Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 грудня 1989 р. N 298
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 102 ( 102а-91-п ) від 20.07.91 )
 
          Про затвердження Положення
        про управління (відділ) по обліку
        і розподілу жилої площі виконавчого
        комітету міської, районної в місті
           Ради народних депутатів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про управління (відділ) по обліку і
розподілу жилої площі виконавчого комітету міської, районної в
місті Ради народних депутатів (додається).
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 35
 
 
                       Затверджене
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 4 грудня 1989 р. N 298
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про управління (відділ) по обліку і розподілу
      жилої площі виконавчого комітету міської,
       районної в місті Ради народних депутатів
 
 
   1. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі
виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних
депутатів відповідно до законодавства Української РСР створюється
міською, районною в місті Радою і підпорядковується у своїй
діяльності Раді та її виконавчому комітетові.
 
   2. Основними завданнями управління (відділу) по обліку і
розподілу жилої площі є:
 
   здійснення обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення
житлових умов*, за місцем їх проживання та підготовка пропозицій
про розподіл і надання жилих приміщень;
______________
* Надалі іменується - "квартирний облік".
 
   здійснення обліку  громадян,  які  бажають  вступити  до
житлово-будівельного кооперативу**, за місцем їх проживання і
організація житлово-будівельних кооперативів.
______________
** Надалі іменується - "кооперативний облік".
 
   3. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі у
своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями З'їзду
народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, законами УРСР,
іншими рішеннями Верховної Ради УРСР та її Президії, постановами і
розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями
Ради Міністрів УРСР, рішеннями обласної, міської, районної в місті
Рад народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями їх виконавчих
комітетів, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 
   4. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі
відповідно до покладених на нього завдань:
 
   а) приймає від громадян заяви про прийняття на квартирний
(кооперативний) облік у виконавчому комітеті міської, районної в
місті Ради народних депутатів та відповідні документи, перевіряє
їх і передає до громадської комісії з житлових питань при
виконавчому комітеті;
 
   б) готує проекти рішень виконавчого комітету  з  питань
прийняття  громадян на квартирний (кооперативний) облік, про
включення до списків осіб, які користуються правом першочергового
та  позачергового  одержання  жилих  приміщень  (вступу  до
житлово-будівельного кооперативу);
 
   в) готує пропозиції про зняття громадян  з  квартирного
(кооперативного)  обліку,  виключення  із  списків осіб, які
користуються правом першочергового та позачергового одержання
жилих приміщень (вступу до житлово-будівельного кооперативу);
 
   г) провадить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають
на квартирному (кооперативному) обліку у виконавчому комітеті;
 
   д) готує проекти рішень виконавчого комітету з питань надання
громадянам жилих приміщень;
 
   є) готує пропозиції виконавчому комітетові про направлення
громадян до житлово-будівельних кооперативів та з інших питань їх
організації і діяльності відповідно до чинного законодавства;
 
   ж) перевіряє рішення адміністрації і профспілкових комітетів
підприємств, установ, організацій міста (району) про прийняття їх
працівників на квартирний (кооперативний) облік, включення до
списків осіб,  які  користуються  правом  першочергового  та
позачергового   одержання  жилих  приміщень  (вступу  до
житлово-будівельного кооперативу), а також про надання їм жилих
приміщень;  подає  до  виконавчого  комітету  пропозиції про
затвердження зазначених рішень;
 
   з) планує переселення в установленому порядку громадян з
жилих будинків, що зносяться, і жилих будинків (жилих приміщень),
що підлягають переобладнанню у нежилі, та здійснює контроль за їх
переселенням;
 
   і) оформляє ордери на жилі приміщення;
 
   к) здійснює  контроль  за  своєчасним  заселенням  жилих
приміщень, які надаються громадянам;
 
   л) роз'яснює житлове законодавство  службовим  особам  і
населенню;
 
   м) розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, що
відносяться до компетенції управління (відділу), і вживає заходів
до усунення причин виникнення скарг.
 
   Управління (відділ)  по  обліку і розподілу жилої площі
здійснює інші функції, покладені на нього відповідною Радою
народних  депутатів  та  її виконавчим комітетом (оформлення
документів на бронювання, обмін жилої площі тощо).
 
   5. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі для
вирішення поставлених перед ним завдань і здійснення покладених на
нього функцій має право:
 
   а) перевіряти стан квартирного (кооперативного) обліку та
надання  жилих  приміщень  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях міста (району), давати їм рекомендації щодо усунення
виявлених недоліків, у необхідних випадках вносити до вищестоящих
органів підприємств, установ і  організацій  пропозиції  про
притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб,
винних у допущених порушеннях житлового законодавства;
 
   б) запитувати у підприємств, установ, організацій документи,
необхідні  для  вирішення питань, що входять до компетенції
управління (відділу).
 
   6. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі
виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних
депутатів звітує про свою роботу перед відповідною Радою народних
депутатів та її виконавчим комітетом, а також на зборах трудових
колективів і за місцем проживання громадян.
 
   7. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі
очолює начальник (завідуючий), який відповідно до законодавства
Української РСР затверджується міською, районною в місті Радою
народних депутатів.
 
   8. Начальник (завідуючий) управління (відділу) по обліку і
розподілу жилої площі:
 
   а) керує діяльністю управління (відділу) і несе персональну
відповідальність  за стан виконання покладених на управління
(відділ) завдань;
 
   б) розробляє плани роботи управління (відділу) і забезпечує
їх виконання;
 
   в) розподіляє обов'язки між працівниками управління (відділу)
і контролює їх виконання, забезпечує підвищення працівниками їх
ділової кваліфікації;
 
   г) видає в межах компетенції управління (відділу) накази та
дає вказівки, організує та перевіряє їх виконання;
 
   д) представляє управління (відділ) у державних і громадських
організаціях  з  питань,  пов'язаних з діяльністю управління
(відділу).
 
   9. Структура і штати управління (відділу) по обліку  і
розподілу жилої площі затверджуються в установленому порядку.
 
   10. Управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі
користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням
Державного герба Української РСР і своїм найменуванням.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка