Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            13.11.2003 N 121
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1088/8409
 
 
         Про внесення змін до Положення
    про здійснення фінансового моніторингу фінансовими
    установами, затвердженого розпорядженням Державної
       комісії з регулювання ринків фінансових
        послуг України від 05.08.2003 N 25
 
 
   У зв'язку із затвердженням Порядку застосування Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України  "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( z1087-03 ) Державна комісія з
регулювання ринків     фінансових    послуг    України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити зміни до Положення про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 05.08.2003 N 25 ( z0715-03 ) (додаються).
 
   2. Начальнику Юридичного управління Ткаченку Д.В. забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Начальнику  відділу  взаємодії  із  засобами  масової
інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М.В. забезпечити
публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після
його державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Комісії Головка А.Т.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 13.11.2003 N 27
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання
                   ринків фінансових послуг
                   України
                   13.11.2003 N 121
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1088/8409
 
 
               ЗМІНИ
       до Положення про здійснення фінансового
    моніторингу фінансовими установами, затвердженого
     розпорядженням Державної комісії з регулювання
         ринків фінансових послуг України
            від 05.08.2003 N 25
              ( z0715-03 )
 
 
   1. У розділі 2 "Загальні положення" речення перше викласти в
такій редакції:
   "Цим Положенням  установлюються загальні вимоги Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг) щодо:
   - призначення, прав та обов'язків працівника, відповідального
за проведення фінансового моніторингу;
   - основних вимог до кваліфікації працівника, відповідального
за проведення фінансового моніторингу;
   - програм навчання та підвищення кваліфікації працівників
установ із здійснення заходів із фінансового моніторингу;
   - установлення правил проведення фінансового моніторингу та
програм його здійснення;
   - виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу,
та надання інформації про них;
   - ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції та
зберігання відповідних документів;
   - підготовки персоналу установи з метою виявлення фінансових
операцій, що підлягають фінансовому моніторингу."
 
   2. У розділі 5 "Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові
операції, зберігання відповідних документів" пункт 5.1 викласти в
такій редакції:
   "5.1. Суб'єкт зобов'язаний проводити ідентифікацію:
   - особи, яка здійснює фінансову операцію, що згідно з Законом
підлягає фінансовому моніторингу;
   - відкриває рахунок (у тому числі депозитний).
   Якщо особа діє як представник іншої особи або у суб'єкта
виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного
імені, або вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкт зобов'язаний
ідентифікувати також:
   - особу, від імені або за дорученням якої здійснюється
фінансова операція;
   - особу, яка є вигодоодержувачем."
 
   3. Розділ  6  "Відповідальність  за  порушення  вимог
законодавства  з  питань запобігання та протидії легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" вилучити.
 
 Начальник Юридичного управління            Д.Ткаченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка