Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію регіонального конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Київської, Вінницької областей та міста Києва

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2003 N 747
 
 
     Про організацію регіонального конкурсу фахової
     майстерності серед учнів професійно-технічних
      навчальних закладів Київської, Вінницької
           областей та міста Києва
 
 
   Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), Указу  Президента
України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої
молоді" ( 612/2000 ) від 24.04.2000 р., Комплексних заходів
Кабінету Міністрів України щодо реалізації Державної молодіжної
політики в Україні ("Молодь України"),  Програми  роботи  з
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки та з метою виявлення і
підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти
Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести регіональний конкурс фахової майстерності серед
учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів  Київської,
Вінницької областей та міста Києва з робітничої професії "кравець"
18-21 листопада 2003 року на базі ВПУ N 12 міста Біла Церква
Київської області.
 
   2. Управлінням освіти і науки Київської, Вінницької обласних
державних адміністрацій та Головному управлінню освіти і науки
Київської  міської  державної  адміністрації  спільно  з
навчально-методичними кабінетами професійно-технічної освіти в
Київській, Вінницькій областях та місті Києві організувати та
провести училищні етапи зазначеного конкурсу.
   Заявки на  участь  у  регіональному  етапі  конкурсу
прийматимуться 18 листопада 2003 р., в день заїзду. До участі у
регіональному конкурсі запрошуються по 3 учні випускних курсів
(переможці училищного етапу) від кожного професійно-технічного
навчального  закладу  швейного  профілю Київської, Вінницької
областей та міста Києва, які здійснюють підготовку робітників за
професією "кравець".
 
   3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та умови
проведення регіонального конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладі в Київської, Вінницької
областей та міста Києва з професії "кравець" (додатки 1-3).
 
   4. Відповідальність за організацію і проведення зазначеного
конкурсу  покласти на департамент професійно-технічної освіти
(Супрун В.В.),  організаційний  комітет конкурсу (додаток 1),
Науково-методичний   центр   професійно-технічної   освіти
(Судаков Є.М.), управління освіти і науки Київської (Лікарчук
І.Л.),  Вінницької  (Свіржевський  М.П.)  обласних  державних
адміністрацій, Головне управління освіти і науки Київської міської
державної адміністрації (Жебровський Б.М.) та ВПУ N 12 міста Біла
Церква Київської області, на базі якого відбудеться конкурс
(Степура А.О.).
 
   5. Науково-методичному  центру професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України (Судаков Є.М.) забезпечити
навчально-методичне супроводження конкурсу відповідно до вимог
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і
спеціальних    дисциплін,    турніри,    конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової  майстерності
(наказ Міносвіти від 18.08.98 р. N 305 ( z0598-98 ).
 
   6. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
забезпечити фінансування заходів,  пов'язаних  з  проведенням
регіонального  конкурсу  фахової  майстерності  серед  учнів
професійно-технічних  навчальних  закладів,  відповідно  до
затвердженого кошторису.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Томашенка В.В.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 (Додаток 1 не наводиться)
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   10.11.2003 N 747
 
 
                ЖУРІ
    регіонального конкурсу фахової майстерності серед
     учнів професійно-технічних навчальних закладів
     Київської, Вінницької областей та міста Києва
           з професії "кравець "
 
 
ГРИЦЕНОК Н.І.   провідний спеціаліст відділу змісту освіти сфери
         послуг та сільського господарства управління
         змісту професійно-технічної освіти департаменту
         професійно-технічної освіти Міністерства освіти
         і науки України (голова журі)
 
ШЛЯХТИЧЕВА Л.І.  методист вищої категорії сектору легкої
         промисловості та сфери послуг відділу державних
         освітніх стандартів професійно-технічної освіти
         Науково-методичного центру професійно-технічної
         освіти Міносвіти і науки України.
 
ПЕТРЕНКО Л.В.   заступник директора з навчально-виробничої
         роботи ПТУ N 20 м. Житомира
 
ЗУЄВА С.А.    заступник директора Полтавського професійного
         ліцею сфери послуг
 
ГУМОВСЬКА І.С.  викладач центру професійно-технічної освіти N 1
         м. Миколаєва
 
БУГРАК М.Є.    заступник директора з навчально-виробничої
         роботи центру професійно-технічної освіти N 1
         м. Івано-Франківська
 
ЗУБЕЦЬ В.О.    методист навчально-методичного кабінету
         професійно-технічної освіти у Київській області
 
НЕСТЕРУК Т.В.   директор обласного Будинку художньої творчості у
         Київській області
 
СТЕПУРА А.О.   директор ВПУ N 12 м. Біла Церква Київської
         області
 
ТИМЧЕНКО С.В.   заступник директора з навчально-виробничої
         роботи ВПУ N 12 м. Біла Церква Київської області
 
КЛІНКІНА Н.П.   старший майстер ВПУ N 12 м. Біла Церква
         Київської області
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   10.11.2003 N 747
 
 
               УМОВИ
    регіонального конкурсу фахової майстерності серед
     учнів професійно-технічних навчальних закладів
     Київської, Вінницької областей та міста Києва з
            професії "кравець "
 
 
           I. Загальні положення
 
   Конкурс проводиться з  метою  підготовки  Всеукраїнського
конкурсу  фахової  майстерності серед учнів ПТНЗ з професії
"кравець" у 2004 році, виявлення реального рівня професійної
підготовки в регіоні, сприяння розвитку творчої активності учнів,
удосконалення організації та змісту навчання при  підготовці
кваліфікованих робітників.
 
   В регіональному  конкурсі  на  кращого з професії, який
проводиться у II тури (теоретичний і практичний), беруть участь
переможці училищних конкурсів з числа учнів випускних груп.
 
   Учасники конкурсу прибувають на місце проведення у супроводі
викладача або майстра виробничого навчання. Витрати на проїзд (в
обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих -
за рахунок органів або навчальних закладів, які направляють
представників на конкурс. Харчування та проживання учасників
конкурсу - за рахунок затвердженого кошторису конкурсу. Кожен
учасник повинен мати: паспорт, учнівський квиток, спецодяг та
робочий інструмент.
 
   Заявки на участь у регіональному етапі конкурсу  (форма
додатку 3 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з
базових   і   спеціальних   дисциплін,   конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності)
прийматимуться 18 листопада 2003 р., в день заїзду.
 
   Адреса проведення конкурсу: м. Біла Церква Київської області,
вул. Шевченка, 91, ВПУ N 12, тел/факс 5-12-56, 5-84-70.
 
         II. Порядок проведення конкурсу
 
   Програма конкурсу передбачає:
   - виконання теоретичного завдання з професійно-теоретичної
підготовки;
   - виконання практичного завдання.
 
   Теоретичний тур полягає в перевірці теоретичних знань з
професії і виконується всіма учасниками одночасно у вигляді
тестових завдань. Час виконання теоретичного завдання - 1 година.
 
   Робота з виконання практичного  завдання  проводиться  в
навчальних майстернях із спеціальним швейним обладнанням. Учасники
отримують конкурсне завдання та забезпечуються робочим місцем і
виробом, готовим до пошиття.
 
   Спостереження за виконанням роботи здійснюється лише членами
журі.
 
   Під час проведення конкурсу забороняється втручання членам
журі, оргкомітету та супроводжуючим особам в роботу учнів. Якість
виконання робіт оцінює журі.
 
   Час виконання завдання визначає оргкомітет в залежності від
складу робіт, згідно нормам часу. Учасники конкурсу самостійно
виконують завдання, не заважають іншим, дотримуються  правил
охорони праці.
 
    III. Зміст теоретичного і практичного завдання та
         підведення підсумків конкурсу
 
   Теоретичний тур включає питання з предметів:
   - технологія швейного виробництва;
   - обладнання швейного виробництва;
   - основи конструювання і моделювання одягу;
   - матеріалознавство;
   - охорона праці.
 
   Максимальна кількість балів за теоретичний тур - 10.
 
   Практичний тур складається із завдань, які оцінюються за
позиціями:
 
 1. Зовнішній вигляд учасника            5 балів
 2. Організація робочого місця в процесі роботи   5 балів
 3. Якість виконання завдання            50 балів
 4. Правильність виконання трудових прийомів    10 балів
 5. Дотримання правил охорони праці         10 балів
 6. Виконання норми часу              10 балів
                          ----------
                          90 балів
 
   Завдання практичного туру.
 
      Пошиття спідниці класичного силуету (6 годин).
 
   При порушенні чи недотриманні умов змагань кожен член журі
може нараховувати 1-3 штрафних балів з кожного виду змагань.
Учасники змагань можуть ознайомитись з результатами у протоколі
практичного туру.
 
   Максимальна величина загальної оцінки за два тури - 100
балів. Призові місця займають учасники, які набрали найбільшу
сумарну кількість балів.
 
   Учасники, які не виконали умов конкурсу, допустили грубі
порушення правил охорони праці, за спільним рішенням оргкомітету
та журі усуваються від змагань або їм (враховуються штрафні бали.
 
   Переможці регіонального  конкурсу  з  професії  "кравець"
нагороджуються дипломами I, II, III ступенів та призами. Решта
отримує дипломи учасників конкурсу та сувеніри від організаторів.
 
   Тел. (044) 417-73-97, 417-73-61

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка