Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 червня 1999 р. N 1042
                Київ
 
      Про внесення змін і доповнень до постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
         державного експортного контролю
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1807 ( 1807-2003-п ) від 20.11.2003 )
 
   На виконання Указів Президента України від 4 лютого 1999 р.
N 121 ( 121/99 ) "Питання військово-технічного співробітництва з
іноземними    державами,   експортного   контролю   та
військово-промислової політики" та від 26 березня 1999 р. N 283
( 283/99 ) "Про внесення змін і доповнень до Указів Президента
України від 28 грудня 1996 року N 1279 і від 13 лютого 1998 року
N 117" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державного експортного контролю зміни і доповнення, що додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 1199 ( 1199-97-п )
"Про Урядову комісію з політики експортного контролю" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 45, с. 31) та від 29 січня 1999 р.
N 107 ( 107-99-п ) "Питання Урядової  комісії  з  політики
експортного контролю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 5,
ст. 161).
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 30
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 червня 1999 р. N 1042
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
       з питань державного експортного контролю
 
   1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня
1995 р. N 563 ( 563-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
контролю за експортом, імпортом та транзитом виробів ракетної
техніки, а також обладнання, матеріалів  і  технологій,  що
використовуються у створенні ракетної зброї" (ЗП України, 1995 р.,
N 11, ст. 261):
 
   назву постанови та пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
  "Про затвердження Положення про порядок державного контролю
   за міжнародними передачами товарів, що використовуються
   або можуть бути використані у створенні ракетної зброї
 
   1. Затвердити Положення про порядок державного контролю за
міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть
бути використані у створенні ракетної зброї (додається);
 
   2. Державній  службі  експортного  контролю  забезпечити
організацію державного контролю  за  міжнародними  передачами
товарів,  що використовуються або можуть бути використані у
створенні ракетної зброї";
 
   у Положенні про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом виробів ракетної техніки, а також обладнання, матеріалів
і технологій, що використовуються у створенні ракетної зброї,
затвердженому постановою:
 
   1) назву Положення та пункти 1, 2, 5, 6, 8, 9, 20, 22 і 23
викласти в такій редакції:
 
      "Положення про порядок державного контролю
   за міжнародними передачами товарів, що використовуються
   або можуть бути використані у створенні ракетної зброї
 
   1. Це Положення визначає особливості здійснення державного
контролю за міжнародними передачами виробів ракетної техніки, а
також  обладнання,  матеріалів,  програмного  забезпечення  і
технологій, що використовуються або можуть бути використані у
створенні ракетної зброї.
 
   Загальний порядок  здійснення  державного  контролю  за
міжнародними  передачами  товарів,  що  підлягають державному
експортному контролю, встановлено  Положенням  про  державний
експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента
України від 13 лютого 1998 р. N 117 ( 117/98 ), із змінами і
доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня
1999 р. N 283 ( 283/99 ).
 
   2. Для цілей цього Положення терміни "товари",  "товари
військового  призначення",  "товари  подвійного використання",
"міжнародні передачі товарів", "експорт", "реекспорт", "імпорт",
"транзит" та інші вживаються у значеннях, наведених у Положенні
про державний експортний контроль в Україні, затвердженому Указом
Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117, із змінами і
доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня
1999 р. N 283";
 
   "5. Товари, міжнародні передачі яких контролюються згідно з
цим Положенням, перелічено в Списку товарів, що використовуються
або можуть бути використані у створенні ракетної зброї (далі -
Список), що додається.
 
   Список складається з товарів двох категорій:
 
   до категорії I належать закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні  ракети,  ракети  -  носії космічних апаратів та
дослідницькі ракети), безпілотні літальні апарати  (включаючи
крилаті  ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані
розвідувальні літаки), здатні доставляти корисне навантаження
вагою не менш як 500 кг на дальність не менш як 300 км, а також
окремі  закінчені підсистеми, спеціально призначені виробничі
потужності, виробниче обладнання і технології для них;
 
   до категорії II належать закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні ракети, ракети -  носії  космічних  апаратів  та
дослідницькі  ракети), безпілотні літальні апарати (включаючи
крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та  радіокеровані
розвідувальні літаки), які не включені до категорії I, і які мають
максимальну дальність польоту не менш як 300 км, спеціально
розроблені підсистеми, вироби, вузли, компоненти, обладнання,
матеріали,  програмне  забезпечення  і  технології,   що
використовуються або можуть бути використані в ракетних системах,
віднесених до категорій I і II товарів, а також спеціально
призначені    виробничі    потужності,   виробниче   і
контрольно-випробувальне обладнання та технології для них.
 
   6. Під час проведення  експертизи  заяв  щодо  експорту
закінчених ракетних систем та безпілотних літальних апаратів,
віднесених до категорій I і II товарів Списку, а також окремих
видів виробів, матеріалів, програмного забезпечення і технологій,
що використовуються або можуть бути використані в таких системах,
враховується співвідношення між дальністю польоту та корисним
навантаженням.
 
   Якщо виріб, віднесений до категорії I  товарів  Списку,
включено до будь-якої системи ракетного комплексу, не віднесеної
до категорії I товарів Списку, то ця система буде вважатися такою,
що належить до категорії I товарів Списку, крім випадків, коли
включений до системи виріб не може бути вилучений чи відокремлений
від неї або коли його неможливо відтворити.
 
   Експорт товарів, включених до Списку, а також інших товарів,
що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (незалежно
від того чи згадані вони у Списку, чи ні), не допускається, якщо
за результатами експертизи  в  галузі  експортного  контролю
встановлено, що вони призначені для використання у системах
доставки зброї масового знищення.
 
   Експорт спеціально спроектованого обладнання, призначеного
для розроблення та виробництва товарів, включених до категорії
I товарів  Списку, як правило, не допускається, за винятком
випадків, передбачених керівними принципами міжнародного режиму
контролю за ракетними технологіями.
 
   Відомості стосовно експорту та імпорту окремих категорій
товарів подаються Держекспортконтролем через МЗС до міжнародних
організацій, членом яких є Україна, в установленому порядку,
терміни і формах";
 
   "8. Проведення  переговорів,  пов'язаних  з  укладенням
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
міжнародних передач товарів, які використовуються у створенні
ракетної зброї, до будь-яких держав або товарів, що можуть бути
використані у створенні ракетної зброї, до держав, щодо яких
встановлено обмеження на поставки таких товарів, а також подання
Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог Положення про
порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних
з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)  про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного  використання,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810).
 
   9. Експорт товарів провадиться суб'єктами підприємницької
діяльності   за  умови  одержання  відповідного  дозволу
Держекспортконтролю";
 
   "20. Імпорт та тимчасове ввезення на митну територію України
товарів,  зазначених  у  Списку,  здійснюється  без  дозволу
Держекспортконтролю в  порядку,  встановленому  законодавством
України,  за  винятком  товарів,  спеціально призначених для
військового використання, які імпортуються або тимчасово ввозяться
на  митну  територію  України  за умови одержання суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності відповідного дозволу (висновку)
Держекспортконтролю  в  порядку,  встановленому  для  товарів
військового призначення";
 
   "22. Транзит через територію України товарів, включених до
категорії І товарів Списку, та товарів, спеціально призначених для
військового використання,  здійснюється  за  умови  одержання
суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або іноземним суб'єктом
господарської діяльності позитивного висновку Держекспортконтролю.
 
   23. Для одержання висновку про можливість транзиту товарів
суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або іноземний суб'єкт
господарської діяльності надсилає до Держекспортконтролю лист із
стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи:
 
   заяву за типовою формою у трьох примірниках;
 
   посвідчену копію експортної ліцензії держави експортера;
 
   інші документи  (посвідчені  копії  сертифіката кінцевого
споживача, імпортного сертифіката тощо) залежно від категорії
товару   та   держави   одержувача  товару  на  вимогу
Держекспортконтролю";
 
   2) доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:
 
   "Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про
охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення,
що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до
іншої особи";
 
   3) у пункті 14:
 
   абзаци другий, третій і четвертий виключити;
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   "Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення  експорту
будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає
право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження, експлуатації та використання цього  виробу  за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";
 
   4) у пункті 18:
 
   в абзацах першому та четвертому слова "Експертно-технічним
комітетом при Кабінеті Міністрів України" виключити;
 
   в абзаці третьому слова "Урядової комісії з експортного
контролю" замінити словами "Голови Держекспортконтролю";
 
   5) у тексті Положення слова "Урядова комісія з експортного
контролю" та "Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів
України" в усіх відмінках замінити словом "Держекспортконтроль" у
відповідному відмінку; слова "що використовуються у створенні
ракетної зброї", "що використовуються у створенні ракет", "які
використовуються  у  створенні  ракет"  замінити словами "що
використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної
зброї";
 
   6) у додатку до Положення:
 
   назву додатка викласти в такій редакції:
 
                    "Додаток
             до Положення про порядок державного
           контролю за міжнародними передачами товарів,
              що використовуються або можуть бути
             використані у створенні ракетної зброї
 
 
               СПИСОК
      товарів, що використовуються або можуть бути
       використані у створенні ракетної зброї";
 
   позначку "*" та виноску з позначкою "*" виключити.
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 березня
1996 р. N 302 ( 302-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок
контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються
ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної
зброї" (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268):
 
   у пункті 2 слова "Урядовій комісії з експортного контролю"
замінити словами "Державній службі експортного контролю";
 
   у Положенні про порядок контролю за експортом, імпортом і
транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути
використані у створенні ядерної зброї, затвердженому постановою:
 
   1) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Це Положення визначає особливості здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів, що стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї.
 
   Загальний порядок  здійснення  державного  контролю  за
міжнародними передачами  товарів,  що  підлягають  державному
експортному  контролю,  встановлено  Положенням про державний
експортний контроль в Україні, затвердженим Указом Президента
України від 13 лютого 1998 р. N 117 ( 117/98 ), із змінами і
доповненнями, внесеними Указом Президента України від 26 березня
1999 р. N 283 ( 283/99 )";
 
   2) у пункті 2:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
  "2. Для  цілей цього Положення терміни "товари", "товари
подвійного  використання",  "міжнародні  передачі  товарів",
"експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом
Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні
також використовуються такі терміни";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у додатку до
цього Положення";
 
   3) у пункті 4:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Експорт товарів, включених до Списку, а також будь-яких
інших товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути
використані у створенні ядерної зброї (незалежно від того, згадані
вони у Списку, чи ні), не допускається, якщо за результатами
експертизи в галузі експортного контролю встановлено, що вони
можуть бути використані у діяльності, пов'язаній з ядерними
вибуховими пристроями, або у діяльності ядерного паливного циклу,
не поставленій під гарантії МАГАТЕ";
 
   доповнити пункт  абзацами  такого  змісту:
 
   "Переговори, пов'язані  з  укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів,
що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у
створенні ядерної зброї, до держав, щодо  яких  встановлено
обмеження  на  поставки  таких  товарів,  а  також  подання
Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  відповідно до Положення про
порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних
з  укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного  використання,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810).
 
   Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів
подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям,
членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах";
 
   4) в абзаці першому пункту 7 слово "разового" виключити;
 
   5) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:
 
   "Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про
охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення,
що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до
іншої особи";
 
   6) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:
 
   "Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення  експорту
будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає
право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження, експлуатації та використання цього  виробу  за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";
 
   7) у пункті 24 слово "разового" виключити;
 
   8) у пунктах 24, 25, 26 слово "дозволу" замінити словами
"позитивного висновку";
 
   9) в абзаці третьому пункту 25 слова "країни походження"
замінити словами "держави експортера";
 
   10) у тексті Положення слова "Урядова комісія з експортного
контролю" та "Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів
України" в усіх відмінках замінити словом "Держекспортконтроль" у
відповідному відмінку;
 
   11) виноску до пунктів I.2.1. - I.2.4. у додатку до Положення
викласти в редакції:
 
   "* Товари, імпорт і транзит яких здійснюються за дозволом
(позитивним висновком) Держекспортконтролю".
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 1005 ( 1005-96-п ) "Про порядок контролю за експортом,
імпортом  і  транзитом  окремих  видів  виробів, обладнання,
матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть
використовуватися  для  створення  озброєння,  військової  чи
спеціальної техніки", із змінами і  доповненнями,  внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1998 р. N 1320
( 1320-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1283):
 
   у пункті 2 слова "Урядовій комісії з політики експортного
контролю"  замінити  словами  "Державній  службі  експортного
контролю";
 
   у Положенні про порядок контролю за експортом, імпортом і
транзитом  окремих  видів  виробів,  обладнання,  матеріалів,
програмного забезпечення і технологій, що можуть використовуватися
для  створення озброєння, військової чи спеціальної техніки,
затвердженому постановою:
 
   1) пункти 2, 6 і 39 викласти в такій редакції:
 
   "2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари
подвійного  використання",  "міжнародні  передачі  товарів",
"експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом
Президента України від 26 березня 1999 р. N 283";
 
   "6. Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
подвійного використання до держав, щодо яких встановлені обмеження
на поставки таких товарів, а також подання Держекспортконтролю
звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності відповідно до Положення про порядок державного контролю
за  проведенням  переговорів,  пов'язаних  з  укладенням
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 5, ст. 184, N 22, ст. 810)";
 
   "39. Транзит іноземних товарів через територію  України
здійснюється без дозволу Держекспортконтролю у загальному порядку,
встановленому законодавством";
 
   2) у пункті 4:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів
подаються Держекспортконтролем через МЗС міжнародним організаціям,
членом яких є Україна, в установленому порядку, терміни і формах";
 
   абзац третій виключити;
 
   3) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про
охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення,
що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до
іншої особи";
 
   4) абзац третій пункту 7 після слова "дозволу" доповнити
словами "(позитивного висновку)", а слово "транзиту" виключити;
 
   5) у пункті 9:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "9. Експорт товарів подвійного використання та імпорт окремих
видів цих  товарів  здійснюються  суб'єктами  підприємницької
діяльності  на підставі дозволів Держекспортконтролю";
 
   абзаци другий, третій та четвертий виключити;
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення  експорту
будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає
право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження, експлуатації та використання цього  виробу  за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";
 
   6) у пункті 10:
 
   в абзаці  першому  слова  "незалежно  від  способів  їх
транспортування" виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
   7) пункти 11, 20, 23, 26 і 40 виключити;
 
   8) у пункті 21:
 
   в абзаці першому слово "разового" виключити; 
 
   абзац третій і п'ятий виключити;
 
   9) у пункті 27 слова "повного змісту" замінити словами
"анотованого викладу";
 
   10) у пункті 33 абзаци третій та шостий виключити;
 
   11) розділи VI, VII, VIII та IX виключити;
 
   12) у додатку до Положення пункти 5.А.2., 5.D.2. і 5.Е.2.
помітити позначкою "*" та доповнити відповідні сторінки додатку
виноскою такого змісту:
 
   "* Товари,  імпорт  яких  здійснюється  за  дозволом
Держекспортконтролю".
 
   4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 384 ( 384-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок
контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть
бути  використані  у  створенні  хімічної,  бактеріологічної
(біологічної) та  токсинної зброї" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244):
 
   у пункті 2 слова "Урядовій комісії з політики експортного
контролю"  замінити  словами  "Державній  службі  експортного
контролю";
 
   у Положенні про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом  товарів,  що можуть бути використані у створенні
хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної  зброї,
затвердженому постановою:
 
   1) у пункті 2:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "2. Для цілей цього Положення терміни "товари", "товари
подвійного  використання",  "міжнародні  передачі  товарів",
"експорт", "реекспорт", "імпорт", "транзит" та інші вживаються у
значеннях, наведених у Положенні про державний експортний контроль
в Україні, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого
1998 р. N 117, із змінами і доповненнями, внесеними Указом
Президента України від 26 березня 1999 р. N 283. У цьому Положенні
також використовуються такі терміни";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в додатку до
цього Положення";
 
   2) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   "5. Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів,
що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї, до держав, щодо яких встановлено
обмеження  на  поставки  таких  товарів,  а  також  подання
Держекспортконтролю звіту про їх підсумки здійснюються суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  відповідно до Положення про
порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних
з  укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного  використання,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810)";
 
   3) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Під час укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічних  договорів  (контрактів)  про  здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
до їх змісту в обов'язковому порядку вносяться положення про
охорону прав інтелектуальної власності експортера або положення,
що визначають обсяги і порядок переходу права цієї власності до
іншої особи";
 
   4) абзац четвертий пункту 11 викласти в такій редакції:
 
   "Дозвіл Держекспортконтролю на право здійснення  експорту
будь-якого виробу чи обладнання, передбаченого Списком, надає
право на передачу тому самому імпортеру (кінцевому споживачеві)
комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для
налагодження, експлуатації та використання цього  виробу  за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом";
 
   5) у пункті 31:
 
   абзац третій викласти в такій редакції: "посвідчену копію
експортної ліцензії держави експортера";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "інші документи  (посвідчені  копії сертифіката кінцевого
споживача, імпортного сертифіката тощо) залежно від категорії
товару   та   держави   одержувача  товару  на  вимогу
Держекспортконтролю".
 
   5. У Положенні про порядок проведення експертизи в галузі
експортного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 767 ( 767-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 29, с. 70):
 
   1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   "орган експортного контролю - Державна служба експортного
контролю (далі - Держекспортконтроль)";
 
   2) у пунктах 6 та 13 слова "Урядова комісія з політики
експортного  контролю"  в  усіх  відмінках  замінити  словом
"Держекспортконтроль" у відповідному відмінку;
 
   3) у пунктах 7 і 14 слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "Комісія з
політики   експортного  контролю  та  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" у відповідному відмінку;
 
   4) в абзацах першому і другому пункту 12 слова "Урядовою
комісією з політики експортного контролю" та "цією Комісією"
замінити словом "Держекспортконтролем";
 
   5) в  абзаці дванадцятому пункту 13 слова "реєстраційне
посвідчення" в усіх відмінках замінити словами "свідоцтво про
реєстрацію" у відповідному відмінку.
 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1807
( 1807-2003-п ) від 20.11.2003 )
 
 
   7. У Положенні про порядок державного контролю за проведенням
переговорів,  пов'язаних  з  укладенням  зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125
( 125-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184,
N 22, ст. 810):
 
   1) у пункті 2:
 
   виноску до абзацу третього викласти в такій редакції:
 
   "* Список  товарів  військового  призначення,  міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового  призначення,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 50, с. 50)";
 
   виноску до абзацу сьомого викласти в такій редакції:
 
   "* Товари подвійного використання перелічуються у:
 
   Списку товарів,  що  використовуються  або  можуть  бути
використані у створенні ракетної зброї (додаток до Положення про
порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що
використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної
зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня 1995 р. N 563 ( 563-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 11,
ст. 261);
 
   Списку ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок,
спеціальних неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і
технологій  подвійного  використання,  що  стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї
(додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом
і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть
бути  використані  у  створенні ядерної зброї, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302
( 302-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268);
 
   Списку товарів подвійного використання (додаток до Положення
про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих
видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і
технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння,
військової  чи  спеціальної техніки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996  р.  N  1005
( 1005-96-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1283);
 
   Списку хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути
використані у створенні хімічної зброї, та Списку збудників
захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично
змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і
технологій,  які  можуть  бути  використані  у  створенні
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додатки 1 і 2
до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом товарів, що можуть бути використані  у  створенні
хімічної,  бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 384 ( 384-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244)";
 
   2) у пункті 14 слова  "Урядовою  комісією  з  політики
експортного  контролю" замінити словами "Комісією з політики
експортного контролю та військово-технічного співробітництва з
іноземними державами";
 
   3) пункт 16 викласти в такій редакції:
 
   "16. У  разі  коли  за  підсумками переговорів укладено
зовнішньоекономічний    договір    (контракт),    суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності не пізніше ніж у 15-денний термін
подає Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів, до якого
додає:
 
   копію укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
   інші документи на вимогу Держекспортконтролю.
 
   До документів, укладених іноземною мовою,  додаються  їх
офіційні переклади";
 
   4) додаток до Положення викласти в редакції, що додається.
 
   8. У   Положенні   про  порядок  надання  суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839):
 
   1) виноску до пункту 2 викласти в такій редакції:
 
   "* Список  товарів  військового  призначення,  міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового  призначення,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 ( 1358-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50)";
 
   2) у пункті 4:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   "імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і
технологій для ремонту чи модернізації  виробів  військового
призначення підприємствами (установами, організаціями), які є
виробниками таких  товарів  або  здійснюють  їх  ремонт  чи
модернізацію";
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   "експорту навчального  і  допоміжного  спеціалізованого
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів
військового  призначення,  раніше  поставлених  підприємствами
(установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також
послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом,
випробуваннями тощо, у разі коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної  діяльності, який був постачальником цих
виробів";
 
   3) в абзаці першому пункту 9 слова "або Урядової комісії з
політики експортного контролю" виключити;
 
   4) в абзаці першому пункту 10 слова "конкретні види" замінити
словами "найменування категорій";
 
   5) абзац перший пункту 12 доповнити словами "і Комісією з
політики   експортного  контролю  та  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами";
 
   6) пункт 13 викласти в такій редакції:
 
   "13. Вимоги пунктів 6 - 11 та абзаців другого - четвертого
пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту
продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних
договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або
науково-технічну  кооперацію  в  галузі  військово-технічного
співробітництва,  а  також  у  рамках  державного оборонного
замовлення.
 
   Надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне
співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію  в
галузі військово-технічного співробітництва, а також у рамках
державного оборонного замовлення здійснюється шляхом підготовки та
подання  Кабінетові  Міністрів  України  міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання
конкретного  міжнародного  договору  чи державного оборонного
замовлення, проекту відповідної постанови, до якого додаються
переліки категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності - виконавців робіт у рамках цього міжнародного договору
чи державного оборонного замовлення, узгодженого в установленому
порядку з    МЗЕЗторгом,    Мінекономіки,    Міноборони,
Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Комісією з політики експортного
контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними
державами, та прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного
рішення";
 
   7) у тексті Положення слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "Комісія з
політики  експортного  контролю  та   військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" у відповідному відмінку.
 
                    Додаток
             до Положення про порядок державного
             контролю за проведенням переговорів,
           пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
               договорів (контрактів) про
            здійснення міжнародних передач товарів
            військового призначення та подвійного
           використання (в редакції постанови Кабінету
          Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1042)
 
 
               ПЕРЕЛІК
         держав - учасниць міжнародних
          режимів експортного контролю
-----------------------------------------------------------------
    Країна     | РКРТ | ГЯП  |  АГ  |   ВД
-----------------------------------------------------------------
Австралія         +    +    +      +
 
Австрія          +    +    +      +
 
Аргентина         +    +    +      +
 
Бразилія         +    +
 
Бельгія          +    +    +      +
 
Болгарія              +           +
 
Велика Британія      +    +    +      +
 
Греція          +    +    +      +
 
Данія           +    +    +      +
 
Ізраїль          *
 
Ісландія         +         +
 
Ірландія         +    +    +      +
 
Іспанія          +    +    +      +
 
Італія          +    +    +      +
 
Канада          +    +    +      +
 
Китай           *
 
Корея (Південна)          +           +
 
Латвія               +
 
Люксембург        +    +    +      +
 
Нідерланди        +    +    +      +
 
Німеччина         +    +    +      +
 
Нова Зеландія       +    +    +      +
 
Норвегія         +    +    +      +
 
Польща          +    +    +      +
 
Португалія        +    +    +      +
 
ПАР            +    +
 
Росія           +    +           +
 
Румунія          *    +           +
 
Словаччина        *    +    +      +
 
США            +    +    +      +
 
Туреччина         +               +
 
Угорщина         +    +    +      +
 
Україна          +    +           +
 
Фінляндія         +    +    +      +
 
Франція          +    +    +      +
 
Чехія           +    +    +      +
 
Швейцарія         +    +    +      +
 
Швеція          +    +    +      +
 
Японія          +    +    +      +
 
 
 + країни - учасниці режимів.
 
 * країни,  які   зобов'язалися   дотримуватися   керівних
  принципів РКРТ.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка