Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід реалізації послань Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ в XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки", "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціальног...

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
             08.01.2004 N 1
 
 
     Про хід реалізації послань Президента України
     до Верховної Ради України "Україна: поступ в XXI
     сторіччя. Стратегія економічного та соціального
    розвитку на 2000-2004 роки", "Європейський вибір.
     Концептуальні засади стратегії економічного та
     соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
     та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України
           у 2002 році" за 2003 рік
 
 
   На виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади", розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р.  N  182-р
( 182-2000-р ), доручення Прем'єр-міністра України від 20 червня
2002 р. N 6431/1 та постанови Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2002 р. N 1394 ( 1394-2002-п ),З О Б О В ' Я З У Ю:
 
   1. Голів державних департаментів, начальників департаментів і
самостійних управлінь надати інформацію про хід реалізації послань
Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ в
XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на
2000-2004 роки",  "Європейський  вибір.  Концептуальні  засади
стратегії економічного та  соціального  розвитку  України  на
2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у
2002 році" за 2003 рік відповідно до встановленої відповідальності
за розділи послань та питань згідно з додатком.
 
   2. Матеріали надати Департаменту стратегії розвитку аграрної
економіки (Мігунов В.І., к. 523, тел. 229-88-78) на паперових та
магнітних носіях не пізніше 12.01.2004.
 
   3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток
                   до розпорядження
                   Мінагрополітики України
                   08.01.2004 N 1
 
 
               ПИТАННЯ
    щодо надання інформації про хід реалізації послань
         Президента України за 2003 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N пит.|      Зміст питання       |  Виконавці  |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|  1  |         2          |    3    |
|----------------------------------------------------------------|
|I. Інституційні перетворення                  |
|----------------------------------------------------------------|
|1.3. Дебюрократизація економіки                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Яким чином проходить запровадження  |Черешинська Н.М. |
|    |публічних консультацій з питань    |Костяк М.М.   |
|    |економічної та соціальної політики,  |         |
|    |інформаційний супровід діяльності   |         |
|    |Міністерства?             |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 1.3.2 |Що робиться для налагодження співпраці|Черешинська Н.М. |
|    |між владними структурами та засобами |Костяк М.М.   |
|    |масової інформації, громадськими   |Бочковська С.М. |
|    |інституціями, для поширення      |         |
|    |об'єктивних даних про економічну   |         |
|    |ситуацію в державі, кон'юнктурні   |         |
|    |процеси, законодавчу, нормативну базу |         |
|    |тощо?                 |         |
|----------------------------------------------------------------|
|1.5. Удосконалення відносин власності. Зміцнення позицій    |
|приватної власності та налагодження корпоративного управління  |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 |Проаналізувати сучасні зміни у    |Чорноус В.С.   |
|    |відносинах власності: частка державної|Куць О.І.    |
|    |форми власності, приватної,      |         |
|    |корпоративного сектору. Навести    |         |
|    |порівняльні показники їх діяльності. |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 1.5.3 |Висвітлити ефективність використання |Чорноус В.С.   |
|    |державного майна (нерухомості, пакетів|         |
|    |акцій, що залишаються в державній   |         |
|    |власності): надходження до бюджетів  |         |
|    |усіх рівнів, надходження дивідендів  |         |
|    |від використання державного майна.  |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 1.5.6 |Висвітлити особливості процесу    |Чорноус В.С.   |
|    |приватизації у 2003 році. Які існують |         |
|    |перешкоди? Як забезпечується     |         |
|    |прозорість процесу грошової      |         |
|    |приватизації?             |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 1.5.9 |Як вирішується питання щодо      |Чорноус В.С.   |
|    |удосконалення законодавства з питань |Куць О.І.    |
|    |відносин власності та приватизації на |Бочковська С.М. |
|    |завершальному її етапі? Введення в дію|         |
|    |нової Державної програми приватизації |         |
|    |(2004-2006 рр.).           |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|1.5.12 |Як відбувається процес переведення в |Гайдар М.В.   |
|    |комунальну власність об'єктів     |         |
|    |житлово-комунальної сфери підприємств?|         |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Стратегія розвитку внутрішнього та реального сектору    |
|економіки                            |
|----------------------------------------------------------------|
|3.2. Модернізація промисловості                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.2.7 |Яким чином проходить стимулювання   |Саченко В.І.   |
|    |розвитку сільськогосподарського    |Лаврик О.М.   |
|    |машинобудування та хімічної галузі з |         |
|    |метою забезпечення потреб внутрішнього|         |
|    |ринку у 2003 році?          |         |
|----------------------------------------------------------------|
|3.4. Поглиблення реформ в аграрному секторі економіки      |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.4.1 |Проаналізувати реалізацію Земельного |Куць О.І.    |
|    |кодексу України ( 2768-14 ) у     |Костяк М.М.   |
|    |2003 році та стан підготовки проектів |Бочковська С.М. |
|    |законодавчих та інших         |         |
|    |нормативно-правових актів, що     |         |
|    |випливають із його положень.     |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.2 |Які заходи були здійснені для     |Лобас С.В.    |
|    |ефективності диверсифікованих процедур|Розгон А.В.   |
|    |кредитного обслуговування села та   |         |
|    |створення спеціалізованих банківських |         |
|    |і альтернативних небанківських    |         |
|    |кредитних інституцій.         |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.3 |Які заходи були здійснені для     |Лобас С.В.    |
|    |впровадження механізмів фінансових  |         |
|    |гарантій повернення          |         |
|    |сільськогосподарськими        |         |
|    |товаровиробниками кредитів,      |         |
|    |страхування фінансових ризиків?    |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.4 |Проаналізувати розвиток відносин   |Куць О.І.    |
|    |власності в аграрному секторі     |         |
|    |економіки у 2003 році, зокрема щодо  |         |
|    |утвердження ефективних механізмів   |         |
|    |захисту прав власності на землю.   |         |
|    |Скільки видано державних актів на   |         |
|    |право приватної власності на землю  |         |
|    |власникам сертифікатів на право на  |         |
|    |земельну частку (пай)? (Надати    |         |
|    |відповідний графічний матеріал).   |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.6 |Що було створено для утвердження   |Лобас С.В.    |
|    |іпотечних відносин на селі? Які шляхи |Куць О.І.    |
|    |вирішення проблем запровадження    |         |
|    |іпотечного кредитування під заставу  |         |
|    |землі? Проаналізувати реалізацію Указу|         |
|    |Президента України "Про заходи щодо  |         |
|    |розвитку іпотечного кредитування" за |         |
|    |2003 рік.               |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.7 |Які заходи було здійснено для     |Лаврик О.М.   |
|    |запровадження економічних відносин  |Куць О.І.    |
|    |раціонального використання та охорони |         |
|    |земель?                |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.8 |Чи були застосовані дозволені нормами |Письмак В.П.   |
|    |СОТ механізми захисту національного  |Розгон А.В.   |
|    |аграрного ринку?           |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
| 3.4.9 |Що було зроблено в поглибленні    |Письмак В.П.   |
|    |співпраці з країнами ЄС у питаннях  |         |
|    |модернізації та розвитку АПК, його  |         |
|    |інтегрування в європейський      |         |
|    |агропромисловий простір?       |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.10 |Що було зроблено для розробки     |Розгон А.В.   |
|    |державних стандартів продукції АПК,  |Кіщак Ю.П.    |
|    |гармонізованих з міжнародними та   |Алимов С.І.   |
|    |європейськими стандартами і      |Письмак В.П.   |
|    |директивами ЄС?            |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.11 |Які заходи були здійснені у 2003 році |Письмак В.П.   |
|    |для підвищення інвестиційної     |         |
|    |привабливості в аграрному секторі?  |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.12 |Які шляхи вирішення проблеми     |Саченко В.І.   |
|    |технічного та технологічного оновлення|Кіщак Ю.П.    |
|    |АПК? Яка політика Уряду проводилася у |Алимов С.І.   |
|    |напрямі створення сучасної ринкової  |Лобас С.В.    |
|    |системи матеріально-технічного    |         |
|    |забезпечення сільськогосподарського  |         |
|    |виробництва? Як задовольняється    |         |
|    |зростаючий платоспроможний попит на  |         |
|    |засоби технічного і технологічного  |         |
|    |оновлення АПК?            |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.13 |Що було зроблено Урядом для      |Саченко В.І.   |
|    |удосконалення системи лізингу     |Лобас С.В.    |
|    |сільгосптехніки за 2003 рік?     |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.14 |Проаналізувати здійснені у 2003 році |Саченко В.І.   |
|    |заходи Уряду, спрямовані на збільшення|         |
|    |частки сільгосптехніки у закупках під |         |
|    |державні гарантії. Як це впливає на  |         |
|    |вітчизняного виробника?        |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.15 |Які заходи були здійснені для     |Розгон А.В.   |
|    |створення на селі сучасної ринкової  |         |
|    |інфраструктури (створення оптових   |         |
|    |ринків, торгових домів, розвиток   |         |
|    |біржової торгівлі)?          |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.16 |Які заходи були здійснені для     |Розгон А.В.   |
|    |стимулювання сільськогосподарської  |         |
|    |кооперації, розвитку приватних та   |         |
|    |приватно-кооперативних підприємств у |         |
|    |сфері агросервісу, переробки і збуту |         |
|    |продукції?              |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.17 |Що було зроблено Урядом для вирішення |Гайдар М.В.   |
|    |проблеми щодо поліпшення умов життя  |Савицька О.П.  |
|    |сільського населення та соціального  |Куць О.І.    |
|    |переоблаштування села?        |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.18 |Що було зроблено Урядом для підтримки |Гайдар М.В.   |
|    |соціальної інфраструктури сільських  |Бойко М.Ф.    |
|    |населених пунктів, належного     |         |
|    |функціонування установ соціальної   |         |
|    |сфери в сільській місцевості,     |         |
|    |оновлення та розвиток їх матеріальної |         |
|    |сфери, розширення державної підтримки |         |
|    |підготовки спеціалістів для роботи на |         |
|    |селі, індивідуального житлового    |         |
|    |будівництва для молодих кадрів?    |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.19 |Проаналізувати вдосконалення заставних|Розгон А.В.   |
|    |закупівель зерна.           |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|    |Проаналізувати виробництво зерна та  |Лаврик О.М.   |
|    |урожайність зернових.         |Білий О.І.    |
|    |                   |Дробот В.І.   |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.20 |Проаналізувати заходи щодо      |Лаврик О.М.   |
|    |забезпечення експлуатації       |         |
|    |загальнодержавних та міжгосподарських |         |
|    |державних меліоративних систем за 2003|         |
|    |рік.                 |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.21 |Проаналізувати розвиток особистих   |Куць О.І.    |
|    |підсобних господарств у 2003 році.  |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.22 |Яким чином у 2003 році вирішувалося  |Куць О.І.    |
|    |питання передачі у власність і    |Гайдар М.В.   |
|    |користування земельних ділянок    |         |
|    |працівникам соціальної сфери села?  |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.23 |Проаналізувати виконання цільових   |Лобас С.В. разом |
|    |програм розвитку агропромислового   |із структурними |
|    |виробництва. Яка державна підтримка  |підрозділами   |
|    |була надана у 2003 році за програмами |Міністерства,  |
|    |розвитку аграрного сектору (на    |відповідальними |
|    |конкурсних засадах чи на зворотній  |за виконання   |
|    |основі)?               |цільових програм |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.24 |Фінансування видатків на розвиток   |Лобас С.В.    |
|    |аграрного сектору, передбачених у   |         |
|    |Державному бюджеті України на 2003  |         |
|    |рік.                 |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.25 |Обсяг та структура виробництва    |Дробот В.І.   |
|    |сільськогосподарської продукції у 2003|Лаврик О.М.   |
|    |році. (Надати відповідний графічний  |Микитюк Д.М.   |
|    |матеріал). Порівняти з минулим роком |Розгон А.В.   |
|    |показники урожайності зернових.    |         |
|    |Показати цінову ситуацію. Розкрити  |         |
|    |основні чинники спаду.        |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.26 |Що зроблено Урядом у 2003 році для  |Розгон А.В.   |
|    |стабілізації ситуації на внутрішньому |Кіщак Ю.П.    |
|    |продовольчому ринку (зокрема,     |Алимов С.І.   |
|    |законодавча і нормативна база - що  |         |
|    |врегульовано)? Які проблеми не вдалося|         |
|    |ліквідувати і чому?          |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.27 |Проаналізувати ефективність роботи  |Дробот В.І.   |
|    |сільськогосподарських підприємств у  |Лавріненко Л.І. |
|    |2003 році, їх фінансовий стан, чинники|         |
|    |впливу.                |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.28 |Які заходи були здійснені для     |Лобас С.В.    |
|    |фінансового оздоровлення сільського  |         |
|    |господарства?             |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.29 |Як змінилася структура витрат     |Дробот В.І.   |
|    |сільськогосподарського виробництва у |         |
|    |2003 році?              |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.30 |Структура та обсяги виробництва    |Кіщак Ю.П.    |
|    |харчової промисловості. (Надати    |Дробот В.І.   |
|    |відповідний графічний матеріал).   |         |
|-------+--------------------------------------+-----------------|
|3.4.31 |Проаналізувати експорт/імпорт та   |Письмак В.П.   |
|    |зовнішньоторговельний обіг      |         |
|    |сільськогосподарської продукції.   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|3.6. Використання геостратегічного потенціалу          |
|----------------------------------------------------------------|
|3.6.10 |Яким чином проходить впровадження   |Гайдар М.В.   |
|    |програми "Сільський автобус"?     |         |
|----------------------------------------------------------------|
|3.7. Модернізація туристичної та рекреаційної сфери       |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.7.6 |Яким чином проходить стимулювання   |Гайдар М.В.   |
|    |розвитку перспективних видів туризму, |         |
|    |зокрема сільського?          |         |
|----------------------------------------------------------------|
|V. Стратегія доходів та основні завдання соціальної політики  |
|----------------------------------------------------------------|
|5.3. Політика продуктивної зайнятості              |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.3.4 |Дати інформацію про створення     |Гайдар М.В.   |
|    |юридичними та фізичними особами нових |         |
|    |робочих місць, навести кількість,   |         |
|    |порівняти з минулим роком. Дати стислу|         |
|    |інформацію щодо реалізації      |         |
|    |регіональних програм сприяння     |         |
|    |зайнятості населення, спрямованих на |         |
|    |підвищення зайнятості в шахтарських  |         |
|    |регіонах, сільській місцевості, в   |         |
|    |малих моногалузевих містах та ін.   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|5.5. Реформування системи охорони здоров'я           |
|----------------------------------------------------------------|
|5.5.11 |Яким чином проводиться удосконалення |Вербицький П.І. |
|    |механізмів санітарно-епідемічного   |         |
|    |контролю? (Проект Закону України "Про |         |
|    |державну санітарно-епідеміологічну  |         |
|    |експертизу").             |         |
|----------------------------------------------------------------|
|5.6. Житлова політика                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.6.2 |Чи відбулось розширення діючих програм|Гайдар М.В.   |
|    |"Власний дім" для сільських      |         |
|    |забудовників та забезпечення житлом  |         |
|    |військовослужбовців, підтримка    |         |
|    |молодіжного житлового будівництва?  |         |
|    |Дати кількісні показники, що     |         |
|    |характеризують будівництво за     |         |
|    |вказаними програмами.         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|VIII. Економічна та екологічна безпека             |
|----------------------------------------------------------------|
| 8.5 |Проаналізувати стан продовольчої   |Розгон А.В.   |
|    |безпеки у 2003 році. Які заходи    |Кіщак Ю.П.    |
|    |вживалися для врегулювання ситуації в |Лаврик О.М.   |
|    |сільському господарстві та на     |Микитюк Д.М.   |
|    |продовольчому ринку? На скільки    |         |
|    |ефективно діє система цінового    |         |
|    |моніторингу?             |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 стратегії розвитку
 аграрної економіки                    В.Дробот

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка