Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2004 році

         МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА
    З АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
            ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              17.11.2003
 
 
                       дванадцяте засідання
 
   1. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора
департаменту міжнародного права Міністерства юстиції  України
Зеркаль О.В. щодо проекту Плану роботи з адаптації законодавства
України до законодавства  Європейського  Союзу у 2004 році,
В И Р І Ш И Л И:
 
   запропонувати Кабінету Міністрів України затвердити План
роботи  з адаптації законодавства  України до  законодавства
Європейського Союзу в 2004 році.
 
   2. Заслухавши та обговоривши інформацію виконуючого обов'язки
директора  Центру  європейського  та  порівняльного  права
Друзенка Г.В. щодо проекту Порядку здійснення перекладів актів
європейського права українською мовою та проекту Положення про
порядок формування щорічних планів  перекладів  актів  права
Європейського Союзу українською мовою, В И Р І Ш И Л И:
 
   1) відповідно до абзацу 1 пункту 4 Положення про Міжвідомчу
координаційну  раду  з адаптації  законодавства  України  до
законодавства  Європейського Союзу,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року N 1773
( 1773-98-п ), схвалити Єдиний підхід до формування щорічних
орієнтовних планів перекладу актів  європейського  права  на
українську мову;
 
   2) центральним органам виконавчої влади та Національному
банку України до 31 грудня 2003 року надіслати до  Центру
європейського та порівняльного права обґрунтовані пропозиції щодо
актів європейського права, переклад яких потрібно здійснити у 2004
році для забезпечення виконання заходів, передбачених Планом
роботи з адаптації законодавства  України  до  законодавства
Європейського Союзу в 2004 році.
 
   3. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора
департаменту міжнародного права Міністерства юстиції  України
Зеркаль О.В.  про  підготовку  Планів-графіків  (scoreboards)
адаптації законодавства України до законодавства ЄС у пріоритетних
сферах, В И Р І Ш И Л И:
 
   1) взяти до відома інформацію про підготовку Планів-графіків
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу в пріоритетних сферах;
 
   2) рекомендувати  українській  частині Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС запропонувати  ЄС-івській
стороні розглянути та схвалити на 7-му засіданні Комітету проект
Меморандуму між Урядом України та Європейською Комісією щодо
Планів-графіків адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у пріоритетних сферах.
 
   4. Заслухавши та обговоривши інформацію виконуючого обов'язки
директора  Центру  європейського  та  порівняльного  права
Друзенка Г.В. про проект Закону України "Про Загальнодержавну
програму  адаптації  законодавства  України  до законодавства
Європейського Союзу", В И Р І Ш И Л И:
 
   1) взяти до відома інформацію про проект Закону України "Про
Загальнодержавну програму адаптації  законодавства України до
законодавства Європейського Союзу";
 
   2) доручити Міністерству юстиції України, у разі затвердження
Верховною Радою України  Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України  до законодавства Європейського  Союзу,
розробити  проекти підзаконних  актів, передбачених  проектом
Програми, та винести їх на розгляд МКР.
 
   5. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  директора
Українсько-європейського  консультативного  центру  з  питань
законодавства (UEPLAC) д-ра Й.Поста щодо  Матриць  показників
ефективності наближення законодавства України до законодавства
Європейського  Союзу,  підготовлених  Українсько-європейським
консультативним центром з питань законодавства, В И Р І Ш И Л И:
 
   1) визнати  за  доцільне використання Матриць показників
ефективності наближення законодавства України до законодавства
Європейського  Союзу,  підготовлених  Українсько-європейським
консультативним центром з питань законодавства (UEPLAC) за участі
центральних органів виконавчої влади, Національного банку України,
Центру європейського та порівняльного права, при  підготовці
Планів-графіків адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу в пріоритетних сферах;
 
   2) звернутися до Наглядової Ради Українсько-європейського
консультативного  центру  з  питань законодавства (UEPLAC) з
клопотанням визначити одним з пріоритетів діяльності UEPLAC в 2004
році виконання завдань, що передбачені проектом Меморандуму між
Урядом України та Європейською комісією щодо Планів-графіків
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу в пріоритетних сферах.
 
   6. Заслухавши інформацію заступника Міністра юстиції України
Мармазова В.Є.  щодо  зміни  персонального складу Міжвідомчої
координаційної ради з  адаптації  законодавства  України  до
законодавства Європейського Союзу, В И Р І Ш И Л И:
 
   взяти до відома інформацію щодо зміни персонального складу
МКР.
 
 Голова Міжвідомчої координаційної
 ради - Міністр юстиції України           О.В.Лавринович
 
                   СХВАЛЕНО
                   на 7-му засіданні Міжвідомчої
                   координаційної ради з
                   адаптації законодавства
                   України до законодавства
                   Європейського Союзу
                   17.11.2003
 
 
             ЄДИНИЙ ПІДХІД
    до формування щорічних орієнтовних планів перекладів
      актів європейського права на українську мову
 
 
   1. Щорічні орієнтовні плани перекладів актів європейського
права на українську мову (далі - Орієнтовні плани перекладів)
спрямовані на забезпечення реалізації щорічних планів роботи з
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
 
   2. Орієнтовні плани перекладів формуються на підставі плану
роботи  з адаптації законодавства  України до  законодавства
Європейського Союзу  (далі - План  роботи з адаптації)  на
відповідний рік.
 
   3. Підготовку орієнтовного плану перекладів на відповідний
рік забезпечує Центр європейського та порівняльного права в
наступному порядку:
 
   3.1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та
Національний банк України одночасно з підготовкою пропозицій до
плану роботи з адаптації на відповідний рік у сфері, що віднесена
до їх  компетенції, забезпечують підготовку  пропозицій щодо
переліку актів європейського права, які необхідно перекласти на
українську мову для виконання заходів, пропонованих для включення
в план роботи з адаптації.  Пропозиції щодо переліку актів
європейського права, які потрібно внести до орієнтовного плану
перекладів на відповідний рік, подаються до Центру європейського
та порівняльного права за встановленою формою (додається).
 
   3.2. Центр  європейського  та  порівняльного права готує
пропозиції щодо переліку актів,  необхідних  для  проведення
комплексного   порівняльно-правового   аналізу   регулювання
правовідносин в Україні та в ЄС у пріоритетних  сферах  у
відповідному  році,  та актів, які вносять зміни до раніше
перекладених актів європейського права.
 
   3.3. Центральні  органи  виконавчої  влади,  через  які
спрямовується  та  координується діяльність інших центральних
органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573/99 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних органів виконавчої влади", готують узгоджені
галузеві пропозиції щодо переліку актів європейського права, які
потрібно внести до орієнтовного плану перекладів на відповідний
рік, у сфері, віднесеній до їх компетенції, за поданням інших
центральних органів виконавчої влади.
 
   3.4. У разі потреби до підготовки галузевих пропозицій щодо
переліку актів європейського права,  які потрібно внести до
орієнтовного плану перекладів на відповідний рік, центральними
органами виконавчої влади та Національним банком України можуть
залучатися представники інших  центральних органів виконавчої
влади, до компетенції яких віднесені питання, що стосуються
запланованих заходів, Національного банку України, експерти Центру
європейського та порівняльного права, а також українські та
іноземні експерти.
 
   3.5. Обґрунтовані  пропозиції  щодо  переліку   актів
європейського права, які потрібно внести до орієнтовного плану
перекладів на наступний рік подаються до 15 червня поточного року
до Центру європейського та порівняльного права.
 
   3.6. Центр європейського та порівняльного права не пізніше 30
червня поточного року на підставі поданих центральними органами
виконавчої влади та Національним банком України пропозицій щодо
переліку актів європейського права,  які потрібно внести до
орієнтовного плану перекладів на наступний рік, формує зведений
проект орієнтовного плану перекладів на наступний рік та розсилає
його для ознайомлення членам МКР.
 
   3.7. Центр європейського та порівняльного права може, у разі
необхідності, пропонувати відповідним заінтересованим центральним
органам виконавчої влади, Національному банку України внесення до
плану перекладів інших актів європейського права, які необхідні
для належного виконання заходів, внесених до плану робіт з
адаптації законодавства.
 
   3.8. Проект орієнтовного плану перекладів виноситься  на
розгляд  МКР разом з проектом плану роботи з адаптації на
відповідний рік.
 
   3.9. Протягом місяця після схвалення на засіданні МКР проекту
плану роботи з адаптації на наступний рік та передачі його на
затвердження  Кабінету  Міністрів України  центральні  органи
виконавчої влади та Національний банк України у разі потреби
надсилають  до Центру європейського  та порівняльного  права
корективи до пропозицій щодо переліку актів європейського права,
які потрібно внести до орієнтовного плану перекладів на наступний
рік.
 
   3.10. Протягом місяця після прийняття Державного бюджету
України та затвердження плану роботи з адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу на відповідний рік
Центр європейського та порівняльного права, виходячи з асигнувань,
передбачених в Державному бюджеті України на здійснення перекладу
актів європейського права - доопрацьовує проект орієнтовного плану
перекладів  та  доводить його до відома центральних органів
виконавчої влади та Національного банку України.
 
   4. До орієнтовного  плану  перекладів  включаються  акти
європейського права, положення яких повинні бути враховані при
розробці нормативно-правового акту, внесеного до плану роботи з
адаптації  законодавства. При цьому акти європейського права
включаються до плану перекладів, якщо вони прямо пов'язані за
предметом  правового  регулювання  із  заходом  (заходами),
передбаченими планом роботи з адаптації, та є чинними на момент
підготовки орієнтовного плану перекладів.
 
   5. Акти європейського права, які на момент складання плану
перекладів втратили чинність або щодо яких точно відомо, що вони
втратять чинність до або протягом року, на який приймається
орієнтовний план перекладу, можуть бути включені до орієнтовного
плану перекладів, якщо відповідний центральний орган виконавчої
влади, Національний банк України або Центр європейського та
порівняльного  права  надасть  в  письмовій  формі  достатнє
обґрунтування необхідності та доцільності здійснення перекладу
такого акту на українську мову.
 
   6. Центр  європейського  та  порівняльного права приймає
вмотивоване рішення про включення або відмову у включенні до плану
перекладів актів європейського права Європейського Союзу, які на
момент складання плану перекладів втратили чинність, або щодо яких
точно відомо, що вони втратять чинність до або протягом року, на
який приймається орієнтовний  план  перекладу,  та  письмово
повідомляє його заінтересованим центральним органам виконавчої
влади або Національному банку України.
 
   7. В орієнтовному плані перекладів  вказуються  офіційні
реквізити актів європейського права: назва, дата прийняття, номер,
орган, що ухвалив акт, та джерело офіційного опублікування.
 
   8. Оперативне коригування - відповідно до зміни законодавства
ЄС - та виконання орієнтовного плану перекладів забезпечує Центр
європейського та порівняльного права.
 
                   Додаток
 
 
               ФОРМА
    подачі пропозицій щодо переліку актів європейського
     права, які потрібно внести до орієнтовного плану
         перекладів на відповідний рік
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 |  Назва акту   |Захід плану роботи з адаптації,|  Орган(и), якому  | Строк
N|європейського права| для реалізації якого потрібно |надсилається офіційний|здійснення
 |          |   здійснити переклад    |  переклад акту   |перекладу
-+-------------------+-------------------------------+----------------------+----------
 |          |                |           |
---------------------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка