Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на III квартал 1986 року

       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1986 р. N 231
                Київ
 
     Про розподіл державних ресурсів концентрованих
         кормів на III квартал 1986 року
 
 
   Центральний Комітет  Компартії  України і Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Затвердити розподіл концентрованих кормів, що виділяються
на  III  квартал  1986  р.  для  зустрічного  продажу  за
сільськогосподарську  продукцію  колгоспам   і   державним
господарствам, для промислової відгодівлі худоби, спеціалізованим
птахівничим господарствам та на  інші  потреби  господарств,
підприємств і організацій, по областях згідно з додатком N 1.
 
   Спрямувати 150  тис. тонн білково-вітамінних добавок для
відпуску по зустрічному продажу за сільськогосподарську продукцію,
крім насіння олійних культур, господарствам республіки в рахунок
централізованого фонду Міністерства хлібопродуктів СРСР.
 
   Облвиконкомам забезпечити  використання  білково-вітамінних
добавок, виділених для зустрічного продажу, шляхом передачі їх на
міжгосподарські комбікормові заводи для вироблення комбікормів і
відпуску господарствам, що продають державі сільськогосподарську
продукцію.
 
   2. Міністерству хлібопродуктів УРСР і Держагропрому УРСР за
розподілом Держплану УРСР відпустити в III кварталі 1986 року:
 
   сировину для  виготовлення  комбікормів  на підприємствах
Держагропрому СРСР, Міністерства рибного  господарства  СРСР,
Держагропрому УРСР і Південного відділення ВАСГНІЛ;
 
   концентровані корми для тваринництва та на інші потреби
міністерств, відомств, організацій та облвиконкомів;
 
   Міністерству торгівлі УРСР 215 тис. тонн комбікормів для
продажу населенню за призначенням згідно з додатком N 2.
 
   У разі невиконання завдань по закупках продуктів тваринництва
дозволити Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству хлібопродуктів
УРСР  та  облвиконкомам невикористані ресурси концкормів, що
виділяються по фондах для продажу населенню для стимулювання
закупок  продукції тваринництва, спрямувати у вільний продаж
населенню міст і селищ міського типу.
 
   3. Анулювати за станом на 1 липня 1986 р. заборгованість по
концентрованих кормах для зустрічного  продажу  за  продукти
тваринництва колгоспів і радгоспів поліських і гірських районів
державних закупок 1985 року в кількості 214 тис. тонн.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            О.ЛЯШКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 24 червня 1986 р. N 231
 
               РОЗПОДІЛ
     концентрованих кормів на III квартал 1986 р. для
      зустрічного продажу за сільськогосподарську
     продукцію колгоспам і державним господарствам,
    для промислової відгодівлі худоби, спеціалізованим
      птахівничим господарствам та на інші потреби
       господарств, підприємств і організацій
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------------------
  Області   |Всього|         В тому числі
        |   |------------------------------------------------------
        |   |  для зустрічного  |для |БВД і   |на |для |облас
        |   |    продажу    |про-|висівки  |пот-|ово-|ним
        |   |---------------------|дажу|для між-  |реби|чево|об'єд
        |   |за рахунок |за |гос-|на |господар- |гужо|мо- |нан-
        |   |централі- |рис |по- |пот-|ських   |вого|лоч-|ням
        |   |зованого  |  |дарс|реби|комбікор- |тран|них |м'яс-
        |   |фонду   |  |твам|гро-|мових   |спор|рад-|ної
        |   |Мінхлібо- |  |гір-|мад-|заводів  |ту |гос-|про-
        |   |продукту  |  |сь- |сько|-----------|та |пів |мисло
        |   |СРСР для  |  |ких |го |всьо-|в  |для |при-|вості
        |   |відпуску за|  |та |тва-|го  |тому |від-|місь|
        |   |продукцію |  |по- |рин-|   |числі|го- |ких |
        |   |1986 року |  |лісь|ниц-|   |БВД з|дів-|зон |
        |   |-----------|  |ких |тва |   |кар- |лі |  |
        |   |всього|в  |  |райо|  |   |бамі-|сви-|  |
        |   |   |тому|  |нів |  |   |дним |ней |  |
        |   |   |чис-|  |за |  |   |кон- |за |  |
        |   |   |лі |  |про-|  |   |цен- |пла-|  |
        |   |   |БВД |  |дук-|  |   |тра- |нами|  |
        |   |   |  |  |цію |  |   |том |обл-|  |
        |   |   |  |  |тва-|  |   |   |ви- |  |
        |   |   |  |  |рин-|  |   |   |кон-|  |
        |   |   |  |  |ниц-|  |   |   |ко- |  |
        |   |   |  |  |тва |  |   |   |мів |  |
------------------------------------------------------------------------------
Вінницька     87,5  45,4  16 -  -  0,2  9,3  0,8 0,4 0,1 1,6
 
Волинська     26,2  7,8  2 -  2,5 0,8  4,6  0,3 0,2 -  0,5
 
Ворошилов-
градська     107,0  12,4  3 -  -  -  10,9  0,6 0,8 0,8 0,2
 
Дніпропетровська 189,8  44,9  9 -  -  1,2 18,2  0,8 0,4 0,6 0,6
 
Донецька     187,5  18,4  3 -  -  -  20,1  0,8 0,7 1,0 1,4
 
Житомирська    34,3  8,8  4 -  3,3 0,6  9,4  0,5 0,5 -  0,9
 
Закарпатська    24,3  2,1  - -  2,5 -   4,1  -  0,2 -  -
 
Запорізька    117,0  30,8  5 -  -  0,8 18,4  0,7 0,3 0,4 0,4
 
Івано-
Франківська    41,0  8,2  3 -  2,0 0,4  2,7  0,2 0,3 -  0,3
 
Київська     182,5  15,8  9 -  2,5 -  20,8  0,8 0,5 1,0 2,4
 
Кіровоградська   71,0  42,5  10 -  -  1,2 12,5  0,6 0,3 -  0,5
 
Кримська     179,7  15,4  3 5,2 -  1,0 20,8  0,5 0,3 0,4 0,4
 
Львівська     64,6  6,6  2 -  4,0 0,6  4,3  0,6 0,4 0,2 0,7
 
Миколаївська    68,8  19,0  7 -  -  1,2 11,5  0,5 0,2 0,2 0,3
 
Одеська      125,7  45,1  11 1,8 -  0,8 12,6  0,6 0,3 0,3 0,2
 
Полтавська    109,8  42,6  7 -  -  1,1 13,7  0,7 0,3 0,1 2,2
 
Ровенська     21,8  6,6  2 -  0,7 0,3  6,0  0,5 0,2 -  0,3
 
Сумська      45,9  16,5  7 -  0,5 0,2  5,7  0,4 0,5 0,1 0,2
 
Тернопільська   35,9  15,5  8 -  -  0,2  6,3  0,5 0,3 -  0,5
 
Харківська    155,5  36,2  13 -  -  0,4 15,2  0,3 0,4 0,5 2,5
 
Херсонська     76,0  16,0  4 3,0 -  0,5 19,6  0,5 0,2 0,3 0,3
 
Хмельницька    51,0  24,7  5 -  -  -  15,9  0,6 0,2 -  0,7
 
Черкаська     95,0  32,3  8 -  -  0,8  9,5  0,6 0,8 0,1 1,2
 
Чернівецька    26,1  10,5  3 -  1,1 0,2  3,2  0,3 0,2 -  0,2
 
Чернігівська    45,0  8,1  6 -  0,9 1,7 11,7  0,8 0,2 0,1 2,5
 
Всього      2168,9 532,2 150 10  20  14,2 287  13,5 9,1 6,2 21
 
------------------------------------------------------------------------------
  Області  |            В тому числі          |Виді-
        |--------------------------------------------------------|ля-
        |за  |          з них             |ється
        |розпо|--------------------------------------------------|комбі
        |ділом|Держ- |    в тому числі    |Мін- |Укр-|ін- |кор-
        |мініс|агро- |---------------------------|торгу|го- |шим |мів
        |тер- |прому |Пта- |Тва- |Укр-|рибо|ком- |УРСР |лов-|мі- |для
        |ств і|УРСР -|хо- |рин- |плем|вод-|бікор|   |риб-|ніс-|птиці
        |відом|всього|про- |про- |об'є|ним |ми з |   |гос-|терс|в ра-
        |ств -|   |му  |му  |дна-|гос-|екс- |   |пу |твам|хунок
        |всь- |   |та  |   |нню |по- |пери-|   |  |і ві|виді-
        |го  |   |між- |   |  |дарс|мен- |   |  |домс|лених
        |   |   |гос- |   |  |твам|таль-|   |  |твам|фон-
        |   |   |по- |   |  |та |ного |   |  |  |дів
        |   |   |дар- |   |  |на |ком- |   |  |  |або в
        |   |   |сь- |   |  |інші|бікор|   |  |  |обмін
        |   |   |ким |   |  |пот-|мово-|   |  |  |на
        |   |   |ІПС |   |  |реби|го за|   |  |  |зерно
        |   |   |   |   |  |  |воду |   |  |  |різ-
        |   |   |   |   |  |  |"Пі- |   |  |  |них
        |   |   |   |   |  |  |щансь|   |  |  |куль-
        |   |   |   |   |  |  |кий" |   |  |  |тур
        |   |   |   |   |  |  |для |   |  |  |
        |   |   |   |   |  |  |спец-|   |  |  |
        |   |   |   |   |  |  |гос- |   |  |  |
        |   |   |   |   |  |  |пів |   |  |  |
        |   |   |   |   |  |  |респу|   |  |  |
        |   |   |   |   |  |  |бліки|   |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
Вінницька    30,5  18,4 14,1  -  0,7 2,7  0,9 1,0 10,5 0,6 2,1
 
Волинська     9,8  5,3  4,2  -  0,6 0,2  0,3 0,3  3,5 0,7 0,7
 
Ворошилов-
градська     81,9  72,0 52,1 17,1 2,0 0,2  0,6 0,5  6,0 3,4 1,5
 
Дніпро-
петровська   123,9 105,4 78,4 21,3 1,6 2,0  2,1 2,2 13,7 2,6 2,7
 
Донецька    145,9 119,7 81,6 34,7 1,6 0,2  1,6 1,5 20,0 4,7 2,7
 
Житомирська   10,8  6,6  2,3  2,0 1,0 0,6  0,7 0,3  3,8 0,6 1,4
 
Закарпатська   15,4  11,9 11,0  -  0,4 0,4  0,1 0,2  2,3 1,0 -
 
Запорізька    65,9  55,5 42,6  7,3 2,2 0,4  3,0 1,5  7,0 1,9 2,7
 
Івано-
Франківська   27,1  24,0 16,1  6,8 0,5 0,3  0,3 0,2  2,0 0,9 -
 
Київська    139,5 120,2 77,2 35,8 4,7 1,4  1,1 3,2 13,9 2,2 1,4
 
Кіровоградська  14,0  9,9  6,5  -  1,2 0,7  1,5 1,1  2,5 0,5 3,2
 
Кримська    136,2 119,4 113,5  3,4 1,9 0,1  0,5 1,8  7,5 7,5 0,7
 
Львівська    47,8  38,8 35,6  1,1 1,2 0,5  0,4 0,7  7,0 1,3 -
 
Миколаївська   36,4  31,8 24,3  3,7 2,4 0,4  1,0 0,9  2,4 1,3 2,5
 
Одеська     64,6  56,2 53,6  -  0,9 0,4  1,3 -   3,5 4,9 2,3
 
Полтавська    49,8  30,2 19,7  7,0 0,8 0,7  2,0 0,6 18,0 1,0 3,7
 
Ровенська     7,7  3,3  2,0  -  0,7 0,4  0,2 0,2  3,5 0,7 1,4
 
Сумська     22,2  16,8  7,6  7,1 1,0 0,1  1,0 1,3  3,6 0,5 1,9
 
Тернопільська  13,1  8,5  6,5  -  1,2 0,3  0,5 0,3  4,0 0,3 -
 
Харківська   100,3  87,7 63,5 20,1 1,6 1,1  1,4 3,0  5,5 4,1 3,9
 
Херсонська    36,1  25,4  8,7 13,6 0,8 0,3  2,0 1,2  8,6 0,9 3,6
 
Хмельницька    9,5  3,1  1,2  -  0,8 0,6  0,5 0,5  5,5 0,4 2,7
 
Черкаська    50,3  44,4 33,1  4,5 1,3 1,2  4,3 0,1  5,2 0,6 2,7
 
Чернівецька   10,7  7,8  6,1  -  0,6 0,5  0,6 0,2  2,0 0,7 -
 
Чернігівська   19,8  12,7  6,5  4,5 0,8 0,3  0,6 1,7  4,0 1,4 3,2
 
Всього     1269,2 1035  768  190  32,5 16  28,5 24,5 165  44,7 47
 
   З загальної кількості виділяється комбікормів для птиці в
розпорядження  облвиконкомів  для  міжколгоспних  об'єднань,
спецгоспів і колгоспних птахофабрик по виробництву яєць і м'яса
птиці
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
        Області             |  Кількість
------------------------------------------------------------------
Вінницька                        0,2
 
Волинська                        0,5
 
Дніпропетровська                     0,9
 
Житомирська                       0,3
 
Запорізька                        0,5
 
Кіровоградська                      0,4
 
Кримська                         1,0
 
Львівська                        0,4
 
Миколаївська                       1,2
 
Одеська                         0,5
 
Полтавська                        0,4
 
Ровенська                        0,3
 
Сумська                         0,2
 
Тернопільська                      0,2
 
Харківська                        0,4
 
Херсонська                        0,5
 
Черкаська                        0,4
 
Чернівецька                       0,2
 
Чернігівська                       0,7
 
Всього                          9,2
 
   З загальної кількості виділяється комбікормів з карбамідним
концентратом  для господарств-репродукторів, спеціалізованих на
розведенні м'ясної худоби
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
   Області  |   Господарства-репродуктори    | Кількість
------------------------------------------------------------------
Волинська    - колгосп імені Кірова, Ковельський
          район                  0,3
 
Дніпропетровська - радгосп "Поливанівка",
          Магдалинівський район          0,3
 
Житомирська   - колгосп "Заповіт Ілліча",
          Радомишльський район           0,3
 
Запорізька    - радгосп імені Горького,
          Мелітопольський район          0,3
 
Івано-
Франківська   - колгосп "Прапор комунізму",
          Коломийський район            0,4
 
Кіровоградська  -                     0,8
 
 в тому числі: - колгосп імені Свердлова,
          Добровеличківський район         0,3
 
         - колгосп "Зоря комунізму",
          Новоархангельський район         0,2
 
         - колгосп імені Шевченка,
          Знам'янський район            0,3
 
Львівська    - радгосп "Верховина",
          Сколівський район            0,2
 
Одеська     - колгосп імені ілліча,
          Любашівський район            0,3
 
Полтавська    -                     0,7
 
 в тому числі: - колгосп імені Гоголя,
          Миргородський район           0,3
 
         - колгосп "Перемога комунізму",
          Лохвицький район             0,4
 
Черкаська    - колгосп імені Постишева,
          Золотоніський район           0,4
 
Чернігівська   -                     1,0
 
 в тому числі: - колгосп імені Фрунзе,
          Чернігівський район           0,3
 
         - колгосп "Шлях до комунізму",
          Борзнянський район            0,3
 
         - колгосп "Україна",
          Бобровицький район            0,3
 
         - колгосп "Правда", Коропський
          район                  0,1
 
Всього                           5,0
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                  від 24 червня 1986 р. N 231
 
              КІЛЬКІСТЬ
      комбікормів, що виділяються на III квартал
         1986 року для продажу населенню
 
                            (тис. тонн)
 
                             Кількість
 
Виділяється - всього                    215
 
 в тому числі для зустрічного продажу:
 
при закупках м'яса, включаючи закуплене по договорах
колгоспами і радгоспами                   38,0
 
при закупках молока, включаючи закуплене по договорах
колгоспами і радгоспами                   97,0
 
при закупках хутровини, а також дво- і триденних кроленят   7,4
 
при закупках живих кролів                   5,3
 
Укоопспілці для зустрічного продажу громадянам, які
уклали договір з організаціями споживчої кооперації
на закупівлю худоби та птиці                 57,3
 
Мінторгу УРСР для продажу населенню             10,0*
_______________
   * В тому числі 0,8 тис. тонн для продажу інвалідам за
розподілом Мінсоцзабезу УРСР.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка