Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію робочих і консультативних органів Кабінету Міністрів України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1272
                Київ
 
       Про ліквідацію робочих і консультативних
        органів Кабінету Міністрів України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
     N 728-р ( 728-96-р ) від 15.11.96 
                    Постановами КМ
     N 1497 ( 1497-96-п ) від 11.12.96 
     N 1511 ( 1511-96-п ) від 16.12.96 )
 
 
   З метою впорядкування системи робочих і  консультативних
органів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Ліквідувати  робочі та консультативні органи Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, зазначеним у додатку N 1.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів України згідно з додатком N 2.
 
   3. Міністерству  юстиції  разом  із  заінтересованими
міністерствами і відомствами внести Кабінетові Міністрів України
пропозиції про приведення рішень Кабінету Міністрів України у
відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.66
 
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1996 р. N 1272
 
               ПЕРЕЛІК
 робочих і консультативних органів Кабінету Міністрів України,
             що ліквідуються
 
 
   ( Абзац перший додатка  N  1  виключено  на  підставі
Розпорядження КМ N 728-р ( 728-96-р ) від 15.11.96 ) Комісія по
координації роботи та контролю за виконанням Державної програми
розвитку української мови та інших національних мов в Українській
РСР на період до 2000 року ( 41р-91-п )
   Координаційна рада з питань виробничої кооперації
   Координаційна рада з питань оздоровлення дітей та підлітків,
дитячого, молодіжного та сімейного туризму
   ( Абзац четвертий додатка N 1 виключено  на  підставі
Постанови КМ N 1497 ( 1497-96-п ) від 11.12.96 ) Міжвідомча
комісія з питань регулювання закупівлі товарів для державних
потреб
   Міжвідомча комісія  з  питань  санації,  банкрутства  та
реструктуризації підприємств
   Надзвичайна комісія з проблем екологічного стану ріки Дніпро
та якості питної води
   Постійно діюча Урядова комісія для розгляду пропозицій щодо
умов приватизації об'єктів державної власності
   ( Абзац останній додатку N 1  виключено  на  підставі
Розпорядження КМ N 728-р ( 728-96-р ) від 15.11.96 ) Українська
національна комісія з питань правопису
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1996 р. N 1272
 
               ПЕРЕЛІК
        рішень Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. ( Пункт 1 виключено на підставі Розпорядження КМ N 728-р
( 728-96-р ) від 15.11.96 ) Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР
від 12 лютого 1991 р. N 41 "Про Державну програму розвитку
української мови та інших національних мов в Українській РСР на
період до 2000 року" ( 41р-91-п ).
   2. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 лютого 1991 р.
N 53.
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р.
N 324 ( 324-93-п ) "Питання Надзвичайної комісії з проблем
екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води" (ЗП України,
1993 р., N 10, ст.201). ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1511 
( 1511-96-п ) від 16.12.96 )
 
   4. Пункт 18 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1993 р. N 330 ( 330-93-п ) "Про організацію відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків у 1993 - 1994 роках" (ЗП України,
1993 р., N 10, ст. 205).
 
   5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня
1993 р. N 787 ( 787-93-р ).
 
   6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1993 р. N 1202 ( 1202-93-р ).
 
   7. ( Пункт 7 виключено на підставі Розпорядження КМ N 728-р
( 728-96-р ) від 15.11.96 ) Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 червня 1994 р. N 402 ( 402-94-п ) "Про підготовку
і видання "Українського правопису" у новій редакції" (ЗП України,
1994 р., N 10, ст. 243) у частині діяльності  Української
національної комісії з питань правопису.
 
   8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня
1995 р. N 570 ( 570-95-р ).
 
   9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
1995 р. N 618 ( 618-95-р ).
 
   10. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р.
N 966 ( 966-95-п ) "Про затвердження Положення про Міжвідомчу
комісію  з  питань  санації, банкрутства та реструктуризації
підприємств" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 115).
 
   11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р.
N 91 ( 91-96-п ).
 
   12. ( Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1497 
( 1497-96-п ) від 11.12.96 ) Постанова Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1996 р. N 611 ( 611-96-п )  "Про  заборону
використання бюджетних коштів для закупівлі імпортних товарів" у
частині створення та діяльності Міжвідомчої комісії з питань
регулювання закупівлі товарів для державних потреб.
 
   13. ( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1511
( 1511-96-п ) від 16.12.96 ) Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 червня 1996 р. N 396 ( 396-96-р ).
 
   14. ( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1497
( 1497-96-п ) від 11.12.96 ) Постанова Кабінету Міністрів України
від 20 липня 1996 р. N 786 ( 786-96-п ) "Про затвердження
Положення про Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі
товарів для державних потреб".
 
   15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада
1993 р. N 952 ( 952-93-п ) "Про внесення змін до складу
Надзвичайної комісії з проблем екологічного стану ріки Дніпро та
якості питної води".
( Додаток N 2 доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 1511
( 1511-96-п ) від 16.12.96 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка