Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань соціалістичного змагання

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
          І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА
           РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 1987 р. N 339
                Київ
 
      Про зміну та визнання такими, що втратили
        чинність, деяких рішень Уряду УРСР з
         питань соціалістичного змагання
 
 
   У зв'язку  з  постановою Центрального Комітету Компартії
України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України від
27 липня 1987 р. N 260 ( 260-87-п ) "Про вдосконалення організації
соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої
п'ятирічки"  Рада  Міністрів  Української  РСР  і Українська
республіканська рада       професійних        спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Скасувати  перехідні  Червоні  прапори Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних
спілок,   установлені   для  нагородження  переможців  у
республіканському соціалістичному змаганні в галузях народного
господарства.
 
   2. Внести до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
17 серпня 1979 р. N 408 "Про дальше вдосконалення організації
республіканського і обласного соціалістичного змагання в галузях
народного господарства Української РСР" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9,
ст. 63) зміни, що додаються.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
 
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            В.МАСОЛ
 
    Голова Української
   республіканської ради
    професійних спілок                В.СОЛОГУБ
 
   Інд. 26
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                      і Укрпрофради
                   від 15 жовтня 1987 р. N 339
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до постанови Ради Міністрів УРСР
      і Укрпрофради від 17 серпня 1979 р. N 408
       "Про дальше вдосконалення організації
     республіканського і обласного соціалістичного
      змагання в галузях народного господарства
             Української РСР"
 
 
   1. Пункти 1 і 2 постанови визнати такими, що втратили
чинність.
 
   2. У пункті 4 постанови (в редакції постанов Ради Міністрів
УРСР і Укрпрофради від 17 липня 1981 р. N 377 та 16 вересня
1986 р. N 335):
 
   абзаци другий, третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
   "виробничим об'єднанням,  підприємствам  і  організаціям
(виробничим одиницям об'єднань і організацій), переведеним на нові
умови господарювання, - за рахунок фактичного розрахункового
прибутку  (прибутку)  до  розподілу  його  за нормативом на
відрахування в бюджет і на фінансування власних затрат,  а
переведеним на господарський розрахунок і самофінансування, у яких
весь прибуток (доход) розподіляється за нормативами, - за рахунок
прибутку  (доходу),  що  залишається  у їх розпорядженні до
направлення його у фонди економічного стимулювання;
 
   решті виробничих  об'єднань,  підприємств  і  організацій
(виробничим одиницям об'єднань і організацій), а також установам
та екіпажам суден - за рахунок надпланового прибутку в порядку,
передбаченому для його розподілу (при недостачі його - за рахунок
вільного залишку прибутку, а у випадку, коли  прибуток  не
планується,  - за рахунок надпланової економії від зниження
собівартості продукції (робіт), по планово-збиткових підприємствах
і організаціях - за рахунок економії від фактичного зниження
збитків).
 
   При відсутності зазначених джерел премія виробничим одиницям
об'єднань і організацій, екіпажам суден виплачується за рахунок
резервів  (централізованих  фондів)  по  фонду  матеріального
заохочення  міністерства (відомства), органів середньої ланки
управління або за рахунок коштів, вказаних у пункті 5 цієї
постанови";
 
   в абзаці тринадцятому виключити слова: "областям і м. Києву";
 
   абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   "добровільним спортивним товариствам УРСР - переможцям у
змаганні за кращу постановку фізкультурної і спортивної роботи -
за рахунок бюджету Укрпрофради і коштів Державного комітету УРСР
по фізичній культурі і спорту, передбачених кошторисом на розвиток
фізичної культури і спорту".
 
   3. У додатку N 2 до постанови:
 
   заголовок першої  шкали  премій  після  слів:  "установ
академічного профілю" доповнити словами:  "і  вищих  учбових
закладів";
 
   заголовок п'ятої шкали премій викласти в такій редакції:
 
   "для колективів  обласних, Київського і Севастопольського
міських  управлінь  побутового  обслуговування  населення,
комунального,  житлового  господарства, торгівлі, громадського
харчування, облспоживспілок - переможців у  республіканському
соціалістичному змаганні";
 
   у шкалі шостій премій у заголовку виключити слова: "областей,
міст Києва і Севастополя";
 
   абзац перший цієї шкали викласти в такій редакції:
 
   "Для добровільних товариств УРСР - за кращу  постановку
фізкультурної і спортивної роботи";
 
   абзац третій пункту 3 Приміток до шкал премій викласти в
такій редакції:
 
   "Колективам експлуатаційних водогосподарських і геологічних
організацій, управлінь меліоративних систем і захисту споруд на
водоймах  Мінводгоспу  УРСР,  науково-дослідних  інститутів
Міністерства  охорони  здоров'я  УРСР,  наукових  інститутів,
підприємств і організацій Академії наук УРСР, а також добровільним
спортивним товариствам УРСР - за кращу постановку фізкультурної і
спортивної роботи розміри грошових премій, зазначених у першій -
шостій шкалах установлені для виплати їх по результатах роботи за
рік";
 
   визнати такою, що втратила чинність, шкалу сьому премій.
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                      і Укрпрофради
                   від 15 жовтня 1987 р. N 339
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність,
        з питань соціалістичного змагання
 
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 6 серпня
1960 р. N 1262 "Про дальше розгортання соціалістичного змагання
колективів  промислових  підприємств  за економію електричної
енергії" (ЗП УРСР, 1960 р., N 8, ст. 130).
 
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1961 р. N 611
"Про соціалістичне змагання комсомольських організацій Української
РСР в справі пропаганди і розповсюдження книги".
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 липня
1963 р. N 836 "Про затвердження умов соціалістичного змагання
областей, міст і районів за кращу підготовку шкіл, дошкільних та
інших дитячих закладів до нового навчального року" (ЗП УРСР,
1963 р., N 7, ст. 56).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 березня
1965 р. N 282 "Про внесення часткових змін до постанови Ради
Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради
Професійних Спілок від 19 липня 1963 р. N 836" (ЗП УРСР, 1965 р.,
N 3, ст. 27).
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 10 грудня
1966 р. N 893 "Про поліпшення організації соціалістичного змагання
в сільському господарстві Української РСР" (ЗП УРСР, 1967 р., N 1,
ст. 2).
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 7 червня
1971 р. N 244 "Про республіканське соціалістичне змагання областей
за успішне виконання планів будівництва, реконструкції і ремонту
місцевих автомобільних шляхів,  поліпшення  їх  утримання  і
благоустрою" (ЗП УРСР, 1971 р., N 6, ст. 55).
 
   7. Постанова  Ради  Міністрів  УРСР  і  Укрпрофради від
2 листопада 1971 р. N 493 "Про організацію  соціалістичного
змагання колективів друкарень партійних видавництв Української
РСР" (ЗП УРСР, 1971 р., N 11, ст. 94).
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 лютого
1972  р.  N  104  "Про  дальше  вдосконалення  організації
республіканського і внутріобласного соціалістичного змагання" (ЗП
УРСР, 1972 р., N 3, ст. 19).
 
   9. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 8 серпня 1972 р. N 369 "Про затвердження Умов
республіканського соціалістичного змагання за досягнення високих
показників у  комплексному  розвитку  народного  господарства
областей" (ЗП УРСР, 1972 р., N 8, ст. 71).
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 15 грудня
1976 р. N 560 "Про організацію соціалістичного змагання областей,
міст  Києва і Севастополя за підвищення культури та якості
медичного і санітарно-профілактичного обслуговування населення"
(ЗП УРСР, 1976 р., N 12, ст. 66).
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 19 квітня
1977 р. N 200 "Про  Умови  республіканського  міжгалузевого
соціалістичного змагання колективів підприємств і об'єднань за
присвоєння звання "Підприємство (об'єднання)  високої  якості
продукції" (ЗП УРСР, 1977 р., N 5, ст. 43).
 
   12. Постанова  Ради  Міністрів  УРСР  і Укрпрофради від
10 березня 1978 р. N 148 "Про соціалістичне змагання за кращу
підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до нового
навчального року" (ЗП УРСР, 1978 р., N 3, ст. 32).
 
   13. Постанова Ради Міністрів  УРСР  і  Укрпрофради  від
27 вересня 1979 р. N 466 "Про заснування перехідних Червоних
прапорів для нагородження переможців в обласному соціалістичному
змаганні сільрад, селищ та міст районного підпорядкування" (ЗП
УРСР, 1979 р., N 10, ст. 70).
 
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 13 лютого
1980 р. N 86 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради з питань
організації соціалістичного змагання" (ЗП УРСР, 1980 р., N 2,
ст. 8).
 
   15. Пункт 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 17 лютого 1981 р. N 86 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1981 р. N 10
"Про  заходи по дальшому вдосконаленню організації заготівлі
(здачі) та переробки лому і відходів чорних металів" (ЗП УРСР,
1981 р., N 3, ст. 14) в частині соціалістичного змагання між
областями, містами Києвом і Севастополем.
 
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 20 травня
1981  р.  N 287 "Про республіканське соціалістичне змагання
областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання
планів заготівлі (здачі) та переробки лому і відходів чорних
металів" (ЗП УРСР, 1981 р., N 6, ст. 44).
 
   17. Пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 1 вересня 1981 р. N 448 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1981 р. N 715
"Про заходи по дальшому поліпшенню заготівлі (здачі), переробки
лому і відходів кольорових металів і підвищенню технічного рівня
підприємств  вторинної  кольорової  металургії"  в  частині
соціалістичного змагання між  областями,  містами  Києвом  і
Севастополем.
 
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 24 грудня
1981 р. N 631 "Про республіканське  соціалістичне  змагання
областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання
планів заготівлі (здачі) та переробки лому і відходів кольорових
металів" (ЗП УРСР, 1982 р., N 1, ст. 6).
 
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 12 серпня
1982 р. N 409 "Про організацію республіканського соціалістичного
змагання колективів вищих учбових закладів за поліпшення якості
підготовки  спеціалістів,  підвищення  ефективності  наукових
досліджень і зміцнення матеріально-технічної бази вузів" (ЗП УРСР,
1982 р., N 8, ст. 71).
 
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 5 вересня
1983 р. N 372 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради від 7 червня 1971 р. N 244" (ЗП УРСР, 1983 р., N 9,
ст. 53).
 
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 20 серпня
1986 р. N 297 ( 297-86-п ) "Про розподіл та заснування перехідних
Червоних прапорів для нагородження переможців у республіканському
соціалістичному змаганні" (ЗП УРСР, 1986 р., N 8, ст. 39).
 
   22. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 2 жовтня
1986 р. N 354 "Про заснування додатково перехідних Червоних
прапорів для нагородження колективів науково-технічних комплексів,
наукових установ, підприємств і організацій Академії наук УРСР -
переможців у республіканському соціалістичному змаганні" (ЗП УРСР,
1986 р., N 10, ст. 54).
 
   23. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 3 лютого
1987 р. N 31 "Про заснування додатково перехідних Червоних
прапорів і грошових премій для нагородження областей, м. Києва -
переможців у республіканському соціалістичному змаганні" (ЗП УРСР,
1987 р., N 2, ст. 10).
 
   24. Постанова  Ради  Міністрів  УРСР  і Укрпрофради від
16 березня 1987 р.  N  82  "Про  внесення  змін  до  Умов
республіканського   міжгалузевого  соціалістичного  змагання
колективів підприємств  і  об'єднань  за  присвоєння  звання
"Підприємство (об'єднання) високої якості продукції" (ЗП УРСР,
1987 р., N 3, ст. 16).
 
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня
1987 р. N 142 "Про заснування додатково перехідного Червоного
прапора для нагородження колективів виробничих, науково-виробничих
об'єднань, підприємств і організацій Міністерства лісової  і
деревообробної промисловості УРСР - переможців у республіканському
соціалістичному змаганні" (ЗП УРСР, 1987 р., N 4, ст. 21).

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка