Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.11.2003 N 489
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 листопада 2003 р.
                   за N 1079/8400
 
 
            Про внесення змін до
        окремих нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 )    та   з   метою   вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України, підвищення
надійності  та  стабільності  банківської  системи  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Доповнити главу 2 Положення про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ) та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (із
змінами), пунктами 2.7, 2.8 такого змісту:
   "2.7. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання
письмового дозволу Національного банку спеціалізовані розрахункові
(клірингові)  банки  мають право здійснювати такі банківські
операції:
   відкриття та  ведення  рахунків  клієнтів (резидентів та
нерезидентів) і банків-кореспондентів (резидентів та нерезидентів)
у національній та іноземній валютах з метою забезпечення їх
розрахунків за угодами, укладеними третіми особами на біржовому та
позабіржовому ринках, а також інших розрахунків за взаємними
зобов'язаннями третіх сторін;
   купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних
паперів, а також операції з ними, що пов'язані з виконанням
доручень  клієнтів  та  банків-кореспондентів,  підтриманням
ліквідності ринку і виконанням зобов'язань учасників біржових та
позабіржових угод;
   видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх
осіб, що передбачають виконання в грошовій формі за умови, що
надання таких зобов'язань пов'язано з процедурою гарантування
виконання укладених на біржовому і позабіржовому ринках угод та за
дорученням клієнтів;
   залучення коштів, цінних паперів та інших активів клієнтів та
банків-кореспондентів для виконання укладених на біржовому та
позабіржовому ринках угод або за дорученням клієнтів;
   вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних  осіб
обмежується  вкладанням  коштів  у  статутні  фонди  бірж,
позабіржових/торговельних систем, депозитаріїв та установ, що
займаються клірингом і розрахунками на біржовому та позабіржовому
ринках;
   надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку - у
межах регулятивного капіталу банку;
   клірингові операції  -  за  угодами  на  всіх сегментах
фінансового ринку.
   2.8. Спеціалізованим розрахунковим (кліринговим) банкам не
дозволяється:: залучати кошти від населення на депозити;
   залучати міжбанківські  кредити  для  проведення  власних
активних операцій;
   брати на себе ризики третіх осіб шляхом видачі гарантій та
поручительств,  окрім  випадків,  пов'язаних  з  проведенням
відповідних розрахунків за угодами, укладеними цими особами на
організаційно оформлених ринках".
 
   2. Внести до пункту 1.5 глави 1 розділу IX Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001
N 368 ( z0841-01 )  та  зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "нормативу загальної суми інвестування (Н12) - не більше ніж
10 відсотків та обмежується вкладанням коштів у статутні фонди
бірж, позабіржових/торговельних систем, депозитаріїв та установ,
що  займаються  клірингом  і  розрахунками  на біржовому та
позабіржовому ринках";
   пункт доповнити абзацом восьмим такого змісту:
   "надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку має
бути не більше 100 відсотків регулятивного капіталу банку".
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 31.03.99 N 159  ( v0633500-99 )
"Про  затвердження  Положення  про  особливості ліцензування,
регулювання та аналізу діяльності спеціалізованих розрахункових
(клірингових) банків".
 
   4. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України  довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, а також до банків для керівництва в роботі.
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника  Голови  О.В.Шлапака,  Генеральний  департамент
банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка