Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про невідкладні заходи щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

              У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    Про невідкладні заходи щодо посилення соціального
     захисту військовослужбовців та членів їх сімей
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
     N  427/93 (  427/93 ) від 07.10.93
     N  475/93 (  475/93 ) від 21.10.93
     N  593/93 (  593/93 ) від 15.12.93
     N 228/2000 ( 228/2000 ) від 11.02.2000 )
 
 
   З метою посилення соціального захисту військовослужбовців та
членів їх сімей п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   - розробити до 1 листопада 1993 року першочергові заходи щодо
забезпечення у  1994-1996  роках  військовослужбовців  житлом,
передбачивши при цьому механізм мобілізації коштів на їх виконання
за рахунок різних джерел фінансування, відселення з військових
містечок осіб, які втратили зв'язок з військовими формуваннями, з
наданням їм відповідно до чинного законодавства жилої площі;
 
   - забезпечити у 1993 році фінансування капітальних вкладень,
виділених на будівництво житла для військовослужбовців - офіцерів,
прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби, з
урахуванням індексації у зв'язку зі зростанням цін;
 
   - передбачити  в Державному бюджеті  України,  починаючи
з 1994 року, виділення пільгових кредитів військовослужбовцям для
індивідуального та кооперативного будівництва;
 
   - забезпечити цільове фінансування витрат військових частин,
пов'язаних з тимчасовою орендою житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, до одержання ними постійного чи службового жилого
приміщення;
 
   - розглянути питання про видачу з 1 жовтня 1993  року
офіцерському складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям
надстрокової служби продовольчих пайків чи, за їх бажанням,
грошової компенсації у розмірі вартості пайка;
 
   - розробити у двомісячний строк проекти законів України про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і Закону
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх  справ",
передбачивши в них передусім захист військовослужбовців з числа
офіцерів запасу та офіцерів у відставці.
 
   2. Комітету з питань соціального захисту військовослужбовців
при Кабінеті Міністрів України за участю Міністерства праці
України розробити у двомісячний строк і подати на розгляд Кабінету
Міністрів  України  проект  Державної програми соціальної та
професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас у
зв'язку зі скороченням Збройних Сил України та за станом здоров'я,
передбачивши у ньому, зокрема, вирішення питання щодо створення
центрів професійної підготовки та перепідготовки кадрів та джерел
їх фінансування.
 
   3. Міністерству оборони України:
 
   - вирішити у місячний строк питання щодо організації торгівлі
промисловими і продовольчими товарами у всіх військових містечках
та забезпечення військовослужбовців строкової служби достатньою
кількістю тютюнових виробів;
 
   - організувати з 1 жовтня 1993 року видачу продовольчих
пайків  офіцерському  складу,  прапорщикам,  мічманам  і
військовослужбовцям надстрокової служби, які не мають права на
одержання котлового забезпечення.
( Дія статті 3 поширена на військовослужбовців Прикордонних військ
України, Служби безпеки України та Управління державної охорони
згідно з Указом Президента N 427/93 ( 427/93 ) від 07.10.93 )
( Дія статті 3 поширена на військовослужбовців військ внутрішньої
та конвойної охорони МВС України та Цивільної оборони України
згідно з Указом Президента N 475/93 ( 475/93 ) від 21.10.93 )
( Чинність статті 3 поширена на осіб рядового і начальницького
складу Міністерства внутрішніх справ України згідно з Указом
Президента N 593/93 ( 593/93 ) від 15.12.93 )
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 228/2000 ( 228/2000 ) від 11.02.2000 )
 
   4. Міністерству у справах молоді і спорту України за участю
Міністерства оборони України, Головного управління Національної
гвардії України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону  України,  Комітету  з  питань  соціального  захисту
військовослужбовців, Міністерства освіти України розробити до
1 січня 1994 року та подати Президентові України проект Державної
програми військово-патріотичного виховання допризовників та їх
підготовки до служби у Збройних Силах України.
 
   5. Місцевим державним адміністраціям за участю відповідних
Рад народних депутатів:
 
   - передбачити, починаючи з 1994 року, у планах та програмах
економічного і    соціального    розвитку    відповідних
адміністративно-територіальних одиниць  та  місцевих  бюджетах
виділення для  військовослужбовців  -  офіцерів,  прапорщиків,
мічманів і військовослужбовців надстрокової служби - не менш як 10
відсотків житла від загальних обсягів житлового будівництва за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень; ( Абзац
другий статті 5 в редакції Указу Президента N 427/93 ( 427/93 )
від 07.10.93 )
 
   - здійснити заходи щодо тимчасового забезпечення  житлом
військовослужбовців, які його не мають, за рахунок використання
гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку та  інших  приміщень
нежилого фонду;
 
   - розглянути до 1 жовтня 1993 року питання щодо можливості
передачі на договірних засадах військовим формуванням України
недобудованих жилих будинків для завершення будівництва і надання
в них квартир військовослужбовцям.
 
   6. Встановити, що медичне обслуговування особового складу
Національної  гвардії України та Прикордонних військ України
здійснюється на базі лікувальних закладів Міністерства оборони
України, а там, де ці заклади відсутні, на базі лікувальних
закладів Міністерства внутрішніх справ України.
 
   7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 21 серпня 1993 року
     N 352/93

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка