Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1Ф


            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             14.10.2002 N 8
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 885/7173
 
 
          Про затвердження Інструкції
          про порядок складання звіту
    про вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду
   гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма
             звітності N 1Ф
 
 
   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення Фонду
              гарантування вкладів фізичних осіб
    N 17 ( z0659-03 ) від 20.06.2003 )
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок складання звіту про
вклади фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування
вкладів  фізичних  осіб - квартальна  форма звітності  N 1Ф
(додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   14.10.2002 N 8
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 885/7173
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
          про порядок складання звіту
     про вклади фізичних осіб у банках - учасниках
   Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна
            форма звітності N 1Ф
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів  фізичних  осіб" ( 2740-14 ),
визначає порядок складання та загальні вимоги щодо складання звіту
про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).
 
   1.2. Метою складання звіту за формою, (додається) є контроль
з боку Фонду за залученням банками вкладів фізичних осіб і
своєчасністю та правильністю нарахувань і сплати банками зборів до
Фонду відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб" ( 2740-14 ).
 
   1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на банки - учасники
Фонду.
 
   1.4. Відповідальність  за  правильність  складання  форм
звітності покладається на банки - учасники Фонду.
 
          2. Порядок складання звіту
     про вклади фізичних осіб у банках - учасниках
            Фонду (форма N 1Ф)
 
   Звітність складається  у грошовій одиниці України, та в
іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) щодо кожного банку -
учасника Фонду.
 
   У разі розміщення одним вкладником у банку кількох вкладів у
звітності у відповідній колонці зазначається  загальна  сума
вкладів.
 
   Для банків - учасників Фонду звіт складається щоквартально
відповідно до опису параметрів заповнення форми.
 
   Опис параметрів заповнення форми N 1Ф.
 
   Рядок 1 ( вклади - усього) - визначається як сума рядків 1.1
та 1.2.
 
   Рядок 2  (чисті  вклади  -  усього)  -  для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2620 "Поточні  рахунки  фізичних  осіб", включаючи кошти
приватних нотаріусів;
   2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2625 "Кошти фізичних  осіб  для  розрахунків  платіжними
картками";
   2630 "Короткострокові депозити фізичних осіб";
   2635 "Довгострокові депозити фізичних осіб".
 
   Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку
використовується такий балансовий рахунок:
   3320 "Ощадні  (депозитні) сертифікати, емітовані банком",
тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.
 
   Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2628 "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних
осіб";
   2638 "Нараховані витрати за строковими коштами  фізичних
осіб";
   3328 "Нараховані  витрати  за  ощадними  (депозитними)
сертифікатами, емітованими банком", тільки в частині іменних
ощадних сертифікатів.
 
   Рядок 5 (Нарахована сума регулярного збору, що підлягає
сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за півріччя) -
зазначається сума регулярного збору, що нараховується банками -
учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду відповідно до статті 23
Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 ).
 
   Рядок 6 (Сума фактично сплаченого регулярного збору до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб за  звітний  квартал)  -
зазначається  сума  перерахованого банком за звітний квартал
регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
відповідно до статті 23 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) на дату надання звіту.
 
   Рядок 7 (Накопичувальна сума фактично сплачених зборів до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з урахуванням початкового
збору) - зазначається накопичувальна сума фактично сплачених
зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з урахуванням
початкового збору на дату надання звіту.
 
   У рядках 5-7 заповнюється тільки колонка 2 (сума вкладів).
 
   У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11  зазначається  кількість
вкладників  -  дані щодо кожного банку формуються згідно з
ідентифікаційними номерами платників податків.
 
   У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів
фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок
4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:
   у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;
   у колонці 6 - від 1,00 до 1200,00;
   у колонці 8 - від 1200,01 до 2000,00 ;
   у колонці 10 - від 2000,01 до 5000,00;
   у колонці 12 - від 5000,01 і більше.
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) розмір відшкодування коштів за
вкладами може збільшуватися, тому максимальне граничне значення у
колонці 6 та мінімальне значення у  колонці  8  змінюються
автоматично до встановленої гарантованої суми.
 
   Дані формуються  щодо  кожного  вкладника  відповідно до
загального розміру всіх його вкладів в одному банку.
 
   У колонці 1 зазначається кількість вкладників, яка дорівнює
сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.
 
   У колонці 2 зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі
колонок 4, 6, 8, 10, 12.
 
   Суми вкладів у колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12  вихідних
документів зазначаються у копійках.
 
      3. Контроль за правильністю подання звіту
 
   3.1. Фонд здійснює логічний контроль за достовірністю та
правильністю наданих йому звітів, який полягає у розрахунку
середнього розміру вкладу за кожною групою. При цьому середній
розмір вкладу визначається шляхом ділення суми  вкладів  на
кількість вкладів за кожною із груп, а саме:
   а) відношення даних колонки 4 рядка 1 до даних колонки 3
рядка 1 відповідно не повинно перевищувати суми 1 грн.;
   б) відношення даних колонки 6 рядка 1 до даних колонки 5
рядка 1 відповідно повинно бути не менше ніж 1 грн., але не більше
ніж 1200 грн.;
   в) відношення даних колонки 8 рядка 1 до даних колонки 7
рядка 1 відповідно повинно бути не менше ніж 1200 грн., але не
більше ніж 2000 грн.;
   г) відношення даних колонки 10 рядка 1 до даних колонки 9
рядка 1 відповідно повинно бути не менше ніж 2000 грн., але не
більше ніж 5000 грн.;
   д) відношення даних колонки 12 рядка 1 до даних колонки 11
рядка 1 відповідно повинно бути не менше ніж 5000 грн.
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) розмір відшкодування коштів за
вкладами може збільшуватися, тому максимальне граничне значення у
колонці 6 та мінімальне значення у  колонці  8  змінюються
автоматично до встановленої гарантованої суми.
 
   3.2. При виявленні помилок Фонд повертає звіт банку  -
учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів банк зобов'язаний
повернути виправлену форму звітності.
 
 Начальник відділу
 економічного аналізу та
 поточного моніторингу                Т.О.Раєвська
 
 
                   Додаток
                   до Інструкції про порядок
                   складання звіту про вклади
                   фізичних осіб у банках -
                   учасниках Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб -
                   квартальна форма звітності
                   N 1Ф 
                   Подається електронною
                   поштою банками - учасниками
                   Фонду гарантування вкладів
                   фізичних осіб до 20 числа
                   після звітного періоду
 
 
                ЗВІТ
      про вклади фізичних осіб у банках-учасниках
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
        за станом на ______________200__року
 
 
_____________  _______________     ________________________
(назва банку)  (код за ЄДРПОУ)     (місцезнаходження банку)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника |    Усього    |                    У тому числі                      |
| з/п |         |----------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | кількість | сума  |  до 1 грн.   |   від 1 до   |  від 1200* до  |  від 2000 до  |   понад    |
|   |         | вкладників | вкладів |         |   1200* грн.  |   2000 грн.  |   5000 грн.  |  5000 грн.   |
|   |         |      |     |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|   |         |      |     | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума | кількість | сума |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| А |    Б    |   1   |  2  |   3   | 4  |   5   | 6  |   7   | 8  |   9   | 10 |  11   | 12 |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 1  | Вклади - усього |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 1.1 | у національній |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 1.2 | в іноземній   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | (гривневий   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | еквівалент)   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
|   | З усіх вкладів: |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 2  | чисті вклади - |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | усього     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 2.1 | у національній |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 2.2 | в іноземній   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | (гривневий   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | еквівалент)   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 3  | ощадні     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | сертифікати -  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | усього     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 3.1 | у національній |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 3.2 | в іноземній   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | (гривневий   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | еквівалент)   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 4  | нараховані   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | витрати - усього|      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 4.1 | у національній |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 4.2 | в іноземній   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | валюті     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | (гривневий   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | еквівалент)   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 5  | Нарахована сума |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | регуляторного  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | збору, що    |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | підлягає сплаті |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | до Фонду    |   X   |     |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |
|   | гарантування  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | вкладів     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | фізичних осіб  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | за півріччя   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 6  | Сума фактично  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | сплаченого   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | регуляторного  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | збору до Фонду |   X   |     |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |
|   | гарантування  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | вкладів фізичних|      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | осіб за звітний |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | квартал     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|-----+-----------------+------------+---------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------|
| 7  | Накопичувальна |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | сума фактично  |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | сплачених зборів|      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | до Фонду    |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | гарантування  |   X   |     |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |   X   | X  |
|   | вкладів фізичних|      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | осіб з     |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | урахуванням   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | початкового   |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
|   | збору      |      |     |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___"_______________ 200_р.        Керівник ______________
 
 __________________________    Головний бухгалтер _____________
  (прізвище виконавця,
   номер телефону
 
_______________
   * Відповідно  до  статті  3  Закону  України "Про Фонд
гарантування  вкладів  фізичних  осіб"  ( 2740-14 )  розмір
відшкодування  коштів  за  вкладами може збільшуватися, тому
максимальне граничне значення у колонці 6 та мінімальне значення у
колонці 8 змінюються автоматично до встановленої гарантованої
суми.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка