Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення участі Міністерства аграрної політики у Міжнародній аграрній виставці-ярмарку "Зелений тиждень-2004"

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.12.2003 N 434
 
 
     Про забезпечення участі Міністерства аграрної
     політики у Міжнародній аграрній виставці-ярмарку
           "Зелений тиждень-2004"
 
 
   На виконання  доручення  Прем'єр-міністра  України  В.Ф.
Януковича від 17 листопада 2003 N 74409 щодо забезпечення якісної
та своєчасної підготовки експозиції України  на  Міжнародній
аграрній  виставці  -  ярмарку  "Зелений  Тиждень-2004", яка
відбудеться в м. Берліні (ФРН) з 16 по 25 січня 2004 року
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та
участі України у Міжнародній аграрній виставці - ярмарку "Зелений
Тиждень-2004" згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити  організаційні  заходи та план робіт щодо
забезпечення участі Мінагрополітики  у  Міжнародній  аграрній
виставці-ярмарку "Зелений Тиждень-2004" згідно з додатками 2,3.
 
   3. Закріпити за Автономною Республікою Крим та областями
відповідальних працівників від міністерства для надання допомоги у
підготовці та участі у Міжнародній аграрній виставці-ярмарку
"Зелений Тиждень-2004" згідно з додатком 4.
 
   4. Затвердити розподіл виставкової площі, її вартість, а
також  чисельність  делегації  між  регіонами,  структурними
підрозділами міністерства, галузями, іншими учасниками згідно з
додатком 5.
 
   5. Визначити      корпорацію     "Украгропромбіржа"
організатором-розпорядником з підготовки та участі міністерства у
виставці з правом вирішення організаційних та фінансових питань, в
тому числі концентрації коштів  учасників  виставки  та  їх
конвертацію в іноземній валюті, а також формування делегацій і
туристичних груп для відвідання виставки та їх супроводження.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Омельяненка Г.Г.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   08.12.2003 N 434
 
 
               СКЛАД
     Організаційного комітету з підготовки та участі
     України у Міжнародній аграрній виставці-ярмарку
           "Зелений тиждень-2004"
 
 
 Рижук Сергій Михайлович    - Міністр  аграрної   політики
                України - голова Організаційного
                комітету
 
 Мельник Сергій Іванович    - перший  заступник   Міністра
                аграрної  політики  України  -
                заступник голови Організаційного
                комітету
 
 Омельяненко Григорій      - заступник  Міністра  аграрної
 Григорович           політики  України  -  заступник
                голови Організаційного комітету
 
 Сорока Василь Іванович     - заступник  Міністра  аграрної
                політики  України  -  заступник
                голови Організаційного комітету
 
 Яковенко Валентин Петрович   - заступник  Міністра  аграрної
                політики  України  -  заступник
                голови Організаційного комітету
 
 Кіщак Юрій Петрович      - перший   заступник   голови
                Державного      департаменту
                продовольства     Міністерства
                аграрної  політики  України  -
                заступник голови Організаційного
                комітету
 
 Алимов Сергій Іванович    - голова Державного  департаменту
                рибного господарства Міністерства
                аграрної  політики  України  -
                заступник  голови Організаційного
                комітету
 
 Костяк Микола Михайлович   - начальник Департаменту зв'язків з
                Верховною  Радою  України  та
                організаційної роботи Міністерства
                аграрної  політики  України  -
                заступник голови  Організаційного
                комітету
 
 Привалов Віктор Дмитрович   - президент       корпорації
                "Украгропромбіржа"  -  заступник
                голови Організаційного комітету -
                організатор - розпорядник
 
         Члени Організаційного комітету:
 
 Балясний Валерій Григорович  - начальник управління зарубіжних
                представництв     Міністерства
                економіки та з питань європейської
                інтеграції України (за згодою)
 
 Бондаренко Василь Маркович  - голова  правління  Національної
                асоціації  і  "Укрмолпром"  (за
                згодою)
 
 Бочковська Світлана      - начальник Юридичного управління
 Михайлівна          Міністерства  аграрної  політики
                України
 
 Вербицький Петро Іванович   - голова  Державного департаменту
                ветеринарної медицини Міністерства
                аграрної політики України
 
 Вілков Юрій Володимирович   - заступник генерального директора
                корпорації "Украгропромбіржа"
 
 Жолнер Іван Дмитрович     - голова концерну "Укрспирт" (за
                згодою)
 
 Зуб Григорій Іванович     - начальник      Департаменту
                фінансово-кредитної та податкової
                політики  Міністерства  аграрної
                політики України
 
 Зінченко Людмила Іванівна   - генеральний директор  асоціації
                "Укроліяпром" (за згодою)
 
 Коренькова Галина Миколаївна - в.о. генерального директора ЗАТ
                "Укрпиво" (за згодою)
 
 Кучер Микола Іванович     - голова  правління  ДАК  "Хліб
                України" (за згодою)
 
 Лаврик Олександр       - начальник  Департаменту  ринків
 Миколайович          продукції рослинництва та розвитку
                насінництва Міністерства аграрної
                політики України
 
 Марчук Юрій Миколайович    - заступник  голови  Державного
                комітету  лісового  господарства
                України (за згодою)
 
 Мироненко Станіслав      - генеральний   директор   ЗАТ
 Леонтійович          "Укркондитер" (за згодою)
 
 Мосіневич Володимир      - генеральний директор корпорації
 Леонідович          "Укрвинпром" (за згодою)
 
 Письмак Віктор Петрович    - начальник      Департаменту
                міжнародної       інтеграції,
                інвестиційної політики та розвитку
                аграрного  бізнесу  Міністерства
                аграрної політики України
 
 Попов Володимир Ілліч     - голова   правління  асоціації
                "Укрм'ясо" (за згодою)
 
 Попудрібко Володимир     - начальник       управління
 Олексійович          інформатизації,     виставкової
                діяльності та зв'язків з органами
                державної   влади  Департаменту
                зв'язків з Верховною Радою України
                та    організаційної   роботи
                Міністерства  аграрної  політики
                України
 
 Рибак Анатолій Васильович   - голова концерну "Укрсадвинпром"
 
 Сватков Леонід Борисович   - народний депутат України
 
 Третяк Антон Миколайович   - віце-президент    Української
                академії аграрних наук (за згодою)
 
 Христенко Валерій Іванович  - заступник  голови  Державного
                департаменту     продовольства
                Міністерства  аграрної  політики
                України
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   08.12.2003 N 434
 
 
            ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
       щодо забезпечення участі Мінагрополітики
       у Міжнародній аграрній виставці-ярмарку
     "Зелений тиждень-2004" (16-25 січня 2004 року,
             м. Берлін, ФРН)
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N |    Назва заходу    | Термін |  Відповідальні за  |
|п/п|              |виконання|    виконання    |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 1 |       2       |  3  |      4      |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 1 |Забезпечити вирішення з  |1 грудня |Департамент зв'язків з |
|  |дирекцією Міжнародної   |2003 року|Верховною Радою України|
|  |аграрної виставки "Messe  |     |та організаційної   |
|  |Berlin GmbH" організаційних|     |роботи (Костяк),    |
|  |питань щодо участі     |     |корпорація       |
|  |міністерства у виставці,  |     |"Украгропромбіржа"   |
|  |розробити концепцію і   |     |(Привалов)       |
|  |тематико-експозиційний план|     |            |
|  |експозиції міністерства на |     |            |
|  |виставці та внести     |     |            |
|  |пропозиції щодо її     |     |            |
|  |натурного і художнього   |     |            |
|  |оформлення.        |     |            |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 2 |Разом з Посольством України|1 грудня |Департамент зв'язків з |
|  |у ФРН та          |2003 року|Верховною Радою України|
|  |торговельно-економічною  |     |та організаційної   |
|  |місією у складі Посольства |     |роботи, Департамент  |
|  |України у ФРН вирішити   |     |міжнародної інтеграції,|
|  |питання, пов'язані з    |     |інвестиційної політики |
|  |проведенням виставки та  |     |та розвитку аграрного |
|  |перебуванням офіційної   |     |бізнесу (Письмак),   |
|  |делегації міністерства у  |     |корпорація       |
|  |ФРН.            |     |"Украгропромбіржа"   |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 3 |Утворити робочі групи для |20    |Державні департаменти |
|  |відбору експонатів,    |листопада|та департаменти    |
|  |інвестиційних пропозицій та|2003 року|Мінагрополітики,    |
|  |забезпечення участі у   |     |Міністерство      |
|  |виставці інвестиційне   |     |агропромислового    |
|  |привабливих підприємств,  |     |комплексу Автономної  |
|  |організацій та установ усіх|     |Республіки Крим,    |
|  |форм власності.      |     |головні управління   |
|  |              |     |сільського господарства|
|  |              |     |і продовольства    |
|  |              |     |облдержадміністрацій, |
|  |              |     |Управління сільського |
|  |              |     |господарства і     |
|  |              |     |продовольства     |
|  |              |     |Севастопольської    |
|  |              |     |міської        |
|  |              |     |держадміністрації,   |
|  |              |     |Українська академія  |
|  |              |     |аграрних наук, ДАК   |
|  |              |     |"Хліб України", концерн|
|  |              |     |"Укрсадвинпром",    |
|  |              |     |концерн "Укрспирт",  |
|  |              |     |корпорація       |
|  |              |     |"Укрвинпром",     |
|  |              |     |Національна асоціація |
|  |              |     |"Укрм'ясо", Національна|
|  |              |     |асоціація "Укрмолпром",|
|  |              |     |Національна асоціація |
|  |              |     |"Укрконсервмолоко", ЗАТ|
|  |              |     |"Укрпиво"       |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 4 |Подати Оргкомітету для   |до 15  |Корпорація       |
|  |затвердження тематико-   |грудня  |"Украгропромбіржа"   |
|  |експозиційний план     |2003 року|            |
|  |виставки, перелік рекламної|     |            |
|  |та             |     |            |
|  |інформаційно-пристендової |     |            |
|  |продукції, склад делегації |     |            |
|  |міністерства, програму   |     |            |
|  |участі членів делегації в |     |            |
|  |семінарах, конференціях,  |     |            |
|  |"круглих столах",     |     |            |
|  |бізнес-семінарах тощо.   |     |            |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 5 |Довести до учасників    |5 грудня |Корпорація       |
|  |виставки кошторис витрат на|2003 року|"Украгропромбіржа"   |
|  |підготовку і їх участь у  |     |            |
|  |цьому виставковому заході. |     |            |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 6 |Надати           |до 15  |Держанні департаменти |
|  |організатору-розпоряднику |грудня  |та департаменти    |
|  |корпорації         |2003 року|Мінагрополітики,    |
|  |"Украгропромбіржа":    |     |Міністерство      |
|  |6.1. Експонати, сувенірні |     |агропромислового    |
|  |вироби, прикраси до стенду |     |комплексу Автономної  |
|  |та продукцію з тривалим  |     |Республіки Крим,    |
|  |терміном зберігання, а   |     |головні управління   |
|  |також перелік продукції  |     |сільського господарства|
|  |короткотермінового     |     |і продовольства    |
|  |зберігання (включаючи   |     |облдержадміністрацій, |
|  |сертифікат відповідності, |     |Управління сільського |
|  |якісні посвідчення та інші |     |господарства і     |
|  |документи) для оформлення |     |продовольства     |
|  |проходження митних     |     |Севастопольської    |
|  |процедур. Перелік продукції|     |міської        |
|  |короткотермінового     |     |держадміністрації,   |
|  |зберігання та терміни її  |     |Українська академія  |
|  |представлення корпорації  |     |аграрних наук, ДАК   |
|  |погоджуються по кожній   |     |-Хліб України", концерн|
|  |позиції безпосередньо з  |     |"Укрсадвинпром",    |
|  |робочою групою корпорації |     |концерн "Укрспнрт",  |
|  |"Украгропромбіржа".    |     |корпорація       |
|  |              |     |"Укрвинпром",     |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
|  |6.2. Подати на кожного   |до 15  |Національна асоціація |
|  |учасника делегації     |грудня  |"Укрм'ясо", Національна|
|  |необхідні документи для  |2003 року|асоціація "Укрмолпром",|
|  |своєчасного оформлення віз |     |Національна асоціація |
|  |до ФРН.          |     |"Укрконсервмолоко", ЗАТ|
|  |              |     |"Укрпиво"       |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 7 |Забезпечити здійснення   |20 грудня|Корпорація       |
|  |митних та         |2003 року|"Украгропромбіржа",  |
|  |санітарно-ветеринарних   |     |Державний департамент |
|  |процедур з відповідними  |     |ветеринарної медицини, |
|  |службами ФРІ 1 та країн,  |     |Департамент міжнародної|
|  |кордони яких перетинаються |     |інтеграції,      |
|  |при транспортуванні    |     |інвестиційної політики |
|  |виставкового вантажу, для |     |та розвитку аграрного |
|  |вирішення питань митного  |     |бізнесу        |
|  |оформлення продукції,   |     |            |
|  |сертифікації і легалізації |     |            |
|  |її ввозу та вивозу, а також|     |            |
|  |торгівлі на виставці.   |     |            |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 8 |Забезпечити протипожежну  |на період|Корпорація       |
|  |безпеку та охорону     |роботи  |"Украгропромбіржа"   |
|  |технічного обладнання,   |виставки |            |
|  |майна та експонатів на   |     |            |
|  |виставкових площах,    |     |            |
|  |виділених міністерству.  |     |            |
|---+---------------------------+---------+-----------------------|
| 9 |Забезпечити висвітлення в |листопад-|Корпорація       |
|  |засобах масової інформації |січень  |"Украгропромбіржа"   |
|  |стану підготовки та    |     |прес-служба      |
|  |підсумків участі      |     |міністерства      |
|  |міністерства у даній    |     |(Черешинська)     |
|  |виставці.         |     |            |
-------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   08.12.2003 N 434
 
 
                ПЛАН
     робіт щодо забезпечення участі Мінагрополітики
   у Міжнародній виставці-ярмарку "Зелений тиждень-2004"
 
 
----------------------------------------------------------------------
| N |    Назва заходу    | Термін    |  Відповідальні  |
|п/п |             | виконання   |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 1 |Підготувати пропозиції і |01.12.2003 р. |Мельник С.І.    |
|  |вирішити питання     |        |Омельяненко Г.Г.  |
|  |фінансування участі    |        |Зуб Г.І       |
|  |Мінагрополітики у     |        |Привалов В.Д.    |
|  |виставці.         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 2 |Провести переговори з   |01.12.2003 р. |Мельник С.І.    |
|  |керівництвом "Messe Berlin|        |Омельяненко Г.Г.  |
|  |GmbH" щодо закріплення на |        |Привалов В.Д.    |
|  |постійній основі     |        |          |
|  |павільйону 7.2 за     |        |          |
|  |українською експозицією. |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 3 |Визначити підходи до   |25.11.2003 р. |Мельник С.І.    |
|  |формування експозиції   |        |Омельяненко Г.Г.  |
|  |України на виставці    |        |Костяк М.М.     |
|  |(регіональний, галузевий і|        |Попудрібко В.О.   |
|  |таке інше).        |        |Привалов В.Д.    |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 4 |Провести на регіональному |листопад -   |Міністерство    |
|  |рівні необхідну      |грудень    |агропромислового  |
|  |організаційну роботу по  |2003 р.    |комплексу Автономної|
|  |підготовці експозиції   |        |Республіки Крим,  |
|  |України на Міжнародній  |        |головні управління |
|  |аграрній виставці "Зелений|        |сільського     |
|  |тиждень-2004"       |        |господарства і   |
|  |(тематико-експозиційний  |        |продовольства    |
|  |план, художнє оформлення |        |обласних,      |
|  |стенду, робота української|        |Севастопольської  |
|  |кухні та інше).      |        |міської державних  |
|  |             |        |адміністрацій,   |
|  |             |        |Омельяненко Г.Г.  |
|  |             |        |Попудрібко В.О.   |
|  |             |        |Привалов В.Д.    |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 5 |Провести в Україні    |листопад-   |Попудрібко В.О.   |
|  |рекламну компанію щодо  |грудень    |Привалов В.Д.    |
|  |участі вітчизняних    |2003 р.    |Черешинська Н.М.  |
|  |товаровиробників у    |        |          |
|  |виставці.         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 6 |Залучити до участі у   |листопад -   |Мельник С.І.    |
|  |виставці Держкомлісгосп, |грудень    |Омельяненко Г.Г.  |
|  |Держкомводгосп,      |2003 р.    |Сорока В.І.     |
|  |Укоопспілку.       |        |Попудрібко В.О.   |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 7 |Вирішити питання спрощення|25.11.2003 р. |Омельяненко Г.Г.  |
|  |митних процедур під час  |        |Письмак В.П.    |
|  |перетину кордону України |        |Привалов В.Д.    |
|  |виставковими вантажами.  |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 8 |Розробити та видати    |10.12.2003 р. |Попудрібко В.О.   |
|  |кожному учаснику виставки,|        |Привалов В.Д.    |
|  |які матимуть свою окрему |        |          |
|  |експозицію (АР Крим,   |        |          |
|  |області, фірми,      |        |          |
|  |підприємства,       |        |          |
|  |організації), загальний  |        |          |
|  |план дизайну та забудови |        |          |
|  |залу України із      |        |          |
|  |зазначенням їх      |        |          |
|  |місцезнаходження.     |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 9 |Кожному учаснику виставки,|10.12.2003 р. |Привалов В.Д.,   |
|  |який прийматиме участь в |        |Попудрібко В.О.   |
|  |демонстрації продукції,  |        |          |
|  |видати план забудови   |        |          |
|  |наданої площі виставковими|        |          |
|  |конструкціями, включаючи |        |          |
|  |вітрини, подіуми,     |        |          |
|  |прилавки.         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 10 |Визначити і подати    |10.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |Оргкомітету:       |        |агропромислового  |
|  |- перелік         |        |комплексу Автономної|
|  |фірм, підприємств,    |        |Республіки Крим,  |
|  |організацій та установ,  |        |головні управління |
|  |які залучаються до участі |        |сільського     |
|  |у виставці, та перелік  |        |господарства і   |
|  |продукції, що ними    |        |продовольства    |
|  |виробляється і буде    |        |обласних, Управління|
|  |виставлятись на стенді  |        |сільського     |
|  |(інформація потрібна для |        |господарства і   |
|  |формування загального   |        |продовольства    |
|  |тематико-експозиційного  |        |Севастопольської  |
|  |плану та розміщення в   |        |міської       |
|  |каталозі виставки);    |        |держадміністрацій  |
|  |- перелік зразків     |        |          |
|  |конкурентоспроможної   |        |          |
|  |продукції, що будуть   |        |          |
|  |розміщені на стенді;   |        |          |
|  |- список осіб для     |        |          |
|  |включення до складу    |        |          |
|  |делегації         |        |          |
|  |Мінагрополітики та перелік|        |          |
|  |осіб, які будуть працювати|        |          |
|  |на стенді, для своєчасного|        |          |
|  |вирішення питань,     |        |          |
|  |пов'язаних з в'їздом та  |        |          |
|  |перебуванням на території |        |          |
|  |Німеччини під час роботи |        |          |
|  |виставки (список     |        |          |
|  |складається у довільній  |        |          |
|  |формі з обов'язковим   |        |          |
|  |визначенням назви     |        |          |
|  |підприємства, прізвища,  |        |          |
|  |імені та по батькові члена|        |          |
|  |делегації, а також терміну|        |          |
|  |перебування його на    |        |          |
|  |виставці: 4, 8 або 11   |        |          |
|  |днів);          |        |          |
|  |- заявки на відвідування |        |          |
|  |виставки іншими фахівцями |        |          |
|  |агропромислового     |        |          |
|  |комплексу і організацію  |        |          |
|  |для них ділових зустрічей;|        |          |
|  |- тематико-експозиційні  |        |          |
|  |план;           |        |          |
|  |- інформаційні та     |        |          |
|  |ілюстративні матеріали для|        |          |
|  |оформлення експозиції та |        |          |
|  |підготовки бізнес-    |        |          |
|  |семінарів, конференцій,  |        |          |
|  |"круглих столів" тощо.  |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 11 |Кожний учасник виставки, |10.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |на підставі отриманого  |        |агропромислового  |
|  |плану, повинен надати   |        |комплексу Автономної|
|  |корпорації        |        |Республіки Крим,  |
|  |"Украгропромбіржа"    |        |головні управління |
|  |(організатору-      |        |сільського     |
|  |розпоряднику стенду    |        |господарства і   |
|  |України на виставці):   |        |продовольства    |
|  |- рішення по облаштуванню |        |обласних, Управління|
|  |своєї експозиції,     |        |сільського     |
|  |включаючи елементи    |        |господарства і   |
|  |декоративно-художнього  |        |продовольства    |
|  |оформлення;        |        |Севастопольської  |
|  |- рекламні        |        |міської       |
|  |матеріали (відеофільми,  |        |держадміністрацій  |
|  |буклети, проспекти,    |        |          |
|  |брошури та інше);     |        |          |
|  |- перелік продукції, яку |        |          |
|  |вони вважають доцільним  |        |          |
|  |демонструвати та     |        |          |
|  |пропонувати на експорт  |        |          |
|  |згідно з встановленими  |        |          |
|  |формами та вимогами (при |        |          |
|  |формуванні переліку    |        |          |
|  |продукції потрібно окремо |        |          |
|  |врахувати продукцію, яка |        |          |
|  |буде використана для   |        |          |
|  |презентаційних заходів та |        |          |
|  |проведення дегустацій на |        |          |
|  |стенді).         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 12 |Надіслати організатору - |05.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |розпоряднику стенду -   |        |агропромислового  |
|  |корпорації        |        |комплексу Автономної|
|  |"Украгропромбіржа" список |        |Республіки Крим,  |
|  |(прізвище, ім'я та по   |        |головні управління |
|  |батькові) осіб, які    |        |сільського     |
|  |протягом всього періоду  |        |господарства і   |
|  |роботи виставки (від   |        |продовольства    |
|  |початку монтажу експозиції|        |обласних,      |
|  |до завершення роботи   |        |Севастопольської  |
|  |виставки і згортання   |        |міської державних  |
|  |експозиції) будуть    |        |адміністрацій    |
|  |працювати на стенді і   |        |          |
|  |забезпечуватимуть постійне|        |          |
|  |керівництво роботою    |        |          |
|  |стенду, надаватимуть   |        |          |
|  |інформацію представникам |        |          |
|  |засобів масової інформації|        |          |
|  |і таке інше.       |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 13 |Розробити культурну    |01.12.2003 р. |Попудрібко В.О.   |
|  |програму.         |        |Привалов В.Д.    |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 14 |Всю продукцію, яка    |12.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |відправлятиметься на   |        |агропромислового  |
|  |виставку, запакувати та  |        |комплексу Автономної|
|  |згідно з наданими вимогами|        |Республіки Крим,  |
|  |завезти організатору-   |        |головні управління |
|  |розпоряднику стенду    |        |сільського     |
|  |України на виставці.   |        |господарства і   |
|  |Номенклатура, кількість, |        |продовольства    |
|  |вага завезеної продукції |        |обласних, Управління|
|  |повинна відповідати    |        |сільського     |
|  |наданому до 10.12.03 р.  |        |господарства і   |
|  |переліку.         |        |продовольства    |
|  |В зв'язку з тим,     |        |Севастопольської  |
|  |що вказаний перелік на час|        |міської       |
|  |завезення вже знаходиться |        |держадміністрацій  |
|  |в роботі з митницею,   |        |          |
|  |доповнення, зміни,    |        |          |
|  |виправлення в переліку не |        |          |
|  |допускаються.       |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 15 |Учасникам виставки, які  |10.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |мають окрему експозицію, |        |агропромислового  |
|  |призначити відповідального|        |комплексу Автономної|
|  |за її формування та    |        |Республіки Крим,  |
|  |функціонування      |        |головні управління |
|  |(стендиста). Стендист   |        |сільського     |
|  |повинен прийняти     |        |господарства і   |
|  |безпосередню участь в   |        |продовольства    |
|  |роботі стенду на виставці |        |обласних, Управління|
|  |з її початку до      |        |сільського     |
|  |закінчення, в його функції|        |господарства і   |
|  |входить:         |        |продовольства    |
|  |- підготувати       |10.12.2003 р. |Севастопольської  |
|  |перелік продукції, зібрати|        |міської       |
|  |її з необхідними     |        |держадміністрацій  |
|  |супроводжуючими      |        |          |
|  |документами, запакувати, |        |          |
|  |привезти та здати в    |        |          |
|  |вищеозначені терміни   |        |          |
|  |представнику корпорації  |        |          |
|  |"Украгропромбіржа";    |        |          |
|  |- прибути на виставку за 2|14.01.2004 р. |          |
|  |дні до її відкриття,   |        |          |
|  |отримати свою продукцію та|        |          |
|  |з допомогою        |        |          |
|  |художника-дизайнера    |        |          |
|  |оформити стенд;      |        |          |
|  |- під час         |16-25.01.   |          |
|  |роботи виставки надавати |2004 р.    |          |
|  |відвідувачам всебічну   |        |          |
|  |інформацію про продукцію, |        |          |
|  |що експонується на стенді,|        |          |
|  |та її виробників;     |        |          |
|  |- після          |26-27.01.   |          |
|  |закінчення виставки    |2004 р.    |          |
|  |запакувати продукцію, яка |        |          |
|  |згідно з митними     |        |          |
|  |документами підлягає   |        |          |
|  |поверненню в Україну, та |        |          |
|  |передати її організаторам |        |          |
|  |для відправки;      |        |          |
|  |- після          |        |          |
|  |прибуття вантажівки з   |        |          |
|  |експонатами в Україну   |        |          |
|  |протягом 10 днів забрати |        |          |
|  |свою продукцію.      |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 16 |Для приймання виставкового|05.12.2003 р. |Привалов В.Д.    |
|  |вантажу від корпорації  |        |          |
|  |"Украгропромбіржа" на   |        |          |
|  |території України і    |        |          |
|  |подальшого транспортування|        |          |
|  |його до Німеччини залучити|        |          |
|  |фірму, яка має складські |        |          |
|  |приміщення для      |        |          |
|  |накопичування продукції та|        |          |
|  |достатню кількість    |        |          |
|  |працівників (15-20 чол.) |        |          |
|  |для виконання технічної  |        |          |
|  |роботи;          |        |          |
|  |- складання        |        |          |
|  |інвойсів-спеціфікацій   |        |          |
|  |продукції на відправку  |        |          |
|  |згідно з вимогами митниці,|        |          |
|  |переклад на німецьку мову |        |          |
|  |та їх друкування;     |        |          |
|  |оформлення на підставі  |        |          |
|  |наданих загальних     |        |          |
|  |ветеринарних та      |        |          |
|  |фітосертифікатів;     |        |          |
|  |- вирішення питань    |        |          |
|  |експедиції вантажу, його |        |          |
|  |митного оформлення,    |        |          |
|  |відправки, зворотнього  |        |          |
|  |отримання та митної    |        |          |
|  |очистки.         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 17 |Надати          |до 15 грудня  |Міністерство    |
|  |організатору-розпоряднику |2003 року   |агропромислового  |
|  |- корпорації       |        |комплексу автономної|
|  |"Украгропромбіржа"    |        |Республіки Крим,  |
|  |експонати і продукцію, яка|        |головні управлінця |
|  |буде демонструватись на  |        |сільського     |
|  |стенді (з поданням    |        |господарства і   |
|  |сертифікатів       |        |продовольства    |
|  |відповідності, висновків |        |обласних.      |
|  |лабораторії, сертифікатів |        |Управління     |
|  |якості та інших документів|        |сільського     |
|  |для оформлення проходження|        |господарства і   |
|  |митних процедур).     |        |продовольства    |
|  |Вся продукція, яка    |        |Севастопольської  |
|  |відправляється до     |        |міської       |
|  |Німеччини, повинна бути  |        |держадміністрацій  |
|  |розподілена на продукцію, |        |          |
|  |що підлягає поверненню в |        |          |
|  |Україну (прикраси стенду, |        |          |
|  |технічне обладнання,   |        |          |
|  |елементи художнього    |        |          |
|  |оформлення тощо), та   |        |          |
|  |продукцію, яка не підлягає|        |          |
|  |поверненню в Україну і має|        |          |
|  |бути використана під час |        |          |
|  |роботи виставки (перелік |        |          |
|  |харчових,         |        |          |
|  |лікеро-горілчаних,    |        |          |
|  |пиво-безалкогольних    |        |          |
|  |напоїв).         |        |          |
|  |Продукція тваринного   |        |          |
|  |походження буде      |        |          |
|  |прийматись корпорацією  |        |          |
|  |"Украгропромбіржа" тільки |        |          |
|  |при наявності оригіналу  |        |          |
|  |ветеринарного свідоцтва  |        |          |
|  |(Форма 2) з номерами   |        |          |
|  |дозволів на заяв (на   |        |          |
|  |експорт).         |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 18 |Подати на кожного учасника|15.12.2003 р. |Міністерство    |
|  |делегації необхідні    |        |агропромислового  |
|  |документи для своєчасного |        |комплексу Автономної|
|  |оформлення віз до ФРН.  |        |Республіки Крим,  |
|  |             |        |головні управління |
|  |             |        |сільського     |
|  |             |        |господарства і   |
|  |             |        |продовольства    |
|  |             |        |обласних, Управління|
|  |             |        |сільського     |
|  |             |        |господарства і   |
|  |             |        |продовольства    |
|  |             |        |Севастопольської  |
|  |             |        |міської       |
|  |             |        |держадміністрацій  |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 19 |Продукцію (ковбаси, сири, |По кожній   |Міністерство    |
|  |хлібобулочні вироби, інша |позиції    |агропромислового  |
|  |продукція), що потребує  |термін     |комплексу Автономної|
|  |відповідних умов     |представлення |Республіки Крим,  |
|  |зберігання (температура, |погодити    |головні управління |
|  |вологість і таке інше),  |з робочою   |сільського     |
|  |завезти корпорації    |групою     |господарства і   |
|  |"Украгропромбіржа" (її  |корпорації   |продовольства    |
|  |номенклатура, кількість та|        |обласних, Управління|
|  |вага також повинні    |        |сільського     |
|  |відповідати наданому до  |        |господарства і   |
|  |10.12.03 р. переліку).  |        |продовольства    |
|  |Учасники виставки,які   |        |Севастопольської  |
|  |демонструватимуть на   |        |міської       |
|  |стенді продукцію, що   |        |держадміністрацій  |
|  |потребує спеціальних умов |        |          |
|  |зберігання, самостійно  |        |          |
|  |забезпечують свої     |        |          |
|  |експозиції холодильними  |        |          |
|  |вітринами (про їх розміри |        |          |
|  |заздалегідь - до     |        |          |
|  |10.12.2003 р. повідомляють|        |          |
|  |організатора-розпорядника |        |          |
|  |для врахування при    |        |          |
|  |забудові стенду).     |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 20 |Забезпечити        |14.01.2004 р. |Мельник С.І.    |
|  |організаторами-      |        |Омельяненко Г.Г.  |
|  |розпорядниками виставки  |        |Костяк М.М.     |
|  |здачу готової української |        |Привалов В.Д.    |
|  |експозиції керівникові  |        |          |
|  |делегації України або   |        |          |
|  |уповноваженій особі.   |        |          |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 21 |Забезпечити присутність АР|16-25 січня  |Мельник С.І.    |
|  |Крим і всіх областей на  |2004 року   |Омельяненко Г.Г.  |
|  |виставкових площах    |        |Костяк М.М.     |
|  |українського павільйону. |        |Попудрібко В.О.   |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 22 |Забезпечити присутність на|16-26 січня  |Міністерство    |
|  |виставці відповідальних за|2004 року   |агропромислового  |
|  |регіональні експозиції від|        |комплексу Автономної|
|  |АР Крим, кожної області, |        |Республіки Крим,  |
|  |м. Севастополя, а також  |        |головці управління |
|  |стендистів.        |        |сільського     |
|  |             |        |господарства і   |
|  |             |        |продовольства    |
|  |             |        |обласних,      |
|  |             |        |Севастопольської  |
|  |             |        |міської державних  |
|  |             |        |адміністрацій    |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 23 |Забезпечити презентацію  |16-25 січня  |Мельник Ю.Ф.    |
|  |галузей АПК найкращими,  |2004 року   |Кіщак Ю.П.     |
|  |провідними вітчизняними  |        |Алимов С.І.     |
|  |фірмами, підприємствами. |        |Лаврик О.М.     |
|  |             |        |Письмак В.П.    |
|  |             |        |Привалов В.Д.    |
|----+--------------------------+---------------+--------------------|
| 24 |Для постійного контролю за|терміни    |Міністерство    |
|  |ходом підготовки АР Крим, |визначаються  |агропромислового  |
|  |областей, підприємств,  |Оргкомітетом  |комплексу Автономної|
|  |фірм, організацій     |        |Республіки Крим,  |
|  |залучених до участі у   |        |головні управління |
|  |виставці "Зелений     |        |сільського     |
|  |тиждень-2004" надавати  |        |господарства і   |
|  |Оргкомітету у визначені  |        |продовольства    |
|  |терміни інформацію про  |        |обласних, управління|
|  |стан підготовки до    |        |сільського     |
|  |зазначеного виставкового |        |господарства і   |
|  |заходу.          |        |продовольства    |
|  |             |        |Севастопольської  |
|  |             |        |міської       |
|  |             |        |держадміністрацій  |
----------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Інформацію  для  узагальнення  та  направлення
організатору виставки - фірмі Мессе Берлін подавати організатору -
розпоряднику  стенду України на виставці - ярмарку "Зелений
тиждень" - корпорації "Украгропромбіржа" за адресою: Україна,
04107, м. Київ-107, Вул. Татарська, 2є, тел/факс 230 8695, 230
8697  (додатковий  104  або  115),  219  1324.  E-mail:
uapb@kiev.farlep.net
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   08.12.2003 N 434
 
 
               СПИСОК
    відповідальних працівників від Міністерства аграрної
      політики України, закріплених за Автономною
    Республікою Крим та областями, для надання допомоги
   у підготовці та участі у Міжнародній виставці-ярмарку
           "Зелений Тиждень-2004"
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Області      |     Відповідальні     |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Вінницька           |Кучер М.І.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Полтавська           |Рибалко В.В.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Волинська           |Горжеєв В.М.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Луганська           |Вербицький П.І.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Дніпропетровська        |Гайдар М.В.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Хмельницька          |Рибак А.В.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Донецька            |Лаврик О.М.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Кіровоградська         |Христенко В.І.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Житомирська          |Микитюк Д.М.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Рівненська           |Учакін А.П.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Закарпатська          |Глух І.В.            |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Івано-Франківська       |Нікітан В.І.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Київська            |Ковалів О.І.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Тернопільська         |Петров Ю.Є.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Херсонська           |Пищолка В.А.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Львівська           |Шведов В.Г.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Черкаська           |Гойчук А.Ф.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Миколаївська          |Жилкін В.А.           |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Запорізька           |Ковалів О.І.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Одеська            |Попудрібко В.О.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Харківська           |Чижевський О.Л.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Сумська            |Соболевський В.Ю.        |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Автономна Республіка Крим   |Агафонов М.Ф.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Чернігівська          |Саченко В.І.          |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Чернівецька          |Федоренко В.І.         |
|-------------------------------+--------------------------------|
|м. Севастополь         |Агафонов М.Ф.          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   08.12.2003 N 434
 
 
               РОЗПОДІЛ
      виставкової площі між регіонами та галузями,
        її вартість та чисельність делегацій
 
 
------------------------------------------------------------------------
|  Області      | Площа, кв.м |  Вартість  | Чисельність  |
|           |       |  оформлення  |делегації, осіб |
|           |       |стенду, тис.грн.|    *)    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|АР Крим        |   32   |   101,8   |    6    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Вінницька       |   17   |   54,1   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Волинська       |   16   |   50,9   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Дніпропетровська   |   26   |   82,7   |    7    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Донецька       |   33   |   105,0   |    7    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Житомирська      |   18   |   57,2   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Закарпатська     |   17   |   54,0   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Запорізька      |   22   |   70,0   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Івано-Франківська   |   15   |   47,7   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Київська       |   42   |   133,6   |    8    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Кіровоградська    |   21   |   66,8   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Луганська       |   17   |   54,1   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Львівська       |   33   |   105,0   |    7    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Миколаївська     |   21   |   66,8   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Одеська        |   33   |   105,0   |    7    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Полтавська      |   22   |   70,0   |    6    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Рівненська      |   11   |   35,0   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Сумська        |   16   |   50,9   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Тернопільська     |   16   |   50,9   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Харківська      |   26   |   82,7   |    6    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Херсонська      |   24   |   76,3   |    6    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Хмельницька      |   13   |   41,4   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Черкаська       |   22   |   70,0   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Чернівецька      |   17   |   54,0   |    4    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Чернігівська     |   20   |   63,6   |    5    |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Севастопольська    |   10   |   31,8   |        |
|міськдержадміністрація|       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Всього по       |   560   |   1781,3   |   131    |
|областях       |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|           |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Державний       |   40   |   127,0   |    16    |
|департамент      |       |        |        |
|продовольства     |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Український      |   10   |   31,8   |    3    |
|державний       |       |        |        |
|концерн        |       |        |        |
|садівництва,     |       |        |        |
|виноградарства    |       |        |        |
|та виноробної     |       |        |        |
|промисловості     |       |        |        |
|"Укрсадвинпром"    |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Корпорація      |   10   |   31,8   |    3    |
|"Укрвинпром"     |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|ДАК "Хліб       |   10   |   31,8   |    5    |
|України"       |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Державний       |   10   |   31,8   |    4    |
|департамент      |       |        |        |
|рибного        |       |        |        |
|господарства     |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Офіційна       |       |        |    10    |
|делегація       |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|Всього по       |   80   |   254,2   |    41    |
|галузях:       |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|           |       |        |        |
|----------------------+-------------+----------------+----------------|
|   РАЗОМ      |   640   |   2035,5   |   172    |
------------------------------------------------------------------------
 
   *) Примітка. Вартість участі делегації не включена у вартість
оформлення стенду.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка