Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні дії щодо стабілізації ситуації на ринку продовольчого зерна, хліба і хлібобулочних виробів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 10 листопада 2003 р. N 1747
                Київ
 
       Про невідкладні дії щодо стабілізації
       ситуації на ринку продовольчого зерна,
         хліба і хлібобулочних виробів
 
 
   Розглянувши хід  виконання  постанови  Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) "Про недоліки
в  роботі  окремих органів виконавчої влади із забезпечення
продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних
продовольчих товарів". Кабінет Міністрів України відзначає, що в
результаті вжитих органами виконавчої влади заходів  вдалося
стабілізувати ситуацію на ринку продовольства.
 
   У цілому в державі обсяг продовольчого зерна підтримується на
рівні не нижче  його  тримісячної  потреби.  У  Волинській,
Кіровоградській, Тернопільській та Чернігівській областях цей
показник перевищує шестимісячну потребу. У достатній мірі ринок
насичено  крупами, цукром і олією із забезпеченням значного
зниження їх цін. Стабілізувалися ціни на хліб і хлібобулочні
вироби.
 
   Разом з тим ситуація залишається напруженою, оскільки рівень
цін на імпортоване зерно втричі перевищує рівень торішніх цін на
вітчизняне зерно, на базі яких було сформовано роздрібні ціни на
хліб і хлібобулочні вироби.
 
   Менше від тримісячної потреби накопичено продовольчого зерна
в  Автономній Республіці Крим, Донецькій, Івано-Франківській,
Рівненській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій областях,
м. Севастополі. Не приділяється належна увага цій роботі Державним
комітетом з державного матеріального  резерву  та  Державною
акціонерною компанією "Хліб України".
 
   Для закупівлі  продовольчого  зерна не залучаються кошти
місцевих бюджетів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях,
м. Севастополі. У більшості регіонів не проводиться належна робота
із залучення кредитних ресурсів комерційних банків на зазначені
цілі.
 
   З метою  забезпечення  подальшої  стабілізації  ринку
продовольчого зерна, хліба і  хлібобулочних  виробів  Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Звернути увагу Голови Ради міністрів Автономної Республіки
Крим Куніцина С.В., голів обласних державних  адміністрацій:
Донецької - Близнюка А.М., Івано-Франківської - Вишиванюка М.В.,
Рівненської - Сороки М.П., Хмельницької -  Лундишева  В.М.,
Черкаської - Льошенка В.О. та Чернівецької - Романіва М.В., голови
Севастопольської міської державної адміністрації Жунька Л.М. на
недостатню роботу з накопичення в регіонах продовольчого зерна та
створення його необхідних запасів; голови Закарпатської обласної
державної адміністрації  Різака  І.М. на допущення в області
монопольних проявів, що  призвело  до  дестабілізації  ринку
продовольчого зерна, хліба і хлібобулочних виробів, та зажадати
від них вжиття невідкладних заходів до виправлення становища.
 
   2. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій завершити формування протягом листопада поточного
року незнижуваного ресурсу продовольчого зерна згідно з додатком
1, який повинен підтримуватися у визначеному обсязі на перше число
кожного наступного місяця у період до 30 травня 2004 р., з
урахуванням необхідності забезпечення впливу місцевих органів
виконавчої влади на використання зерна, зокрема шляхом залучення
для цього коштів місцевих бюджетів (прямі видатки для його
закупівлі;  попередня  часткова  оплата  зерна,  закупленого
операторами цього ринку; здешевлення кредитів для операторів
зернового ринку; внесення плати за зберігання зерна, закупленого
зазначеними операторами, тощо).
 
   3. Міністерству  фінансів,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям вжити заходів для спрямування коштів,
одержаних від перевиконання місцевих бюджетів за 2003 рік, на
закупівлю продовольчого зерна  для  регіональних  потреб  та
здійснення  заходів щодо соціального захисту малозабезпечених
верств населення.
 
   4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки  та з питань європейської інтеграції, Міністерству
фінансів і Міністерству аграрної політики разом з Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими, державними адміністраціями визначити в
тижневий  строк категорії населення та чисельність осіб, що
потребують державної підтримки у зв'язку з подорожчанням хліба і
хлібобулочних виробів, джерела фінансування такої підтримки у
період до кінця 2004 року. Передбачити відповідні кошти для цієї
мети під час доопрацювання проекту Державного бюджету України та
формування проектів місцевих бюджетів на 2004 рік.
 
   5. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з питань європейської інтеграції. Міністерству фінансів разом з
Національним банком, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними,  Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями визначити в тижневий строк  обсяг  кредитних
ресурсів,  необхідних  для закупівлі продовольчого зерна для
регіональних потреб, та забезпечити виділення для його закупівлі
коштів визначеним в установленому порядку вітчизняним операторам.
 
   6. Утворити оперативну групу з урегулювання проблем на ринку
продовольчого зерна, хліба і хлібобулочних виробів у складі згідно
з додатком 2.
 
   Першому заступнику  Міністра  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції Першину В.Л. і першому заступнику Міністра
аграрної  політики  Безуглому  М.Д. разом з Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити
щоденне виявлення проблемних питань на ринку продовольчого зерна,
хліба і хлібобулочних виробів та внесення зазначеній оперативній
групі пропозицій щодо їх вирішення.
 
   7. Міністерству аграрної політики, Міністерству транспорту,
Міністерству  охорони  здоров'я,  Державній митній службі та
Державній податковій адміністрації вжити заходів до значного
скорочення тривалості процедур, пов'язаних з оформленням імпорту
зерна.
 
   Державній митній службі невідкладно інформувати оперативну
групу з урегулювання проблем на ринку продовольчого зерна, хліба і
хлібобулочних виробів про  факти  затримання  з  проведенням
зазначених процедур.
 
   8. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям тимчасово, на період до 1 липня 2004 р., установити
граничний рівень рентабельності 5 відсотків до повних витрат на
борошно першого і другого сорту, хліб і хлібобулочні вироби з
нього, із суміші борошна пшеничного першого і другого сорту та
житнього, хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків без зміни їх
питомої ваги у загальному обсязі виробництва, здійснивши одночасно
запобіжні заходи для соціального захисту малозабезпечених верств
населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
   9. Державному комітетові з державного матеріального резерву
забезпечити до кінця поточного року накопичення продовольчого
зерна в обсязі не менш як 1 млн. тонн (без урахування операцій,
пов'язаних із збереженням обсягів незнижуваного запасу).
 
   10. Державній акціонерній компанії "Хліб України" забезпечити
до кінця поточного року заготівлю продовольчого зерна в обсязі не
менш як 300 тис. тонн.
 
   11. Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки та
з  питань  європейської  інтеграції,  Міністерству  фінансів,
Міністерству праці та соціальної політики, Державному комітетові
статистики, Державному комітетові телебачення і радіомовлення,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям  забезпечити
інформування  населення  стосовно  об'єктивності ситуації, що
склалася на ринку продовольчого зерна і продовольства, приділивши
особливу увагу висвітленню заходів, які вживаються для захисту
соціально незахищених верств населення.
 
   12. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови
покласти на Віце-прем'єр-міністра України Кириленка І.Г., Міністра
аграрної політики Рижука С.М., Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції Хорошковського В.І., Міністра праці та
соціальної політики Папієва М.М., Голову Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
 
   13. Питання про стан виконання цієї постанови розглянути на
засіданні Кабінету Міністрів України у травні 2004 року.
 
   14. Визнати  таким,  що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України  від  6  серпня  2003 р. N 475
( 475-2003-р ) "Про утворення Урядової робочої групи з контролю за
ситуацією  на  продовольчому  ринку" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 32, ст. 1717).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 10 листопада 2003 р. N 1747
 
               ОБСЯГ
     формування незнижуваного ресурсу продовольчого
     зерна в розмірі тримісячної регіональної потреби
 
------------------------------------------------------------------
       Регіон       |    Обсяг, тис. тонн
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим           69
 
   Область:
 
Вінницька                   60
 
Волинська                   36
 
Дніпропетровська                66
 
Донецька                   112
 
Житомирська                  39
 
Закарпатська                  43
 
Запорізька                   65
 
Івано-Франківська               48
 
Київська                    62
 
Кіровоградська                 38
 
Луганська                   69
 
Львівська                   81
 
Миколаївська                  43
 
Одеська                    78
 
Полтавська                   43
 
Рівненська                   40
 
Сумська                    21
 
Тернопільська                 38
 
Харківська                   99
 
Херсонська                   40
 
Хмельницька                  48
 
Черкаська                   48
 
Чернівецька                  25
 
Чернігівська                  42
 
м. Київ                    70
 
м. Севастополь                 13
 
Усього                    1436
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 10 листопада 2003 р. N 1747
 
              СКЛАД
      оперативної групи з урегулювання проблем на
        ринку продовольчого зерна, хліба і
           хлібобулочних виробів
 
 
   АЗАРОВ       - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Микола Янович       голова оперативної групи
 
   КИРИЛЕНКО     - Віце-прем'єр-міністр України, заступник
Іван Григорович      голови оперативної групи
 
   ЯЦЕНЮК       - перший заступник голови Національного
Арсеній Петрович     банку (за згодою)
 
   ПЕРШИН       - перший заступник Міністра економіки
Володимир Леонідович   та з питань європейської інтеграції
 
   БЕЗУГЛИЙ      - перший заступник Міністра аграрної
Микола Дмитрович     політики
 
   ПАПІЄВ       - Міністр праці та соціальної політики
Михайло Миколайович
 
   КІРПА       - Міністр транспорту
Георгій Миколайович
 
   КРАВЧЕНКО     - Голова Державної податкової
Юрій Федорович      адміністрації
 
   КАЛЕНСЬКИЙ     - Голова Держмитслужби
Микола Миколайович
 
   ШЕВЧЕНКО      - народний депутат України (за згодою)
Олександр Олександрович
 
   ЛЕНГ        - віце-президент Всеукраїнської асоціації
Євген Анатолійович    хлібопекарів, перший заступник голови
             правління ЗАТ "Укрзернопром"
             (за згодою)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка