Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 травня 1990 р. N 109
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
    рішень Уряду УРСР з питань підвищення кваліфікації
       і перепідготовки керівних працівників і
        спеціалістів народного господарства
 
 
   У зв'язку з перебудовою системи підвищення кваліфікації і
перепідготовки  керівних працівників і спеціалістів народного
господарства та відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від
8 лютого  1990  р.  N  125  Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
 
   2. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
8 лютого 1990 р. N 125 визнала такими, що втратили чинність,
рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
 
     Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 25
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 12 травня 1990 р. N 109
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 14 грудня 1940 р. N 1655
"Про план осінньо-зимового ремонту тракторів і комбайнів та заходи
поліпшення технічного догляду за машинно-тракторним парком МТС і
радгоспів УРСР" (Протокол N 10).
 
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1957 р. N 253
"Про створення відділення удосконалення спеціалістів по фізичній
культурі і спорту при Київському державному інституті фізичної
культури" (ЗП УРСР, 1957 р., N 5-6, ст. 58).
 
   3. Підпункт "б" пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
27 липня 1959 р. N 1104 "Про деякі питання  господарського
будівництва, які додатково передаються на вирішення раднаргоспів,
міністрів і керівників відомств УРСР та виконкомів обласних Рад
депутатів трудящих" (ЗП УРСР, 1959 р., N 7, ст. 94).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1960 р. N 1110
"Про  систему  підвищення   кваліфікації   керівних   та
інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і
працівників державного апарату" (ЗП УРСР, 1960 р., N 7, ст. 108),
крім пункту 6 вступної частини.
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 липня 1963 р., N 795
"Про підвищення економічної підготовки керівних та інженерною
технічних працівників промисловості і будівництва".
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 листопада 1964 р.
N 1203 "Про заходи по поліпшенню  підготовки  і  підвищенню
кваліфікації рахівничих працівників та працівників механізованого
обліку для сільського господарства", крім абзаців  третього,
четвертого і п'ятого підпункту "а" пункту 9.
 
   7. Пункти 2, 3, 6, підпункти "б" і "в" пункту 7 постанови
ради Міністрів УРСР від 29 липня 1965 р. N 736 "Про підвищення
рівня  економічних  знань керівних працівників, спеціалістів,
студентів вищих та учнів середніх спеціальних учбових закладів"
(ЗП УРСР, 1965 р., N 7, ст. 104), а також пункт 1 цієї постанови в
частині строків навчання.
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 січня 1966 р. N 74
"Про  підвищення  рівня  економічних  знань  керівних  та
інженерно-технічних працівників Української РСР".
 
   9. Підпункт "з" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 березня 1966 р. N 187 "Про заходи по зниженню втрат і поліпшенню
якості виробництва молочної продукції".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1966 р.
N 686  "Про  підвищення  кваліфікації спеціалістів сільського
господарства радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств
і організацій промислових міністерств УРСР" (ЗП УРСР, 1966 р.,
N 9, ст. 95) в частині порядку, встановленого абзацом третім
пункту 2, абзацами третім і п'ятим пункту 3 (строки навчання
керівних працівників і спеціалістів) і абзацом другим підпункту 3
"а"  пункту 7 (чисельність професорсько-викладацького складу)
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 квітня
1966 р. N 306. У цій постанові виключити слова: "а також
постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 25 серпня
1966 р. N 642 та постановою Ради Міністрів УРСР від 23 травня
1966 р. N 413".
 
   11. Пункти 1-9, підпункти "а", "б", "є" - "к" пункту 10
постанови Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1967 р. N 581 "Про
удосконалення системи підвищення кваліфікації керівних працівників
і спеціалістів промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку і
торгівлі" (ЗП УРСР, 1967 р., N 9, ст. 102), а також абзац перший
підпункту "в" пункту 10 цієї постанови в частині чисельності,
професорсько-викладацького складу.
 
   12. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 лютого
1968 р. N 94 "Про заходи по поліпшенню наукових досліджень в
галузі очистки промислових стоків і природної води та прискоренню
впровадження їх наслідків у народне господарство республіки".
 
   13. У розпорядженні Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1968 р.
N 883:
 
   абзац третій пункту 2 визнати таким, що втратив чинність;
 
   у пункті 1 слова: "постановою Ради Міністрів СРСР  від
6 червня 1967 р., N 515 (постанова Ради Міністрів УРСР від
1 вересня 1967 р. N 581)" змінити словами: "постановою ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 6 лютого 1988 р. N 166", а також виключити
слова: "і надала цьому Комітету право встановити такі строки
навчання в Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних
працівників і спеціалістів народного господарства  в  галузі
патентної роботи та його філіалах:
 
   для слухачів,  що навчаються, з відривом від роботи, -
до 6 місяців;
 
   для слухачів, що навчаються без відриву від роботи,  -
до 2 років".
 
   14. У постанові Ради Міністрів УРСР від 13 січня 1969 р. N 19
"Про порядок матеріального забезпечення  вчителів  та  інших
працівників народної освіти при підвищенні їх кваліфікації з
відривом від роботи" (ЗП УРСР, 1969 р., N 1, ст. 8):
 
   абзаци другий і третій пункту 1, пункти 2 і 3 визнати такими,
що втратили чинність; абзац перший пункту 1 після слів: "на курсах
і в інститутах удосконалення вчителів з відривом від роботи"
викласти  в  такій  редакції:  "встановила,  що  матеріальне
забезпечений вчителів та інших працівників народної освіти, які
направляються на курси і в інститути удосконалення вчителів для
підвищення кваліфікації з відривом від  роботи,  провадиться
відповідно до пункту 16 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 6 лютого 1988 р. N 166 зі збереженням за ними середньої
заробітної плати по кожному місцю роботи".
 
   15. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1970 р. N 53 "Про підвищення кваліфікації працівників культури
(ЗП УРСР, 1970 р., N 2, ст. 13), а також абзац перший пункту 1
цієї постанови в частині строків навчання.
 
   16. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 червня
1971 р. N 300 "Про заходи по розширенню і вдосконаленню підготовки
спеціалістів у галузі створення і впровадження в  народному
господарстві обчислювальної техніки та автоматизованих систем
керування".
 
   17. Пункт 10 і підпункт "з" пункту 13 постанови  Ради
Міністрів  УРСР  від 1 вересня 1971 р. N 429 "Про дальше
удосконалення державної системи науково-технічної інформації в
1971-1975 роках".
 
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 лютого 1972 р. N 58
"Про поліпшення підготовки керівних працівників на факультетах
організаторів промислового виробництва і будівництва при вищих
учбових закладах", крім абзацу першого пункту 1.
 
   19. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1973 р.
N 125.
 
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 21 червня
N 1973 р. N 288 "Про заходи по поліпшенню нормування праці".
 
   21. Пункти 2-4 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 липня
1973 р. N 474, а також пункт 1 цього розпорядження в частині
порядку і умов, передбачених пунктами 1-9, 13-17, а також абзацом
першим пункту 10 (чисельність професорсько-викладацького складу)
постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1967 р. N 515.
 
   22. Абзац перший розпорядження Ради Міністрів УРСР  від
25 лютого 1974 р. N 103 в частині порядку і умов, передбачених
пунктами 1-9, 13-17, а також абзацом першим пункту 10 (чисельність
професорсько-викладацького складу) постанови Ради Міністрів СРСР
від 6 червня 1967 р. N 515.
 
   23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1974 р.
N 357.
 
   24. Абзац другий пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 2 липня 1974 р. N 493, а також абзац перший цього пункту в
частині порядку і умов, передбачених пунктами 1-9, 13-17, а також
абзацом першим пункту 10 (чисельність професорсько-викладацького
складу) постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1967 р. N 515.
 
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 липня 1975 р. N 363
"Про організацію в м. Києві  інституту  правління  народним
господарством".
 
   26. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1976 р.
N 402.
 
   27. Абзац другий пункту 3 і пункт 4 постанови Ради Міністрів
УРСР від 17 грудня 1977 р. N 613 "Про перетворення Донецького
філіалу Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних
працівників  і  спеціалістів  професійно-технічної  освіти  в
Республіканський інститут підвищення кваліфікації  працівників
професійно-технічної освіти".
 
   28. У розпорядженні Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1978 р.
N 436 виключити слова: "а на слухачів цих училищ - порядку
матеріального  забезпечення,  передбаченого  постановами  Ради
Міністрів СРСР від 20 січня 1964 р. N 54 і від 6 березня 1965 р.
N 138 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1964 р.
N 118 (ЗП УРСР, 1964, N 1, ст. 14) і від 27 березня 1965 р.
N 291)".
 
   29. Абзац другий пункту 1 і пункт 4 постанови Ради Міністрів
УРСР від 20 липня 1981 р. N 381 "Про організацію курсів підвищення
кваліфікації працівників культури".
 
   30. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1984 р.
N 544.
 
   31. Абзац п'ятий пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 жовтня 1986 р. N 350 "Про підготовку юридичних кадрів для
радянських органів".
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 8 лютого 1990 р. N 125
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
 
   1. Підпункт "б" пункту 8 постанови Ради Міністрів СРСР від
11 травня 1962 р. N 445 "Про заходи по поліпшенню організації
науково-технічної інформації в країні" - ЗП СРСР, 1962 р., N 8,
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1962 р.
N 896).
 
   2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 2 липня 1963 р. N 738
"Про систему підвищення кваліфікації лікарів" - ЗП СРСР, 1963 р.,
N 14, ст. 148 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 липня
1963 р. N 1052).
 
   3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 20 січня 1964 р. N 54
"Про систему підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників" -
ЗП СРСР, 1964 р., N 2, ст. 8 (розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 31 січня 1964 р. N 118 - ЗП УРСР, 1964 р., N 1, ст. 14).
 
   4. Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1965 р. N 131
"Про порядок виплати стипендій іногороднім слухачам інститутів,
факультетів і курсів удосконалення лікарів (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 29 березня 1965 р. N 311).
 
   5. Постанова Ради Міністрів СРСР від 6 березня 1965 р. N 138
"Про  систему  підвищення  кваліфікації  працівників з числа
середнього медичного персоналу" - ЗП СРСР, 1965 р., N 4, ст. 21
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1965 р. N 291).
 
   6. Абзац другий пункту 9 постанови Ради Міністрів СРСР від
23 квітня 1965 р. N 321 "Про заходи по дальшому розширенню і
поліпшенню підготовки спеціалістів для хімічної промисловості і
хімічного машинобудування" (абзац другий підпункту "б" пункту 12
постанови Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1965 р., N 552) в
частині матеріального забезпечення прикомандированих працівників.
 
   7. Постанова Ради Міністрів СРСР від 25 лютого 1966 р. N 142
"Про часткову зміну постанови Ради Міністрів СРСР від 20 січня
1964 р. N 54 "Про систему підвищення кваліфікації фармацевтичних
працівників" - ЗП СРСР, 1966 р., N 4, ст. 43 (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 12 березня 1966 р. N 250 - ЗП УРСР, 1966 р.,
N 3, ст. 37).
 
   8. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 травня
1966 р. N 400 "Про заходи по збільшенню прийому учнів до вищих і
середніх  спеціальних  учбових  закладів  з  спеціальності
"Архітектура" та по підвищенню кваліфікації спеціалістів у галузі
містобудування", а також абзац другий пункту 2 цієї постанови в
частині строку навчання (підпункт "б" пункту 2 постанови Ради
Міністрів УРСР від 23 червня 1966 р. N 483, а також абзац другий
підпункту "а" цього пункту у відповідній частині.
 
   9. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 30 вересня
1966 р. N 789 "Про підготовку кадрів для роботи з іноземними
туристами (підпункт 1 пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 листопада 1966 р. N 829).
 
   10. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 16 червня 1967 р.
N 1383 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1967 р.
N 691 - ЗП УРСР, 1967 р., N 6, ст. 69).
 
   11. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 жовтня 1967 р.
N 2453 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1967 р.
N 1197)  в  частині збереження заробітної плати і стипендії
радянським працівникам.
 
   12. Постанова Ради Міністрів СРСР від 13 серпня 1968 р. N 623
"Про  розмір  заробітної  плати,  що  зберігається  за
високооплачуваними працівниками, які направляються для підвищення
кваліфікації з відривом від роботи" (розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 20 серпня 1968 р. N 829 - ЗП УРСР, 1968 р., N 8,
ст. 117).
 
   13. Абзаци перший і другий пункту 4 постанови Ради Міністрів
СРСР від 6 вересня 1974 р. N 704 "Про організацію спеціальних
факультетів по перепідготовці кадрів по нових, перспективних
напрямах науки і техніки", а також пункт 1 цієї постанови в
частині строків навчання (абзаци перший і другий підпункту "г"
пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1974 р.,
N 829, а також підпункт "а" пункту 1 цього розпорядження у
відповідній частині).
 
   14. Абзац перший пункту 4 постанови Ради Міністрів СРСР від
27 вересня 1974 р. N 762 "Про організацію короткострокових курсів
іноземних мов при вищих  учбових  закладах  для  підготовки
спеціалістів, які командируються за кордон на об'єкти економічного
і технічного співробітництва СРСР з зарубіжними країнами" (абзац
перший пункту 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня
1974 р. N 827).
 
   15. Пункт 7 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 серпня
1975 р. N 736 "Про розвиток робіт по створенню автоматизованих
систем  управління  технологічними  процесами,  агрегатами  і
виробництвами в промисловості" - ЗП СРСР, 1975 р., N 19, ст. 124
(підпункт 5 пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 вересня
1975 р. N 454).
 
   16. Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р.
N 228 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1976 р.
N 71).
 
   17. Абзац другий пункту 7 постанови Ради Міністрів СРСР від
15 червня 1981 р. N 552 "Про дальше вдосконалення підготовки
спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою без відриву
від виробництва" - ЗП СРСР, 1981 р., N 20, ст. 116 (абзац другий
підпункту 4 пункту 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 липня
1981 р. N 354 - ЗП УРСР, 1981 р., N 9. ст. 74).
 
   18. Пункт 3 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР
від 16 червня 1981 р. N 554 "Про зміну і визнання такими, що
втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з постановою ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1981 р. N 547" (пункт 3
Змін, що додаються до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 вересня
1981 р. N 456).
 
   19. Пункт 4 постанови Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня
1981 р. N 1024 "Про заходи по закріпленню кадрів на підприємствах
борошномельно-круп'яної  і комбікормової промисловості системи
Міністерства заготівель СРСР" (підпункт 4 пункту 4 постанови Ради
Міністрів УРСР від 13 листопада 1981 р. N 566) в частині поширення
дії пункту 7 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25 квітня
1977 р. N 317.
 
   20. Абзац другий пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від
11 квітня 1985 р. N 299 "Про додаткові заходи по вдосконаленню
бухгалтерського обліку  в народному господарстві" - ЗП СРСР,
1985 р., N 13, ст. 54 (абзац другий підпункту 6 пункту 7 постанови
Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1985 р. N 212 ( 212-85-п ) - ЗП
УРСР, 1985 р., N 6, ст. 47).
 
   21. Пункти 3 і 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 18 червня
1987 р. N 686 "Про матеріальне забезпечення і пільги слухачів
спеціальних відділень технікумів (училищ)", а також пункт 5 цієї
постанови в частині оплати витрат по проїзду до навчального
закладу і назад (пункти 3 і 6 розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 25 червня 1987 р. N 359, а також пункт 5 цього розпорядження у
відповідній частині).

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка