Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 23 червня 1986 р. N 229
                Київ
 
      Про заходи по дальшому розвитку колективного
          садівництва і городництва
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Ради Міністрів УРСР
       N 166 ( 166-89-п ) від 20.06.89 
                        КМ УРСР
       N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 )
 
 
 
   З метою  дальшого  розвитку  колективного  садівництва і
городництва, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР  від
15 травня  1986  р.  N  562 Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозиції виконкомів обласних Рад  народних
депутатів, Держагропрому УРСР і Держплану УРСР про забезпечення в
1986-1990 роках приросту садових ділянок у колективних садах
згідно з додатком N 1.
 
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 166 ( 166-91-п ) від 22.08.91 )
 
   3. Держагропрому УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству меліорації
і водного господарства УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів забезпечити:
 
   розробку і затвердження в  1986  році  схем  розміщення
колективних садів;
 
   складання (розробку)  по  договорах  із  садівницькими
товариствами  проектів  організації  та  забудови  території
колективних садів;
 
   проведення за  рахунок  коштів  садівницьких  товариств
меліоративних, агрохімічних та інших робіт по поліпшенню земель,
виділених цим товариствам.
 
   4. Покласти на Держагропром УРСР та його органи на місцях
організацію забезпечення садівницьких товариств і  колективів
городників  (за їх заявками) садивним матеріалом і насінням
плодових, ягідних, овочевих, квіткових та інших культур.
 
   Держагропрому УРСР  забезпечити  виробництво  садивного
матеріалу плодових і ягідних культур для продажу населенню в
1986-1990 роках у кількості згідно з додатком N 2.
 
   5. Держплану УРСР передбачити в річних планах  завдання
міністерствам і відомствам УРСР по виробництву літніх садових
будиночків в обсягах, визначених Держпланом СРСР, а також по
випуску відповідно до заявок торговельних організацій комплектів
будівельних деталей для таких будиночків.
 
   6. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР зобов'язала
Держплан СРСР і Держпостач СРСР починаючи з 1987 року передбачати
в  проектах  планів виділення Міністерству торгівлі СРСР за
ринковими  фондами  основних  видів  лісових,  будівельних,
лакофарбових  матеріалів та санітарно-технічного обладнання в
обсягах, які повністю забезпечують потребу населення в  цих
матеріалах і обладнанні.
 
   Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам  і
відомствам УРСР, які мають торговельні підприємства, організувати
продаж вказаних матеріалів і обладнання за попередніми заявками
громадян, маючи на увазі забезпечити виконання цих заявок (при
необхідності з доставкою матеріалів і обладнання покупцям), як
правило, протягом 2-тижневого строку.
 
   7. Держплану  УРСР,  виконкомам  обласних,  Київської  і
Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і
відомствам УРСР забезпечити:
 
   здійснення необхідних  заходів  для  повного  задоволення
починаючи з 1987 року попиту населення на цеглу, вапно, гравій,
щебінь, пісок та інші місцеві будівельні матеріали;
 
   розширення обсягів робіт і послуг по будівництву літніх
садових будиночків та інших будівель у колективних садах, у тому
числі на умовах "під ключ", по торговельному, транспортному і
побутовому обслуговуванню садівницьких товариств і колективів
городників;
 
   продаж зрідженого газу в балонах для потреб садоводів, а
також організацію його доставки (за їх заявками) безпосередньо в
садівницькі товариства.
 
   8. Міністерству автомобільного транспорту УРСР, Головрічфлоту
УРСР, управлінням залізниць і виконкомам місцевих Рад народних
депутатів поліпшити транспортне обслуговування членів садівницьких
товариств та колективів городників, здійснюючи при необхідності
уточнення розкладу руху транспортних засобів, зміну й відкриття
нових транспортних маршрутів до місць розташування колективних
садів і городів.
 
   9. Установити, що роботи по будівництву і ремонту літніх
садових  будиночків  та  інших  будівель, меліорації земель,
будівництву доріг, електрифікації, водопостачанню, транспортному
обслуговуванню  та  інші роботи, виконувані для садівницьких
товариств підприємствами й організаціями, для яких надання платних
послуг населенню не є основною діяльністю, здійснюються в порядку,
передбаченому постановою Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1985 р.
N 716 "Про заходи по розширенню платних послуг населенню, що
надаються підприємствами й організаціями, для яких надання цих
послуг не є основною діяльністю" - ЗП СРСР, 1985 р., N 25, ст. 128
(постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1985 р. N 347 - ЗП
УРСР, 1985 р., N 10, ст. 78), і враховуються в обсязі реалізації
платних послуг населенню, що надаються цими підприємствами й
організаціями.
 
   10. Укоопспілці, виконкомам місцевих Рад народних депутатів:
 
   забезпечити закупівлю лишків сільськогосподарської продукції
у членів садівницьких товариств, колективів городників та інших
громадян;
 
   організувати укладення  підприємствами  й  організаціями
споживчої кооперації договорів із садівницькими товариствами, які
передбачають взаємні зобов'язання сторін по прийманню, продажу та
вивезенню сільськогосподарської продукції, одержаної в колективних
садах і городах.
 
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам,
установам  і організаціям сприяти садівницьким товариствам в
організації добровільної безплатної передачі лишків виробленої
сільськогосподарської    продукції    дитячим   будинкам,
будинкам-інтернатам для престарілих і інвалідів, а також дитячим
дошкільним закладам.
 
   11. Міністерству юстиції УРСР, Держагропрому УРСР, Держбуду
УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з
Укрпрофрадою у 2-місячний строк подати до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про внесення за погодженням з ВЦРПС до Типового статуту
садівницького  (виноградарського)  товариства  робітників  і
службовців змін і доповнень, що випливають з цієї постанови.
 
   12. Держагропрому  УРСР,  Міністерству  фінансів  УРСР,
Державному комітетові УРСР по праці за погодженням з Укрпрофрадою
до 1 серпня 1986 р. внести  пропозиції  про  вдосконалення
керівництва діяльністю садівницьких товариств.
 
   13. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. N 65 ( 65-85-п ) "Про
впорядкування організації колективного садівництва і городництва"
(ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15).
 
   14. Довести до відома міністерств і відомств УРСР, виконкомів
обласних,  Київської і Севастопольської міських Рад народних
депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою від 15 травня 1986 р.
N 562 "Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і
городництва":
 
   1) Прийняла пропозицію Міністерства  торгівлі  СРСР  про
виробництво  в 1986-1990 роках для продажу населенню не менше
530 тис. літніх садових будиночків.
 
   Держплану СРСР запропоновано передбачити в річних планах
завдання міністерствам і відомствам СРСР і Радам Міністрів союзних
республік по виробництву вказаної кількості  літніх  садових
будиночків, а також по випуску відповідно до заявок торговельних
організацій комплектів будівельних деталей для таких будиночків.
 
   Дозволила підприємствам, які  виготовляють  літні  садові
будиночки, реалізовувати їх у першу чергу робітникам і службовцям
даних підприємств - членам садівницьких товариств.
 
   Міністерству торгівлі СРСР за погодженням з Держпланом СРСР у
місячний строк доручено встановити порядок продажу літніх садових
будиночків робітникам і службовцям згаданих підприємств.
 
   2) Установила, що прийом непрацюючих  учасників  Великої
Вітчизняної війни та інших бойових операцій по захисту СРСР із
числа військовослужбовців, які проходили службу у військових
частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії,
та партизанів, а також ветеранів Збройних Сил СРСР - непрацюючих
пенсіонерів із числа осіб офіцерського складу, які бездоганно
прослужили на військовій службі не менше 25 календарних років,
звільнених  з дійсної військової служби за віком, хворобою,
скороченням штатів або обмеженим станом здоров'я, провадиться в
організовувані в установленому порядку садівницькі товариства,
незалежно від їх відомчої належності, за поданнями виконкомів
міських (районних) Рад народних депутатів у межах до 20 процентів
від кількості членів садівницького товариства.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 червня 1986 р. N 229
 
               ПРИРІСТ
        садових ділянок у колективних садах
            в 1986-1990 роках
 
                      (тис. садових ділянок)
------------------------------------------------------------------
   Області    |1986 рік|1987 рік|1988 рік|1989 рік|1990 рік
------------------------------------------------------------------
Вінницька        6    5    4    2    1
 
Волинська        8    8    7    4    2
 
Ворошиловградська   14    14    14    14    14
 
Дніпропетровська    18    20    22    24    26
 
Донецька        16    18    20    36    41
 
Житомирська       6    6    5    4    4
 
Закарпатська      3    2,8   2,8   2,8   2,5
 
Запорізька       14    14    15    13    14
 
Івано-Франківська    2    3    3    3    3
 
Київська*       24    29    33    38    41
 
Кіровоградська     4    4    4    4    5
 
Кримська        10    10    11    11    11
 
Львівська        8    8    9    9    9
 
Миколаївська      3    4    4    4    5
 
Одеська        22    23    23    21    21
 
Полтавська       6    6    7    7    9
 
Ровенська        3,8   2,7   2,6   1,6   0,9
 
Сумська         5    5    6    7    7
 
Тернопільська      3    2    1    1    -
 
Харківська       14    16    17    15    18
 
Херсонська       5    5    5    5    5
 
Хмельницька       4    4    3    2    1
 
Черкаська        3,2   3,5   3,6   3,6   3,6
 
Чернівецька       3    3    3    2    1
 
Чернігівська      5    5    5    6    6
 
м. Севастополь     -    -    1    1    1
 
Всього        210   221   231   241   252
 
_______________
   * В обсяги приросту садових  ділянок  включено  потреби
м. Києва.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 червня 1986 р. N 229
 
               ОБСЯГ
    виробництва садивного матеріалу плодових і ягідних
     культур для продажу населенню в 1986-1990 роках
 
                            (тис. штук)
------------------------------------------------------------------
   Області   |Середньорічне виробництво садивного матеріалу
          |      в 1986-1990 роках
          |----------------------------------------------
          |зерняткових|кісточкових| ягідників | суниці
          |культур  |культур  |      |
------------------------------------------------------------------
Вінницька       160     240     550    8300
 
Волинська        60     80     100    1000
 
Ворошиловградська   280     325      70     600
 
Дніпропетровська    85     150     220     500
 
Донецька        370     550     1285    12000
 
Житомирська       55     85     220     500
 
Закарпатська      205     240      20    3000
 
Запорізька       280     625     200     100
 
Івано-Франківська    25     75      15     400
 
Київська        200     220     1000    3000
 
Кіровоградська     125     150     250     100
 
Кримська        370     800      30    2500
 
Львівська        55     90     2500    5000
 
Миколаївська      120     250     200     200
 
Одеська        200     450      30     200
 
Полтавська       75     105     400    3000
 
Ровенська        55     65     250     300
 
Сумська         55     65     200     300
 
Тернопільська      20     60      30     300
 
Харківська       175     175     800     500
 
Херсонська       140     250     150     200
 
Хмельницька       90     190     100     200
 
Черкаська       125     150     600    2500
 
Чернівецька      100     150     380    1000
 
Чернігівська      75     60     300     300
 
Всього        3500    5600     9900    46000
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка