Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок формування, ведення та використання страхового фонду документації в системі галузей агропромислового виробництва

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.11.2003 N 401
 
 
     Про порядок формування, ведення та використання
     страхового фонду документації в системі галузей
          агропромислового виробництва
 
 
   З метою своєчасного, повного та якісного виконання вимог
Закону України  "Про  страховий  фонд  документації  України"
( 2332-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 року N 319 ( 319-2002-п ) "Про затвердження Положення про
порядок формування, ведення та використання галузевого страхового
фонду  документації",  доопрацювання  довгострокових галузевих
програм формування страхового фонду документації (далі - СФД) на
вироби та об'єкти агропромислового виробництва, передбаченої на
випадок забезпечення відновлення виробництва продукції і відбудови
стратегічних  об'єктів  системи  життєзабезпечення  населення,
проведення аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт
під  час  ліквідації надзвичайних ситуацій на техногенно та
екологічно небезпечних об'єктах агропромислового виробництва, а
також усунення недоліків Н А К А З У Ю:
 
   1. Урядовим  органам  державного  управління Міністерства
аграрної політики України, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної  Республіки  Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій,  Управлінню
сільського господарства і продовольства Севастопольської міської
держадміністрації, керівникам добровільних формувань, підприємств,
установ  та  організацій,  що  належать до сфери управління
Міністерства:
 
   1.1. Проаналізувати до 20 листопада 2003 р. роботу у сфері
створення СФД і стан виконання вимог чинного законодавства,
доручень Міністерства з цього питання, у тому числі: дати оцінку
стану справ на цій ділянці, підвищити вимогливість до керівних
кадрів та посадових осіб, на яких покладено відповідальність за
роботу об'єктів агропромислового виробництва.
 
   1.2. Забезпечити в 2003 році доопрацювання довгострокових
галузевих програм формування СФД на продукцію, об'єкти і споруди
агропромислового виробництва та визначити розміри їх фінансування
за формою згідно з додатком. Роботу проводити за погодженням з
регіональними   центрами   СФД   шляхом   мікрофільмування
конструкторської,  технологічної   та   проектно-будівельної
документації обраних об'єктів з послідовним закладанням копій на
державне зберігання.
 
   1.3. Подати до 1  грудня  2003  року  Міністерству  на
затвердження та погодження з Державним департаментом страхового
фонду документації Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи вихідні дані для формування галузевих
програм СФД.
 
   1.4. Організувати узагальнення річного виконання галузевих
програм формування СФД. Загальну інформацію про виконання подавати
до 15  грудня  протягом  2004-2005  років  Другому  відділу
(Сергієнко Б.І.) Міністерства.
 
   2. Методичне супроводження та координацію дій щодо створення
складових  довгострокової  галузевої  програми формування СФД
Міністерства покласти на:
   - Департамент  зв'язків  з  Верховною  Радою України та
організаційної роботи  (Костяк  М.М.)  -  службові  документи
довготривалого зберігання;
   - Департамент розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості (Гайдар М.В.) - об'єкти капітального будівництва;
   - Департамент науково-технічної політики (Саченко В.І.) -
інженерні споруди, обладнання та устаткування;
   - Другий відділ - документація мобілізаційного та оборонного
призначення;
   - державні  департаменти  -  продукція  агропромислового
виробництва (технологічна документація).
 
   3. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.) при формуванні бюджетного запиту на 2004 рік та на
наступні  роки  вносити пропозиції щодо виділення коштів на
створення загальної галузевої довгострокової програми формування
СФД.
 
   4. Другому відділу забезпечити подання до 30 грудня протягом
2004-2005 років  Державному  департаменту  страхового  фонду
документації МНС України узагальненої інформації про хід виконання
загальної галузевої програми формування СФД.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Яковенка В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   14.11.2003 N 401
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник (посада і прізвище)
                   _______________ (підпис)
                   "___" _________ 2003 р.
 
 
               ПРОГРАМА
   створення страхового фонду документації на продукцію,
  об'єкти і споруди агропромислового виробництва до 2010 року
  (на випадок відновлення виробництва продукції і відбудови
  стратегічних об'єктів системи життєзабезпечення населення,
  проведення аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних
  робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій на техногенно
        та екологічно небезпечних об'єктах)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  | Назва  | Назва і  |Назва і  |  Вид   |  Обсяг   |  Обсяг  |  Термін  |  Поштові |Примітка|
|з/п|підприємства,|продукції, |позначення |відомча  |документації|документації |фінансування|мікрофільму-| реквізити |    |
|  | організації,|об'єктів і | основних  |належність|      | (ф. А4),  |за рахунок |  вання  |мікрофільму-|    |
|  | товариства | споруд,  |комплектів |підприєм- |      | обраної до |виробника  |      |  ючого  |    |
|  |       |інженерних |документації|ства,   |      |мікрофільму- |  або   |      |підприємства|    |
|  |       | мереж та |      |організа- |      |вання, арк. |держбюджету,|      |      |    |
|  |       |комунікацій|      |ції,   |      |       | тис. грн. |      |      |    |
|  |       |      |      |товариства|      |       |      |      |      |    |
|  |       |      |      |власника |      |       |      |      |      |    |
|  |       |      |      |документа-|      |       |      |      |      |    |
|  |       |      |      |ції    |      |       |      |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Зразок заповнення                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Державний  |головний  |технологічна|ДНДКІ   |технологічна|  3500   |  10,5   |  2003  |79010, м.  |    |
|  |науково-   |лаборатор- |та     |ветеринар-|та     |       |(держбюджет)|      |м. Львів,  |    |
|  |дослідний  |ний корпус |будівельна |них    |проектно-  |       |      |      |вулиця   |    |
|  |контрольний |      |      |препаратів|будівельна |       |      |      |Донецька, 1 |    |
|  |інститут   |      |      |та    |      |       |      |      |      |    |
|  |ветеринарних |      |      |кормових |      |       |      |      |      |    |
|  |препаратів та|      |      |добавок  |      |       |      |      |      |    |
|  |кормових   |      |      |     |      |       |      |      |      |    |
|  |добавок   |      |      |     |      |       |      |      |      |    |
|  |(ДНДКІ)   |      |      |     |      |       |      |      |      |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Підпис керівника           (ініціали і прізвище)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка