Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо затвердження наказів Міністерством фінансів України

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         17.11.2003 N 31-04200-04-5/5570
 
                   Міністерствам та іншим
                   центральним органам
                   виконавчої влади України
                   Раді міністрів Автономної
                   Республіки Крим, обласним,
                   Київській і Севастопольській
                   міським державним
                   адміністраціям,
                   Міністерству фінансів
                   Автономної Республіки Крим,
                   головним фінансовим
                   управлінням обласних
                   і Київської міської
                   державної адміністрації,
                   фінансовому управлінню
                   Севастопольської міської
                   державної адміністрації
 
 
   Міністерством фінансів України затверджені наказами від 28
жовтня 2003 року:
 
   N 601 ( z1025-03 ) Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 26 "Виплати працівникам" (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 10 листопада 2003 року за N 1025/8346) - набуває
чинності з 1 січня 2004 року;
 
   N 602 ( z1029-03 ) Зміни до типової форми  фінансової
звітності (зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України
10 листопада 2003 року за N 1029/8350) - набуває чинності з
21 листопада 2003 року.
 
   Тексти зазначених документів для інформаційного забезпечення
і застосування підприємствами та організаціями можна отримати на
веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua).
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
24 червня 2003 року N 13814 до Приміток до річної фінансової
звітності (форма N 5) ( z0904-00 ) включені показники нарахованої
і використаної амортизації необоротних активів.
 
   Сума нарахованої амортизації за звітний рік складається з
нарахованої  амортизації  основних  засобів  (рядок  260)  і
нематеріальних активів (рядок 080), наведених у графі 10 Приміток
до річної фінансової звітності (форма N 5) ( z0904-00 ).
 
   Концепцією амортизаційної  політики,  схваленої  Указом
Президента України від 7 березня 2001 року N 169 ( 169/2001 ),
кошти амортизаційних відрахувань визначені джерелом інвестицій в
основний капітал.
 
   Законом України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
визначено,  що  інвестиції  у  відтворення  основних засобів
здійснюються у формі капітальних вкладень, до джерел фінансування
яких віднесені амортизаційні відрахування інвесторів.
 
   Показник використання амортизаційних відрахувань визначається
виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському
обліку відображені у звітному році на рахунку 15 "Капітальні
інвестиції", з урахуванням залишку на субрахунку 205 "Будівельні
матеріали" рахунку 20 "Виробничі запаси" на кінець звітного року
вартості непереданого у  монтаж  придбаного  устаткування  і
будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для
будівництва об'єктів основних засобів.
 
   Вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених
до  статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його
засновниками  (пайовиками,  учасниками),  вартість  одержаних
безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума
переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не
включаються  і  на  рахунку  15  "Капітальні інвестиції" не
відображаються.
 
   Капітальні інвестиції,  здійснені  за  рахунок  бюджетних
інвестиційних асигнувань, цільових коштів і внесків до статутного
(пайового) фонду (капіталу) підприємства, при визначенні суми
використаних амортизаційних відрахувань не враховуються.
 
   При визначенні складу машин і обладнання для заповнення рядка
1313 використовується Державний класифікатор України "Класифікація
основних  фондів",  затверджений  наказом Державного комітету
метрології, стандартизації та сертифікації від 19 серпня 1997 року
N 507 ( v0507217-97 ).
 
 Заступник Міністра                   С.Л.Цокол

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка