Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки валютної політики Національного банку України за 10 місяців 2003 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
 
               Л И С Т
 
         10.11.2003 N 13-110/4710-8197
 
                   Банкам України
 
 
         Про підсумки валютної політики
          Національного банку України
           за 10 місяців 2003 року
 
 
   Грошово-кредитна політика в Україні проводиться з врахуванням
необхідності підтримання стабільності національної валюти  та
підвищення стійкості грошово-кредитної системи до можливого впливу
внутрішніх та зовнішніх дестабілізуючих чинників, як головної
монетарної передумови розвитку банківської системи.
 
   Валютна політика протягом 10 місяців 2003 року проводилася
згідно з "Основними засадами  грошово-кредитної  політики  на
2003 рік" ( v0013500-02 ).
 
   Основними результатами  валютно-курсової  політики  НБУ з
початку 2003 року було забезпечення стабільності номінального
курсу  гривни до долара США, сприятливої динаміки реального
ефективного обмінного курсу та збільшення золотовалютних резервів
НБУ, що створило умови для досягнення цілей монетарних програм та
економічного зростання.
 
   Згідно з "Основними засадами грошово-кредитної політики на
2003 рік"  ( v0013500-02 )  обмінний  курс визначено цільовим
орієнтиром для здійснення грошово-кредитної політики. Офіційний
курс гривні до долара США з початку року зміцнився на 0,01%.
 
   Низхідна динаміка  реального  ефективного обмінного курсу
(девальвація за січень-вересень понад 8%) була сприятливою для
розвитку українського експорту товарів та послуг, який за перше
півріччя 2003 року збільшився порівняно з відповідним періодом
минулого року на 23,8%.
 
   В умовах режиму керованого плаваючого валютного курсу, НБУ
реалізовував активну політику інтервенцій і викуповував надмірну
пропозицію з ринку. Інтервенції були основним джерелом зростання
резервів, які  за  10  місяців  збільшилися  майже  на
2,5 млрд. дол. США, з урахуванням зовнішніх запозичень Уряду в
сумі 1 млрд. дол. США, і значних (1,3 млрд. дол. США) платежів з
погашення  і обслуговування зовнішнього боргу. На 01.11.2003
золотовалютні резерви  за  поточним  курсом  становили  майже
6,9 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів і
послуг протягом 3,2 місяця.
 
   На міжбанківському валютному ринку з початку 2003 року, як і
протягом попереднього року, існувало стійке перевищення пропозиції
іноземної валюти над попитом на неї. Обсяги операцій порівняно з
відповідним  періодом  2002  року  збільшилися на 29,8%, що
відповідало подальшому розвитку економіки і зовнішньоекономічних
відносин.
 
   На ринку готівкових іноземних валют перевищення пропозиції
валюти від населення над попитом на неї за звітний період
збільшилося порівняно з відповідним періодом 2002 року у 4 рази,
що вказує на збереження довіри до національної валюти.
 
   Головною метою системи валютного регулювання в 2003 році, як
і в попередні роки, залишалося забезпечення стабільності валютного
ринку України, зокрема курсової стабільності.
 
   Досягнута стабільність на валютному ринку дозволила НБУ в
поточному  році  здійснити ряд заходів, спрямованих на його
лібералізацію.
 
   Так, з метою  лібералізації  та  підвищення  ліквідності
міжбанківського валютного ринку з 08.07.2003 НБУ здійснює операції
з купівлі - продажу доларів США на умовах не тільки ТОД (дата
валютування - сьогодні), але й ТОМ (дата валютування - наступний
банківський день). З метою створення умов для хеджування валютних
ризиків клієнтів з 14.01.2003 НБУ дозволив банкам здійснювати
операції з купівлі-продажу іноземної валюти I групи Класифікатора
за іноземні валюти  ( v0521500-98 )  I групи Класифікатора на
міжнародних валютних ринках, а з 24.10.2003 - на міжбанківському
валютному ринку України.
 
   Для хеджування валютних ризиків банків у разі несприятливої
фінансової кон'юнктури, а також для подальшої розбудови ринку
банківських  металів  дозволено  уповноваженим банкам купівлю
іноземної валюти або банківських металів на  міжбанківському
валютному ринку України за гривні без наявності зобов'язань, а
також купівлю банківських металів без наявності зобов'язань на
міжнародному ринку за рахунок власної іноземної валюти або за
рахунок купленої іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку за гривні.
 
   Окремі рішення Національного банку України спрямовувалися на
прискорення зовнішньоекономічних розрахунків, а саме: скорочення з
5 до 1 дня терміну утримання коштів в гривнях на окремому
аналітичному рахунку у разі їх перерахування резидентами на
користь  нерезидентів  через  коррахунки  банків-нерезидентів;
скасування вимоги засвідчення митними органами копій  митних
декларацій,  які надаються до уповноважених банків в пакеті
підтвердних документів; скасування вимоги в частині формування
банками реєстрів на купівлю іноземної валюти, що подаються на
погодження податковим органам, у разі купівлі іноземної валюти за
імпортними операціями, якщо продукція вже ввезена на територію
України.
 
   В поточному році спрощено порядок, що регламентує купівлю
іноземної  валюти  страховиками для здійснення розрахунків з
нерезидентами за надані фізичним особам при виїзді за кордон
(наприклад, у відрядження, туристичні поїздки, навчання) послуги
через мережу закладів "Асістанс", а також за дорученням органів
державної влади для виконання державою функцій, пов'язаних із
зовнішньоекономічною діяльністю.
 
   З метою подальшого розвитку валютного ринку України  та
розширення спектру банківських послуг, які уповноважені банки
надають своїм клієнтам, дозволено за бажанням клієнта - фізичної
особи, яка не є суб'єктом господарської діяльності України,
здійснювати конвертацію вільно конвертованої іноземної валюти, що
рахується на рахунку, в іншу іноземну валюту І групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів  ( v0521500-98 ),  з
одночасним зарахуванням купленої валюти на його рахунок.
 
   Для розширення використання гривні в міжнародних розрахунках
НБУ скасував обмеження щодо неможливості  поповнення  Банком
нерезидентом  власного  кореспондентського рахунку в гривнях,
відкритого в уповноваженому банку України, за рахунок коштів,
перерахованих з власного кореспондентського рахунку, відкритого в
іншому  уповноваженому  банку  України,  а  також  дозволив
банкам-нерезидентам протягом календарного місяця перераховувати до
60 тисяч гривень включно з власного кореспондентського рахунку,
відкритого в уповноваженому банку України, на утримання власного
представництва в Україні.
 
   З метою спрощення процедури встановлення українськими банками
кореспондентських відносин з банками-нерезидентами та відкриття
кореспондентських рахунків у цих банках дозволено використовувати
відповідні повідомлення по системах SWIFT, TELEX.
 
   Заходи по  лібералізації  міжбанківського валютного ринку
України торкнулися і його готівкового сегменту. Так, з 14 березня
2003 року відмінено вимогу дотримання уповноваженими банками
граничного 5% відхилення курсу гривні до іноземних валют від
офіційного  курсу  при здійсненні операцій з купівлі-продажу
готівкової валюти через каси та пункти обміну валют.
 
   Низка рішень Правління НБУ в 2003 році спрямовувалася на
подальше удосконалення механізму функціонування ринку банківських
металів: запроваджено здійснення торгівлі банківськими металами в
режимі Торговельної сесії на міжбанківському валютному ринку
України, а також розширено спектр операцій  з  банківськими
металами. Для фізичних осіб збільшено норму купівлі банківських
металів через касу уповноваженого банку, а саме до 50 000 гривень.
 
   В поточному році Національним банком України  пом'якшені
вимоги до окремих операцій, пов'язаних з кредитуванням в іноземній
валюті. Зокрема, з метою поліпшення умов та прискорення отримання
довгострокових  кредитів  в іноземній валюті, що залучаються
уповноваженими банками від нерезидентів,  спрощено  процедуру
реєстрації укладених ними кредитних договорів на строк більше 1
року. Поряд з цим, фізичним особам надано право отримувати кредити
в іноземній валюті від уповноважених банків та від нерезидентів,
що сприятиме більш повному задоволенню споживчих потреб.
 
   Протягом 2003 року вдосконалювалися норми, що регламентують
переміщення через митний кордон України фізичними та юридичними
особами валютних цінностей: для фізичних осіб спрощено процедуру
вивозу  готівкової  іноземної валюти та здійснення переказів
іноземної валюти за межі України; для уповноважених  банків
спрощена  процедура  ввезення  банківських металів і банкнот
іноземних держав та процедура отримання індивідуальних ліцензій
НБУ на право перерахування іноземної валюти за межі України на
оплату банківських металів.
 
   Одночасно НБУ вживав заходи по попередженню відпливу валютних
коштів за кордон, для чого запроваджувалися адекватні процедури.
 
   Так, в 2003 році на виконання норм Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України з питань запобігання
використанню  банків  та  інших  фінансових установ з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" від
06.02.03 N 485-IV ( 485-15 ):
   - зкориговано норми щодо ідентифікації клієнтів за операціями
з готівкою, які здійснюються без відкриття рахунку, з 10 000 євро
на 50 000 гривень;
   - затверджена процедура закриття анонімних валютних рахунків
та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в
іноземній та національній валюті України.
 
   До кінця поточного року Національний банк України здійснить
подальші кроки по  лібералізації  чинної  системи  валютного
регулювання.
 
   З метою розширення спектру фінансових інструментів, що можуть
застосовуватись резидентами, Національний банк найближчим часом
дозволить  проведення  на біржовому сегменті валютного ринку
операцій з ф'ючерсними контрактами, базовим активом яких є курс
або крос-курс іноземної валюти. При цьому розрахунки за такими
контрактами здійснюватимуться в гривнях.
 
   Передбачається подальше впорядкування проведення резидентами
операцій щодо імпорту та експорту капіталу у вигляді кредитів,
позик в іноземній валюті, зокрема стосовно надання резидентами -
небанківськими установами позик в іноземній валюті нерезидентам.
 
   Триває підготовка нормативно-правових актів, які мають на
меті більш чітку регламентацію процедури здійснення  окремих
валютних операцій, а саме: розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України; використання іноземної валюти на території України як
засобу платежу; розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту у валюті України.
 
   З метою  створення  умов  для збільшення ресурсної бази
банківської системи, Національний банк України в  найближчій
перспективі розгляне питання щодо можливості спрощення порядку
відкриття фізичними особами  (резидентами  та  нерезидентами)
поточних і вкладних рахунків в українських банках.
 
   На виконання  заходів  Програми  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в даний час
Національний банк України веде активну роботу по остаточному
узгодженню положень нової редакції проекту Закону України "Про
систему  валютного  регулювання  і валютного контролю", який
розробляється Мінекономіки України за участю усіх зацікавлених
міністерств та відомств. Прийняття цього законопроекту дасть змогу
вдосконалити законодавче забезпечення реалізації єдиної державної
валютної політики, а також стабільності валюти України і валютного
ринку України, як факторів зростання національної економіки.
 
 Перший заступник Голови                А.П.Яценюк

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка