Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 травня 1986 р. N 197
                Київ
 
      Про стан та заходи по поліпшенню житлового і
     соціально-культурного будівництва в республіці
      як одного з найважливіших завдань соціальної
         програми дванадцятої п'ятирічки
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці при
виконанні планових завдань по введенню в експлуатацію житла і
об'єктів соціально-культурного призначення протягом одинадцятої
п'ятирічки щорічно не використовувались виділені на цю мету ліміти
капітальних вкладень. Особливо на низькому рівні виконувались
плани на спорудженні будинків житлово-будівельних кооперативів.
 
   Однією з основних причин недоосвоєння капітальних вкладень
була незадовільна робота будівельних організацій на задільних
об'єктах, які несвоєчасно і не повною мірою забезпечувались
матеріально-технічними ресурсами, а також  робітниками.  Лише
організаціями  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої
індустрії УРСР і Міністерства промислового будівництва  УРСР
недовиконано  будівельно-монтажних  робіт  понад  400  млн.
карбованців, внаслідок чого на початок дванадцятої п'ятирічки не
створено необхідний технологічний заділ на будівництві житла,
об'єктів народної освіти і охорони здоров'я.
 
   В I кварталі ц. р. не забезпечено виконання планів по
введенню  в експлуатацію житлових будинків, споруджуваних за
рахунок державних капітальних вкладень у Донецькій і Черкаській
областях, за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів - у
Кіровоградській і  Миколаївській  областях,  та  лікарні  на
120 ліжок - у Кримській області. Низький рівень використання
лімітів державних капітальних вкладень на будівництві зазначених
об'єктів у Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській,
Харківській, Херсонській і Черкаській областях.
 
   Таке становище є наслідком недостатньої уваги до житлового й
соціально-культурного будівництва з боку керівників міністерств і
відомств УРСР - замовників і підрядників, а також облвиконкомів.
 
   Будівельні міністерства  і  відомства  УРСР  несвоєчасно
здійснюють  заходи  по  комплексній  інженерній  підготовці
будівництва,  виробничо-технологічній  комплектації  об'єктів,
широкому впровадженню досягнень науки і техніки та передового
досвіду в будівельне виробництво. Не повністю використовуються
потужності ряду домобудівних комбінатів.
 
   Територіальні органи  Держпостачу УРСР не забезпечують в
намічені строки поставку матеріально-технічних ресурсів, особливо
сантехнічного обладнання. Недостатньо виробляється і виділяється
матеріалів поліпшеної  якості  для  опорядження  квартир  за
замовленням новоселів.
 
   Облвиконкоми, міністерства і відомства УРСР - замовники в
ряді випадків несвоєчасно забезпечують будови проектно-кошторисною
документацією  та  фінансуванням,  допускають  розпорошення
капітальних вкладень по значній кількості об'єктів.
 
   Внаслідок відмічених недоліків не витримуються нормативні
строки будівництва об'єктів, не забезпечується ритмічне введення
їх в експлуатацію. Низькою залишається якість будівельно-монтажних
робіт.
 
   З метою  поліпшення  житлового  і  соціально-культурного
будівництва в республіці як одного з найважливіших  завдань
соціальної  програми  дванадцятої  п'ятирічки  Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Вважати виконання планів по введенню в експлуатацію житла
і об'єктів соціально-культурного призначення та використання в
повному обсязі виділених лімітів капітальних вкладень і підрядних
будівельно-монтажних робіт справою першочергової державної ваги,
зокрема прискоренні вирішення житлової проблеми в республіці.
 
   Міністерствам і  відомствам  УРСР,  обл(міськ)виконкомам
докорінно поліпшити рівень організаторської роботи у цих питаннях.
Відповідальність за своєчасне і повне виконання планових завдань
по  будівництву  вказаних об'єктів покласти безпосередньо на
міністрів, керівників  відомств  УРСР,  голів  облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів.
 
   2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми:
 
   систематично розглядати  стан  справ  у  житловому  і
соціально-культурному  будівництві,  в  першочерговому порядку
укомплектовувати  будови  робітниками,  матеріально-технічними
ресурсами, будівельними машинами і механізмами;
 
   забезпечити ритмічне протягом року введення в експлуатацію
об'єктів та додержання нормативних строків  їх  спорудження,
посилити контроль за якістю будівництва;
 
   вживати заходів  до  поліпшення  інженерної  підготовки
будівництва, широкого впровадження в  будівельне  виробництво
досягнень  науки  і техніки та передового досвіду, а також
прогресивних форм організації праці;
 
   завершити переведення  у  1988  році  всіх  домобудівних
комбінатів на випуск конструкцій для житлових будинків за новими
типовими проектами та підвищити рівень використання існуючих
потужностей підприємств індустріального домобудування.
 
   3. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам:
 
   своєчасно вирішувати  питання  по  забезпеченню  будов
проектно-кошторисною документацією і фінансуванням, організації
житлово-будівельних кооперативів, посилити контроль за діяльністю
державних приймальних комісій по додержанню ними порядку приймання
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного
призначення;
 
   забезпечити з участю будівельних міністерств і відомств УРСР,
Держбуду УРСР і Держплану УРСР дальше удосконалення впровадження,
системи   комплексного   потокового  будівництва  об'єктів
житлово-цивільного призначення на основі безперервного планування;
поліпшити роботу служб єдиного замовника;
 
   переглянути обов'язки заступників голів облвиконкомів, які
відають питаннями капітального будівництва, з метою підвищення їх
відповідальності  за  стан  спорудження  житла  і  об'єктів
соціально-культурного призначення, а також концентрації зусиль на
практичній роботі по координації діяльності замовників, підрядній
організацій, підприємств і організацій, що здійснюють будівництво
господарським способом.
 
   4. Держбуду УРСР:
 
   з участю Держплану УРСР, ЦСУ УРСР і Укрконтори Будбанку СРСР
забезпечити контроль за додержанням у містах раціональної планової
структури житлового будівництва і його середньої кошторисної
вартості;
 
   разом з облвиконкомами більше уваги приділяти комплексній
забудові житлових районів, широкому застосуванню проектів житлових
будинків  і  об'єктів  соціально-культурного  призначення  з
поліпшеними архітектурно-планувальними рішеннями, і в першу чергу
адресної проектно-виробничої системи.
 
   5. Держпостачу УРСР:
 
   разом з міністерствами і відомствами УРСР - замовниками,
облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами
своєчасно  поставляти  устаткування,   кабельно-провідникову
продукцію, прилади й засоби автоматики для об'єктів житлового і
соціально-культурного  будівництва,  забезпечувати  поставку
сантехнічних виробів для пускових об'єктів IV кварталу не пізніше
листопада поточного року;
 
   з участю Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР вирішувати питання про виготовлення та своєчасну поставку в
необхідній кількості матеріалів і обладнання поліпшеної якості для
виконання робіт по опорядженню квартир за замовленнями новоселів
відповідно до річних завдань по введенню в експлуатацію житлових
будинків;
 
   разом з Міністерством промисловості будівельних матеріалів
УРСР, Київським міськвиконкомом і Міністерством чорної металургії
УРСР  здійснити  поставку додатково в 1986 році будівельним
міністерствам і відомствам УРСР матеріалів, виробів, металопрокату
і труб за рахунок надпланового їх виробництва згідно з додатками
N 1-2;
 
   наблизити строки поставок цементу на перше півріччя ц. р. за
рахунок виділених на друге півріччя ц. р. фондів, у тому числі
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР в
кількості 48 тис. тонн, Міністерству промислового будівництва
УРСР - 40 тис. тонн і Головкиївміськбуду - 10 тис. тонн.
 
   6. Держплану УРСР вжити додаткових заходів до  усунення
недоліків  у  плануванні  житлового  і  соціально-культурного
будівництва, маючи на увазі забезпечувати контроль за своєчасним
доведенням  міністерствами і відомствами УРСР до підвідомчих
підприємств і організацій планових завдань та збалансованістю
планових показників у територіальному і галузевому розрізах.
 
   7. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на
відділ будівництва  і  промисловості  будівельних  матеріалів
Управління Справами Ради Міністрів УРСР.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 24
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 30 травня 1986 р. N 197
 
              ВІДОМІСТЬ
    матеріалів та виробів, що поставляються додатково
      будівельним міністерствам і відомствам УРСР
              в 1986 році
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування  |Одиниця |Всього|     в тому числі
 матеріалів та  |виміру |   |-------------------------------
   заводів-   |    |   | Мін- | Мін- |Укр- |Голов|Мін-
 постачальників |    |   | важ- | пром-|агро-|київ-|мон-
         |    |   | буду | буду |буду |міськ|таж-
         |    |   | УРСР | УРСР |   |буду |спец-
         |    |   |   |   |   |   |буду
         |    |   |   |   |   |   |УРСР
------------------------------------------------------------------
Лінолеум      тис. кв. 720  235  295  120  60  10
          метрів
 
Одеський      -"-   370  135  185   50   -   -
лінолеумний завод
"Більшовик"
Мінбудматеріалів
УРСР
 
Київський комбінат -"-   350  100  110   70  60  10
будіндустрії
Київського
міськвиконкому
 
Ванни металеві   тис.   14,8  6,5  2,5  5   0,8  -
          штук
 
Ворошиловградський -"-    14,8  6,5  2,5  5   0,8  -
емальзавод імені
Артема
Мінбудматеріалів
УРСР
 
Радіатори чавунні тис.   16,6  6,1  6,4  3,1  1,0  -
опалювальні    екм
 
Ворошиловградський -"-    15   5,5  6,4  3,1  -   -
ливарно-механічний
завод
Мінбудматеріалів
УРСР
 
Ржищевський завод -"-    1,6  0,6  -   -   1,0  -
"Радіатор"
Мінбудматеріалів
УРСР
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 30 травня 1986 р. N 197
 
              ВІДОМІСТЬ
     металопрокату і труб металевих, що поставляються
     додатково будівельним міністерствам і відомствам
             УРСР в 1986 році
 
                            (тис .тонн)
------------------------------------------------------------------
                    | Металопрокат |  Труби
                    |       | металеві
------------------------------------------------------------------
Мінважбуду УРСР                10      4,7
 
Мінпромбуду УРСР               16      7,0*
 
Украгробуду                  5      2,5
 
Головкиївміськбуду               4      -
 
_______________
   * В тому числі 3 тис. тонн водогазопровідних труб.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка