Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку роботи відділу контролю митної вартості Київської регіональної митниці

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            08.12.2003 N 1399
 
 
     Про затвердження Порядку роботи відділу контролю
     митної вартості Київської регіональної митниці
 
 
   На виконання наказу Держмитслужби  від 13.10.03  N 685
( z0969-03 ) "Про затвердження Порядку роботи відділу контролю
митної вартості регіональної митниці, відділу контролю митної
вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон
України" та у зв'язку з реорганізацією структури відділу контролю
митної вартості, з метою встановлення єдиного порядку розгляду
питань і прийняття рішень під час контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний
кордон України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок роботи відділу контролю митної вартості
Київської регіональної митниці при вирішенні питань визначення
митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон
України (додається).
 
   2. Визначити  наказом  митниці  інспекторів  оперативних
підрозділів, уповноважених на визначення митної вартості (після
відповідної підготовки, стажування у відділі контролю митної
вартості та здачі відповідного заліку).
 
   3. Внести у посадові інструкції інспекторів, уповноважених на
визначення митної вартості, обов'язки щодо контролю визначення
митної *вартості товарів.
 
   4. Вважати  таким, що втратив чинність, наказ Київської
регіональної митниці від 17.04.01 N 298 ( v0298483-01 ).
 
   5. Даний наказ набирає чинності з 08.12.03.
 
   6. В. о. начальника загального відділу довести вимоги цього
наказу до інспекторського складу оперативних підрозділів.
 
   7. Начальникам оперативних підрозділів ознайомити з наказом
підпорядкований інспекторський склад.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
відділу  контролю митної вартості та начальників оперативних
підрозділів.
 
   9. Загальний контроль за виконанням наказу покласти  на
першого заступника митниці Макаренка А.В.
 
 Заступник Голови Служби -
 начальник митниці                   А.Є.Гутник
 
                   Додаток 1
                   до Порядку роботи відділу
                   контролю митної вартості
                   Київської регіональної
                   митниці
 
                            Тип перший
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
          Київська регіональна митниця
 
         ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
 
   -----------------------------------------------------
 
      ДОВІДКА N ____ від "___"________ 200__ р.
    про визначення митної вартості товарів (здійснення
             митної оцінки)
 
   1. Одержувач/імпортер
 
   2. Відправник/експортер
 
   3. Підрозділ, яким здійснено митну оцінку
   (відділ контролю митної вартості, оперативна група відділу
контролю митної вартості, уповноважений інспектор  вантажного
відділу)
 
   5. Підстави для проведення митної оцінки
 
   6. Перелік поданих до розгляду документів
 
   7. Джерело інформації
   (документи та  матеріали, якими керувалися для прийняття
рішення, здійснення митного огляду, тощо)
 
   8. Висновки:
 
 -----------------------------------------------------------------
 |  Найменування  |   Заявлена митна  | Визначена митна |
 |   товару    |    вартість    |   вартість   |
 |-------------------+-----------------------+-------------------|
 |          |            |          |
 |-------------------+-----------------------+-------------------|
 |          |            |          |
 -----------------------------------------------------------------
 
   Керівник підрозділу ________________________
 
                            Тип другий
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
          Київська регіональна митниця
 
         ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
 
   -----------------------------------------------------
 
      ДОВІДКА N ____ від "___"________ 200__ р.
    про визначення митної вартості товарів (здійснення
             митної оцінки)
 
   1. Підрозділ - замовник проведення митної оцінки:
 
   Продавець:
 
   Покупець:
 
   2. Підстави для проведення митної оцінки:
 
   Запит N ___________ від __________
 
   3. Назва товару:
 
   Умови поставки:
 
   Вартість товару, заявлена суб'єктом ЗЕД:
 
   4. Перелік поданих до розгляду документів:
 
   5. Зразки товару:
 
   6. Огляд товару:
 
   7. Акт митного огляду:
 
   8. Документи та матеріали, якими керувалися для прийняття
рішення:
 
   9. Висновки:
 
   Керівник підрозділу ________________________
 
                   Додаток 2
                   до Порядку роботи відділу
                   контролю митної вартості
 
         Київської регіональної митниці
 
      ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
 
  ---------------------------------------------------------
  |Продавець        |Країна-експортер       |
  |-------------------------+-----------------------------|
  |Покупець         |Дата і номер контракту    |
  |-------------------------+-----------------------------|
  |Декларант        |Умови поставки        |
  |-------------------------+-----------------------------|
  |Країна походження товару |Дата і номер рахунку-фактури |
  |-------------------------+-----------------------------|
  |Виробник         |Курс вал. на день подання  |
  |             |ВМД             |
  ---------------------------------------------------------
 
   Визначення митної вартості
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найме- | Код |Кількість|  Фактурна  | Витрати, що додаються при визначенні митної вартості, якщо |   Витрати, що   |Визначена митна |
|нування|товару|     |  вартість  |   вони не включені до договірної фактурної вартості   |  виключаються з  |  вартість  |
|товару |   |     |        |                               |договірної фактурної |        |
|    |   |     |        |                               |  вартості при   |        |
|    |   |     |        |                               | визначенні митної |        |
|    |   |     |        |                               |   вартості    |        |
|    |   |     |---------------+-------------------------------------------------------------+---------------------+----------------|
|    |   |     |  у  |  у  | на  |  на  | вартість |вартість |комісійні |  інші  |на транс-|на монтаж, |  у  |у валюті|
|    |   |     |валюті |валюті |транс- |страху- |пакування, | наван- |та брокер-| витрати | порту- |складання, |валюті |України |
|    |   |     |розра- |України|порту- | вання | контей- |таження, |  ські  | (зазна- | вання | налагод- |розра- |    |
|    |   |     | хунку |    | вання |    |  нерів  |переван- |     | чити, які | після |  ження  | хунку |    |
|    |   |     |(зазна-|    |    |    |      | таження |     |конкретно) | моменту | устат-  |    |    |
|    |   |     | чити |    |    |    |      |     |     |      |перетину |кування чи |    |    |
|    |   |     | код) |    |    |    |      |     |     |      | митного | надання |    |    |
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      | кордону | технічної |    |    |
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      |     | допомоги |    |    |
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      |     |  після  |    |    |
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      |     | ввезення |    |    |
|-------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+-------+--------|
|  1  | 2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8   |  9  |  10  |  11   |  12  |  13   | 14  |  15  |
|-------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+-------+--------|
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      |     |      |    |    |
|-------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------+---------+----------+-----------+---------+-----------+-------+--------|
|    |   |     |    |    |    |    |      |     |     |      |     |      |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   М. п.     Підпис декларанта
 
                   Додаток 3
                   до Порядку роботи відділу
                   контролю митної вартості
                   Київської регіональної
                   митниці
 
------------------------------------------------------------------
|                    |Начальнику відділу   |
|                    |контролю митної вартості|
|----------------------------------------------------------------|
|         ЗАПИТ N ____________ від __________      |
|----------------------------------------------------------------|
|Згідно з наказом КРМ від "__" грудня 2003 | ___________________ |
|                     | ОГ ВКМВ N /ВВ N / |
|----------------------------------------------------------------|
|  просить перевірити митну вартість товару, що переміщується  |
|      через митний кордон України суб'єктом ЗЕД      |
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|Підстави для запиту:                      |
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|________________________________________________________________|
|                                |
|Додаються (документи на ___ аркушах):              |
|                                |
|1. ВМД N 10000/___/ ________________ від __________________   |
|                                |
|2. Контракт N ______________________ від __________________   |
|                                |
|3. Інвойс N ______________________ від __________________    |
|                                |
|4. Зразки товару згідно з актом відбору зразків (проб) N _______|
|                                |
|від _______________ під митним забезпеченням ___________________|
|                                |
|                                |
|5. Акт про проведення митного огляду N ___________ від _______ |
|----------------------------------------------------------------|
|Інспектор оперативної групи ВКМВ |               |
|/уповноважений інспектор ВВ/   | ____________________________ |
|                 |  /підпис, прізвище, дата/  |
|---------------------------------+------------------------------|
|Начальник оперативного підрозділу|               |
|/старший ОГ ВКМВ або зміни/   | ____________________________ |
|                 |  /підпис, прізвище, дата/  |
|----------------------------------------------------------------|
|МП /штамп ВКМВ або ПМК/                     |
|                                |
|Для службових відміток відділу контролю митної вартості     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 4
                   до Порядку роботи відділу
                   контролю митної вартості
                   Київської регіональної
                   митниці
 
 
           ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАПИТІВ
        З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата, |   N   | Назва |Код за | Заявлена | Визначена |Відхилення митної|Сума збільшення | Прізвище |Примітки|
| номер |оперативного|суб'єкта|УКТ ЗЕД|  митна  |  митна  |  вартості,  |платежів у разі |інспектора|    |
|довідки| підрозділу | ЗЕД  |та опис| вартість | вартість |  визначеної  |  збільшення  |     |    |
|    |  N ВМД  |    |товару |товару, грн.|товару, грн.| відділом, від |митної вартості,|     |    |
|    |      |    |    |      |      |заявленої (+; -),|   грн.   |     |    |
|    |      |    |    |      |      |   грн.    |        |     |    |
|-------+------------+--------+-------+------------+------------+-----------------+----------------+----------+--------|
|  1  |   2   |  3  |  4  |   5   |   6   |    7    |    8    |  9   |  10  |
|-------+------------+--------+-------+------------+------------+-----------------+----------------+----------+--------|
|    |      |    |    |      |      |         |        |     |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 5
                   до Порядку роботи відділу
                   контролю митної вартості
                   Київської регіональної
                   митниці
 
 
               ПЕРЕЛІК
        товарів, при імпорті яких подається
      довідка-розрахунок митної вартості товарів
 
 
------------------------------------------------------------------
0207     |М'ясо та харчові  субпродукти  свійської  птиці
       |товарної  позиції  0105, свіжі, охолоджені або
       |морожені
-------------+----------------------------------------------------
0302     |Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та
       |іншого м'яса риб товарної позиції 0304
-------------+----------------------------------------------------
0303     |Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса
       |риб товарної позиції 0304
-------------+----------------------------------------------------
0304     |Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш),
       |свіже, охолоджене або морожене
-------------+----------------------------------------------------
0305     |Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого
       |або холодного копчення; рибні борошно, порошок та
       |гранули, придатні для харчування
-------------+----------------------------------------------------
0306     |Ракоподібні з панцирами або без панцирів, живі,
       |свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в
       |розсолі; ракоподібні в панцирах, варені у воді або
       |на парі, охолоджені або неохолоджені, морожені,
       |сушені, солоні або в розсолі; борошно, порошок та
       |гранули з ракоподібних, придатні для харчування
       |
-------------+----------------------------------------------------
0307     |Молюски, відділені або не відділені від черепашок,
       |живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні
       |або в розсолі; інші водяні безхребетні,  крім
       |ракоподібних та молюсків, живі, свіжі, охолоджені,
       |морожені, сушені, солоні або в розсолі; борошно,
       |порошок та гранули з інших водяних безхребетних,
       |крім ракоподібних, придатні для харчування
-------------+----------------------------------------------------
0603     |Зрізані квіти та пуп'янки, придатні для складання
       |букетів  або  для  декоративних  цілей, свіжі,
       |засушені, вибілені, пофарбовані, просочені  або
       |оброблені іншим способом
-------------+----------------------------------------------------
0604     |Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або
       |пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для букетів
       |або  оздоблення,  свіжі,  засушені,  вибілені,
       |пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом
-------------+----------------------------------------------------
0803 00   |Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені
-------------+----------------------------------------------------
0805     |Цитрусові, свіжі або сушені
-------------+----------------------------------------------------
0901     |Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без
       |кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави;
       |замінники кави з умістом кави в будь-якій пропорції
-------------+----------------------------------------------------
0902     |Чай, ароматизований чи неароматизований
-------------+----------------------------------------------------
1601 00   |Сосиски, ковбаси та аналогічні вироби з м'яса,
       |м'ясних  субпродуктів чи крові; готові харчові
       |продукти, виготовлені на основі цих виробів
-------------+----------------------------------------------------
1602     |Готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних
       |субпродуктів або крові, інші
-------------+----------------------------------------------------
1603 00   |Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних,
       |молюсків чи інших водяних безхребетних
-------------+----------------------------------------------------
1604     |Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна
       |ікра) та її замінники, виготовлені з ікри інших риб
-------------+----------------------------------------------------
1605     |Готові або консервовані ракоподібні, молюски та
       |інші водяні безхребетні
-------------+----------------------------------------------------
1701     |Цукор з цукрової тростини або цукрових буряків та
       |хімічно чиста цукроза, у твердому стані
-------------+----------------------------------------------------
1801 00 00 00|Какао-боби, цілі та розмелені, сирі або смажені
-------------+----------------------------------------------------
1802 00 00  |Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао
-------------+----------------------------------------------------
1803     |Какао-паста, знежирена або незнежирена
-------------+----------------------------------------------------
1804 00 00  |Какао-масло, какао-жир
-------------+----------------------------------------------------
1805 00 00  |Какао-порошок, без  додання  цукру  чи  інших
       |підсолоджувальних речовин
-------------+----------------------------------------------------
1806     |Шоколад та інші готові харчові продукти з умістом
       |какао
-------------+----------------------------------------------------
2001     |Овочі, плоди та інші їстівні  частини  рослин,
       |приготовлені або консервовані з доданням оцту чи
       |оцтової кислоти
-------------+----------------------------------------------------
2002     |Томати, приготовлені або консервовані без додання
       |оцту чи оцтової кислоти
-------------+----------------------------------------------------
2003     |Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без
       |додання оцту чи оцтової кислоти
-------------+----------------------------------------------------
2004     |Інші овочі, приготовлені або  консервовані  без
       |додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім
       |продуктів товарної позиції 2006
-------------+----------------------------------------------------
2005     |Інші овочі, приготовлені або  консервовані  без
       |додання оцту чи оцтової кислоти, неморожені, крім
       |продуктів товарної позиції 2006
-------------+----------------------------------------------------
2006 00   |Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини
       |рослин, консервовані з доданням цукру (зацукровані
       |або просочені цукровим сиропом)
-------------+----------------------------------------------------
2007     |Варення, желе, мармелади, фруктові пюре та пасти
       |плодово-ягідні, які пройшли теплову обробку, з
       |доданням  або  без  додання  цукру  чи  інших
       |підсолоджувальних речовин
-------------+----------------------------------------------------
2008     |Плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені
       |або консервовані іншим способом, з доданням або без
       |додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
       |або спирту, не включені до інших угруповань
-------------+----------------------------------------------------
2009     |Соки фруктові (включаючи виноградне сусло) або соки
       |овочеві незброджені, без додання спирту, з доданням
       |або без додання цукру чи інших підсолоджувальних
       |речовин
-------------+----------------------------------------------------
2101     |Екстракти, есенції та концентрати з кави, чаю або
       |мате (парагвайський чай) та готові продукти на їх
       |основі або  на  основі  кави,  чаю  чи  мате
       |(парагвайського чаю); смажений цикорій та інші
       |смажені замінники кави та екстракти, есенції і
       |концентрати з них
-------------+----------------------------------------------------
2201     |Води, включаючи природні або штучні мінеральні,
       |газовані,  без  додання  цукру  чи  інших
       |підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід
       |та сніг
-------------+----------------------------------------------------
2202     |Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням
       |цукру   чи   інших   підсолоджувальних  або
       |ароматизувальних речовин, та інші безалкогольні
       |напої, крім фруктових або овочевих соків товарної
       |позиції 2009
-------------+----------------------------------------------------
2203 00   |Пиво із солоду (солодове)
-------------+----------------------------------------------------
2204     |Вина виноградні натуральні,  включаючи  вина  з
       |доданням спирту та міцні; сусло виноградне, крім
       |того, що включене до товарної позиції 2009
-------------+----------------------------------------------------
2205     |Вермути та виноградні натуральні вина, інші, з
       |доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
-------------+----------------------------------------------------
2206 00   |Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий,
       |грушівка (перрі), напій медовий); напої змішані,
       |які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з
       |безалкогольними, не включені до інших угруповань
-------------+----------------------------------------------------
2207     |Спирт етиловий неденатурований, з  концентрацією
       |алкоголю не менш як 80 об. %; спирт етиловий та
       |інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації
-------------+----------------------------------------------------
2208     |Спирт етиловий неденатурований, з  концентрацією
       |спирту менш як 80 об. %; спиртові настоянки, лікери
       |та інші спиртові напої
-------------+----------------------------------------------------
2209 00   |Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової
       |кислоти
-------------+----------------------------------------------------
2401     |Тютюнова сировина; тютюнові відходи:
-------------+----------------------------------------------------
2402     |Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями,
       |сигарили (тонкі сигари) та сигарети, цигарки, з
       |тютюном або його замінниками
-------------+----------------------------------------------------
2403     |Тютюн та замінники тютюну,  інші,  промислового
       |виробництва;   тютюн   "гомогенізований"  або
       |"відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
-------------+----------------------------------------------------
2709 00   |Нафта або нафтопродукти сирі з бітумінозних
       |мінералів
-------------+----------------------------------------------------
2710 00   |Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних
       |мінералів, крім сирих; продукти, не включені до
       |інших угруповань, з умістом 70 мас. % або більше
       |мастил з нафти або нафтопродуктів, вироблених з
       |бітумінозних мінералів, причому ці продукти  є
       |основними складовими частинами
-------------+----------------------------------------------------
2711     |Газ нафтовий та інші вуглеводні в газоподібному
       |стані
-------------+----------------------------------------------------
2712     |Вазелін нафтовий  (петролатум);  парафін,  віск
       |нафтовий мікрокристалічний, м'який віск, озокерит,
       |віск з бурого вугілля, віск  торф'яний,  інші
       |мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в
       |результаті синтезу або інших процесів, забарвлені
       |або незабарвлені
-------------+----------------------------------------------------
3306100000  |Зубні порошки та пасти
-------------+----------------------------------------------------
3401     |Мило; поверхнево-активні органічні  речовини  та
       |мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі
       |брусків, брикетів або фігурних виробів з вмістом
       |або без вмісту мила; папір, вата, повсть, фетр та
       |неткані матеріали, просочені або покриті (частково
       |або повністю) милом чи детергентом
-------------+----------------------------------------------------
3402     |Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила);
       |поверхнево-активні препарати, засоби для прання
       |(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
       |чищення  з умістом або без умісту мила (крім
       |включених до товарної позиції 3401)
-------------+----------------------------------------------------
3505     |Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад,
       |попередньо  желатинізовані  або  естерифіковані
       |крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або
       |інших модифікованих крохмалів
-------------+----------------------------------------------------
3605 00 00  |Сірники, крім  піротехнічних  виробів  товарної
       |позиції 3604
-------------+----------------------------------------------------
3901 10   |Поліетилен з питомою густиною менш як 0,94
-------------+----------------------------------------------------
3901 20   |Поліетилен питомою густиною 0,94 або більше
-------------+----------------------------------------------------
3922 10 00 00|Ванни, душі та умивальники, з пластмаси
-------------+----------------------------------------------------
4011     |Шини пневматичні гумові нові
-------------+----------------------------------------------------
4012     |Шини пневматичні гумові, відновлені або ті, що вже
       |використовувались; литі шини або еластик-шини із
       |змінними протекторами та ободні стрічки, гумові
-------------+----------------------------------------------------
4013     |Камери гумові
-------------+----------------------------------------------------
4203     |Одяг та речі  до  одягу,  з  натуральної  або
       |композиційної шкіри
-------------+----------------------------------------------------
4204 00   |Вироби з натуральної або композиційної шкіри, для
       |технічного застосування
-------------+----------------------------------------------------
4205 00 00 00|Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри
-------------+----------------------------------------------------
4303     |Одяг з хутра та речі до одягу з хутра й інші
       |пушно-хутряні вироби
-------------+----------------------------------------------------
4304 00 00 00|Хутро штучне та вироби з нього
-------------+----------------------------------------------------
4410     |Плити деревностружкові та  аналогічні  плити  з
       |деревини або з інших здерев'янілих матеріалів,
       |агломеровані або неагломеровані з використанням
       |смол або інших органічних сполучних речовин
-------------+----------------------------------------------------
4801 00   |Папір газетний у рулонах або аркушах
-------------+----------------------------------------------------
4802     |Ґатунки паперу  та  картону  некрейдовані,  що
       |використовуються для писання, друкування або інших
       |графічних цілей, а також ґатунки паперу та картону
       |для виготовлення перфокарт або перфострічок, у
       |рулонах або аркушах, крім ґатунків паперу товарної
       |позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного
       |відливання
-------------+----------------------------------------------------
4810     |Папір та картон, крейдований з одного або двох
       |боків каоліном або іншими неорганічними речовинами,
       |з використанням сполучних речовин чи без них, і без
       |будь-якого  іншого  покриття,  у тому числі з
       |пофарбованою,  декорованою  поверхнею  або  з
       |друкованим зображенням, у рулонах або в аркушах
-------------+----------------------------------------------------
4814     |Шпалери та аналогічні настінні покриття;  папір
       |прозорий для віко
-------------+----------------------------------------------------
4820 20 00 00|Зошити
-------------+----------------------------------------------------
5701     |Вузликові килими та інші текстильні покриття для
       |підлоги, оброблені чи необроблені:
-------------+----------------------------------------------------
5702     |Килими та інші текстильні покриття для підлоги,
       |ткані,  нетафтингові, нефлоковані, оброблені чи
       |необроблені, включаючи "килим", "сумах", "кермани"
       |та аналогічні килими ручної роботи
-------------+----------------------------------------------------
5703     |Килими та інші текстильні покриття для підлоги,
       |тафтингові, оброблені чи необроблені
-------------+----------------------------------------------------
5704     |Килими та інші текстильні покриття для підлоги з
       |повсті, нетафтингові, нефлоковані, оброблені чи
       |необроблені
-------------+----------------------------------------------------
5705 00   |Інші килими та інші  текстильні  покриття  для
       |підлоги, оброблені чи необроблені
-------------+----------------------------------------------------
6401     |Водонепроникне взуття з підошвою і верхом із гуми
       |або полімерного матеріалу, який прикріплюється до
       |підошви і  не  з'єднується  з  нею  нитковим,
       |шпильковим,  гвіздковим, гвинтовим або подібним
       |способом
-------------+----------------------------------------------------
6402     |Інше взуття на підошві та з верхом із гуми або
       |полімерних матеріалів
-------------+----------------------------------------------------
6403     |Взуття на підошві з гуми, полімерних матеріалів,
       |натуральної чи композиційної шкіри та з верхом з
       |натуральної шкіри
-------------+----------------------------------------------------
6404     |Взуття на підошві з гуми, полімерних матеріалів,
       |натуральної або композиційної шкіри та з верхом з
       |текстильних матеріалів
-------------+----------------------------------------------------
6405     |Інше взуття
-------------+----------------------------------------------------
6406     |Частини взуття  (включаючи  верх  взуття  з
       |прикріпленою  або  неприкріпленою  внутрішньою
       |підошвою); вкладні устілки, устілки під п'ятку та
       |подібні зйомні деталі; гетри, гамаші та подібні
       |вироби та їх частини
-------------+----------------------------------------------------
6910     |Раковини, умивальники, консолі  раковин,  ванни,
       |біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні
       |санітарно-технічні вироби, з кераміки
-------------+----------------------------------------------------
6911     |Посуд столовий, кухонний, господарські товари або
       |інші туалетні вироби, з фарфору
-------------+----------------------------------------------------
6912 00   |Посуд столовий, кухонний, господарські товари або
       |інші туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових
-------------+----------------------------------------------------
6913     |Статуетки та інші декоративні керамічні вироби
-------------+----------------------------------------------------
7101     |Перли природні або культивовані, оброблені  або
       |необроблені,  підібрані  або  непідібрані,  але
       |ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні
       |або культивовані перли, тимчасово нанизані для
       |зручності транспортування
-------------+----------------------------------------------------
7102     |Діаманти, оброблені  або   необроблені,   але
       |неоправлені і незакріплені
-------------+----------------------------------------------------
7103     |Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або
       |необроблене,  підібране  або  непідібране,  але
       |ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне
       |каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово
       |нанизане для зручності транспортування
-------------+----------------------------------------------------
7104     |Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне
       |чи  реконструйоване, оброблене або необроблене,
       |підібране  або  непідібране,  але  ненанизане,
       |неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне
       |або   реконструйоване   дорогоцінне    або
       |напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для
       |зручності транспортування
-------------+----------------------------------------------------
7105     |Кришка та порошок з природного або синтетичного
       |дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння
-------------+----------------------------------------------------
7106     |Срібло (включаючи позолочене срібло та  срібло,
       |плаковане  платиною)  у  необробленому  або
       |напівобробленому вигляді або у вигляді порошку
-------------+----------------------------------------------------
7107 00 00 00|Метали недорогоцінні,   плаковані    сріблом,
       |напівоброблені
-------------+----------------------------------------------------
7108     |Золото (включаючи золото,  плаковане  платиною),
       |необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку:
-------------+----------------------------------------------------
7109 00 00 00|Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом,
       |необроблені або напівоброблені
-------------+----------------------------------------------------
7110     |Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді
       |порошку
-------------+----------------------------------------------------
7111 00 00 00|Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані
       |платиною, необроблені або напівоброблені
-------------+----------------------------------------------------
7112     |Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або
       |брухт з умістом дорогоцінних металів або сполук
       |дорогоцінних  металів, використовувані, головним
       |чином, для вилучення дорогоцінних металів
-------------+----------------------------------------------------
7113     |Ювелірні вироби та їх частини  з  дорогоцінних
       |металів або з металів, плакованих або дубльованих
       |дорогоцінними металами
-------------+----------------------------------------------------
7114     |Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини
       |цих виробів з дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих чи дубльованих дорогоцінними металами
-------------+----------------------------------------------------
7115     |Інші вироби з дорогоцінних металів або металів,
       |плакованих або дубльованих дорогоцінними металами
-------------+----------------------------------------------------
7116     |Вироби з природних або культивованих перлів, з
       |дорогоцінних  або  напівдорогоцінних  природних,
       |штучних чи реконструйованих каменів
-------------+----------------------------------------------------
7117     |Біжутерія
-------------+----------------------------------------------------
7118     |Монети
-------------+----------------------------------------------------
7324 21 00  |Ванни з  ливарного  чавуну,  емальовані  або
       |неемальовані
-------------+----------------------------------------------------
7324 29 00  |Ванни, інші
-------------+----------------------------------------------------
8215     |Ложки, виделки, розливні ложки, шумівки, лопаточки
       |для  тортів, спеціальні ножі для риби, масла,
       |щипчики для цукру та аналогічні кухонні і столові
       |прибори
-------------+----------------------------------------------------
8407 34   |Двигуни внутрішнього  згорання   з   іскровим
       |запаленням, із зворотно-поступальним рухом поршня,
       |що використовуються для транспортних засобів групи
       |87 з робочим об'ємом циліндрів більш як 1000 см3
-------------+----------------------------------------------------
8407 90   |Двигуни внутрішнього  згорання   з   іскровим
       |запаленням, із зворотно-поступальним або обертовим
       |рухом поршня, інші
-------------+----------------------------------------------------
8408 20   |Двигуни внутрішнього  згорання   поршневі   з
       |компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі),
       |використовувані на транспортних засобах групи 87
-------------+----------------------------------------------------
8516     |Пристрої електричні водогрійні акумулювальні або
       |безінерційні та кип'ятильники занурені електричні;
       |прилади електричні для  обігрівання  приміщень,
       |ґрунту тощо; електронагрівальні апарати перукарські
       |(наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для
       |гарячої  завивки) або для сушіння рук; праски
       |електричні;  інші  побутові  електронагрівальні
       |прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених
       |до товарної позиції 8545
-------------+----------------------------------------------------
8519     |Електропрогравачі, програвачі грамплатівок, касетні
       |програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура
       |без пристроїв для звукозапису
-------------+----------------------------------------------------
8520     |Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура, з
       |пристроями для звуковідтворення або без них
-------------+----------------------------------------------------
8521     |Апаратура для  відеозапису  або   відтворення
       |відеозаписів, з відеотюнером або без нього
-------------+----------------------------------------------------
8522     |Частини та приладдя,  призначені  виключно  або
       |головним чином для апаратів товарних позицій 8519 -
       |8521
-------------+----------------------------------------------------
8523     |Носії для запису звуку або аналогічного запису
       |інших явищ, але незаписані, крім виробів групи 37
-------------+----------------------------------------------------
8524     |Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку
       |або  аналогічного  запису,  записані, включаючи
       |матриці та форми для виробництва платівок, крім
       |виробів групи 37
-------------+----------------------------------------------------
8528     |Приймачі телевізійні, поєднані або не поєднані з
       |радіоприймачем або з пристроєм, який записує чи
       |відтворює звук або зображення; відеомонітори та
       |відеопроектори
-------------+----------------------------------------------------
8701     |Трактори (за винятком засобів товарної позиції
       |8709)
-------------+----------------------------------------------------
8702     |Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і
       |більше, включаючи водія:
-------------+----------------------------------------------------
8703     |Автомобілі легкові та інші транспортні  засоби,
       |призначені для перевезення людей (крім автомобілів
       |товарної    позиції    8702),    включаючи
       |вантажопасажирські автомобілі, фургони та гоночні
       |автомобілі
-------------+----------------------------------------------------
8704     |Автомобілі вантажні
-------------+----------------------------------------------------
8707 10   |Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товарної
       |позиції 8703
-------------+----------------------------------------------------
8711     |Мотоцикли (включаючи мопеди)  та  велосипеди  з
       |допоміжним  мотором, з колясками або без них;
       |коляски
-------------+----------------------------------------------------
8714     |Частини та пристрої  для  транспортних  засобів
       |товарних позицій 8711 - 8713
-------------+----------------------------------------------------
8716     |Причепи та напівпричепи для  всіх  транспортних
       |засобів; інші несамохідні транспортні засоби; їх
       |частини
-------------+----------------------------------------------------
9303     |Інша зброя вогнепальна та аналогічні вогнепальні
       |засоби,  що  використовують  згоряння  пороху
       |(наприклад,  мисливські  рушниці  та  карабіни,
       |вогнепальна  зброя,  яка  заряджається з дула,
       |ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет,
       |пістолети та револьвери для стрільби холостими
       |патронами, пістолети для забою худоби, що стріляють
       |стрижнями, лінемети)
-------------+----------------------------------------------------
9304 00 00 00|Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи
       |газові рушниці, карабіни або пістолети, кийки), за
       |винятком класифікованої у товарній позиції 9307
-------------+----------------------------------------------------
9401     |Меблі для сидіння (крім включених до  товарної
       |позиції  9402),  які  перетворюються  або  не
       |перетворюються на ліжка, та їх частини
-------------+----------------------------------------------------
9402     |Меблі медичні,  хірургічні,  стоматологічні  або
       |ветеринарні (наприклад, операційні столи, столи
       |оглядові, ліжка з механічним пристосуванням для
       |використання у лікарнях, стоматологічні крісла);
       |перукарські крісла та аналогічні крісла з пристроєм
       |для повертання і підіймання; їх частини
-------------+----------------------------------------------------
9403     |Інші меблі та їх частини
-------------+----------------------------------------------------
9404     |Основи матрацні для ліжок; постільні речі тощо
       |(наприклад, сінники, покривала, перини, диванні
       |подушки, пуфи, подушки), з пружинами або заповнені
       |будь-якими матеріалами, чи вироблені з пористої
       |гуми або з пластичних матеріалів, з покриттям чи
       |без покриття
-------------+----------------------------------------------------
9701     |Картини, живопис та малюнки, повністю  виконані
       |вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906
       |та готових виробів, розмальованих або декорованих
       |уручну; колажі та аналогічні зображення
-------------+----------------------------------------------------
9702 00 00 00|Оригінали гравюр, естампів та літографій
-------------+----------------------------------------------------
9703 00 00 00|Оригінали скульптур або статуеток з  будь-якого
       |матеріалу
-------------+----------------------------------------------------
9704 00 00 00|Марки поштові, гербові марки, знаки поштової оплати
       |гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий
       |папір, гербовий папір та аналогічні  предмети,
       |використані  або,  якщо не використані, то не
       |знаходяться в обігу, або не нового випуску в
       |країні, для якої вони призначені
-------------+----------------------------------------------------
9705 00 00 00|Колекції та предмети колекціонування зоологічні,
       |ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети для
       |таких  колекцій,  що  становлять  історичний,
       |археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи
       |нумізматичний інтерес
-------------+----------------------------------------------------
9706 00 00 00|Предмети антикваріату віком понад 100 років
------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка