Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 21 жовтня 2003 року N 373

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2003 N 379
 
 
      Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
         від 21 жовтня 2003 року N 373
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
1 жовтня 2003 року N 57748 Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести у додаток до наказу Міністерства аграрної політики
України від 21 жовтня 2003 року N 373 ( v0373555-03 ) "Про план
заходів щодо виконання постанови Верховної Ради України від
18.09.03 N 1191-IV" зміни, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                      С.Мельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   28.10.2003 N 379
 
 
               ЗМІНИ
    у додаток до наказу Міністерства аграрної політики
     України від 21 жовтня 2003 року N 373 "Про план
      заходів щодо виконання постанови Верховної
        Ради України від 18.09.03 N 1191-IV"
             ( v0373555-03 )
 
 
   Пункт 15 викласти у такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|" |Внести до 1 жовтня    |Подати Кабінету     |До 1 листопада |Письмак В.П.   |
|15.|2003 року на розгляд   |Міністрів України    |  2003 року  |Розгон А.В.   |
|  |Верховної Ради України  |узгоджений проект    |        |         |
|  |проекти законів України: |зазначеного Закону   |        |         |
|  |про внесення змін до   |України.        |        |         |
|  |статті 7 Закону України |            |        |         |
|  |"Про державне      |            |        |         |
|  |регулювання імпорту   |            |        |         |
|  |сільськогосподарської  |            |        |         |
|  |продукції" щодо     |            |        |         |
|  |продовження терміну дії |            |        |         |
|  |пункту 12 статті 7    |            |        |         |
|  |Закону України до    |            |        |         |
|  |1 червня 2004 року;   |            |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про звільнення від сплати|Підготувати та подати  |До 1 листопада |Письмак В.П.   |
|  |податку на додану    |пропозиції Міністерству |  2003 року  |Зуб Г.І.     |
|  |вартість операцій    |фінансів України щодо  |        |Розгон А.В.   |
|  |з ввезення на митну   |зазначеного проекту   |        |         |
|  |територію України    |Закону України     |        |         |
|  |у 2003 році       |            |        |         |
|  |продовольчого та     |            |        |         |
|  |фуражного зерна;     |            |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про внесення змін до   |Подати пропозиції    |До 1 листопада |Розгон А.В.   |
|  |Закону України "Про   |Державному комітету   |  2003 року  |Кішак Ю.П.    |
|  |Державний бюджет     |України з державного  |        |Зуб Г.І.     |
|  |України на 2003 рік"   |матеріального резерву  |        |Лаврик О.М.   |
|  |щодо надання Державному |щодо надання права   |        |         |
|  |комітету України     |закупівлі продовольчого |        |         |
|  |з державного       |зерна за межами України |        |         |
|  |матеріального резерву  |та закупівлі з метою  |        |         |
|  |плана закупівлі     |стабілізації цін на   |        |         |
|  |продовольчого зерна за  |внутрішньому ринку   |        |         |
|  |межами України в межах  |500 тис. тонн насіння  |        |         |
|  |бюджетних асигнувань,  |соняшнику        |        |         |
|  |передбачених законом   |та 60 тис. тонн цукру. |        |         |
|  |на закупівлю зернових  |            |        |         |
|  |культур, вирощених    |            |        |         |
|  |українськими       |            |        |         |
|  |товаровиробниками, та  |            |        |         |
|  |закупівлі з метою    |            |        |         |
|  |стабілізації цін на   |            |        |         |
|  |внутрішньому ринку    |            |        |         |
|  |500 тис. тонн насіння  |            |        |         |
|  |соняшнику        |            |        |         |
|  |та 60 тис. тонн цукру;  |            |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про дотування у 2004 році|Внести Комітету     |До 1 листопада |Дробот В.І.   |
|  |виробництва зерна, цукру,|Верховної Ради України |  2003 року  |Зуб Г.І.     |
|  |молока, м'яса та олії;  |з питань бюджету    |        |Микитюк Д.М.   |
|  |             |пропозиції щодо     |        |Кіщак Ю.П.    |
|  |             |збільшення видатків за |        |Лаврик О.М.   |
|  |             |рахунок загального фонду|        |         |
|  |             |Державного бюджету   |        |         |
|  |             |України для підтримки  |        |         |
|  |             |виробництва продукції  |        |         |
|  |             |тваринництва      |        |         |
|  |             |і рослинництва.     |        |         |
|  |             |Визначитись щодо    |        |         |
|  |             |необхідності внесення  |        |         |
|  |             |зазначеного       |        |         |
|  |             |законопроекту на    |        |         |
|  |             |розгляд Кабінету    |        |         |
|  |             |Міністрів України    |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про реструктуризацію   |Вивчити зазначений   |До 1 листопада |Зуб Г.І.     |
|  |кредитних ресурсів,   |законопроект на предмет |  2003 року  |         |
|  |виданих агропромисловому |відповідності вимогам  |        |         |
|  |комплексу під урожай   |Закону України "Про   |        |         |
|  |2003 року,        |банки та банківську   |        |         |
|  |та запровадження     |діяльність" ( 2121-14 ) |        |         |
|  |довгострокового     |та визначитись     |        |         |
|  |кредитування       |у доцільності подання  |        |         |
|  |сільськогосподарських  |його до Кабінету    |        |         |
|  |товаровиробників;    |Міністрів України    |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про скасування пільг   |Внести пропозиції    |До 1 листопада |Куць О.І.    |
|  |щодо плати за землю   |Міністерству фінансів  |  2003 року  |         |
|  |власників та       |України щодо зазначеного|        |         |
|  |землекористувачів;    |проекту Закону України |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про основні засади    |Внести пропозиції    |До 1 листопада |Дробот В.І.   |
|  |державної аграрної    |Кабінету Міністрів   |  2003 року  |Зуб Г.І.     |
|  |політики України;    |України щодо термінів  |        |         |
|  |             |подання зазначеного   |        |         |
|  |             |проекту Закону України |        |         |
|  |             |з урахуванням      |        |         |
|  |             |доручення        |        |         |
|  |             |Прем'єр-міністра    |        |         |
|  |             |України         |        |         |
|  |             |від 13.10.03 N 5931   |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про кооперацію      |Прискорити розгляд   |До 1 листопада |Розгон А.В.   |
|  |в агропромисловому    |проекту Закону України |  2003 року  |Керівники    |
|  |комплексі;        |"Про внесення змін до  |        |структурних   |
|  |             |статті 1 Закону     |        |підрозділів   |
|  |             |України "Про      |        |міністерства   |
|  |             |сільськогосподарську  |        |згідно з     |
|  |             |кооперацію, який    |        |компетенцією   |
|  |             |знаходиться на     |        |         |
|  |             |опрацюванні у Комітеті |        |         |
|  |             |Верховної Ради України |        |         |
|  |             |з питань європейської  |        |         |
|  |             |інтеграції       |        |         |
|  |             |(реєстраційний     |        |         |
|  |             |номер 3546)       |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про фінансово-кредитну  |Підготувати для розгляду|До 1 листопада |Зуб Г.І.     |
|  |систему забезпечення   |Верховною Радою України |  2003 року  |Керівники    |
|  |агропромислового     |у третьому читанні   |        |структурних   |
|  |комплексу;        |проекту Закону України |        |підрозділів   |
|  |             |"Про державну фінансову |        |міністерства   |
|  |             |та бюджетну підтримку  |        |згідно з     |
|  |             |агропромислової галузі |        |компетенцією   |
|  |             |України", перебачивши в |        |         |
|  |             |ньому розділ з питань  |        |         |
|  |             |кредитної політики   |        |         |
|  |             |агропромислової галузі |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про систему       |Провести аналіз існуючої|До 1 листопада |Саченко В.І.   |
|  |матеріально-технічного  |законодавчої бази з   |  2003 року  |Керівники    |
|  |забезпечення       |питань матеріально-   |        |структурних   |
|  |агропромислового     |технічного забезпечення |        |підрозділів   |
|  |комплексу;        |агропромислового    |        |міністерства   |
|  |             |комплексу з тим,    |        |згідно з     |
|  |             |щоб визначитися     |        |компетенцією   |
|  |             |у необхідності прийняття|        |         |
|  |             |зазначеного       |        |         |
|  |             |законопроекту      |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |про наукове та кадрове  |Провести аналіз існуючої|До 1 листопада |Бойко М.Ф.    |
|  |забезпечення       |законодавчої бази    |  2003 року  |         |
|  |агропромислового     |з питань науки     |        |         |
|  |комплексу.        |і кадрового забезпечення|        |         |
|  |             |агропромислового    |        |         |
|  |             |комплексу на предмет  |        |         |
|  |             |вирішення існуючих   |        |         |
|  |             |проблем з цих питань  |        |         |
|  |             |з тим, щоб визначитись |        |         |
|  |             |у необхідності прийняття|        |         |
|  |             |зазначеного       |        |         |
|  |             |законопроекту      |        |         |
|  |-------------------------+------------------------+---------------+-----------------|
|  |До підпункту "н"     |            |        |         |
|  |пункту 4:        |            |        |         |
|  |Подати Кабінетові    |            |        |         |
|  |Міністрів відповідні   |            |        |         |
|  |узгоджені пропозиції:  |            |        |         |
|  |до абзацу другого:    |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |КРАВЧЕНКУ Ю.Ф.      |            |        |         |
|  |КАЛЕНСЬКОМУ М.М.     |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу третього:   |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О. -     |            |        |         |
|  |скликання        |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |КРАВЧЕНКУ Ю.Ф.      |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М.       |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу четвертого:  |            |        |         |
|  |ПЕСОЦЬКОМУ М.Ф. -    |            |        |         |
|  |скликання        |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М.       |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу п'ятого:    |            |        |         |
|  |ПАПІЄВУ М.М. - скликання |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ЗАЙЧУКУ Б.О.       |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу шостого:    |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |КРАВЧЕНКУ Ю.Ф.      |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу сьомого:    |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |ТІГІПКУ С.Л.       |            |        |         |
|  |до абзацу восьмого:   |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКО Ф.О. -     |            |        |         |
|  |скликання        |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М.       |            |        |         |
|  |ДАНИЛЕНКУ А.С.      |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |КРАВЧЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзаців        |            |        |         |
|  |дев'ятого-одинадцятого: |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ЗУБЦЮ М.В.        |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу дванадцятого: |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |М'ЯЛИЦІ А.К.       |            |        |         |
|  |ЄРМІЛОВУ С.Ф.      |            |        |         |
|  |НЕГОДІ О.О.       |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ПЕСОЦЬКОМУ М.Ф.     |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В.     |            |        |         |
|  |до абзацу тринадцятого: |            |        |         |
|  |РИЖУКУ С.М. - скликання |            |        |         |
|  |КРЕМЕНЮ В.Г.       |            |        |         |
|  |ЯРОШЕНКУ Ф.О.      |            |        |         |
|  |ХОРОШКОВСЬКОМУ В.І.   |            |        |         |
|  |ПАТОНУ Б.Є.       |            |        |         |
|  |ЗУБЦЮ М.В.        |            |        |         |
|  |ЛАВРИНОВИЧУ О.В."    |            |        |         |
------------------------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка