і вказаної в акті опису й
арешту майна. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
   9. Про перерахування до Державного бюджету України коштів,
одержаних від реалізації майна, затриманого або вилученого митними
органами та конфіскованого згідно з рішенням суду, державний
виконавець повідомляє митний орган протягом трьох днів з дня їх
перерахування окремо за кожним актом опису й арешту майна (із
зазначенням переліку майна), подаючи інформацію за формою, що
додається. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )
 
 В.о. директора
 департаменту державної
 виконавчої служби
 Міністерства юстиції України               О.Р.Кузь
 
 Заступник начальника
 управління бухгалтерського
 обліку та звітності Державної
 митної служби України              Л.О.Воскресенська
 
 
                   Додаток до пункту 9 Порядку
                   передачі митними органами
                   майна, конфіскованого за
                   рішенням судів, органам
                   державної виконавчої служби
 
 
 Кому подається інформація ____________
 ______________________________________
 (найменування та адреса одержувача)
 
 Відділ державної виконавчої служби ___
 ______________________________________
     (найменування)
 
 Місто (район) ________________________
 Область ______________________________
 
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
       державного виконавця про перерахування
      до державного бюджету коштів, одержаних від
     реалізації майна, вилученого митними органами,
    щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, і
     переданого органам державної виконавчої служби
      окремо за кожним актом опису й арешту майна
         (із зазначенням переліку майна)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер  | Дата,|Перелік| Сума вартості | Сума вартості | Сума коштів,  |  Сума  | Дата  |Перераховані | Реквізити|
|з/п|виконавчого|серія | майна |  майна,   | майна в разі  |  на яку    | коштів, |перераху- |до державного| платіжних|
|  |документа, | та |    | переданого  | проведення  | реалізоване  | перерахо-| вання  | бюджету   |документів|
|  |дата видачі|номер |    |органам ДВС за | переоцінки  |  майно    | ваних до |коштів до |податки та  |     |
|  | та яким  | акта |    |  оцінкою,  |        |        |державного|державного|збори, що  |     |
|  | судом  |опису |    | зазначеною в  |        |        | бюджету | бюджету |справляються |     |
|  | видано  | й  |    | акті опису й  |        |        |     |     |при імпорті |     |
|  |      |арешту|    | арешту майна  |        |        |     |     |автомобілі в |     |
|  |      |майна |    |----------------+----------------+----------------|     |     |відповідно  |     |
|  |      |   |    |ціна за| сума |ціна за| сума |ціна за| сума |     |     |  до    |     |
|  |      |   |    |одиницю|вартості|одиницю|вартості|одиницю|вартості|     |     |законодавства|     |
|  |      |   |    |    | майна |    | майна |    | майна |     |     |(із графи 10)|     |
|---+-----------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+-------------+----------|
| 1 |   2   | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |   13   |  14  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Державний виконавець ____________ (______________)"
            (підпис)    (П.І.Б.)
 "____" _________________ 20 ___ року                  
 
( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 146/5/804 ( z1097-03 ) від 28.11.2003 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка