Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 467 від 23.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 серпня 1997 р.
 vd970723 vn467            за N 341/2145
 
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                     внутрішніх справ
     N 1390 ( z1139-03 ) від 19.11.2003 )
 
    Про створення спеціальних підрозділів міліції для
    забезпечення  безпеки   працівників   суду,
    правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у
    кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та
             близьких родичів
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС
      N 130 ( z0328-98 ) від 26.02.98
      N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
 
 
   На  виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 червня 1997 р. N 335-р ( 335-97-р ) і з метою забезпечення
безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити  у  структурі  міліції  громадської  безпеки
спеціальні підрозділи міліції для забезпечення безпеки працівників
суду, правоохоронних органів, осіб,  які  беруть  участь  у
кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів
і затвердити Тимчасове положення про цей підрозділ (додається).
   2. Затвердити Типовий штат спеціальних підрозділів міліції
для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів,
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх
сімей та близьких родичів (додаток N 1).
   3. Внести зміни до лімітів штатної чисельності МВС України,
ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України
в областях та м.Севастополі згідно з додатком N 2 та затвердити
Перелік змін у штатах МВС України (додаток N 3).
   4. Внести  зміни  і  доповнення  до наказів МВС України
NN 750-96 р. та 115-97 р. (додаток N 4).
   5. ГУАСМ (Білоконю М.В.), ГУК (Ануфрієву М.І.) МВС України у
двомісячний термін розробити Тимчасову інструкцію про порядок
забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів,
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх
сімей та близьких родичів.
   6. ГУВ та МТЗ (Кучеру А.П.), ФЕУ (Романову В.М.), ГУАСМ
(Білоконю М.В.) МВС України у двомісячний термін розробити норми
належності  автотранспорту,  озброєння,  спеціальних  засобів,
оперативно-технічного та іншого майна спеціальних підрозділів
міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних
органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їхніх сімей та близьких родичів.
 
   7. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м.Севастополі:
   7.1. У місячний термін відповідно до розрахунку штатної
чисельності  спеціальних підрозділів міліції для забезпечення
безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів (додаток N 5) та Типового штату згаданих підрозділів за
рахунок чисельності підрозділів дорожньої міліції затвердити штат
зазначених спеціальних підрозділів міліції  та  привести  їх
діяльність у відповідність з Тимчасовим положенням.
   7.2. Забезпечити належний контроль за організацією діяльності
створених спеціальних підрозділів, навчанням особового складу,
дотриманням ним законності та дисципліни.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Чернишова В.С. та ГУАСМ МВС України.
 
 Міністр генерал-полковник міліції           Ю.Кравченко
 
                         Затверджено
                      наказом МВС України від
                      23.07.97 р. N 467
                      
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 серпня 1997 р.
                   за N 341/2145
                      
 
            Тимчасове положення
    про спеціальний підрозділ міліції для забезпечення
    безпеки працівників суду, правоохоронних органів,
    осіб,  які  беруть  участь  у  кримінальному
    судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів
       і для охорони установ судових експертиз
 
    ( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
     N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. Спеціальний підрозділ міліції для забезпечення безпеки
працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів  і  для  охорони установ судових експертиз (далі -
спеціальний підрозділ) є спеціальним підрозділом міліції, що
входить до структури міліції громадської безпеки та створюється у
складі ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС
України в областях та м.Севастополі відповідно до типових штатів,
затверджених МВС України. ( Пункт 1 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом МВС N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
   2. Зазначений  спеціальний  підрозділ  є  самостійним  і
підпорядковується ГУАСМ МВС України, заступникам начальників -
начальникам міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС.
   3. У  своїй  діяльності  спеціальний підрозділ керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України  "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про
державний  захист працівників суду і правоохоронних органів"
( 3781-12 ), "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ), "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ), іншими законами України, нормативними
актами Верховної Ради України, Президента України,  Кабінету
Міністрів України, наказами та вказівками МВС України і цим
Тимчасовим положенням.
   4. Спеціальний підрозділ виконує покладені на нього завдання
в  тісній  взаємодії  з територіальними органами, галузевими
службами,  підрозділами  органів  внутрішніх  справ,  іншими
правоохоронними органами.
   5. Робота особового  складу  спеціального  підрозділу  в
понаднормований робочий час, вихідні та святкові дні оплачується
згідно з чинним законодавством.
 
         Розділ II. Завдання та функції
 
   6. Основним завданням спеціального підрозділу є забезпечення
безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів.
 
   7. Під час виконання завдання, зазначеного в п.6 цього
Тимчасового  положення,  працівники  спеціального  підрозділу
здійснюють:
   7.1. Вивчення  рішень (постанов) про застосування заходів
безпеки осіб, зазначених у пункті 6 цього Тимчасового положення, а
також інших матеріалів, які зумовили прийняття такого рішення, а
також готують план-розрахунок ГУМВС (УМВС) про здійснення заходів
безпеки  та  клопотання  перед відповідними органами про їх
скасування. ( Пункт 7.1 розділу 2 в редакції Наказу МВС N 130
( z0328-98 ) від 26.02.98 )
   7.2. Обмін інформацією із заінтересованими  службами  та
підрозділами  внутрішніх  справ, іншими відомствами з питань
забезпечення безпеки осіб, які підпадають під державний захист.
   7.3. Особисту  охорону  працівників  суду, правоохоронних
органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їхніх сімей та близьких родичів у разі виникнення реальної
загрози їх життю та здоров'ю.
   7.4. Охорону  громадського порядку та забезпечення безпеки в
приміщеннях судів під час  розгляду  в  судових  засіданнях
кримінальних та цивільних справ. ( Пункт 7.4 розділу 2 в редакції
Наказу МВС N 130 ( z0328-98 ) від 26.02.98 )
   7.5. Забезпечення правопорядку під час розгляду арбітражними
судами  деяких категорій господарських спорів, що викликають
значний суспільний резонанс.
   7.6. Забезпечення,  у разі необхідності, правопорядку та
безпеки під час закритих судових засідань або виїзних засідань
судів.
   7.7. Охорону  відділень  судово-психіатричних  експертиз
Міністерства охорони здоров'я України. ( Розділ II доповнено
пунктом 7.7 згідно з Наказом МВС N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
   7.8. Охорону установ судових експертиз Міністерства юстиції
України. ( Розділ II доповнено пунктом 7.8 згідно з Наказом МВС
N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
 
    Розділ III. Особовий склад спеціального підрозділу
 
   8. Спеціальний підрозділ комплектується працівниками міліції
згідно  із  встановленим  переліком  посад.  Особовий  склад
спеціального підрозділу комплектується на конкурсній основі з
числа найбільш професійно підготовлених працівників міліції, які
мають необхідний рівень бойової та фізичної підготовки і стаж
роботи в органах внутрішніх справ не менше двох років та особами,
які проходили службу в спеціальних підрозділах правоохоронних
органів,  Міністерства  оборони України, Національної Гвардії
України та Прикордонних військ Держкомкордону України, з часу
звільнення яких в запас минуло не більше одного року. ( Пункт 8
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 360
( z0331-99 ) від 06.05.99 )
   9. Командир спеціального підрозділу призначається на посаду
та звільняється з неї наказом начальника ГУМВС, УМВС, копія наказу
надсилається  до  ГУАСМ МВС України. Працівники спеціального
підрозділу призначаються на посади та звільняються з  посад
відповідними наказами начальника ГУМВС, УМВС.
   На посади старшого та середнього  начальницького  складу
призначаються, як правило, особи, які мають вищу спеціальну
освіту.
   10. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
рядового  і  начальницького  складу  спеціального  підрозділу
здійснюються в навчальних закладах системи МВС України.
 
    Розділ IV. Обов'язки та права командира спеціального
              підрозділу
 
   11. Командир спеціального підрозділу є прямим начальником
підпорядкованого особового складу і відповідає за організацію
оперативно-службової діяльності підрозділу, забезпечення  його
постійної готовності до виконання покладених завдань, а також за
використання за призначенням сил і засобів збереження озброєння,
боєприпасів, автотранспорту, іншої техніки та спеціальних засобів,
за комплектування спеціального підрозділу і проведення виховної
роботи з підлеглими.
 
   12. Він зобов'язаний:
   12.1. Всебічно знати дійсний стан справ у  спеціальному
підрозділі і вживати заходів до вивчення та впровадження у його
діяльність досягнень науково-технічного прогресу, передових форм і
методів  роботи,  сприяти  підвищенню ефективності діяльності
особового складу.
   12.2. Знати стан оперативної обстановки на території області,
вносити керівництву ГУМВС,  УМВС  пропозиції  щодо  найбільш
ефективного застосування підпорядкованих сил і засобів.
   12.3. Дбати про безпечні умови служби підлеглих, здійснювати
контроль за дотриманням ними необхідних заходів безпеки під час
поводження з табельною зброєю, спеціальними засобами, технікою.
   12.4. Організовувати проведення й особисто брати участь в
інструктажах нарядів міліції, здійсненні контролю за несенням
служби підлеглими.
   12.5. У встановленому порядку організовувати  роботу  по
добору, розстановці, вихованню та атестуванню особового складу
спеціального підрозділу, знати ділові й моральні якості підлеглих,
вживати заходів до підвищення їх професійного рівня, недопущення
порушень законності, надзвичайних подій серед особового складу.
   12.6. Удосконалювати   бойову   підготовку  працівників
спеціального підрозділу, брати безпосередню участь у проведенні
занять.
   12.7. Забезпечувати постійну готовність особового складу до
дій у разі ускладнення обстановки, у тому числі під час відбиття
збройного чи іншого нападу, прищеплювати йому стійкі навички
володіння зброєю, спеціальними засобами та психологічну готовність
упевнено діяти в умовах ускладнення обстановки.
   12.8. Здійснювати тісну взаємодію з керівниками оперативних
та  інших  служб  органів  внутрішніх  справ,  працівниками
правоохоронних  органів  у  виконанні завдань, покладених на
спеціальний підрозділ.
   12.9. Постійно  піклуватися  про покращання соціальних і
житлово-побутових умов працівників спеціального підрозділу  та
членів  їхніх  сімей,  у  встановлений розпорядком дня час
здійснювати їх прийом з особистих питань.
 
   13. Командир спеціального підрозділу має право:
   13.1. Видавати  в  межах  своєї  компетенції  накази,
розпорядження, вказівки з питань організації роботи підрозділу,
встановлювати щоденний режим роботи особового складу.
   13.2. Визначати форму одягу та екіпіровку особового складу,
виходячи з характеру завдань, які вирішує підрозділ.
   13.3. Надавати відпустки  особовому  складу  спеціального
підрозділу.
   13.4. Застосовувати заохочення і накладати  дисциплінарні
стягнення в межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом
органів внутрішніх справ України.
   13.5. Вносити пропозиції  керівництву  ГУМВС,  УМВС  про
призначення, переміщення та звільнення з  посад  працівників
підрозділу.
 
    Розділ V. Правовий та соціальний захист працівників
           спеціального підрозділу
 
   14. Особовий склад спеціального підрозділу у повному обсязі
користується правовими і соціальними гарантіями, передбаченими для
працівників міліції Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
 
    Розділ VI. Відповідальність працівників спеціального
              підрозділу
 
   15. Працівники спеціального підрозділу в межах повноважень,
наданих Законом України "Про міліцію", цим Тимчасовим положенням,
самостійно приймають рішення, а також несуть за свої протиправні
дії  або  бездіяльність  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством.
 
     Розділ VII. Фінансування та матеріально-технічне
              забезпечення
 
   16. Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення
спеціального підрозділу здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету.
   17. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення заходів
безпеки осіб, взятих під захист,  здійснюється  за  рахунок
державного бюджету, місцевих бюджетів, а також за рахунок осіб,
взятих під захист, якщо на це є їх письмова згода.
   18. Матеріально-технічне забезпечення спеціального підрозділу
здійснюється відповідно до норм табельної належності, затверджених
Міністерством внутрішніх справ України.
 
                        Додаток N 1
                     до наказу МВС України від
                     23.07.1997 р. N 467
 
              Типовий штат
     спеціальних підрозділів міліції для забезпечення
     безпеки  працівників   суду,  правоохоронних
     органів, осіб, які беруть участь у кримінальному
     судочинстві,  членів їхніх сімей та близьких
     родичів і для охорони установ судових експертиз
 
    ( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС 
     N 360 ( z0331-99 ) від 06.05.99 )
 
------------------------------------------------------------------
Найменування підрозділу|Спеціальне|Кількість посад при чи|Примітка
та перелік посад    |звання  |сельності підрозділу |
            |     |----------------------|
            |     |від 51|від 21| до 21 |
            |     |од. і |до 51 |  од. |
            |     |більше|од.  |    |
-----------------------+----------+------+------+--------+--------
      1      |   2  |  3 | 4  |  5  |  6
------------------------------------------------------------------
Спеціальна 
окрема рота міліції
Керівництво
Командир окремої роти  Майор мі-
            ліції    1   -    -
Заступник командира
окремої роти      Капітан
            міліції   1   -    -
 
Заступник командира   Капітан   1   -    -    Див. 
окремої роти з     міліції              примітку
роботи з особовим                      6  
складом              
 
 Чергова частина
Інспектор-черговий   Старший  0 - 3  -    -  
            лейтенант 
            міліції  
 
Міліціонер-черговий   Старший  0 - 3  -    -  
            сержант  
            міліції  
 
 Група забезпечення
Старшина роти      Старший   1   -    - 
            прапорщик 
            міліції 
 
 Канцелярія
Секретар-друкарка   Службовець  0 - 1  -    -  
 
Взводи                          Див.при-
(в складі окремої роти)                  мітку 1
Командир взводу     Капітан
            міліції   -   -    -
Командир відділення   Прапорщик             Див.при-
            міліції   -   -    -   мітку 3
Міліціонер       Старший
            сержант
            міліції   -   -    -
Міліціонер-водій    Старший
            сержант              Див.при-
            міліції   -   -    -   мітку 4
 
Міліціонер-кінолог   Старший  0 - 2  -    - 
            сержант      
            міліції      
(кількість посад - відповідно у графах 3 та 4)
 
Група аналітичної
роботи та планування
Старший інспектор    Капітан
            міліції   1   -    -
 
Спеціальний                       Див.при-
окремий взвод міліції                  мітку 2
Командир окремого
взводу         Капітан
            міліції   -   1    -
Заступник командира   Старший
окремого взводу     лейтенант  -   1    -
            міліції
                   
Командир відділення   Прапорщик             Див.при-
            міліції   -   -    -   мітку 3
Міліціонер       Старший
            сержант
            міліції   -   -    -
Міліціонер-водій    Старший
            сержант              Див.при-
            міліції   -   -    -   мітку 4
 
Міліціонер-кінолог   Старший  0 - 2  -    - 
            сержант      
            міліції      
(кількість посад - відповідно у графах 3 та 4)
 
Група аналітичної
роботи та планування
Інспектор        Старший
            лейтенант
            міліції   -   1    -
 
Спеціальне окреме                     Див.при-
відділення міліції                    мітку 5
Старший інспектор -  Капітан
командир відділення   міліції   -   -    1
            
Міліціонер       Старший
            сержант
            міліції   -   -    -
Міліціонер-водій    Старший
            сержант              Див.при-
            міліції   -   -    -   мітку 4
Група аналітичної
роботи та планування
Інспектор        Старший
            лейтенант
            міліції   -   -    1
------------------------------------------------------------------
 
Примітки: 1. Кількість  взводів у складі спеціальної окремої роти
     міліції (СОРМ) визначається  залежно  від  загальної
     штатної чисельності  підрозділу.  Штатна  чисельність
     взводу у складі СОРМ повинна становити не менше 21 од.
     2. Штатна  чисельність  спеціального окремого взводу
     міліції повинна становити не менше 21 од.
     3. Кількість  командирів відділень у складі взводів
     визначається  з розрахунку: 1 командир відділення на
     6 міліціонерів.
     4. Кількість міліціонерів-водіїв залежить від кількості
     наявного автотранспорту, який закріплено за підрозділом.
     5. Спеціальне  окреме відділення міліції створюється
     виключно в УМВС України в м.Севастополі.
     6. Посада заступника командира спеціальної окремої роти
     з роботи з особовим складом вводиться за наявності 75 і
     більше одиниць особового складу.
     7. У  складі  спеціальної  окремої  роти (взводу)
     створюються,   відповідно,  спеціалізовані  взводи
     (відділення)  для  забезпечення  безпеки  учасників
     кримінального судочинства та для охорони установ судових
     експертиз.  З  урахуванням  місцевих  особливостей
     спеціальні  окремі  взводи,  відділення міліції, як
     виняток, можуть створюватися у складі міськрайорганів.
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 360
( z0331-99 ) від 06.05.99 )
 
 
 ГУК МВС           Штаб МВС          ГУАСМ МВС
 України           України           України
 
                        Додаток N 2
                     до наказу МВС України від
                     23.07.1997 р. N 467
 
               Ліміт
    штатної чисельності органів і підрозділів внутрішніх
    справ, військ внутрішньої та конвойної охорони по
           ГУМВС України в м.Києві
------------------------------------------------------------------
     Найменування джерел утримання     |Ліміт штатної чи-
                        |сельності
                        |------------------
                        |збільшує-|зменшує-
                        |ться   |ться
------------------------------------------------------------------
Загальна штатна чисельність            53    -
в тому числі міліція                53    -
По джерелах утримання:
I. Державний бюджет     - Усього        53    -
1. Міліція         - Усього        53    -
  в тому числі:                  53    -
- д/б міліції
- д/б "03"
 із них підрозділи "Беркут"
- д/б ДСБЕЗ
- д/б ст.9
- д/б ІВР
2. Внутрішня служба     - Усього
- д/б внутрішньої служби
- д/б УВП
- д/б ДПО
- д/б ст.3 (лікув. та дитячі установи)
- д/б ст.24 (наукові установи)
- д/б ст.11 (навчальні заклади)
- д/б військ
II. Місцевий бюджет міліції
III. Міліція охорони за договорами
 в т.ч. міліція ДСО
IV. Війська за рахунок інших відомств
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ГУК МВС України               М.Ануфрієв
 
                        Додаток N 3
                     до наказу МВС України від
                     23.07.1997 р. N 467
 
        Перелік змін у штатах МВС України
        _________________________________
        _________________________________
------------------------------------------------------------------
Найменування органів, апа-|Спеціальні|Кількість |Посадовий|Джерела
рату та посад       |звання (ка|посад   |оклад  |утрима-
             |тегорія  |----------|     |ння.
             |персоналу)|уве|скоро-|     |Інші
             |     |де-|чено |     |помітки
             |     |но |   |     |
------------------------------------------------------------------
Центральний апарат
Міліція 
громадської безпеки
Головне управління адміні-
стративної 
служби міліції
Відділ по керівництву спе-
ціальними підрозділами мі-
ліції для забезпечення
безпеки працівників суду,
правоохоронних органів,
осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві,
членів їхніх 
сімей та близьких родичів 
(створюється)
Начальник відділу     Полковник
              міліції   1  -  125-135
Заступник начальника від-
ділу            Полковник
              міліції   1  -  120-130
Старший інспектор з особ- Підполков-
ливих доручень       ник мілі-
              ції     3  -  115-120
              
Старший інспектор     Майор мі-
              ліції    2  -   95-105
                    7  -
------------------------------------------------------------------
 
                        Додаток N 4
                     до наказу МВС України від
                     23.07.1997 р. N 467
 
               Перелік
       змін і доповнень до наказів МВС України
          N 750-96 р. та N 115-97 р.
 
   1. Додаток N 13 наказу МВС України від 30.10.96 р. N 750
доповнити розділом такого змісту:
   "Спеціальні підрозділи міліції для  забезпечення  безпеки
працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та  близьких
родичів (підпорядковані   заступнику   начальника  головного
управління, управління - начальнику міліції громадської безпеки)
------------------------------------------------------------------
Командир окремої роти                 95-105
Заступник командира окремої роти           90-100
 
Заступник командира окремого взводу          80-90
Старший інспектор - командир відділення        75-85
Старший інспектор                   75-85
 
   2. Додаток N 26 до наказу МВС України від 31.10.96 р. N 750
доповнити розділом такого змісту:
   "Спеціальні підрозділи  міліції  для забезпечення безпеки
працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь
у кримінальному  судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів (підпорядковані  заступнику   начальника   головного
управління, управління - начальнику міліції громадської безпеки)
------------------------------------------------------------------
Командир окремої роти                105-110
Заступник командира окремої роти           95-105
 
Заступник командира окремого взводу          85-95
Старший інспектор - командир відділення        80-90
 
   3. Пункт 2.8.2 "Інструкції з організаційно-штатної роботи в
органах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних
установах і внутрішніх військах МВС України", затвердженої наказом
МВС України від 21.07.97 р. N 115, доповнити словами такого змісту
"спеціальні підрозділи  міліції  для  забезпечення  безпеки
працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь
у кримінальному  судочинстві, членів їхніх сімей та близьких
родичів".
 
 ГУК МВС                       ФЕУ МВС
 України                       України
 
                        Додаток N 5
                     до наказу МВС України від
                     23.07.1997 р. N 467
 
              Розрахунок
   штатної чисельності для спеціальних підрозділів міліції
   для  забезпечення   безпеки   працівників  суду,
   правоохоронних  органів, осіб, які беруть участь у
   кримінальному судочинстві,  членів їхніх  сімей та
             близьких родичів
------------------------------------------------------------------
N п/п|    Найменування регіону    |Чисельність для створен-
   |                  |ня спеціальних підрозді-
   |                  |лів міліції
------------------------------------------------------------------
 1  АР Крим                   53*
 2  Вінницька область              27
 3  Волинська область              21
 4  Дніпропетровська область          43
 5  Донецька область              45
 6  Житомирська область             25
 7  Закарпатська область            21*
 8  Запорізька область             30
 9  Івано-Франківська область          21
10  Київська область              35*
11  Місто Київ                 53
12  Кіровоградська область           27
13  Луганська область              35
14  Львівська область              35
15  Миколаївська область            30
16  Одеська область               35
17  Полтавська область             25
18  Рівненська область             21
19  Місто Севастополь              12
20  Сумська область               25
21  Тернопільська область            25
22  Харківська область             35
23  Херсонська область             25
24  Хмельницька область             25
25  Черкаська область              25
26  Чернівецька область             21
27  Чернігівська область            25
   Усього                   800
------------------------------------------------------------------
 
   * Спеціальні підрозділи міліції створюються  за  рахунок
чисельності ДПС, що утримується з державного бюджету.
 
 ГУК МВС                     ГУАСМ МВС
 України                      України
 
 "Офіційний вісник України" N 35, стор.155
 Код нормативного акта: 3331/1997

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка