Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1986 році

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 червня 1986 р. N 215
                Київ
 
     Про додаткові заходи по забезпеченню збирання
       врожаю, заготівель сільськогосподарських
         продуктів і кормів у 1986 році
 
 
   З метою своєчасного і високоякісного проведення збирання
врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів, на
виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1986 р. N 671
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного
господарства УРСР, Міністерству хлібопродуктів УРСР, Укоопспілці,
міністерствам   і   відомствам   УРСР,   що   виробляють
матеріально-технічні  засоби  для  сільського  господарства,
виконкомам місцевих Рад народних  депутатів,  агропромисловим
комітетам  і  об'єднанням,  керівникам  колгоспів, радгоспів,
заготівельних і транспортних організацій, керуючись рішеннями
XXVII з'їзду КПРС, XXVII з'їзду Компартії України, забезпечити
своєчасну  підготовку  до  збирання  врожаю,  заготівель
сільськогосподарських продуктів і кормів у 1986 році, для чого:
 
   вжити додаткових заходів до прискорення ремонту й приведення
в повну готовність всієї збиральної техніки не пізніше ніж за два
тижні  до  початку  збирання  врожаю  і  заготівель кормів,
укомплектування   збиральних   агрегатів   кваліфікованими
механізаторами, організувавши їх роботу переважно у дві зміни, а
також здійснити заходи по скороченню втрат сільськогосподарської
продукції при збиранні врожаю, перевезенні та зберіганні її;
 
   вжити заходів  до  виконання  й  перевиконання  кожним
господарством планів заготівлі сіна, сінажу, силосу та інших
кормів, створення необхідних страхових запасів їх, а також до
використання всіх резервів для додаткового  нагромадження  й
раціонального використання кормових ресурсів;
 
   забезпечити впровадження в колгоспах, радгоспах та інших
підприємствах і організаціях, які беруть участь у збиранні врожаю,
передових методів використання збиральної техніки й транспортних
засобів, організувавши їх використання на основі застосування
збирально-транспортних комплексів (загонів) і бригадного підряду,
поточно-циклової організації виконання механізованих робіт, широке
розгортання  соціалістичного змагання механізаторів сільського
господарства й водіїв за досягнення найвищої продуктивності праці
при високій якості робіт і максимальному використанні потужностей
збиральних машин і транспортних засобів.
 
   2. Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити в 1986 році
виготовлення і поставку Держагропрому СРСР для потреб сільського
господарства  навантажувачів-стогокладів,  зернонавантажувачів,
зернометів по фондах першого півріччя до 25 червня 1986 року.
 
   3. Держпостачу УРСР забезпечити до 25 вересня 1986  р.
поставку Держагропрому УРСР для сільського господарства в рахунок
річних фондів 28,5 тис. вантажних автомобілів (крім автомобілів
типів УАЗ, "Москвич" і спеціалізованих) за рахунок перенесення на
IV квартал строків поставки автомобілів іншим споживачам (крім
поставки для комплектування, експорту, спеціальних потреб та в
райони Крайньої Півночі).
 
   4. Держпостачу УРСР поставити автомобільні акумулятори типів
6СТ-132, 6СТ-180, 6СТ-182, виділені для сільського і водного
господарства, за фондами I-III кварталів до 15 вересня і за
річними фондами до 15 листопада 1986 року.
 
   5. Держагропрому  УРСР  і  Держкомнафтопродукту УРСР для
забезпечення безперебійної  роботи техніки на збиранні урожаю
1986 року встановлювати в червні - жовтні щомісячні графіки
завезення пального і мастильних матеріалів по областях (у межах
виділених фондів).
 
   6. Виконкомам  місцевих   Рад   народних   депутатів,
агропромисловим комітетам і об'єднанням забезпечити виділення на
друге півріччя 1986 р. і I квартал 1987 р. газу цукровим заводам в
обсягах, необхідних для безперебійної переробки цукрових буряків
урожаю 1986 року.
 
   7. Держагропрому УРСР і облвиконкомам бурякосіючих областей з
метою  скорочення  тривалості  переробки  цукрових  буряків,
рівномірного завантаження цукрових заводів сировиною, зниження
втрат і збільшення виходу цукру здійснювати в 1986 році в
необхідних випадках міжобласні і міжрайонні перевезення цукрових
буряків.
 
   8. Управлінням залізниць:
 
   а) провадити подачу вагонів під вантаження овочів і фруктів,
кавунів і динь відповідно до планів заготівельних організацій, а
також  за заявками, що подаються за п'ять днів до початку
вантаження цієї продукції, забезпечити скорочення строку доставки
картоплі, плодоовочів і баштанних культур залізницями;
 
   б) забезпечити подачу вагонів для  перевезення  цукрових
буряків з прирейкових бурякоприймальних пунктів на цукрові заводи
за планом, погодженим з Держагропромом УРСР, маючи на увазі
завершити їх перевезення до 15 грудня 1986 року. У вересні 1986 р.
подавати вагони для перевезення цукрових буряків і цукру по
пред'явленні вантажу, незалежно від планів перевезень.
 
   9. Управлінням залізниць і Головрічфлоту УРСР забезпечити
першочергову (за планом) подачу вагонів, суден і контейнерів під
вантаження  насіння,  автомобілів,  тракторів,   причепів,
сільськогосподарських  машин,  обладнання,  запасних  частин,
автомобільних  шин,  металопрокату,  лісових  і  будівельних
матеріалів,  плодоовочевої  тари,  нафтопродуктів, мінеральних
добрив, отрутохімікатів, вапнякових і гіпсовмісних матеріалів та
інших матеріалів і встановити контроль за просуванням залізницями
та водними шляхами поїздів і суден з вантажами, що направляються
сільському  господарству  для забезпечення збирання врожаю і
хлібоприймальним  підприємствам  на  будівництво  елеваторів,
комбікормових  підприємств,  млинів і об'єктів, зв'язаних із
забезпеченням  заготівель  і  збереження  зерна  та  інших
сільськогосподарських  продуктів, а також поїздів і суден з
апатитовим концентратом для підприємств, що виробляють добрива.
 
   При необхідності надпланових перевезень забезпечувати  за
погодженням з міністерствами і відомствами подачу вагонів, суден і
контейнерів для відвантаження вказаних вантажів.
 
   10. Облвиконкомам  за  погодженням   з   відповідними
міністерствами залучати в 1986 році для будівництва й ремонту
об'єктів хлібоприймальних і зернопереробних підприємств, зв'язаних
з прийманням, обробкою та зберіганням зерна і насіння олійних
культур, будівельні та  ремонтно-будівельні  організації,  що
здійснюють будівництво об'єктів Міністерства хлібопродуктів УРСР.
 
   11. Надати право директорам радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств встановлювати підвищені розцінки
оплати праці на умовах, передбачених постановами ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 15 червня 1961 р. N 542 та від
22 квітня 1966 р. N 311 (постанова ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 вересня 1961 р. N 1282, пункт
14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР і від
23 травня 1966 р. N 410), для працівників, зайнятих на збиранні
врожаю. При цьому розцінки трактористам-машиністам, зайнятим на
збиранні  врожаю  в  радгоспах  та   інших   державних
сільськогосподарських підприємствах, можуть підвищуватися не більш
як на 60 процентів. Для інших робітників радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, зайнятих на збиранні
врожаю, розцінки можуть підвищуватися не більш як на 15 процентів.
 
   Витрати, пов'язані  із  вказаним  підвищенням  розцінок,
провадяться в межах фонду заробітної плати, встановленого радгоспу
або іншому державному сільськогосподарському підприємству.
 
   Рекомендувати колгоспам  застосовувати  зазначений порядок
оплати праці працівників, зайнятих на збиранні врожаю.
 
   12. Дозволити  облвиконкомам залучати на збирання врожаю
1986 року не на шкоду основному виробництву вантажні автомобілі та
бортові автопричепи всіх підприємств, установ і організацій із
складом водіїв  та  ремонтними  засобами  (крім  автомобілів
Міністерства  оборони,  Комітету  державної  безпеки  СРСР,
Міністерства внутрішніх справ СРСР, вугільних шахт і розрізів
Міністерства вугільної промисловості СРСР, автомобілів, зайнятих
на будівництві атомних електростанцій, експлуатації і ремонті
енергетичних об'єктів Міністерства енергетики і електрифікації
СРСР, а також автомобілів, що забезпечують технологічний процес на
підприємствах і в організаціях).
 
   Автомобілі, залучені  на  збирання  врожаю  1986  року,
прикріпляти  до  автомобільних  господарств   Міністерства
автомобільного транспорту УРСР і Держагропрому УРСР. Забезпечення
вказаних автомобілів запасними частинами, ремонтними засобами і
нафтопродуктами покласти на Держагропром УРСР. Заправлення цих
автомобілів провадити за місцем їх роботи в колгоспах, радгоспах
та на інших підприємствах Держагропрому УРСР.
 
   Відпуск нафтопродуктів  сільськогосподарським  і залученим
транспортним організаціям з нафтобаз Держкомнафтопродукту УРСР і
Держагропрому  УРСР  в  період  збирання  і  вивезення
сільськогосподарської продукції  провадити  протягом  усього
світлового дня.
 
   Установити, що при міжобласному перекиданні залучених на
збирання врожаю автомобілів  заправлення  їх  нафтопродуктами
здійснюється організаціями Держагропрому УРСР з оплатою вартості
нафтопродуктів заготівельними організаціями областей,  в  які
направляються автомобілі.
 
   Вважати за необхідне організувати цілодобову роботу вантажних
автомобілів на перевезенні зерна та інших сільськогосподарських
продуктів. З цією метою зобов'язати облвиконкоми забезпечити
укомплектування складом водіїв усіх автомобілів, зайнятих на
збиранні врожаю, з розрахунку два водії на один автомобіль,
залучаючи при необхідності водіїв з інших галузей народного
господарства (крім підприємств, автомобілі яких не залучаються для
збирання врожаю відповідно до цього пункту).
 
   Установити, що вартість перевезення тих, що залучаються на
збирання врожаю, вантажних автомобілів і бортових автопричепів
залізницею в обидва кінці, а також перегону їх своїм ходом
оплачують підприємства, організації, установи, яким належать ці
автомобілі й автопричепи.
 
   Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 червня
1986 р. N 671 витрати по перевезенню і перегону автомобілів та
бортових автопричепів, які залучаються на вивезення зерна й
насіння  олійних  культур, і витрати по переїзду водіїв та
обслуговуючого   персоналу   автомобілів   відшкодовуються
хлібоприймальними підприємствами за рахунок коштів Міністерства
хлібопродуктів СРСР, передбачених для централізованого регулювання
різниці між єдиними розрахунковими цінами і закупівельними цінами
на зерно й насіння олійних культур згідно з постановою Ради
Міністрів СРСР від 2 березня 1959 р. N 223.
 
   Установити, що вантажні автомобілі, які  залучаються  на
збирання врожаю і заготівлі сільськогосподарських продуктів у
1986 році, направляються до місця призначення на відстань до
1 тис. кілометрів своїм ходом організованими колонами.
 
   13. Зберегти за водіями автомобілів, робітниками по ремонту,
механіками, начальниками автоколон і диспетчерами автомобільних
господарств, а також за  водіями  автомобілів  колгоспів  і
міжгосподарських підприємств та організацій, які відряджаються на
вивезення зерна, інших сільськогосподарських продуктів, силосної і
сінажної маси та інших видів кормів, 75 процентів їх середнього
заробітку, але не нижче тарифної ставки (окладу) за місцем
основної  роботи,  на  весь  час  відрядження. Вказані суми
виплачуються підприємствами, установами й організаціями за рахунок
своїх коштів за місцем основної роботи цих працівників, а водіям,
які відряджаються з колгоспів і міжколгоспних підприємств та
організацій, - з бюджету союзної республіки, куди направляються
водії, за місцем їх роботи в організаціях і господарствах на
збиранні врожаю. У зв'язку з цим відряджуваним працівникам добові
і квартирні не виплачуються.
 
   Збережувані відповідно до цієї постанови за відряджуваними
працівниками  Міністерства  автомобільного  транспорту  УРСР,
підприємств і  організацій  системи  Держагропрому  УРСР  та
госпрозрахункових автогосподарств   міністерств  і  відомств
75 процентів середнього заробітку, виплачуваних їм замість добових
і квартирних, у фонд заробітної плати не включаються.
 
   Доручити Міністерству фінансів УРСР забезпечити відшкодування
автомобільним господарствам транспорту загального користування,
радгоспам і автопідприємствам системи Держагропрому УРСР сум,
виплачуваних ними відрядженим працівникам замість добових  і
квартирних.
 
   Установити для  водіїв,  які працюють на великовантажних
автомобілях і автомобілях з причепами (автопоїздах) на вивезенні
зерна та інших сільськогосподарських продуктів урожаю 1986 року,
додаткове преміювання в розмірі 25 процентів тарифної ставки.
Премію нараховувати по результатах роботи за кожну зміну при умові
виконання змінного завдання протягом установленої  тривалості
робочого часу.
 
   На додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 серпня
1963 р. N 911 ввести на 1986 рік преміювання водіїв автомобілів,
які працюють на вивезенні зерна та цукрових буряків від комбайнів
на заготівельні пункти у дві зміни (два водії на один автомобіль),
за забезпечення не менше 20 годин безперебійної роботи автомобілів
на добу в розмірі 20  процентів  тарифної  ставки.  Премії
нараховуються за добовими результатами роботи при умові виконання
добового завдання і здачі автомобіля в справному стані для роботи
в наступну добу.
 
   Виплата водіям премій, передбачених цією постановою, а також
постановою Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. N 911,
провадиться  підприємствами  й  організаціями,  до яких вони
прикомандировані, понад установлений фонд заробітної плати, без
зниження розмірів, передбаченого постановами Ради Міністрів УРСР
від 25 листопада 1968 р. N 600 і від 22 листопада 1985 р. N 421
( 421-85-п ).
 
   При організації преміювання водіїв, зайнятих на вивезенні
врожаю, а також силосної і сінажної маси в колгоспах та радгоспах,
за виконання і перевиконання змінного завдання відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1963 р. N 911 розмір
змінного завдання визначається стосовно до порядку визначення
розміру змінного завдання, встановленого для водіїв автомобілів у
колгоспах і радгоспах.
 
   14. Видавати безплатно трактористам-машиністам радгоспів та
інших    державних   сільськогосподарських   підприємств,
трактористам-машиністам   збирально-транспортних   комплексів
(загонів), а також трактористам-машиністам та іншим механізаторам,
відрядженим на збирання врожаю, які працюють на комбайнах та інших
збиральних агрегатах на збиранні зернових і зернобобових культур,
картоплі, насінників багаторічних трав, льону-довгунця, хмелю,
силосних  і  кормових культур, за виконання сезонної норми,
встановлюваної у господарстві, при збиранні врожаю з доброю якістю
і без втрат від 2 до 4 центнерів зерна.
 
   Іншим працівникам,  які  працюють на комбайнах та інших
збиральних агрегатах, видавати зерно: трактористу-машиністу, що
працює  на  тракторі,  в  розмірі  80  процентів, помічнику
тракториста-машиніста, що працює на комбайні, і водію автомобіля в
розмірі 70 процентів кожному від кількості зерна, нарахованого
трактористу-машиністу, що  працює  на  комбайні  або  іншому
збиральному агрегаті, і майстру-наладчику, що обслуговує збиральні
агрегати, в розмірі 50 процентів від кількості зерна, нарахованого
в  середньому трактористам-машиністам,  які  працюють на цих
збиральних агрегатах.
 
   При цьому за бажанням трактористів-машиністів  та  інших
працівників натуральна оплата може бути замінена грішми в розмірі
вартості належного зерна за закупівельними цінами.
 
   Норми і порядок видачі зерна радгоспами та іншими державними
сільськогосподарськими підприємствами в межах зазначених розмірів
установлюються облвиконкомами.
 
   Рекомендувати колгоспам застосовувати заохочення, встановлені
цією постановою для працівників радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств.
 
   15. З  метою  посилення  матеріальної  заінтересованості
працівників  збирально-транспортних  комплексів  (загонів)  у
проведенні збирання врожаю в стислі строки і без втрат дозволити
провадити  в  1986  році  у  радгоспах  та інших державних
сільськогосподарських підприємствах оплату  праці  працівників
комплексів (загонів) залежно від середнього фактичного заробітку
трактористів-машиністів, які працюють на комбайнах або інших
збиральних агрегатах (без урахування надбавки за класність).
 
   Розмір заробітку  майстрів-наладчиків,  робітників,  які
здійснюють технічне обслуговування  збиральних  агрегатів,  і
трактористів-машиністів,  зайнятих на інших роботах у складі
комплексу (загону), визначається в процентах від  середнього
заробітку трактористів-машиністів, які працюють на збиральних
агрегатах, виходячи із співвідношення між установленими для цих
працівників   тарифними   ставками  і  тарифною  ставкою
тракториста-машиніста, що працює на збиральному агрегаті.
 
   Оплата праці водіїв автомобілів, які обслуговують збиральні
агрегати, провадиться в розмірі до 80 процентів, начальників
комплексів (загонів) - до 120 процентів та їх помічників - до
80-100 процентів середнього заробітку трактористів-машиністів, що
працюють на збиральних агрегатах.
 
   Оплата праці працівників збирально-транспортних комплексів
(загонів) у вказаному порядку провадиться при високій якості
виконаних робіт, а також за умови, що сума заробітної плати всіх
працівників комплексу (загону) в розрахунку на одиницю зібраної
продукції не збільшиться порівняно з відповідною сумою заробітної
плати, яка була б нарахована за діючими умовами оплати праці.
 
   16. Дозволити  оплачувати  трактористам-машиністам,  іншим
механізаторам та робітникам по ремонту і технічному обслуговуванню
сільськогосподарської  техніки збирально-транспортних комплексів
(загонів) підприємств і об'єднань системи Держагропрому УРСР, які
виїжджають у 1986 році на збиральні роботи в колгоспи і радгоспи
інших республік та областей, а також інших районів у межах
республіки, області, вартість проїзду до місця тимчасової роботи і
назад та виплачувати їм середній заробіток за час перебування в
дорозі й за перші три дні після прибуття в колгосп чи радгосп.
Оплату праці вказаних механізаторів у радгоспах провадити за
нормами і розцінками, діючими в даних радгоспах.
 
   Установити, що за цими працівниками зберігається 75 процентів
їх середнього заробітку за місцем основної роботи. Вказані суми
виплачуються підприємствами й організаціями за рахунок своїх
коштів за місцем основної роботи механізаторів і в фонд заробітної
плати не включаються, а механізаторам, відряджуваним з колгоспів
та міжколгоспних підприємств і організацій, - з бюджету союзної
республіки, куди направляються механізатори, за місцем їх роботи в
господарствах на збиранні врожаю. У зв'язку з цим відряджуваним
механізаторам добові і квартирні не виплачуються.
 
   Рекомендувати колгоспам провадити оплату праці відряджених
механізаторів за нормами і розцінками, що діють у радгоспах.
 
   Механізаторам, відрядженим  з  колгоспів,  нараховується
надбавка до заробітку за стаж роботи за спеціальністю у розмірах,
установлених за місцем  основної  роботи.  Вказана  надбавка
виплачується господарствами, в які механізатори відряджені на
збирання врожаю.
 
   Витрати по переїзду механізаторів та по виплаті їм середнього
заробітку за час перебування в дорозі і за перші три дні після
прибуття в радгосп чи колгосп, а також витрати по переїзду водіїв
автомобілів колгоспів, міжколгоспних підприємств і організацій та
по виплаті їм середнього заробітку за час перебування в дорозі
провадяться  за  рахунок  бюджетів союзних республік, у які
відряджені механізатори і водії.
 
   Міністерству фінансів УРСР  забезпечити  відшкодування  в
1986 році  колгоспами в бюджет республіки витрат по виплаті
збережуваних механізаторам і водіям автомобілів 75 процентів
середнього заробітку, по оплаті проїзду в обидва кінці і виплаті
середнього заробітку за час перебування в дорозі, а також за перші
три дні після прибуття механізаторів на місце.
 
   Рекомендувати колгоспам час роботи трактористів-машиністів і
водіїв автомобілів, направлених на збирання врожаю  в  інші
господарства, включати у виконання мінімуму трудової участі, який
дає право на одержання оплачуваної відпустки.
 
   17. Дозволити застосовувати для трактористів-машиністів і
водіїв автомобілів автомобільних господарств транспорту загального
користування, підприємств і організацій системи Держагропрому
УРСР, а також інших державних сільськогосподарських підприємств,
незалежно від відомчої підпорядкованості, які направляються на
заготівлю грубих кормів в інші райони країни, порядок оплати праці
і виплати 75 процентів середнього заробітку за місцем основної
роботи замість добових і квартирних, передбачений пунктами 13 і 16
цієї постанови.
 
   18. Установити, що за робітниками  і  службовцями,  які
залучаються в 1986 році на сільськогосподарські роботи і для
роботи на хлібоприймальних підприємствах та бурякоприймальних
пунктах відповідно до цієї постанови, зберігається 50 процентів
середнього заробітку за місцем основної роботи.
 
   Вказані суми виплачуються підприємствами й організаціями за
місцем основної роботи робітників і службовців за рахунок своїх
коштів. У зв'язку з цим робітникам та службовцям, які залучаються
на сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних
підприємствах та бурякоприймальних пунктах, добові і квартирні не
виплачуються.
 
   Оплата витрат, пов'язаних з переїздом трактористів-машиністів
та інших механізаторів і водіїв автомобілів до місця роботи і
назад, провадиться підприємствами, установами й організаціями, які
направляють цих працівників у колгоспи і радгоспи, за рахунок
своїх коштів.
 
   Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях
доручено разом з ВЦРПС у місячний строк дати роз'яснення про
оплату праці трактористів-машиністів та інших механізаторів і
водіїв  автомобілів,  відряджуваних  у  1986  році  на
сільськогосподарські  роботи, а також про порядок визначення
розміру змінного завдання для організації преміювання вказаних
водіїв стосовно до порядку визначення розміру змінного завдання,
встановленого для водіїв автомобілів у колгоспах і радгоспах.
 
   19. Зберегти порядок розрахунків, що діяв у 1985 році, з
власниками і водіями автомобілів за перевезення зерна (включаючи
перевезення зерна з глибинних хлібоприймальних підприємств на
лінійні підприємства), насіння олійних культур, цукрових буряків
та інших сільськогосподарських продуктів урожаю 1986 року, а також
силосної і сінажної маси та за проїзд водіїв від місця основної
роботи до місця тимчасової роботи і назад.
 
   Установити, що приймальні пункти, підприємства й організації,
які  здійснюють  приймання  сільськогосподарських продуктів і
сировини, розраховуються  за  їх  доставку  безпосередньо  з
автомобільними господарствами, до яких прикріплені залучені з
галузей народного  господарства  автомобілі,  а  автомобільні
господарства розраховуються з власниками вантажних автомобілів і
автопричепів.
 
   20. Дозволити облвиконкомам залучати, як виняток, у 1986 році
в разі крайньої необхідності на строк не більше одного місяця на
сільськогосподарські роботи за згодою  Ради  Міністрів  УРСР
студентів вищих учбових закладів (крім перших і випускних курсів)
та учнів старших курсів середніх спеціальних учбових закладів
(крім випускних курсів), а також учнів професійно-технічних училищ
в період, вільний від учбового процесу.
 
   Облвиконкомам вжити необхідних  заходів  до  забезпечення
організованого  прийому,  безпечного перевезення і розміщення
студентів вищих учбових закладів та учнів середніх спеціальних
учбових закладів і професійно-технічних училищ, які залучаються на
сільськогосподарські роботи відповідно до цієї постанови, а також
організації для них громадського харчування, культурно-побутового
і медичного обслуговування, до забезпечення їх навчання безпечних
прийомів роботи, інструктування з техніки безпеки та нагляду за
виконанням ними робіт.
 
   Рада Міністрів СРСР  прийняла  пропозицію  ЦК  ВЛКСМ  і
Міністерства  вищої і середньої спеціальної освіти СРСР про
поширення досвіду роботи студентських загонів на організацію
сільськогосподарських робіт, що виконуються студентами і учнями
середніх спеціальних учбових закладів у 1986 році.
 
   Дозволити радгоспам та іншим державним сільськогосподарським
підприємствам  (крім  радгоспів-технікумів, учбово-дослідних і
учбово-виробничих господарств  сільськогосподарських  вузів  і
технікумів),  які  приймають  в  осінній  період  1986 року
сільськогосподарські загони, сформовані з числа студентів вищих
учбових закладів та учнів середніх спеціальних учбових закладів,
відраховувати на рахунки комсомольських органів кошти, необхідні
для організації роботи загонів, у розмірі до 1 процента суми
заробітної плати, нарахованої членам загонів за виконані роботи, з
віднесенням  витрат  на  собівартість  сільськогосподарської
продукції.
 
   Рекомендувати колгоспам та іншим кооперативним організаціям,
які  приймають  в  осінній  період  1986  року  студентські
сільськогосподарські загони, провадити відрахування коштів на
організацію роботи цих загонів аналогічно порядку, встановленому
для  радгоспів  та  інших  державних  сільськогосподарських
підприємств.
 
   21. Держагропрому  УРСР  та  облвиконкомам  направити до
15 серпня 1986 р. в Казахську РСР на період збирання врожаю
4 тис. кваліфікованих комбайнерів по областях згідно з додатком
N 1.
 
   Командирування комбайнерів у Казахську РСР  здійснити  в
порядку і на умовах, установлених цією постановою.
 
   Міністерству шляхів і Міністерству цивільної авіації доручено
забезпечити перевезення вказаних комбайнерів у Казахську РСР і
назад  за  заявками  відповідних республіканських і обласних
організацій.
 
   22. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті
та облвиконкомам забезпечити відбір і направлення до 20 серпня
1986 р. в Казахську РСР на період збирання врожаю (на 2 місяці)
600  учнів  сільських професійно-технічних училищ (у порядку
проходження виробничої практики) по областях згідно з додатком
N 2.  Продовжити,  як виняток, строки проходження виробничої
практики цими учнями на 2 місяці. Додаткові витрата на ці цілі
провадяться за рахунок бюджету Казахської РСР. Установити, що
учні, викладачі і  майстри  виробничого  навчання  сільських
професійно-технічних училищ направляються в Казахську РСР на
збирання врожаю 1986 року на умовах, передбачених пунктом 36
постанови Ради Міністрів СРСР від 28 червня 1958 р. N 686.
 
   Міністерству шляхів  доручено  організувати  за  заявками
відповідних республіканських і обласних організацій перевезення
учнів сільських професійно-технічних училищ в Казахську РСР і
назад пасажирськими поїздами з оформленням проїзних документів на
всю дорогу.
 
   23. Дозволити облвиконкомам залучати в 1986 році у найбільш
напружені  періоди  роботи  в  колгоспах  та  радгоспах  на
сільськогосподарські роботи і для роботи на хлібоприймальних
підприємствах та бурякоприймальних пунктах працездатне населення
міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів, а також
робітників, трактористів-машиністів та інших механізаторів  і
водіїв  автомобілів  з  промислових,  транспортних  та інших
підприємств, установ і організацій (крім працівників залізничного
транспорту).
 
   Зберегти на 1986 рік порядок оплати праці і витрат по
переїзду населення, яке залучається на сільськогосподарські роботи
і  для  роботи  на  хлібоприймальних  підприємствах  та
бурякоприймальних  пунктах  відповідно  до  цієї  постанови,
затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1965 р.
N 782.
 
   24. Поширити на робітників збирально-транспортних комплексів
(загонів), які направляються на роботи по збиранню врожаю в
колгоспи і радгоспи, порядок оплати праці  і  матеріального
заохочення, встановлений для тимчасових робітників радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств, зайнятих на
таких роботах.
 
   25. Прийняти пропозицію Держагропрому УРСР і Української
республіканської  ради  професійних  спілок,  погоджену  з
Держагропромом СРСР, про заснування на період збирання врожаю і
вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів урожаю
1986 року 80 перехідних Червоних прапорів облвиконкомів і обласних
рад профспілок з грошовими преміями для нагородження колективів
автоколон та інших транспортних підрозділів за підсумками роботи
за кожні 10 днів згідно з додатком N 3.
 
   Зберегти на 1986 рік умови нагородження перехідними Червоними
прапорами, розміри грошових премій, а також опис перехідного
Червоного прапора  облвиконкому  і  облпрофради,  затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради
професійних спілок від 1 вересня 1966 р. N 670.
 
   Облвиконкомам витрати на оплату грошових премій провести за
рахунок бюджетів областей.
 
   26. Установити  почесне  звання  "Відмінник автомобільних
перевезень сільськогосподарських продуктів урожаю 1986 року" з
врученням грамоти облвиконкому.
 
   Продовжити на період збирання і вивезення зерна та інших
сільськогосподарських  продуктів  урожаю  1986  року чинність
постанови Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1966 р. N 627 "Про
затвердження Положення про почесне звання "Відмінник автомобільних
перевезень сільськогосподарських продуктів урожаю 1966 року".
 
   27. Зберегти  на  1986  рік  Умови  республіканського
соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні урожаю
ранніх зернових і зернобобових культур, схвалені постановою Ради
Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних
спілок від 21 червня 1973 р. N 284.
 
   28. Облвиконкомам  виділити  з  ринкових  фондів легкові
автомобілі  і  мотоцикли  колгоспам,  радгоспам  та  іншим
сільськогосподарським,  хлібоприймальним  і  зернопереробним
підприємствам для продажу їх трактористам-машиністам, робітникам і
спеціалістам, які забезпечують високі показники у проведенні
збирання врожаю та заготівель сільськогосподарських продуктів і
кормів у 1986 році.
 
   29. Виділені республіці для забезпечення збирання врожаю,
заготівлі сільськогосподарських продуктів і кормів шини  для
вантажних автомобілів розподілити по областях згідно з додатком
N 4.
 
   30. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
5 червня 1986 р. N 671 "Про додаткові заходи по забезпеченню
збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і
кормів у 1986 році":
 
   1) З метою прискорення переробки цукрових буряків урожаю
1986 року, зниження їх втрат і збільшення вироблення  цукру
продовжила на сезон виробництва 1986/87 року строк чинності
розпорядження Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1976 р. N 2282.
 
   2) Запропонувала Держбанку СРСР:
 
   а) надавати, як виняток, у період до 1 листопада 1986 р.
окремим   колгоспам,   радгоспам   та   іншим  державним
сільськогосподарським підприємствам довгостроковий  кредит  на
оплату збиральної техніки, незалежно від наявності простроченої
заборгованості по позичках Держбанку  СРСР,  у  межах  сум,
передбачених по плану довгострокового кредитування Держбанку СРСР
і річного ліміту капітальних вкладень, установленого на ці цілі;
 
   б) надавати до 1 грудня 1986 р. автомобільним господарствам
Міністерства автомобільного транспорту УРСР, госпрозрахунковим
автомобільним  господарствам,  автомобільним   господарствам
Держагропрому  СРСР,  автомобільним  господарствам будівельних
організацій кредит на строк до 30 днів для оплати витрат,
пов'язаних з перевезенням автомобілів і обслуговуючого персоналу
на збирання врожаю, а також для придбання пального, мастильних
матеріалів, автомобільних шин і запасних частин, незалежно від
наявності простроченої заборгованості по позичках Держбанку СРСР.
Погашення вказаного кредиту провадити у черговості, встановленій
для платежів за матеріальні цінності;
 
   в) видавати до 1 грудня 1986 р. автомобільним господарствам
міністерств  автомобільного  транспорту  союзних  республік,
госпрозрахунковим  автобазам,   колгоспам   і   радгоспам,
спеціалізованим  транспортним підприємствам Держагропрому СРСР
кошти на виплату заробітної плати (включаючи премії) водіям, які
працюють на автомобілях, залучених з підприємств, установ та
організацій інших міністерств і відомств для вивезення зерна,
цукрових буряків, насіння олійних культур, овочів, картоплі та
інших сільськогосподарських продуктів, а також силосної і сінажної
маси,  у  фактично  нарахованій  сумі,  понад  затверджений
автомобільним господарствам, а також радгоспам і транспортним
підприємствам Держагропрому СРСР фонд заробітної плати, а по
колгоспах - фонд оплати праці;
 
   г) надати кредит (зі справленням за користування кредитом
одного  процента  річних)  на  строк до 15 грудня 1986 р.
підприємствам і організаціям Держагропрому УРСР на придбання
автомобілів, що направляються на формування автоколон для роботи
на збиранні врожаю 1986 року, під власні джерела фінансування
капітальних вкладень, передбачені в їх фінансових планах на друге
півріччя 1986 року.
 
   31. Доручити Комітетові народного контролю УРСР встановити
контроль за виконанням завдань, передбачених цією постановою.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 10 червня 1986 р. N 215
 
               ЗАВДАННЯ
      по направленню комбайнерів у Казахську РСР
 
------------------------------------------------------------------
      Області              |Кількість (чоловік)
------------------------------------------------------------------
Вінницька                       100
 
Волинська                       200
 
Ворошиловградська                   100
 
Дніпропетровська                   200
 
Донецька                       200
 
Закарпатська                     200
 
Запорізька                      200
 
Івано-Франківська                   200
 
Кіровоградська                    200
 
Кримська                       200
 
Львівська                       250
 
Миколаївська                     100
 
Одеська                        200
 
Полтавська                      200
 
Ровенська                       200
 
Сумська                        200
 
Тернопільська                     250
 
Харківська                      200
 
Херсонська                      100
 
Хмельницька                      200
 
Черкаська                       100
 
Чернівецька                      200
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 10 червня 1986 р. N 215
 
               ЗАВДАННЯ
    по направленню учнів сільських професійно-технічних
           училищ у Казахську РСР
 
------------------------------------------------------------------
      Області              |Кількість (чоловік)
------------------------------------------------------------------
Вінницька                       30
 
Волинська                       30
 
Дніпропетровська                    20
 
Закарпатська                      30
 
Івано-Франківська                   20
 
Кіровоградська                     20
 
Кримська                        40
 
Львівська                       50
 
Одеська                        80
 
Ровенська                       60
 
Тернопільська                     80
 
Харківська                       20
 
Херсонська                       20
 
Хмельницька                      30
 
Черкаська                       20
 
Чернівецька                      50
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 10 червня 1986 р. N 215
 
              КІЛЬКІСТЬ
   перехідних Червоних прапорів облвиконкомів і обласних
    рад профспілок з грошовими преміями для нагородження
   колективів автоколон та інших транспортних підрозділів
 
------------------------------------------------------------------
   Області   |Червоних | в тому числі з грошовими преміями
          |прапорів -|-----------------------------------
          |всього  |  першою | другою  | третьою
------------------------------------------------------------------
Вінницька        4      1      1      2
 
Волинська        2      1      1      -
 
Ворошиловградська    3      1      1      1
 
Дніпропетровська    4      1      1      2
 
Донецька        3      1      1      1
 
Житомирська       3      1      1      1
 
Закарпатська      2      1      1      -
 
Запорізька       3      1      1      1
 
Івано-Франківська    3      1      1      1
 
Київська        4      1      1      2
 
Кіровоградська     4      1      1      2
 
Кримська        3      1      1      1
 
Львівська        3      1      1      1
 
Миколаївська      3      1      1      1
 
Одеська         4      1      1      2
 
Полтавська       4      1      1      2
 
Ровенська        3      1      1      1
 
Сумська         3      1      1      1
 
Тернопільська      3      1      1      1
 
Харківська       4      1      1      2
 
Херсонська       3      1      1      1
 
Хмельницька       3      1      1      1
 
Черкаська        3      1      1      1
 
Чернівецька       2      1      1      -
 
Чернігівська      4      1      1      2
 
   Всього      80     25     25     30
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 10 червня 1986 р. N 215
 
               РОЗПОДІЛ
      шин для вантажних автомобілів, виділених для
          збирання врожаю 1986 року
 
------------------------------------------------------------------
      Області              |  Тис. штук
------------------------------------------------------------------
Вінницька                        5,6
 
Волинська                        2,6
 
Ворошиловградська                    3,4
 
Дніпропетровська                    4,8
 
Донецька                        4,4
 
Житомирська                       4,1
 
Закарпатська                      1,7
 
Запорізька                       4,0
 
Івано-Франківська                    2,2
 
Київська                        6,3
 
Кіровоградська                     4,0
 
Кримська                        4,9
 
Львівська                        3,7
 
Миколаївська                      4,0
 
Одеська                         5,5
 
Полтавська                       4,5
 
Ровенська                        2,7
 
Сумська                         3,8
 
Тернопільська                      3,6
 
Харківська                       4,8
 
Херсонська                       3,9
 
Хмельницька                       4,5
 
Черкаська                        4,7
 
Чернівецька                       1,8
 
Чернігівська                      4,5
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка