Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 липня 2003 р. N 1161
                Київ
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 

   Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
   Інд. 31
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 липня 2003 р. N 1161
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 

   1. У постанові Кабінету Міністрів України  від 29 грудня
1995 р. N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців в
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798):
   1) у  назві та тексті постанови і Правил, затверджених
зазначеною постановою, слова "іноземець" і "іноземні громадяни" в
усіх  відмінках  і формах числа замінити відповідно словами
"іноземець та особа без громадянства" і "іноземці" у відповідному
відмінку та числі;
   2) у Правилах:
   пункт 8 після слів "на постійне проживання або" доповнити
словом "прибути";
   пункти 41 і 42 виключити;
   пункти 43, 44 і 46 викласти у такій редакції:
   "43. Іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути
територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У
разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України в її паспортному документі анулюється
віза і вилучаються документи на право перебування в Україні.
Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до 30
днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення.
   44. Рішення органів внутрішніх  справ,  органів  охорони
державного кордону або Служби безпеки України про видворення
іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено
до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім
випадків, коли необхідність  негайного  видворення  зумовлена
інтересами безпеки України чи охорони громадського порядку.
   Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані
у межах контрольованих прикордонних районів, здійснюється органами
охорони  державного кордону, а в інших випадках - органами
внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням
рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв";
   "46. За санкцією прокурора підлягають затриманню органами
внутрішніх справ та органами охорони державного  кордону  і
адміністративному  видворенню  у примусовому порядку (далі -
адміністративне видворення) іноземці та особи без громадянства,
які ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення,
або якщо є обгрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися
від виїзду";
   3) доповнити абзац п'ятий пункту 48 після слів "органи
внутрішніх справ" словами "органи охорони державного кордону", а
після  слів "Міністерством внутрішніх справ" - словами "або
Державним комітетом у справах охорони державного кордону";
   4) пункт 53 викласти у такій редакції:
   "53. У разі відсутності в іноземця та особи без громадянства
коштів, необхідних для відшкодування витрат, пов'язаних з їх
видворенням, та встановлення факту їх в'їзду з Україну без
запрошення  юридичних  чи фізичних осіб, фінансування витрат
здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету  в
державному  бюджеті,  у  порядку, встановленому Міністерством
внутрішніх справ і Державним комітетом  у  справах  охорони
державного кордону за погодженням з Міністерством фінансів".
   2. У  постанові  Кабінету Міністрів України від 20 липня
1996 р. N 775 ( 775-96-п ) "Про затвердження Порядку передачі
дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам
України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами
їх проживання у сім'ях усиновителів" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 394; Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1177):
   1) у назві і тексті постанови та Порядку, затвердженого
зазначеною постановою, слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках
замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку;
   2) у підпункті 6 абзацу другого та в абзаці третьому пункту
41 Порядку слова "паспорта або іншого документа, який засвідчує
особу" замінити словами "паспортного документа".
   3. Абзац другий пункту 3 Порядку здійснення координації
діяльності  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого
самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1999 р. N 48 ( 48-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 3,
ст. 94), доповнити словами "а також заходи щодо видворення за межі
України іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах
контрольованих прикордонних районів".
   4. У Правилах оформлення візових документів для в'їзду в
Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
20 лютого 1999 р. N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового
порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 285; 2000 р., N 18,
ст.  753,  N 36, ст. 1534; 2001 р., N 6, ст. 231, N 9, ст. 365,
N 33, ст. 1543; 2002 р., N 1, ст.4" N 52, ст. 2388):
   1) абзац четвертий підпункту 15 пункту 9 виключити;
   2) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
   "прийняття згідно із законодавством рішення про видворення
іноземця або особи без громадянства за межі України";
   3) абзац третій пункту 19 доповнити реченням такого змісту:
"При  цьому  не  дозволяється  змінювати  статус тимчасового
перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які
прибули за візами типу С-З, Б, О, К, Т, ОП або ТР".
   5. У пункті 13 Програми запобігання торгівлі жінками та
дітьми,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
25 вересня 1999 р. N 1768 ( 1768-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 39, ст. 1947; 2002 р., N 51, ст. 2290), слова
"іноземним громадянам" замінити словом "іноземцям".
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка