Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про тимчасовий порядок видачі патентів України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 серпня 1994 р. N 593
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1890 ( 1890-2003-п ) від 10.12.2003 )
 
     Про тимчасовий порядок видачі патентів України
    на винаходи без проведення експертизи заявок по суті
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 23 грудня
1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   1. Установити,   що   до   створення   необхідної
патентно-інформаційної бази видача патентів України на винаходи
без проведення експертизи заявок по суті здійснюється у такому
порядку:
   прохання заявника про видачу патенту викладається у заяві, що
подається разом із заявкою, або в окремому клопотанні (форма
додається), яке може бути подане протягом трьох років від дати
подання заявки, за умови, що по ній не винесено остаточного
рішення про її відхилення;
   рішення про видачу патенту України на винахід приймається за
результатами експертизи заявки, проведеної за формальними ознаками;
   стосовно заявки, за якою видано патент України на винахід без
проведення експертизи заявки по суті, може бути подано клопотання
про проведення такої експертизи відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі". Якщо в результаті
експертизи заявки по суті буде прийнято остаточне рішення про
відмову у видачі патенту, патент, виданий  за  заявкою  без
проведення експертизи заявки по суті, вважається таким, що не
набрав чинності. У разі позитивного рішення про видачу патенту
дія останнього продовжується до 20 років від дати подання заявки
згідно із зазначеним Законом;
   складання, подання, розгляд заявки на видачу патенту України
на винахід без проведення експертизи заявки по суті, а також
публікація відомостей про видачу патенту, його реєстрація і видача
здійснюються з дотриманням вимог, передбачених Законом України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";
   за заявками на винаходи, поданими до введення в дію Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та цієї
постанови, заявники можуть вносити клопотання про видачу патентів
України на винаходи без проведення експертизи заявки по суті.
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 15 вересня 1994 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.МАСОЛ
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.31
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 29 серпня 1994 р. N 593
 
 
              КЛОПОТАННЯ
          про видачу патенту України
       без проведення експертизи заявки по суті
 
   Я (Ми) ______________________________________________________
        (повне найменування заявника (заявників)
   прошу (просимо)  видати  під  відповідальність  власника
   (власників) патенту і без гарантії чинності останнього патент
   України за заявкою на винахід
   _____________________________________________________________
             (назва винаходу)
   поданою _____________________________________________________
       (вказати точну дату подання заявки або зазначити
       "одночасно з цим клопотанням")
   і зареєстрованою в  Науково-дослідному  центрі  патентної
   експертизи за такими номерами:
   вхідний N ____________; N реєстрації ________________________
      (зазначити номери, відомі заявникові)
 
      Додаток. Відповідь на зауваження експертизи, наведені
           у попередніх рішеннях, на ________ аркушах.
 
       Дата                Підпис
                         М.П.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка